Światła

Sterowanie światłami

Aby sterować światłami, wybierz opcję Sterowanie > Światła.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Istnieje również skrócone menu świateł podczas jazdy, dostępne za dotknięciem przycisku świateł drogowych na kierownica. Menu świateł wyświetlane jest na ekranie dotykowym i umożliwia szybką zmianę ustawień reflektora.

Oprócz świateł którymi można sterować za pomocą ekranu dotykowego, pojazd Model 3 jest wyposażony w poprawiające wygodę użytkowania oświetlenie, które włącza się i wyłącza zależnie od działań użytkownika. Przykładowo światła wewnętrzne, światła obrysowe, światła tylne oraz oświetlenie podłoża włączają się przy odblokowaniu pojazdu Model 3, otwarciu drzwi i włączeniu położenia postojowego. Wszystkie te światła wyłączają się automatycznie po upływie lub dwóch oraz po przełączeniu trybu jazdy lub zablokowaniu pojazdu Model 3.

Światła zewnętrzne

Światła zewnętrzne (reflektory, światła tylne, światła obrysowe, światła postojowe i oświetlenie tablicy rejestracyjnej) działają zawsze w trybie Auto po każdym włączeniu pojazdu Model 3. Ustawienie to można zmienić, ale podczas kolejnej jazdy światła zawsze powracają do ustawienia Auto.

Dotknij jednej z tych opcji, aby zmienić i zachować ustawienie świateł zewnętrznych do czasu ponownej regulacji lub następnej jazdy:

WYŁ.
Wyłączają się światła zewnętrzne. Podczas jazdy światła do jazdy dziennej mogą pozostać włączone, zgodnie z przepisami obowiązującymi w różnych regionach rynku.
Dwie ikony świateł
Włączają się światła postojowe, światła obrysowe, światła tylne i oświetlenie tablicy rejestracyjnej.
Czarna ikona reflektora z wiązkami światła skierowanymi w dół
Włączają się światła mijania, światła obrysowe, światła postojowe, światła tylne i oświetlenie tablicy rejestracyjnej.

Po włączeniu reflektory automatycznie dostosowują wiązkę światła do prędkości jazdy i kąta skrętu, aby zapewnić jak najlepszą widoczność. Podczas jazdy z niską prędkością, gdy włączone są światła mijania, reflektory intensywniej oświetlają obszar z boku pojazdu, aby zapewnić lepsze oświetlenie pieszych i krawężników oraz lepszą widoczność podczas skręcania na skrzyżowaniach, wjeżdżania na podjazdy i zawracania.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
W warunkach słabej widoczności (na przykład, gdy jest ciemno, występuje mgła, zaśnieżenie lub droga jest mokra itp.) upewnij się, że reflektory i światła tylne są włączone. Gdy światła do jazdy dziennej są włączone, tylne światła są wyłączone. Zlekceważenie tej czynności może spowodować szkody lub poważne obrażenia ciała.

Światło górne

Wewnętrzne lampki sufitowe (do czytania) można włączać i wyłączać. W trybie Auto wszystkie wewnętrzne światła górne włączają się w chwili odblokowania zamków pojazdu Model 3, otwarcia drzwi przy wysiadaniu lub włączenia położenia postojowego.

Każde światło górne można ponadto włączyć i wyłączyć niezależnie przez dotknięcie klosza. Światło górne wyłącza się, gdy pojazd Model 3 zostanie wyłączony. Jeżeli w chwili ręcznego włączenia światła pojazd Model 3 był wyłączony, światło wyłączy się po 60 minutach.

Oświetlenie akcentowe

Włącz lub wyłącz oświetlenie akcentowe, biegnące wzdłuż kabiny pojazdu, i dostosuj kolor oświetlenia akcentowego do Twoich preferencji. Jeśli funkcja jest włączona, gdy pojazd Model 3 przełącza się z biegu postojowego na inny, intensywność oświetlenia akcentowego zależy od wybranego ustawienia (na przykład podczas dnia, gdy wybrane jest ustawienie Auto, oświetlenie akcentowe zostaje maksymalnie zredukowane, a gdy wybrane jest ustawienie Włącz, przyciemnienie jest dostosowywane do ustawienia wyświetlacza). Ponadto możesz włączyć lub wyłączyć oświetlenie wnęki na stopy.

