Oświadczenie o dostępności funkcji

Twoja Tesla nieustanie się zmienia, a nowe funkcje są dodawane i ulepszane przy każdej aktualizacji oprogramowania. Jednak, w zależności od wersji oprogramowania układowego działającego w danym pojeździe, może on nie być wyposażony we wszystkie funkcje lub mogą one nie działać dokładnie tak, jak opisano w niniejszej Instrukcji obsługi. Funkcje pojazdu różnią się w zależności od regionu rynku, konfiguracji pojazdu, zakupionych opcji, aktualizacji oprogramowania i innych czynników.

Fakt odniesienia się do opisów funkcji i opcji w instrukcja użytkownika nie gwarantuje, że będą one dostępne w pojeździe. Najlepszym sposobem na zapewnienie sobie najnowszych i najlepszych funkcji jest aktualizacja oprogramowania pojazdu natychmiast po otrzymaniu powiadomienia, że należy to zrobić. Możesz również zapisać swoje preferencje, korzystając z opcji Sterowanie > Oprogramowanie > Preferencje dotyczące oprogramowania > Zaawansowane. Patrz Aktualizacje oprogramowania, aby uzyskać więcej informacji. W przypadku funkcji dostępnych w posiadanym pojeździe zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i ograniczeń, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie, pasażerom i osobom znajdującym się w pobliżu.