Foteliki do przewozu dzieci

Przednia poduszka powietrzna po stronie pasażera musi być WYŁĄCZONA

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Jeżeli przewożenie dziecka na siedzeniu pasażera z przodu jest dopuszczalne na danym rynku, nigdy nie należy przewozić dziecka na tym siedzeniu, gdy przednia poduszka powietrzna po stronie pasażera jest aktywna. Należy zawsze sprawdzać, czy poduszka powietrzna jest wyłączona (OFF) (patrz Wskaźnik stanu poduszek powietrznych).

Zapoznaj się z treścią etykiety umieszczonej na osłonach przeciwsłonecznych:

Etykieta ostrzegawcza poduszki powietrznej umieszczona na osłonie przeciwsłonecznej z 1) fotelikiem dziecięcym przedstawionym na przednim siedzeniu z czerwonym przekreślonym kółkiem 2) rozwiniętą poduszką powietrzną z fotelikiem dziecięcym i dzieckiem skierowanym tyłem do kierunku jazdy 3) ręką skierowaną do tyłu w kierunku otwartej książki z symbolem „I”

Gdy na siedzeniu pasażera z przodu podróżuje niemowlę lub dziecko (także jeśli podróżuje ono w foteliku dziecięcym lub na podkładce podwyższającej), przednia poduszka powietrzna po stronie pasażera musi być wyłączona. Tesla zdecydowanie zaleca przestawienie przełącznika poduszki powietrznej w położenie wyłączenia (OFF) przed umieszczeniem fotelika dziecięcego na przednim fotelu pasażera. W przypadku zderzenia napełniająca się poduszka powietrzna może spowodować poważne obrażenia lub śmierć, szczególnie w przypadku przewożenia dzieci w fotelikach skierowanych tyłem do kierunku jazdy.

Włączanie/wyłączanie przedniej poduszki powietrznej pasażera

Przed przystąpieniem do wyłączania przedniej poduszki powietrznej po stronie pasażera upewnij się, że jest włączone położenie postojowe. Następnie dotknij Sterowanie > Bezpieczeństwo > Przednia poduszka powietrzna po stronie pasażera (patrz Sterowanie przednią poduszką powietrzną po stronie pasażera).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Pamiętaj, że wyłączoną poduszkę należy później ponownie włączyć, jeśli na siedzeniu pasażera z przodu ma podróżować osoba dorosła.

Informacja o stanie przedniej poduszki powietrznej pasażera jest widoczna w górnym rogu ekranu dotykowego. Dotykając tej ikony stanu, można także włączać i wyłączać przednią poduszkę powietrzną pasażera.

Ikona pasażera z poduszką powietrzną i tekstem: Poduszka powietrzna pasażera włączona (OFF)
Przed rozpoczęciem jazdy z fotelikiem na siedzeniu pasażera z przodu należy dokładnie sprawdzać, czy przednia poduszka pasażera jest na pewno wyłączona (OFF).
Ikona dziecka w foteliku z przekreślonym kółkiem i tekst: Poduszka powietrzna pasażera włączona
Wyłączoną poduszkę należy później ponownie włączyć, aby zapewnić bezpieczeństwo podróżującej na tym siedzeniu osobie dorosłej.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Gdy na siedzeniu pasażera z przodu podróżuje dziecko, kierowca ma obowiązek sprawdzić, czy przednia poduszka powietrzna po stronie pasażera jest wyłączona.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Jeżeli po ręcznym wyłączeniu przednia poduszka pasażera pozostaje włączona (a także w odwrotnej sytuacji), należy natychmiast skontaktować się z firmą Tesla.

Wybór i montaż fotelików dziecięcych

Wszystkie pasy bezpieczeństwa w pojeździe Model 3 są przeznaczone dla osób dorosłych. Aby przewieźć na siedzeniu niemowlę lub dziecko, należy:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Podczas montażu fotelika dziecięcego należy również zapiąć pas bezpieczeństwa, aby wyciszyć dźwięk ostrzegawczy pasa bezpieczeństwa.

