Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna Tesla umożliwia zdalną komunikację z pojazdem Model 3 za pomocą telefonu iPhone® lub telefonu z systemem Android™.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Poniższa lista może nie stanowić kompletnego spisu funkcji dostępnych w aplikacji mobilnej Tesla. Pobieranie zaktualizowanych wersji aplikacji mobilnej, gdy tylko staną się dostępne, zapewnia dostęp do nowych i ulepszonych funkcji.

Użycie aplikacji mobilnej

Aby skonfigurować aplikację mobilną Tesla do komunikacji z pojazdem Model 3:

 1. Pobierz na telefon aplikację mobilną Tesla.
 2. Zaloguj się w aplikacji, podając dane logowania swojego konta Tesla.
 3. Włącz dostęp mobilny do pojazdu Model 3, wybierając opcję Sterowanie > Bezpieczeństwo > Zezwól na dostęp mobilny.
 4. Należy wybrać ustawienie ON funkcji Bluetooth w telefonie i upewnić się, że funkcja Bluetooth jest włączona w globalnych ustawieniach aplikacji mobilnej firmy Tesla. Przykładowo, w telefonie należy przejść do sekcji Ustawienia, wybrać aplikację mobilną Tesla i upewnić się, że funkcja Bluetooth jest włączona.

Aby aplikacja mobilna mogła komunikować się z pojazdem, telefon użytkownika i sam pojazd muszą mieć aktywne połączenie z siecią komórkową lub siecią Wi-Fi. Firma Tesla zaleca, aby zawsze dysponować pod ręką działającym fizycznym kluczem w przypadku parkowania na terenie o ograniczonym zasięgu sieci telefonii komórkowej lub jego braku — w miejscach takich, jak garaż wewnętrzny.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W przypadku konieczności uzyskania pomocy ze strony firmy Tesla w zakresie odblokowania pojazdu ze względu na kwestie nieobjęte gwarancją, takie jak ograniczona łączność komórkowa i brak dostępnego klucza pomocniczego, wydatki takie nie będą objęte ochroną w ramach pomocy drogowej.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Firma Tesla nie umożliwia nawiązywania łączności z pojazdem Model 3 z użyciem aplikacji innych producentów.

Przegląd

Gdy zarówno telefon, jak i pojazd mają połączenie z Internetem, ekran główny aplikacji mobilnej Tesla pozwala:

 • Zablokować lub odblokować pojazd.
 • Włączyć lub wyłączyć ogrzewanie lub klimatyzację i monitorować temperaturę w kabinie.
 • Sprawdzać informacje dotyczące ładowania. Informacje dotyczące ładowania pojawiają się także po podłączeniu kabla do ładowania.
 • Otworzyć i zamknąć gniazdo ładowania.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Falujące czerwone linie obok ikony akumulatora informują o aktywnym nagrzewaniu akumulatora (także podczas ładowania lub przygotowywania do ładowania).
 • Sprawdzić gdzie znajduje się pojazd.
 • Wyświetlić szacunkowy zasięg pojazdu.
 • Otworzyć przedni bagażnik.
 • Wyświetlić licznik przebiegu, numer VIN i aktualną wersję oprogramowania.

Aplikacja mobilna zapewnia dostęp do ustawień multimediów, umożliwiając pauzowanie, odtwarzanie, przewijanie do przodu i do tyłu oraz ustawianie głośności multimediów aktualnie odtwarzanych w pojeździe. Konieczne może być użycie ustawień multimediów, dostępnych po dotknięciu opcji Ustawienia audio > Opcje > Zezwól na sterowanie mobilne.

W przypadku obsługiwanych źródeł wideo wysyłać filmy do Tesla Theatre, udostępniając łącze za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Należy przejść do filmu, serialu lub pliku wideo, który użytkownik chce odtworzyć na swoim telefonie, a następnie dotknąć przycisku udostępniania. Po udostępnieniu materiału wideo za pomocą aplikacji Tesla pojawi się on na ekranie dotykowym, jeśli Model 3 jest ustawiony w położeniu postojowym.

Profil

Karta Profil pozwala wykonać następujące czynności:

 • Przejść do innego pojazdu powiązanego z kontem firmy Tesla, jeśli użytkownik ma dostęp do więcej niż jednego pojazdu.
 • Przejść do sklepu Tesla.
 • Zarządzać danymi konta i wyświetlać historię zamówień.
 • Wyświetlać i dostosowywać otrzymywane powiadomienia na karcie ustawień, w tym dotyczące synchronizacji kalendarza, włączających się alarmów bezpieczeństwa, ładowania i nowych aktualizacji oprogramowania. Aktualizacje można uruchomić zdalnie i sprawdzić ich postępy.

