Wyłączenia odpowiedzialności

Telematyka pojazdów

Model 3 jest wyposażony w moduły elektroniczne, które monitorują i zapisują dane z różnych systemów pojazdu, w tym z silnika, komponentów autopilota, akumulatora, układów hamulcowych i elektrycznych. Moduły elektroniczne rejestrują informacje o różnych warunkach jazdy i pojazdu, w tym o hamowaniu, przyspieszaniu, podróży i inne powiązane informacje dotyczące pojazdu. Moduły te rejestrują również informacje o cechach pojazdu, takich jak zdarzenia związane z ładowaniem i stanem, włączanie/wyłączanie różnych systemów, kody usterek diagnostycznych, numer VIN, prędkość, kierunek i lokalizację.

Dane są przechowywane przez pojazd i mogą być udostępniane, wykorzystywane i przechowywane przez techników serwisu firmy Tesla podczas serwisowania pojazdu lub okresowo przesyłane do firmy Tesla bezprzewodowo przez system telematyczny pojazdu. Dane te mogą być wykorzystywane przez firmę Tesla do różnych celów, w tym między innymi do: świadczenia usług telematycznych firmy Tesla; rozwiązywania problemów; oceny jakości, funkcjonalności i wydajności pojazdu; analizy i badań prowadzonych przez firmę Tesla i jej partnerów w celu doskonalenia i projektowania naszych pojazdów i systemów; do obrony interesów firmy Tesla oraz w innych przypadkach, gdy jest to wymagane przez prawo. Podczas serwisowania pojazdu firma Tesla może potencjalnie rozwiązać problemy zdalnie, po prostu przeglądając rejestr danych pojazdu.

System telematyczny firmy Tesla okresowo przesyła informacje o pojazdach do firmy Tesla w trybie bezprzewodowym. Dane są wykorzystywane w sposób opisany powyżej i pomagają zapewnić prawidłową obsługę techniczną pojazdu. System telematyczny pojazdu i dostarczane informacje mogą być używane także przez inne funkcje Model 3, w tym funkcje takie, jak przypomnienia o ładowaniu, aktualizacje oprogramowania oraz zdalny dostęp do różnych systemów pojazdu i ich kontrola.

Firma Tesla nie ujawnia danych zapisanych w pojeździe podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem następujących przypadków:

  • Zawarto umowę lub uzyskano zgodę właściciela pojazdu (lub firmy leasingowej w przypadku pojazdu wziętego w leasing).
  • Otrzymano oficjalne żądanie policji lub innych organów administracyjnych.
  • Użyto danych do obrony interesów firmy Tesla.
  • Otrzymano nakaz sądowy.
  • Wykorzystanie do celów badawczych bez ujawniania danych właściciela pojazdu lub danych identyfikacyjnych.
  • Ujawnienie firmie powiązanej z firmą Tesla, w tym jej następcom lub cesjonariuszom, lub naszym systemom informatycznym i dostawcom usług zarządzania danymi.

Więcej informacji dotyczących tego, jak firma Tesla przetwarza dane pobrane z pojazdu, można znaleźć w zasadach zachowania prywatności firmy Tesla na stronie http://www.tesla.com/about/legal.

Udostępnianie danych

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości i ciągłego rozwoju zaawansowanych funkcji, takich jak autopilot, pojazd Model 3 może gromadzić dane analityczne, dane dotyczące odcinków dróg, dane diagnostyczne oraz dane dotyczące użytkowania pojazdu i przesyłać je do firmy Tesla w celu analizy. Te analizy pomagają firmie Tesla udoskonalać produkty i usługi na podstawie obserwacji miliardów kilometrów pokonywanych przez pojazdy Tesla. Mimo że firma Tesla udostępnia te dane swoim partnerom, którzy przekazują podobne dane, zgromadzone informacje nie pozwalają na identyfikację danych osobowych użytkowników i mogą być przesyłane do firmy Tesla wyłącznie po wyrażeniu zgody użytkownika. W celu ochrony prywatności użytkowników dane osobowe nie są rejestrowane wcale, są przetwarzane z wykorzystaniem technik ochrony prywatności lub też są usuwane z raportów przed ich przesłaniem do firmy Tesla. Użytkownik może kontrolować udostępniane dane przez dotknięcie opcji Sterowanie > Oprogramowanie > Udostępnianie danych.

Więcej informacji dotyczących tego, jak firma Tesla przetwarza dane pobrane z pojazdu, można znaleźć w zasadach zachowania prywatności firmy Tesla na stronie http://www.tesla.com/about/legal.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Pojazd Model 3 wykorzystuje GPS na potrzeby prowadzenia i obsługi pojazdu, jak opisano w niniejszym dokumencie, jednakże firma Tesla nie rejestruje ani nie przechowuje informacji GPS dotyczących konkretnego pojazdu, z wyjątkiem danych lokalizacji, w której doszło do wypadku. W związku z tym firma Tesla nie jest w stanie podać informacji historycznych dotyczących lokalizacji pojazdu (na przykład firma Tesla nie jest w stanie wskazać miejsca zaparkowania/podróży pojazdu Model 3 w określonym czasie).

Kontrola jakości

Możesz zauważyć na liczniku kilka przejechanych km już w chwili odbioru pojazdu Model 3. Jest to rezultat kompleksowego procesu testowania, który zapewnia jakość pojazdu Model 3.

Proces testowania obejmuje szeroko zakrojone kontrole podczas produkcji i po jej zakończeniu. Kontrola końcowa odbywa się w firmie Tesla i obejmuje jazdę testową przeprowadzaną przez technika.

Biblioteka dźwięków

„Free Sounds Library” (jeśli zainstalowano).

Strona bezpłatnie udostępniająca efekty dźwiękowe.

Licencja: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Możesz używać efektów dźwiękowych w projektach multimedialnych przeznaczonych do celów komercyjnych i niekomercyjnych bezpłatnie i bez ponoszenia opłat licencyjnych.

http://www.freesoundslibrary.com