Zalecane foteliki dziecięce w zależności od wagi

Poniżej znajduje się zestawienie fotelików dziecięcych zalecanych przez firmę Tesla i przeznaczonych dla dzieci z różnych zakresów wagowych (zdefiniowanych zgodnie z wymogami certyfikatu ECE R44 „Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń przytrzymujących dla dzieci przebywających w pojazdach o napędzie silnikowym”). Mimo że dzieci z każdej grupy wagowej mogą podróżować pojazdem Model 3 na dowolnym siedzeniu pasażerskim, poszczególne siedzenia mogą różnić się wymaganiami co do typu zastosowanego fotelika. Przykładowo na środkowym siedzeniu z tyłu można montować wyłącznie foteliki mocowane za pomocą pasów bezpieczeństwa.

Wzrost* Zakres wagowy** Waga dziecka Zalecenie firmy Tesla
- Zakres 0+ Do 13 kg (12–18 miesięcy) Maxi-Cosi CabrioFix i podstawa Familyfix 3, Cabriofix i-Size
45–105 cm - - Maxi-Cosi Pearl 360 z Familyfix 360
100–150 cm - - Britax Römer KIDFIX I-Size
- Zakres III (fotelik podwyższający) 22–36 kg Podstawa Peg Perego Viaggio 2-3 Shuttle
* zgodnie z oznaczeniem producenta R129 CRS ** zgodnie z R44 CRS

Przewożenie starszych dzieci

Dzieci, które nie mieszczą się już w fotelikach, ale są za małe, by bezpiecznie korzystać ze standardowych pasów bezpieczeństwa, mogą podróżować na podkładkach podwyższających odpowiednich do swego wzrostu i wieku. Firma Tesla zaleca, aby dzieci wymagające podkładek podwyższających podróżowały na podkładce Peg Perego Viaggio 2-3 Shuttle. Należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta w zakresie montażu i użycia podkładek podwyższających.

Dwie metod montażu

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Przy montażu fotelików dziecięcych należy zawsze przestrzegać instrukcji dostarczonych przez ich producenta.

Przyjmując kryterium sposobu mocowania do siedzenia, wśród wielu dostępnych wariantów można wyróżnić dwie ogólne kategorie fotelików:

Niektóre foteliki można zamontować z użyciem obu metod. Aby ustalić, z jakiej metody montażu skorzystać i uzyskać szczegółowe wskazówki, zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta fotelika.

Pojazd Model 3 umożliwia użycie fotelików mocowanych pasami bezpieczeństwa na każdym siedzeniu pasażera, a fotelików systemu ISOFIX/i-Size na każdym z bocznych siedzeń tylnego rzędu. Dokładne informacje o typach fotelików, których można używać na każdym siedzeniu, znajdują się poniżej.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
ISOFIX oraz i-Size to międzynarodowe standardy w zakresie zintegrowanych zaczepów, które służą do mocowania fotelików dziecięcych w samochodach osobowych.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Fotelików ani podkładek podwyższających wyposażonych w zintegrowane pasy nie należy mocować do zaczepów systemu ISOFIX/i-Size, jeżeli łączna waga dziecka i takiego fotelika lub podkładki przekracza 33 kg.

Siedzenie pasażera z przodu

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie wolno przewozić dziecka na siedzeniu pasażera z przodu, jeśli przednia poduszka powietrzna jest aktywna. Może to doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Patrz Poduszki powietrzne.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Aby mocowany pasami bezpieczeństwa fotelik dziecięcy mógł zostać zamontowany na przednim siedzeniu, siedzenie to musi zostać podniesione do środkowego położenia (o ok. 3 cm).
10 ilustracji przedniego siedzenia pasażera. 1) Zielony znak akceptacji z napisem „Passenger Airbag OFF”. 2) fotelik skierowany tyłem do kierunku jazdy z niebieskimi strzałkami skierowanymi do tyłu i do góry. Na poniższych 4 ilustracjach zamieszczono zielone znaki akceptacji 3) fotelik skierowany przodem do kierunku jazdy, 4) fotelik skierowany tyłem do kierunku jazdy, 5) fotelik podwyższający, 6) fotelik skierowany tyłem do kierunku jazdy z nóżką zabezpieczającą, a na 4 kolejnych ilustracjach montażu z użyciem mocowań ISOFIX zamieszczono czerwone znaki X: 7) przodem do kierunku jazdy, objaśnienia A, B, B1, 8) tyłem do kierunku jazdy, rozmiary C, D, E, 9) przodem do kierunku jazdy z nóżką zabezpieczającą, 10) tyłem do kierunku jazdy z nóżką zabezpieczającą

