Kamery

W pojeździe Model 3 zostały zamontowane następujące elementy, które aktywnie monitorują obszar wokół pojazdu:

Objaśnienia wskazujące lokalizację elementów Autopilota w pojeździe.
  • Kamera jest zamontowana ponad tylną tablicą rejestracyjną.
  • Kamery są zamontowane we wszystkich słupkach drzwi.
  • Dwie kamery są zamontowane na przedniej szybie, ponad lusterkiem wstecznym.
  • Kamery są zamontowane w obu przednich błotnikach.

Model 3 jest także wyposażony w wysoce precyzyjny, elektronicznie wspomagany układ hamulcowy i kierowniczy.

Kamera kabinowa

Pojazd Model 3 jest wyposażony w kamerę kabinową umieszczoną nad lusterkiem wstecznym. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Kamera w kabinie.

Powiększenie umiejscowienia obiektywu kamery ze wskazaniem lokalizacji nad lusterkiem wstecznym

Kalibracja kamer w czasie jazdy

Model 3 musi precyzyjnie manewrować, gdy wykorzystywane są funkcje Autopilota. Dlatego też przed użyciem niektórych funkcji po raz pierwszy lub po określonych typach napraw serwisowych kamery muszą przejść proces autokalibracji. Dla wygody kierowcy na ekranie dotykowym wyświetlany jest wskaźnik postępu.

Po zakończeniu kalibracji funkcje Autopilota stają się dostępne. Kalibracja wymaga zazwyczaj przejechania 32–40 km, jednak dokładna odległość zależy od warunków drogowych i pogody. Na przykład kalibracja zostanie ukończona szybciej podczas jazdy po prostej, wielopasmowej drodze, takiej jak autostrada o kontrolowanym dostępie, z dobrze widocznymi liniami pasów ruchu (zarówno na pasie ruchu, jak i na sąsiednich pasach). Wyłącznie wtedy, gdy pojazd Model 3 po przejechaniu 160 km nie ukończy kalibracji w opisanych warunkach, należy skontaktować się z firmą Tesla.

Jeśli jedna z kamer utraciła prawidłowo skalibrowane położenie (na przykład z powodu wymiany kamery lub przedniej szyby), należy skasować ustawienia kalibracji. W tym celu dotknij pozycji Sterowanie > Serwis > Kalibracja kamery > Skasuj ustawienia kalibracji. Po skasowaniu ustawień kalibracji Model 3 ponownie przeprowadzi kalibrację. Chociaż opcja Skasuj ustawienia kalibracji często pomaga wykonać ponowną kalibrację kamer, może nie rozwiązać wszystkich problemów z kamerami i czujnikami.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Do wykonania kalibracji kamery, niezbędne są dobrze widoczne linie pasów ruchu, zarówno na pasie, po którym porusza się pojazd, jak i na pasach sąsiednich (na co najmniej dwóch pasach po każdej stronie pojazdu). Aby zapewnić optymalne wyniki, należy jechać środkowym pasem wielopasmowej autostrady (najlepiej z co najmniej pięcioma pasami) o wyraźnych liniach i minimalnym ruchu.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W przypadku próby użycia funkcji, która nie jest dostępna do czasu zakończenia procesu kalibracji, zostanie ona wyłączona, a na ekranie dotykowym wyświetlony zostanie komunikat.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Model 3 musi powtarzać kalibrację po serwisie kamer przeprowadzonym w firmie Tesla, a w niektórych przypadkach także po aktualizacji oprogramowania.

Dbanie o niezakłócone działanie kamer

Zawsze przed rozpoczęciem jazdy i skorzystaniem z funkcji Autopilota upewnij się, że wszystkie kamery są czyste i niczym niezasłonięte (patrz Czyszczenie kamery). Zabrudzone kamery i czujniki (zależnie od wyposażenia), a także warunki otoczenia, takie jak deszcz czy wyblakłe oznaczenia pasów drogowych, mogą wpływać na działanie funkcji Autopilota. W przypadku zasłonięcia kamery pojazd Model 3 wyświetla komunikat na ekran dotykowy, a funkcje Autopilota mogą być niedostępne. Więcej informacji dotyczących poszczególnych alarmów, patrz Rozwiązywanie problemów związanych z ostrzeżeniami.

W obudowie kamery, zwłaszcza jeśli pojazd jest zaparkowany na zewnątrz, w chłodnym i wilgotnym miejscu, może dochodzić do skraplania pary wodnej. Na ekranie dotykowym może pojawić się komunikat o zablokowaniu kamery i tymczasowym ograniczeniu działania niektórych lub wszystkich funkcji Autopilota do czasu, aż obraz z kamery będzie wyraźny. Aby zapobiec skraplaniu pary wodnej, należy przygotować kabinę, ustawiając w niej wysoką temperaturę, włączając odmrażanie przedniej szyby i kierując przednie nawiewy powietrza w stronę słupków drzwi (patrz Aplikacja mobilna).