Kamera w kabinie

Pojazd Model 3 jest wyposażony w kamerę w kabinie umieszczoną nad lusterkiem wstecznym.

Powiększenie umiejscowienia obiektywu kamery ze wskazaniem lokalizacji nad lusterkiem wstecznym

Kamera w kabinie rozpozna nieuwagę kierowcy i zapewni ostrzeżenie dźwiękowe, przypominając o konieczności skupienia uwagi na drodze nawet w przypadku korzystania z Autopilota.

Domyślnie obrazy i nagrania wideo z kamery nie opuszczają samego pojazdu i nie są przekazywane komukolwiek, w tym Tesli, chyba że włączono udostępnianie danych. W przypadku włączenia udostępniania danych i wystąpienia krytycznego zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdarzenia związanego z bezpieczeństwem (na przykład kolizji) pojazd Model 3 udostępnia krótkie nagrania wideo z kamery w kabinie Tesli w celu ułatwienia opracowywania udoskonaleń funkcji bezpieczeństwa, a także stałego ulepszania inteligencji funkcji polegających na nagraniach z kamery w kabinie. Udostępnianie danych jest również możliwe, jeśli wymagana jest diagnostyka funkcji kamery w kabinie. Kamera w kabinie nie rozpoznaje twarzy ani nie stosuje żadnej innej metody weryfikacji tożsamości. Aby chronić prywatność użytkowników, dane z kamer w kabinie nie są kojarzone z numerem identyfikacyjnym pojazdu.

Aby dostosować preferencje w zakresie udostępniania danych, dotknij opcji Sterowanie > Interfejs > Udostępnianie danych > Zezwalaj na analizę danych z kamery w kabinie. Ustawienia udostępniania danych można zmienić w dowolnej chwili. Aby zobaczyć, które funkcje mogą obecnie używać kamery w kabinie, dotknij opcji Sterowanie > Interfejs > Kamera w kabinie.

Przykładowy obraz z kamery, gdy włączona jest opcja przesyłu danych z kamery w kabinie
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Obiektyw kamery powinien być zawsze czysty i odsłonięty. Obiektyw kamery należy okresowo czyścić z zabrudzeń i kurzu, przecierając obiektyw czystą ściereczką.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Nie wolno stosować środków ściernych ani czyścików chemicznych. Mogą one uszkodzić powierzchnię obiektywu kamery.