Reflektory po wyjściu

Kiedy zatrzymasz się i zaparkujesz Model 3 w warunkach słabego oświetlenia, światła zewnętrzne pozostaną tymczasowo włączone. Światła wyłączą się automatycznie po upływie jednej minuty lub po zablokowaniu Model 3, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Zablokowanie pojazdu Model 3 przy użyciu aplikacji mobilnej Tesla powoduje natychmiastowe wyłączenie reflektorów. Jeśli jednak pojazd zablokuje się z powodu uruchomienia się blokady drzwi po odejściu (patrz ), reflektory automatycznie wyłączą się po upływie jednej minuty.

To ustawienie można włączać i wyłączać, dotykając opcji Sterowanie > Światła > Reflektory po wyjściu. Gdy opcja Reflektory po wyjściu jest wyłączona, reflektory wyłączają się natychmiast po włączeniu przełożenia parkowania i otwarciu dowolnych drzwi.

Światła drogowe

Przycisk świateł drogowych po lewej stronie kierownica pozwala kontrolować światła drogowe:

  • Naciśnij i szybko zwolnij, aby błysnąć światłami drogowymi.
  • Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć światła drogowe — na ekranie dotykowym pojawi się licznik odliczający krótki odcinek czasu, przez który trzeba przytrzymać naciśnięty przycisk, aby zablokować światła drogowe w położeniu włączonym. Gdy światła drogowe są włączone, drugie naciśnięcie przycisku wyłącza je.
Zbliżenie na przycisk świateł drogowych na wolancie.

Na ekranie dotykowym wyświetlane są następujące kontrolki informujące o stanie reflektorów:

Zielony, okrągły kształt z wybiegającymi z niego pięcioma poziomymi, nachylonymi liniami
Światła mijania są włączone.
Niebieski okrąg z wybiegającymi z niego pięcioma poziomymi liniami
Włącza się, gdy światła drogowe są włączone, ale funkcja Reflektory adaptacyjne jest wyłączona funkcja Reflektory adaptacyjne jest włączona, ale tymczasowo niedostępna.
Niebieski okrąg z literą A w środku i wychodzącymi z niego pięcioma poziomymi liniami
Światła drogowe są włączone, a funkcja Reflektory adaptacyjne jest gotowa do ich wyłączenia w razie wykrycia światła przed pojazdem Model 3.
Szary okrąg z literą A w środku i wychodzącymi z niego pięcioma poziomymi liniami
Światła drogowe są tymczasowo wyłączone, ponieważ funkcja Reflektory adaptacyjne jest aktywna, ale ze względu na poziom oświetlenia otoczenia lub inne warunki na drodze nie zostały spełnione warunki wymagane do włączenia świateł drogowych.

Reflektory adaptacyjne

Gdy funkcja Reflektory adaptacyjne jest włączona, wiązka światła jest automatycznie ustawiana tak, aby zapewnić jak najlepszą widoczność. Na przykład, jeśli włączone są światła drogowe i do pojazdu Model 3 zbliża się inny pojazd, wybrane piksele świateł drogowych zostają przygaszone w celu zredukowania natężenia wiązki światła.

Podobnie, jeśli podczas jazdy na autostradzie włączone są światła mijania, reflektory ustawiają wiązkę światła tak, aby zapewnić lepszą widoczność.

Reflektory dostosowują również wiązkę światła do zakrętów, aby zapewnić lepszą widoczność podczas jazdy w nocy.

Aby sterować tą funkcją, należy wybrać kolejno Sterowanie > Światła > Reflektory adaptacyjne lub użyć okna podręcznego świateł, które wyświetla się na ekranie dotykowym po naciśnięciu przycisku świateł drogowych po lewej stronie pojazdu kierownica.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Gdy funkcja automatycznego kierowania jest aktywna, Reflektory adaptacyjne włączają się automatycznie. Aby przełączyć się na światła mijania, naciśnij przycisk świateł drogowych na kierownica. Po każdym uaktywnieniu funkcji automatycznego kierowania Reflektory adaptacyjne włączają się automatycznie.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Reflektory adaptacyjne to jedynie funkcja zapewniająca wygodę, która podlega ograniczeniom. Obowiązkiem kierowcy jest upewnienie się, że reflektory są zawsze odpowiednio dostosowane do warunków pogodowych i warunków jazdy.

