Drzwi

Korzystanie z zewnętrznych klamek drzwi

Naciśnij kciukiem szeroką część klamki. Klamka obróci się na zewnątrz i drzwi będzie można otworzyć, ciągnąc za klamkę lub za ich krawędź.

strzałka wskazująca klamkę drzwi

Klamka chowa się automatycznie.

Czerwona ikona w kształcie pojazdu z otwartymi drzwiami
Gdy drzwi lub pokrywa są otwarte, na ekranie dotykowym jest wyświetlana kontrolka otwartych drzwi.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Patrz Sprawdzone sposoby postępowania przy niskiej temperaturze, aby upewnić się, że klamki drzwi działają prawidłowo przy niskich temperaturach.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Podczas obsługi klamki drzwi należy uważać, aby palce, biżuteria, paznokcie itp nie zostały przytrzaśnięte przez drzwi lub mechanizm klamki drzwi. Zlekceważenie tego zalecenia może spowodować szkody materialne lub obrażenia.

Otwieranie drzwi od wewnątrz

Model 3 ma drzwi o napędzie elektrycznym. Aby otworzyć drzwi od środka, należy nacisnąć przycisk w górnej części wewnętrznej klamki drzwi pchając jednocześnie drzwi.

strzałka wskazująca przycisk otwierania drzwi
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Włączenie blokady rodzicielskiej zamków pozwala zapobiec otwieraniu tylnych drzwi przez dzieci (patrz Blokada rodzicielska zamków).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W mało prawdopodobnym przypadku, gdy pojazd Model 3 nie będzie mieć dostępu do zasilania niskie napięcie, otwarcie drzwi przy użyciu przycisku w górnej części klamki drzwi nie będzie możliwe. Patrz Otwieranie drzwi przy braku zasilania, aby uzyskać więcej informacji.

Blokowanie i odblokowywanie zamków z wnętrza pojazdu

Zamki wszystkich drzwi i pokryw pojazdu Model 3 można blokować i odblokowywać z kabiny za pomocą ikony blokady na ekranie dotykowym.

odblokowany zamek
Wygląd ikony zmienia się, zależnie od tego, czy drzwi są zablokowane czy odblokowane.

Blokada po odejściu

Zamki drzwi i pokryw mogą być automatycznie blokowane, gdy użytkownik z kluczem telefonicznym lub sparowanym kluczykiem zdalnego sterowania oddali się od pojazdu (dotyczy pojazdów zamówionych w przybliżeniu po 1 października 2019 r.). Tę funkcję można włączać i wyłączać, wybierając Sterowanie > Blokady > Blokada po odejściu.

Przy zablokowaniu drzwi zewnętrzne światła migają jednokrotnie, a lusterka składają się (jeśli funkcja Składanie lusterek jest włączona). Użytkownik może również włączyć dźwiękowe potwierdzenia zablokowania zamków pojazdu Model 3, wybierając opcję Sterowanie > Blokady > Dźwięk potwierdzenia blokady.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Dotknij opcji Zabawy > Boombox > Dźwięk blokady, aby dostosować dźwięk blokowania pojazdu od zewnątrz (wymagany jest system ostrzegania pieszych).

Model 3 nie zablokuje się automatycznie w następujących sytuacjach:

  • Zostało zaznaczone pole wyboru Wyklucz dom, a pojazd Model 3 jest zaparkowany w miejscu oznaczonym jako dom. Aby dowiedzieć się, jak oznaczyć miejsce jako dom, patrz Dom, praca i miejsca ulubione.
  • Pojazd Model 3 wykrył w środku klucz telefoniczny lub sparowany kluczyk zdalnego sterowania.
  • Drzwi lub pokrywa nie są całkowicie zamknięte.
  • Komunikacja Bluetooth telefonu jest wyłączona.
  • Jeśli pojazd Model 3 będzie wykrywać autoryzowany kluczyk przez co najmniej kilka minut po opuszczeniu pojazdu i zamknięciu wszystkich drzwi, funkcja Zamknij zamki po odejściu zostaje wyłączona i zamki drzwi nie zostają zamknięte po oddaleniu się od pojazdu. W takim przypadku do chwili zakończenia kolejnej jazdy konieczne będzie ręczne zablokowanie pojazdu.
  • Kierowca nie użyje drzwi kierowcy do opuszczenia pojazdu.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy drzwi pojazdu są zamknięte, nawet jeśli funkcja Blokada po odejściu jest aktywna.

Blokowanie przy ruszaniu

Model 3 automatycznie blokuje zamki wszystkich drzwi (oraz pokryw bagażnika), gdy prędkość jazdy przekroczy 8 km/h.

Odblokowanie drzwi kierowcy

Poprzez wybranie kolejno opcji Sterowanie > Blokady > Odblokowanie drzwi kierowcy umożliwi odblokowanie drzwi kierowcy przy pierwszym odblokowaniu pojazdu Model 3. Drzwi kierowcy można odblokować wyłącznie wtedy, gdy kluczyk znajduje się po stronie kierowcy; jego obecność po stronie pasażera nie odblokuje drzwi. Aby odblokować pozostałe drzwi, naciśnij i długo przytrzymaj przycisk umieszczony w górnej części wewnętrznej klamki drzwi kierowcy, użyj ekranu dotykowego, aplikacji mobilnej lub drugi raz naciśnij przycisk na pilocie.

Powiadomienia o otwartym samochodzie

Aby odbierać powiadomienia o pozostawieniu otwartych drzwi, bagażnika lub okna lub niezamierzonym niezablokowaniu pojazdu Model 3, dotknij Sterowanie > Blokady > Powiadomienia o otwartym samochodzie.

Blokada rodzicielska zamków

Model 3 ma tylne drzwi wyposażone w blokadę rodzicielską zamków, która uniemożliwia ich otwieranie za pomocą wewnętrznych przycisków. Na ekranie dotykowym dotknij Sterowanie > Blokady > Blokada rodzicielska zamków. Można wybrać opcję Oboje drzwi, aby włączyć blokadę rodzicielską zamków obojga tylnych drzwi, lub opcję Lewe albo Prawe, aby włączyć blokadę drzwi wyłącznie po jednej stronie.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Zaleca się włączanie blokady rodzicielskiej, zamków, gdy na tylnych siedzeniach siedzą dzieci.

Odblokuj w położeniu P

Drzwi pojazdu Model 3 mogą się automatycznie odblokowywać po jego zatrzymaniu i włączeniu położenia postojowego. Tę funkcję można włączyć i wyłączyć, wybierając Sterowanie > Blokady > Odblokuj w położeniu P.