Sterowanie

Karta Sterowanie pozwala wykonać następujące czynności:

 • Otworzyć przedni lub tylny bagażnik;
 • Zdalnie zablokować lub odblokować pojazd Model 3.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Pojazd nie zablokuje się automatycznie, jeśli został odblokowany w aplikacji mobilnej.
 • Otworzyć i zamknąć gniazdo ładowania.
 • Włączyć światła lub klakson zaparkowanego pojazdu Model 3.
 • Włączyć funkcję jazdy bez kluczyka.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Funkcja jazdy bez kluczyka jest przydatna, gdy użytkownik nie ma kluczyka. Ponadto pozwala obejść funkcję kodu PIN umożliwiającego jazdę w przypadku, gdy użytkownik nie pamięta kodu PIN lub ekran dotykowy nie reaguje (patrz Kod PIN umożliwiający jazdę).
 • Otworzyć lub zamknąć drzwi garażu, w przypadku, gdy w pojeździe zaprogramowano połączenie HomeLink (jeśli funkcja ta jest dostępna, patrz Inteligentny garaż);
 • Uchylić okna.

Klimatyzacja

Kierowca ma możliwość sprawdzenia temperatury w kabinie i ogrzania lub schłodzenia jej przed jazdą (nawet jeśli pojazd jest zaparkowany w garażu), sterowania ogrzewaniem siedzeń oraz odmrażania szyby przedniej:

 • Możliwe jest włączenie i wyłączenie funkcji Odmroź pojazd, która pomaga stopić śnieg, lód i szron na szybie przedniej, szybach bocznych oraz lusterkach, poprzez przeciągnięcie palcem po ekranie z dołu do góry.
 • Możliwe jest włączenie i wyłączenie funkcji Tryb psa lub Tryb kempingowy.
 • Możliwe jest włączenie Zabezpieczenia przed przegrzaniem kabiny, które zapobiega mocnemu nagrzaniu się kabiny, gdy na zewnątrz panuje wysoka temperatura. Zależnie od wybranego ustawienia, gdy temperatura w kabinie przekroczy 40°C lub inną wybraną wartość (o ile taka możliwość jest dostępna), może się włączyć układ klimatyzacji lub wentylator. Patrz Elementy sterujące klimatyzacji, aby uzyskać więcej informacji.
 • Możliwe jest uchylenie lub zamknięcie okien.
 • Dostosuj temperaturę w kabinie według potrzeb oraz włącz lub wyłącz kierownica i ogrzewanie siedzeń (zależnie od wyposażenia).

Funkcja przygotowania pojazdu Model 3 uruchamiana za pomocą aplikacji mobilnej w razie potrzeby umożliwia także podgrzanie akumulatora. Aplikacja mobilna powiadomi Cię, kiedy temperatura pojazdu osiągnie zadany poziom.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W niektórych pojazdach, zależnie od ich specyfikacji i daty produkcji, włączenie odmrażania pojazdu Model 3 przy użyciu aplikacji mobilnej powoduje również stopienie lodu na zatrzasku gniazda ładowania. Przydaje się to przy bardzo niskiej temperaturze i silnym oblodzeniu, gdy zatrzask gniazda ładowania może przymarzać, uniemożliwiając podłączenie i odłączenie kabla.

Miejsce

Zlokalizować pojazd Model 3 dzięki wskazówkom lub śledzić jego ruch na mapie;

Summon

Można zaparkować lub przywołać pojazd Model 3, używając funkcji Summon (patrz Summon) lub Smart Summon (patrz Smart Summon).

Planowanie

Włącz funkcję zaplanowanego ładowania lub wyjazdu oraz przygotuj pojazd. Patrz Zaplanowane ładowanie i zaplanowany wyjazd, aby uzyskać więcej informacji. Funkcja zaplanowanego ładowania lub wyjazdu może również zostać zapisana z uwzględnieniem preferowanej lokalizacji.

Bezpieczeństwo

Karta Bezpieczeństwo pozwala wykonać następujące czynności:

Aktualizacje

Przeglądanie i kupowanie najnowszych aktualizacji dostępnych dla pojazdu, takich jak funkcja jazdy w pełni autonomicznej.

Pobocze

Informacje o infrastrukturze drogowej i wezwanie pomocy drogowej (w stosownych przypadkach). Więcej informacji dotyczących pomocy drogowej, patrz Kontakt z pomocą drogową firmy Tesla.

Przyznawanie dostępu dodatkowemu kierowcy

Dodawanie i usuwanie uprawnień dostępu dla dodatkowego kierowcy z poziomu aplikacji mobilnej Tesla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Wymagana jest aplikacja mobilna Tesla w wersji 4.3.1 lub wyższej. Dodatkowi kierowcy mogą albo skorzystać z wcześniej zarejestrowanego konta Tesla, albo utworzyć za pomocą aplikacji nowe konto Tesla.

Aby dodać kolejnego kierowcę, przejdź w aplikacji mobilnej Tesla z ekranu głównego pojazdu do pozycji Bezpieczeństwo > Dodaj kierowcę i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Dodatkowy kierowca ma dostęp do wszystkich funkcji aplikacji z wyjątkiem zakupu aktualizacji.

Aby usunąć dostęp, skorzystaj z aplikacji mobilnej i przejdź do pozycji Bezpieczeństwo > Zarządzaj kierowcami, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.