Części i akcesoria

Części, akcesoria i przeróbki

Należy korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów i części Tesla. Części firmy Tesla przechodzą rygorystyczne testy potwierdzające ich zdatność, niezawodność i bezpieczeństwo. Należy dokonywać zakupu w firmie Tesla, która zapewnia fachowy montaż, a także oferuje specjalistyczne porady w zakresie modyfikacji pojazdu Model 3. Akcesoria można zakupić w sklepach Tesla lub online na stronie www.tesla.com.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Niektóre akcesoria mogą być niedostępne w regionie użytkownika.

Firma Tesla nie jest w stanie ocenić części wyprodukowanych przez innych dostawców i w związku z tym nie przyjmuje odpowiedzialności za ich użycie w pojeździe Model 3.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Montowanie niezatwierdzonych części lub akcesoriów oraz dokonywanie nieautoryzowanych przeróbek pojazdu Model 3 może mieć wpływ na jego parametry eksploatacyjne i bezpieczeństwo podróżujących nim osób. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku zamontowania niezatwierdzonych części lub akcesoriów oraz dokonania nieautoryzowanych przeróbek.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Firma Tesla nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki śmiertelne, obrażenia lub uszkodzenia, jeśli użytkownik zamontuje niezatwierdzone części lub akcesoria albo dokona nieautoryzowanych przeróbek.

Naprawy nadwozia

W celu dokonania naprawy powypadkowej należy skontaktować się z firmą Tesla lub z zatwierdzonym przez firmę Tesla warsztatem blacharskim, aby mieć pewność, że pojazd Model 3 zostanie naprawiony z użyciem oryginalnych części. Firma Tesla wybrała i zatwierdziła warsztaty blacharskie, które odpowiadają jej surowym wymaganiom w zakresie szkoleń, wyposażenia, jakości i dbałości o zadowolenie klientów.

Niektóre warsztaty i firmy ubezpieczeniowe mogą sugerować użytkownikom użycie nieoryginalnego wyposażenia lub używanych części w celu zaoszczędzenia pieniędzy. Takie części nie odpowiadają jednak wysokim standardom firmy Tesla w zakresie jakości, dopasowania i odporności na korozję. Ponadto nieoryginalne wyposażenie i używane części (wraz ze spowodowanymi ich użyciem uszkodzeniami) nie są objęte gwarancją.

Wymiana filtrów kabinowych

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W zależności od daty produkcji pojazdu, śruba może znajdować się w nieco innym miejscu pokrywy kabinowego filtra powietrza.

Model 3 został wyposażony w filtry, które zapobiegają przedostawaniu się przez nawiewy do kabiny pyłków roślin, zanieczyszczeń przemysłowych, kurzu z drogi i innych cząstek stałych. Tesla zaleca ich wymianę co 2 lata (co roku w Chinach). Kabinowe filtry powietrza można zakupić w sklepie Tesla.

Wymiana filtrów kabinowych:

 1. Wyłącz układ klimatyzacji.
 2. Przesuń przedni fotel po prawej stronie całkowicie do tyłu i wyciągnij wykładzinę podłogową.
 3. Za pomocą narzędzia do podważania spinek ostrożnie zwolnij spinki wciskane mocujące pokrywę we wnęce na nogi przy przednim prawym fotelu do deski rozdzielczej. Następnie, podtrzymując pokrywę wnęki na nogi, odłącz dwa złącza elektryczne i odsuń pokrywę we wnęce na nogi na bok.
  • W przypadku lampki należy ostrożnie nacisnąć na wypustkę, zwalniając jednocześnie złącze.
  • W przypadku głośnika ostrożnie odchyl złącze od strony pojazdu, tak aby mała wypustka wyszła z otworu w złączu od strony pokrywy wnęki na nogi, jednocześnie zwalniając złącze.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  UWAGA
  Aby uniknąć uszkodzeń, nie należy ciągnąć za przewody podczas rozłączania złączy. Podczas rozłączania złączy należy pamiętać, aby pociągnąć za plastik na samych złączach.
 4. Pracując od góry do dołu, użyj narzędzia do demontażu elementów wykończeniowych, aby ostrożnie zwolnić prawy panel boczny z konsoli środkowej.
 5. Odkręć śrubę T20 mocującą pokrywę filtra kabinowego do modułu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), a następnie zwolnij pokrywę filtra kabinowego i przesuń ją na bok. W niektórych pojazdach wkręt jest łącznikiem hybrydowym T20 / 6 mm. Wkręt może być również zastąpiony przez zaczepy blokujące: używając kciuka i palca wskazującego, ściśnij dwa zaczepy u dołu pokrywy filtra kabinowego. Odchyl pokrywę na zewnątrz, aby ją zdjąć.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Jeśli moduł HVAC nie ma pokrywy filtra kabinowego, należy ponownie zamontować panele wykończeniowe i skontaktować się z firmą Tesla.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Ostrzeżenie
  Nie należy rozciągać, zginać ani w inny sposób uszkadzać pomarańczowych kabli wysokiego napięcia (HV), które są przymocowane do pokrywy filtra kabinowego. Jeśli przewody wysokiego napięcia są uszkodzone, należy natychmiast przerwać tę procedurę. Porażenie wysokim napięciem może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.
 6. Odchyl górną klapkę filtra kabinowego do góry, a dolną klapkę filtra do dołu.
 7. Przytrzymując klapkę górnego filtra kabinowego, wyciągnij górny filtr z modułu HVAC.
 8. Przytrzymując klapkę dolnego filtra kabinowego, wyciągnij dolny filtr do góry, a następnie wyjmij go z modułu HVAC.
 9. Upewnij się, że strzałki na obu nowych filtrach są skierowane ku tyłowi pojazdu, a następnie włóż dolny filtr kabinowy do modułu HVAC i opuść go na miejsce. Następnie włóż nad nim górny filtr kabinowy.
 10. Złóż klapki do wewnątrz, aby można było zamontować pokrywę filtra kabinowego.
 11. Zamontuj pokrywę filtru kabinowego, zatrzaskując dolną klapkę pokrywy, a następnie przykręcając łącznik hybrydowy T20 / 6 mm. Dokręć śrubę momentem 1,2 Nm/0,89 ft-lbs. W pojazdach z zaczepami zamiast śrub T20: umieść górne wycięcie pokrywy filtra kabinowego na miejscu następnie zaciśnij zaczepy u dołu modułu HVAC.
 12. Podłącz ponownie dwa złącza elektryczne do elementów znajdujących się pod pokrywą we wnęce na nogi przy przednim prawym fotelu, a następnie ponownie zamocuj pokrywę za pomocą spinek.
 13. Wyrównaj prawy panel boczny z przednimi i tylnymi gniazdami elementów ustalających na konsoli środkowej, a następnie dociskaj, aż wszystkie spinki zostaną w pełni zamocowane.
 14. Z powrotem umieść wykładzinę podłogową przy przednim prawym fotelu, a następnie przesuń fotel z powrotem na miejsce.

Korzystanie z transponderów RFID

Wiele automatycznych systemów poboru opłat korzysta z transponderów RFID. W przypadku montażu takiego urządzenia w pojeździe Model 3 należy je umieścić obok lusterka wstecznego. Zapewnia to najlepsze funkcjonowanie transpondera przy minimalnym przysłonięciu pola widzenia. Dokładne informacje na temat właściwego umieszczenia transpondera RFID można znaleźć w instrukcji jego producenta.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeżeli transponder jest odporny na warunki pogodowe, można go także zamocować do przedniej tablicy rejestracyjnej.