Po wyłączeniu przedniej poduszki powietrznej pasażera i podniesieniu siedziska do połowy zakresu ruchu, na siedzeniu pasażera z przodu można przewozić niemowlęta i małe dzieci w mocowanych pasami bezpieczeństwa fotelikach następujących rodzajów:

 • montowane przodem do kierunku jazdy, uniwersalne;
 • montowane tyłem do kierunku jazdy, uniwersalne.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Siedzenie pasażera z przodu nie jest wyposażone w dolne zaczepy umożliwiające montaż fotelików typu ISOFIX/i-Size.
Zakres wagowy Waga dziecka Przednia poduszka powietrzna po stronie pasażera WŁ. Przednia poduszka powietrzna po stronie pasażera WYŁ.
Zakres 0 Do 10 kg Niedozwolone Dozwolone
Zakres 0+ Do 13 kg Niedozwolone Dozwolone
Zakres I 9–18 kg Niedozwolone Dozwolone
Zakres II 15–25 kg Niedozwolone Dozwolone
Zakres III 22–36 kg Niedozwolone Dozwolone

Tylne fotele

10 ilustracji tylnych siedzeń zewnętrznych. 1) Zielone znaki akceptacji na zewnętrznych siedzeniach, z niebieskimi strzałkami wskazującymi zatrzaski ISOFIX i niebieską strzałką wskazującą położenie paska, 2) fotelik skierowany tyłem do kierunku jazdy i strzałki skierowane do przodu oraz do góry na przednim siedzeniu. Na poniższych 8 ilustracjach zamieszczono zielone znaki akceptacji 3) fotelik skierowany przodem do kierunku jazdy, 4) fotelik skierowany tyłem do kierunku jazdy, 5) fotelik podwyższający, 6) fotelik z nóżką zabezpieczającą skierowany przodem do kierunku jazdy mocowany do zaczepów ISOFIX, 7) fotelik z nóżką zabezpieczającą skierowany tyłem do kierunku jazdy mocowany do zaczepów ISOFIX, 8) nóżka zabezpieczająca w przybliżeniu, 9) fotelik skierowany przodem do kierunku jazdy mocowany do zaczepów ISOFIX oraz objaśnienia A, B i B1, 10) fotelik skierowany tyłem do kierunku jazdy mocowany do zaczepów ISOFIX oraz objaśnienia C, D i E

Niemowlęta i dzieci mogą podróżować na bocznych siedzeniach tylnego rzędu w fotelikach mocowanych pasami bezpieczeństwa oraz fotelikach ISOFIX (IU)/i-Size (-U).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Na siedzeniach w tylnym rzędzie możliwe jest użycie górnych pasków mocujących (patrz Mocowanie górnych pasków).

Wyższe dzieci mogą podróżować na bocznych siedzeniach tylnego rzędu także na podkładkach podwyższających, które zgodnie z instrukcjami dostarczanymi przez producenta mogą być zamocowane do dolnych zaczepów lub przypięte pasami bezpieczeństwa.

Tylne boczne siedzenia pozwalają skorzystać z fotelików ISOFIX/i-Size dla następujących zakresów wzrostu:

 • zakres wzrostu A, B i B1, przodem do kierunku jazdy;
 • zakres wzrostu C, D oraz E, tyłem do kierunku jazdy.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W celu użycia dużego (rozmiar C) fotelika ISOFIX/i-Size zwróconego tyłem do kierunku jazdy może być konieczne przesunięcie odpowiedniego przedniego siedzenia do przodu do pozycji środkowej (13 cm od skrajnego tylnego położenia), podniesienie go o 2 cm w stosunku do najniższego położenia oraz wyregulowanie kąta oparcia siedzenia.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie należy używać opcji Funkcja łatwego wsiadania(opisanej w Profile kierowców) w celu automatycznego przesuwania siedzenia kierowcy maksymalnie do tyłu, jeżeli fotelik dziecięcy jest zamontowany na tylnym siedzeniu za siedzeniem kierowcy. Ze względu na zmniejszony prześwit przemieszczające się siedzenie może uderzyć w nogi dziecka, spowodować obrażenia lub doprowadzić do wyczepienia się fotelika.