Regulacja reflektorów

Aby wyregulować kąt świecenia reflektorów, wybierz Sterowanie > Serwis > Reguluj reflektory i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Opcje na ekranie dotykowym pozwalają wybrać, który reflektor ma być regulowany.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Reflektory nie wymagają regulacji przy tymczasowym wjechaniu w region, w którym kierunek ruchu jest inny (np. wjechanie w region ruchu prawostronnego, a następnie w region ruchu lewostronnego).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Przy regulowaniu reflektorów należy zachować ostrożność. Ich położenie zostało starannie dobrane przez firmę Tesla, tak aby zapewniać optymalne działanie w większości sytuacji spotykanych na drodze. Firma Tesla odradza zmianę położenia reflektorów, jeżeli użytkownik nie jest zaznajomiony ze sposobami ich regulowania. Po zmianie ustawienia nie będzie możliwe automatyczne przywrócenie ich do pierwotnego położenia określonego w drodze kalibracji. Aby uzyskać pomoc przy regulowaniu reflektorów, należy skontaktować się z firmą Tesla.

Kierunkowskazy

Aby włączyć kierunkowskaz, naciśnij odpowiedni przycisk ze strzałką po lewej stronie kierownica. Kierunkowskaz wyłącza się po obróceniu pojazdu kierownica o określony kąt (przykładowo gdy kierowca skończy zakręcać). Można go także wyłączyć,naciskając drugi raz przycisk kierunkowskazu.

Jeśli dla ustawień Sterowanie > Światła > Automatyczne kierunkowskazy wybrano opcję Automatyczne wyłączanie, kierunkowskazy będą wyłączać się automatycznie, gdy Model 3 wykryje ukończenie manewru, takiego jak dołączenie do ruchu, zmiana pasa lub skręt na rozwidleniu drogi. Automatyczne wyłączanie można w każdej chwili obejść (na przykład, aby zasygnalizować zmianę pasa o więcej niż jeden). Aby obejść automatyczne wyłączanie, włączyć kierunkowskaz, naciskając i chwilowo przytrzymujący przycisk kierunkowskazu (zamiast samego naciśnięcia). Po zakończeniu pierwszego manewru kierunkowskaz pozostanie włączony. Jeśli dla ustawienia Automatyczne kierunkowskazy wybrano opcję Wył., konieczne jest ręczne wyłączenie kierunkowskazu poprzez naciśnięcie przycisku kierunkowskazu po ukończeniu manewru, takiego jak dołączenie do ruchu, zmiana pasa lub skręt na rozwidleniu drogi.

Zbliżenie na lewy i prawy kierunkowskaz na wolancie.
Zielona strzałka skierowana w lewo
Kiedy włączony jest kierunkowskaz, na ekranie dotykowym zapala się odpowiednia kontrolka i słychać tykający odgłos.

Światła awaryjne

Aby włączyć światła awaryjne, naciśnij przycisk na wybieraku trybu jazdy znajdującym się z u góry, w środkowej części. Zaczną migać wszystkie kierunkowskazy. Kolejne naciśnięcie wyłączy światła awaryjne.

Wybierak trybu jazdy na konsoli górnej ze strzałką skierowaną w stronę przycisku świateł awaryjnych pośrodku.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Światła awaryjne działają także wtedy, gdy w pobliżu pojazdu nie ma kluczyka.

Skraplanie się pary wodnej na przednich lub tylnych światłach

Ze względu na zmiany pogody, poziom wilgotności lub niedawny kontakt z wodą (np. myjnia samochodowa), w reflektorze przednim lub tylnym pojazdu może czasami gromadzić się skroplona para wodna. To normalne — w miarę ocieplania się pogody i spadku wilgotności zaparowanie często znika samoczynnie. Jeśli zauważysz, że w soczewkach zewnętrznych gromadzi się woda lub że zaparowanie wpływa na widoczność świateł zewnętrznych, skontaktuj się z serwisem Tesli.