Okresy międzyprzeglądowe

Okresy międzyprzeglądowe

W celu zapewnienia stałej niezawodności i sprawności pojazdu Model 3 firma Tesla zaleca następujące czynności konserwacyjne i okresy międzyprzeglądowe.

Dodatkowe informacje dotyczące alarmów pojazdu, patrz Rozwiązywanie problemów związanych z ostrzeżeniami.

 • Kontrola stanu płynu hamulcowego co 4 lata (w razie potrzeby wymiana)*.
 • Wymiana woreczka z osuszaczem układu klimatyzacji co 4** lata.
 • Wymiana kabinowego filtra powietrza co 2 lata.
 • Czyszczenie i smarowanie zacisków hamulcowych co rok lub co 12 500 mil (20 000 km) (dotyczy obszarów, w których zimą drogi są posypywane solą).
 • Rotacja opon co 10 000 km lub gdy różnica w głębokości bieżnika osiągnie lub przekroczy 1,5 mm, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

** W pojazdach wyprodukowanych w przybliżeniu w latach 2017–2021 okres między wymianami woreczka z osuszaczem układu klimatyzacji można wydłużyć do 6 lat.

* Intensywne hamowanie podczas holowania, zjazdów ze wzniesień lub jazdy wyczynowej — zwłaszcza przy wysokiej temperaturze i dużej wilgotności — może skutkować koniecznością częstszej kontroli i wymiany płynu hamulcowego.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku otwarcia zbiornika płynu chłodzącego akumulator.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Podane okresy dotyczą jazdy w zwykłych warunkach i typowego sposobu prowadzenia samochodu. Zależnie od różnych okoliczności, takich jak sposób prowadzenia pojazdu, użytkowanie, warunki środowiskowe itp., może zaistnieć potrzeba wykonywania powyższych czynności konserwacyjnych częściej lub rzadziej niż podano w specyfikacji. Powyższej listy nie należy traktować jako wyczerpującej. Nie obejmuje ona także części eksploatacyjnych, takich jak wycieraczki szyby przedniej, klocki hamulcowe, akumulator niskiego napięcia (zależnie od wyposażenia) itp.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i awarii, które powstaną na skutek prac serwisowych i napraw wykonanych przez osoby niebędące serwisantami z certyfikatem firmy Tesla.

Więcej informacji o procedurach konserwacyjnych do samodzielnego wykonania, patrz https://www.tesla.com/support/do-it-yourself-guides.

Planowanie wizyty serwisowej

Zaplanowanie wizyty serwisowej za pomocą aplikacji mobilnej jest łatwe. Po dotknięciu opcji Serwis należy wybrać rodzaj potrzebnego serwisu i postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji mobilnej. Aby ułatwić zespołowi serwisantów zidentyfikowanie przyczyny niepokojących objawów, należy przekazać jak najwięcej szczegółów, takich jak:

 • Zdjęcia, nagrania dźwiękowe lub wideo.
 • Data(-y), godzina(-y) i strefa czasowa, w której(-ych) wystąpił problem.
 • Kraj użytkowania i lokalizacja.
 • Przybliżona prędkość, z jaką poruszał się pojazd (jeżeli dotyczy).
 • Warunki środowiskowe (deszcz, śnieg, zimno itp.).
 • Nazwa drogi i rodzaj drogi (jeżeli dotyczy).
 • Jakość oznakowania pasów ruchu (jeśli dotyczy).
 • Powiązane ustawienia pojazdu.
 • Możliwe do zidentyfikowania objawy.

Więcej informacji na temat planowania przeglądów można znaleźć na stronie https://www.tesla.com/support/service-visits

Kontrola codzienna

 • Sprawdź poziom naładowania akumulatora, który można odczytać z ekranu dotykowego lub aplikacji mobilnej.
 • Sprawdź stan każdej opony i ciśnienie powietrza (patrz Obsługa i konserwacja opon).
 • Sprawdź, czy działają wszystkie światła zewnętrzne, sygnał dźwiękowy, kierunkowskazy, wycieraczki i spryskiwacze.
 • Sprawdź, czy na ekranie dotykowym nie pojawiają się niespodziewane kontrolki lub ostrzeżenia.
 • Sprawdź działanie hamulców, w tym hamulca postojowego.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Ponieważ Model 3 wykorzystuje hamowanie regeneracyjne (patrz Hamowanie regeneracyjne), klocki hamulcowe są zwykle używane rzadziej niż w tradycyjnych układach hamulcowych. Aby uniknąć gromadzenia się rdzy i korozji, firma Tesla zaleca częste naciskanie pedału hamulca w celu włączenia hamulców mechanicznych, co powoduje osuszenie klocków hamulcowych i wirników.
 • Sprawdź działanie pasów bezpieczeństwa (patrz Pasy bezpieczeństwa).
 • Sprawdź, czy pod pojazdem Model 3 nie tworzą się nietypowe kałuże, które mogłyby oznaczać wyciek. Niewielka kałuża wody jest objawem normalnym (jest to woda usunięta z powietrza przez układ klimatyzacji).
 • Obejrzyj pojazd Model 3 z zewnątrz i niezwłocznie usuń wszelkie substancje, które mogą powodować korozję (takie jak odchody ptaków, żywica drzew, plamy asfaltu, martwe owady czy pyły przemysłowe); pozwoli to uniknąć uszkodzenia lakieru (patrz Czyszczenie).