Na środkowym siedzeniu w tylnym rzędzie mogą podróżować niemowlęta przewożone w fotelikach skierowanych tyłem do kierunku jazdy i mocowanych pasami bezpieczeństwa. Na środkowym siedzeniu w tylnym rzędzie mogą podróżować dzieci przewożone w fotelikach skierowanych przodem lub tyłem do kierunku jazdy i mocowanych pasami bezpieczeństwa.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Środkowe siedzenie w tylnym rzędzie nie jest wyposażone w dolne zaczepy umożliwiające montaż fotelików typu ISOFIX/i-Size.

Wyższe dzieci mogą podróżować na środkowym siedzeniu tylnego rzędu także na podkładkach podwyższających zamocowanych zgodnie z instrukcjami dostarczanymi przez producenta.

Montaż fotelików dziecięcych mocowanych pasami bezpieczeństwa

Należy zawsze przestrzegać szczegółowych instrukcji dostarczonych przez producenta fotelika. Przy montażu fotelików mocowanych pasami bezpieczeństwa należy kierować się tymi ogólnymi wskazówkami:

 • Fotelik musi być odpowiedni do wagi, wzrostu i wieku dziecka.
 • Dziecko nie powinno być grubo ubrane.
 • Między ciałem dziecka a elementami fotelika nie powinno być żadnych przedmiotów.
 • Przed każdą podróżą należy wyregulować pasy fotelika odpowiednio do jadącego w nim dziecka.
 1. Umieść fotelik na odpowiednim siedzeniu i rozwiń do końca pasy bezpieczeństwa. Poprowadź i zapnij pasy zgodnie z instrukcjami producenta fotelika.
  Fotelik dziecięcy przypięty do fotela pasażera za pomocą pasa bezpieczeństwa pojazdu.
 2. Pozwól, by pasy zwinęły się i wybierz cały luz, jednocześnie mocno dociskając fotelik do siedzenia pojazdu.
 3. Zamocuj górne paski mocujące zgodnie z wymaganiami producenta fotelika (patrz Mocowanie górnych pasków).

Montaż fotelików dziecięcych ISOFIX/i-Size

W pojeździe Model 3 tylne siedzenia zewnętrzne są wyposażone w zaczepy ISOFIX/i-Size. Zaczepy są umieszczone między siedziskiem a oparciem. Aby łatwiej było je odnaleźć, nad każdym z nich na oparciu siedzenia umieszczone jest odpowiednie oznaczenie (widoczne na ilustracji poniżej).

Ikona ISOFIX i strzałki wskazujące położenie zaczepów ISOFIX.

W drugim rzędzie foteliki dziecięce LATCH/ISOFIX można montować tylko na zewnętrznych siedzeniach. Na środkowym siedzeniu powinny być montowane tylko foteliki mocowane pasami bezpieczeństwa.

Dwa zielone znaki akceptacji na zewnętrznych siedzeniach w drugim rzędzie i czerwony symbol X na siedzeniu środkowym

Przy montażu fotelików dziecięcych ISOFIX/i-Size należy zawsze przestrzegać instrukcji dostarczonych przez ich producenta. Znajduje się w nich opis nasuwania fotelika dziecięcego na zaczepy, na których powinien się on zatrzasnąć. Aby fotelik został zamocowany bez luzu, może być potrzebne dociśnięcie go do oparcia siedzenia.

Fotelik dziecięcy nasuwany na miejsce oraz chmurka z wykrzyknikiem wskazująca zaczep

Przed posadzeniem dziecka w foteliku należy się upewnić, czy jest on pewnie zamontowany. Złap obiema rękami za przednią część fotelika i spróbuj:

 • skręcić fotelik w jedną i drugą stronę;
 • ściągnąć fotelik z siedzenia.

