Otwieranie drzwi przy braku zasilania

Otwieranie przednich drzwi przy braku zasilania

Aby otworzyć przednie drzwi w mało prawdopodobnym przypadku utraty zasilania w pojeździe Model 3, pociągnij w górę ręczny mechanizm zwalniający drzwi, znajdujący się przed przełącznikiem szyby.

strzałka wskazująca pociągnięcie do góry mechanizmu uwalniania drzwi

Otwieranie tylnych drzwi przy braku zasilania

W mało prawdopodobnej sytuacji braku zasilania w pojeździe Model 3 tylne drzwi można otworzyć ręcznie:

  1. W dolnej części tylnych drzwi, przed osłoną mechanizmu zwalniania, znajduje się szczelina. Wsuń palec w szczelinę i podnieś, aby zdjąć osłonę.
  2. Pchnij linkę zwalniania mechanicznego do przodu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie otwieraj drzwi ręcznie, gdy pojazd jest w ruchu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Drzwi powinno się otwierać ręcznie tylko w przypadku utraty zasilania w pojeździe Model 3. Gdy zasilanie pojazdu Model 3 jest dostępne, należy korzystać z przycisków umieszczonych w górnej części wewnętrznych klamek.