Kontrole cotygodniowe

 • Przy mokrej pogodzie należy czyścić kamery Autopilota co tydzień (patrz Czyszczenie kamery). Natomiast w suchych warunkach pogodowych należy czyścić je co miesiąc.

Kontrola comiesięczna

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Sprężarka klimatyzacji zapewnia chłodzenie kabiny oraz akumulatora pojazdu. Z tego powodu podczas upałów może się ona włączać, nawet jeśli została wcześniej wyłączona przez użytkownika. Jest to normalny objaw, ponieważ priorytetem systemów pojazdu jest schłodzenie akumulatora, tak aby zawsze pozostawał on w optymalnym zakresie temperatur zapewniającym trwałość i najwyższą wydajność. Ponadto, nawet jeśli pojazd Model 3 nie jest używany, można usłyszeć emitowany przez niego wysoki dźwięk lub odgłos wody krążącej w obiegu. Dźwięki te są normalne i można je usłyszeć po uruchomieniu się wewnętrznych systemów chłodzących, które wspierają różne funkcje pojazdu, takie jak podtrzymywanie akumulatora niskie napięcie oraz równoważenie temperatury akumulatora wysokiego napięcia.

Okresy wymiany płynów

Poziom płynu chłodzącego akumulatora i płynu hamulcowego powinien być sprawdzany wyłącznie przez warsztat firmy Tesla lub profesjonalny warsztat samochodowy. Szczegółowe informacje serwisowe są dostępne w Instrukcji serwisowej.

 • Płyn chłodzący akumulator: W większości przypadków płyn chłodzący akumulator nie wymaga wymiany przez cały okres eksploatacji pojazdu.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku otwarcia zbiornika płynu chłodzącego akumulator.
 • Płyn hamulcowy: Nie należy uzupełniać płynu hamulcowego.

Oprogramowanie

Aktualizacje oprogramowania zapewniają prawidłowe działanie i wydłużają żywotność podzespołów pojazdu. Aktualizacje oprogramowania należy instalować tak szybko, jak jest to możliwe. Patrz Aktualizacje oprogramowania.

Tesla może aktualizować lub ponownie instalować oprogramowanie Twojego pojazdu w ramach normalnych procedur diagnostycznych, napraw i czynności konserwacyjnych podczas przeglądów.

Zabezpieczenia układów wysokiego napięcia

Przy projektowaniu i budowie pojazdu Model 3 bezpieczeństwo było stawiane na pierwszym miejscu. Układy wysokiego napięcia zawsze niosą z sobą jednak pewne ryzyko i aby uniknąć obrażeń, należy zapoznać się z poniższymi przestrogami:

 • Przestrzegaj wszelkich wskazówek umieszczonych na plakietkach zamocowanych do pojazdu Model 3. Zostały one tam umieszczone dla bezpieczeństwa użytkownika.
 • Układ wysokiego napięcia nie zawiera elementów, które mogą być obsługiwane przez użytkownika pojazdu. Nie wolno demontować, usuwać ani wymieniać żadnych podzespołów tego układu, przewodów ani złączy. Przewody wysokiego napięcia mają kolor pomarańczowy, który ułatwia ich rozpoznanie.
 • W razie kolizji nie wolno dotykać przewodów i złączy instalacji wysokiego napięcia ani podzespołów, które są z nimi połączone.
 • Wybuch pożaru jest mało prawdopodobny, jednak jeśli do niego dojdzie, należy natychmiast wezwać straż pożarną.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy podwoziu pojazdu Model 3 należy zawsze odłączać kabel ładowania, nawet jeśli w danym momencie nie trwa ładowanie.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie wolno zbliżać rąk ani elementów odzieży do wentylatorów układu chłodzenia. Część z nich działa także wtedy, gdy pojazd Model 3 jest wyłączony.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Niektóre płyny stosowane w pojazdach (kwas akumulatorowy, płyn chłodzący akumulator, płyn hamulcowy, dodatki do płynu do spryskiwaczy itp.) są trujące i nie wolno ich wdychać, połykać ani zanieczyszczać nimi otwartych ran. Dla własnego bezpieczeństwa należy zawsze przestrzegać poleceń umieszczonych na opakowaniach płynów.