Jeżeli fotelik daje się obrócić lub oddalić od siedzenia, oznacza to, że jego zatrzaski nie są do końca zamocowane do zaczepów w siedzeniu. Należy zdjąć fotelik i zamontować go ponownie. Prawidłowe zatrzaśnięcie obu mocowań fotelika na zaczepach w siedzeniu jest bardzo ważne.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Fotelików ani podkładek podwyższających wyposażonych w zintegrowane pasy nie należy mocować do zaczepów systemu ISOFIX/i-Size, jeżeli łączna waga dziecka i takiego fotelika lub podkładki przekracza 33 kg.

Podpórka zabezpieczająca

Wszystkie siedzenia pasażerów w pojeździe Model 3 umożliwiają użycie fotelików z podpórką zabezpieczającą. Jeżeli fotelik jest wyposażony w podpórkę, należy ją rozłożyć zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta fotelika.

Nóżka bezpieczeństwa fotelika dziecięcego ze strzałką skierowaną w dół i od fotelika

Mocowanie górnych pasków

Tylne siedzenia pasażerów w pojeździe Model 3 umożliwiają użycie górnych pasków mocujących. Jeżeli instrukcja producenta fotelika przewiduje zamocowanie górnego paska, należy zaczepić jego haczyk w punkcie mocowania, który znajduje się za siedzeniem.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Górne paski powinny być zaciągnięte zgodnie z instrukcjami producenta fotelika dziecięcego.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Tylne zagłówki nie poruszają się.

Punkty mocowań dla górnych pasków znajdują się na półce za tylnymi siedzeniami.

Lokalizacja punktów mocowań za tylnymi siedzeniami

Aby uzyskać dostęp do punktu mocowania, naciśnij tylną część jego pokrywy.

1) Osłona punktu kotwiącego 2) Przesuwana osłona punktu kotwiącego 3) Taśma mocująca zaczepiona o kotwę

Jeżeli paski są podwójne, ułóż jeden pasek po każdej stronie zagłówka.

Paski biegnące po obu stronach zagłówka

Jeżeli na siedzeniu zewnętrznym jest mocowany pojedynczy pasek, przeciągnij go z zewnętrznej strony zagłówka (czyli z tej samej, z której znajduje się zwijacz pasów bezpieczeństwa).

Pasek ułożony na zewnątrz zagłówka

Informacje techniczne

Homologacja ECE 16-07, załącznik 17, dodatek 3, tabela 1

Numer siedzenia (patrz poniżej)

1 i 3
Poduszka powietrzna pasażera WYŁ.

1 i 3
Poduszka powietrzna pasażera WŁ.

4 5 6
Dozwolone grupy wagowe 0, 0+, I, II, III nd. 0, 0+, I, II, III 0, 0+, I, II, III 0, 0+, I, II, III
Możliwe użycie fotelika uniwersalnego mocowanego pasami? Tak (uwaga 1) Nie Tak Tak Tak
Możliwe użycie fotelika i-Size? Nie Nie Tak Nie Tak
Możliwe użycie fotelika montowanego poprzecznie (L1/L2)? Nie Nie Nie Nie Nie
Maks. pasujący rozmiar fotelika ISOFIX/i-Size montowanego tyłem do kierunku jazdy /-(R1/R2X/R2/R3). Nie Nie R3 (uwaga 2) Nie R3 (uwaga 2)
Największy pasujący fotelik ISOFIX/i-Size montowany przodem do kierunku jazdy /-(F1/F2X/F2/F3). Nie Nie F3 Nie F3
Największa pasująca podkładka podwyższająca (B2/B3). B2 Nie B3 B3 B3
Możliwe użycie podpórki Tak Nie Tak Tak Tak

Uwaga 1: Aby mocowany pasami bezpieczeństwa fotelik dziecięcy mógł zostać zamontowany na przednim siedzeniu, siedzenie to musi zostać podniesione do środkowego położenia (o ok. 3 cm) i cofnięte, tak aby między pulpitem a fotelikiem pozostało wolne miejsce.
Uwaga 2: Jeżeli na przednim siedzeniu ma być zamontowany duży fotelik ISOFIX/i-Size (zakres wzrostu C), może być potrzebne ustawienie danego siedzenia w położeniu środkowym (czyli maksymalnie 13 cm od skrajnego tylnego położenia), uniesienie go (3 cm od najniższego położenia) oraz ustawienie oparcia pod kątem 15 stopni (lub cofniecie go o 10 stopni od pozycji maksymalnego wychylenia do przodu).
Uwaga 3: Żadne siedzenie nie jest wyposażone w zapięcia pasów bezpieczeństwa dla osób dorosłych umieszczone poprzecznie między zaczepami ISOFIX/i-Size.

Zestawienie numerów siedzeń

Położenie fotelika Położenie w pojeździe
1 Przód po lewej stronie (tylko pojazdy z kierownicą po prawej stronie)
2 Przód na środku — nie dotyczy pojazdów Model 3
3 Przód po prawej stronie (tylko pojazdy z kierownicą po lewej stronie)
4 Tył po lewej stronie
5 Tył na środku
6 Tył po prawej stronie

Foteliki dziecięce — ostrzeżenia

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Dziecka w foteliku ani na podkładce podwyższającej nie wolno sadzać na siedzeniu pasażera z przodu, jeżeli przednia poduszka powietrzna po stronie pasażera jest aktywna. Może to doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Na siedzeniu chronionym przez aktywną przednią poduszkę powietrzną nie wolno umieszczać fotelika dziecięcego montowanego tyłem do kierunku jazdy. Może to doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Zapoznaj się z treścią etykiety umieszczonej na osłonie przeciwsłonecznej.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Niektóre foteliki dziecięce zostały zaprojektowane do mocowania ich w pojeździe za pomocą pasa biodrowego lub biodrowej części pasów trzypunktowych. Dziecko przewożone w nieprawidłowo zamocowanym foteliku jest w razie kolizji wystawione na niebezpieczeństwo.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Funkcja przypominania o zapięciu pasa bezpieczeństwa na ekranie dotykowym nie zastępuje sprawdzania, czy mały pasażer lub fotelik dziecięcy są prawidłowo zabezpieczone. Czujniki obecności mogą nie rozpoznać małych pasażerów lub fotelika dla dzieci.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Dopóki dziecko nie przekroczy wagi 9 kg i nie nauczy się samodzielnie siedzieć, nie należy przewozić go w foteliku zwróconym przodem do kierunku jazdy. Do wieku dwóch lat szyja i kręgosłup dziecka nie są rozwinięte w stopniu pozwalającym uniknąć obrażeń przy zderzeniu czołowym.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Dzieci ani niemowląt nie wolno przewozić na kolanach osoby dorosłej. Dzieci powinny być zawsze przewożone w odpowiednich fotelikach.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Aby mieć pewność, że dziecko jest przewożone bezpiecznie, postępuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami zamieszczonymi w tym dokumencie oraz zgodnie z instrukcjami producenta używanego fotelika.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Tak długo, jak jest to możliwe (czyli do osiągnięcia limitu wzrostu lub wagi), dzieci powinno się przewozić w fotelikach skierowanych tyłem do kierunku jazdy i wyposażonych w zintegrowane 5-punktowe pasy.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Przy przewożeniu starszych dzieci należy się upewnić, że mają zapewnione podparcie głowy oraz że ich pasy bezpieczeństwa są prawidłowo zapięte i wyregulowane. Barkowa część pasa nie może dotykać twarzy ani szyi, a część biodrowa nie może być poprowadzona po brzuchu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie wolno montować dwóch fotelików do jednego punktu mocowania. W przypadku zderzenia wytrzymałość punktu mocowania może okazać się niewystarczająca do zabezpieczenia obu fotelików.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Punkty mocowania fotelików dziecięcych są zaprojektowane tak, by wytrzymywać obciążenia generowane tylko przez prawidłowo zamontowane foteliki. Nie wolno w żadnym wypadku używać ich w celu zamocowania do konstrukcji pojazdu pasów bezpieczeństwa dla dorosłych, uprzęży ani innych przedmiotów lub urządzeń.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Zintegrowane pasy fotelików i paski mocujące należy okresowo sprawdzać pod kątem uszkodzeń i zużycia.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie wolno pozostawiać dzieci bez opieki. Dotyczy to także dzieci przewożonych w fotelikach dziecięcych.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Fotelik, który brał udział w zderzeniu, nie może być używany. Należy utylizować taki fotelik zgodnie z instrukcjami producenta i zakupić inny.