Holowanie i akcesoria

Udźwig — akcesoria

Pakiet holowniczy do pojazdu Model 3 umożliwia holowanie przyczepy lub przewożenie wyposażenia dodatkowego (rowerów, nart, desek snowboardowych itp.).

Pakiet ten obejmuje przenoszący obciążenie zaczep z kulą zaczepową 50 mm, która może podtrzymywać bagażnik dodatkowy. Kula zaczepowa jest przeznaczona do przenoszenia akcesoriów o obciążeniu pionowym do 55 kg. Podczas przewożenia rowerów lub innego sprzętu na zaczepie pojazdu Model 3 należy sprawdzić, czy maksymalne obciążenie nie zostało przekroczone. Maksymalne dopuszczalne obciążenie zaczepu holowniczego zależy od liczby pasażerów w pojeździe:

Opony 18- lub 19-calowe
Ikona czarnego samochodu z zamocowanym białym rowerem.

Pięciu pasażerów w pojeździe.

55 kg
Ikona czarnego samochodu z zamocowanym białym rowerem.

Maksymalnie dwóch pasażerów siedzących z tyłu w pojeździe.

55 kg

Przy obliczaniu obciążenia należy doliczyć wagę samego bagażnika.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Podane wcześniej wagi dotyczą bagażników dodatkowych zalecanych przez firmę Tesla. Opierają się one na pomiarze odległości w pionie i w poziomie pomiędzy środkiem ciężkości bagażnika dodatkowego a kulą zaczepu (aby dowiedzieć się więcej, patrz przykładowy schemat w sekcji Bagażniki dodatkowe niezatwierdzone przez firmę Tesla).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Przekroczenie maksymalnego obciążenia zaczepu Model 3 (zgodnie z wcześniejszym opisem) może spowodować poważne uszkodzenia.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Nie należy próbować instalować bagażnika dodatkowego w pojazdach Model 3 niewyposażonych w pakiet holowniczy. Może to spowodować poważne uszkodzenia.

Bagażniki dodatkowe niezatwierdzone przez firmę Tesla

Poza obliczeniem wagi ważne jest, aby upewnić się, że całkowite obciążenie akcesoriów nie przekracza podanej wagi i odległości od kuli na zaczepie. Odległość ta jest obliczana na podstawie środka ciężkości bagażnika dodatkowego i zamontowanych na nim akcesoriów. W przypadku dodatkowych bagażników niezatwierdzonych przez firmę Tesla należy zmierzyć odległość w pionie i w poziomie od kuli na zaczepie holowniczym do środka ciężkości akcesoriów.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Więcej informacji, takich jak dodatkowe limity wagi lub obciążenia, można znaleźć na karcie danych używanego bagażnika dodatkowego. Uszkodzenia powstałe na skutek używania akcesoriów niezatwierdzonych przez firmę Tesla nie są objęte gwarancją.
Ilustracja pokazująca odpowiednie ograniczenia akcesoriów

Instalacja i korzystanie z bagażnika

Instalacja i korzystanie z bagażnika wymagają podłączenia zaczepu holowniczego (patrz Podłączanie zaczepu holowniczego). Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta bagażnika dodatkowego. Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących w danym regionie przepisów i wymogów prawnych, które dotyczą akcesoriów transportowych.

Pakiet holowniczy do pojazdu Model 3 zawiera przewody pozwalające korzystać z bagażnika dodatkowego ze światłami (patrz Połączenia elektryczne). W skład pakietu wchodzi też oprogramowanie zgodne z trybem przyczepy (patrz Tryb przyczepy).

Ikona żółtej przyczepy.
Po podłączeniu wiązki przewodów bagażnika dodatkowego Model 3 wykryje połączenie ze światłami przyczepy, a na ekranie dotykowym zapali się tej kontrolka, która oznacza włączenie trybu przyczepy.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Na stronie http://www.tesla.com można nabyć akcesoria do pojazdu Model 3. Mimo że dostępne są produkty innych producentów, firma Tesla zaleca i wspiera wyłącznie zatwierdzone przez siebie produkty (patrz Części i akcesoria). Oferta akcesoriów dostępnych do pojazdu zależy od regionu. Przed próbą zamontowania bagażnika innego niż zalecany przez firmę Tesla należy zapoznać się z informacjami o produkcie i potwierdzić, że jest on zgodny z posiadanym pojazdem.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Gdy zaczep nie jest używany, należy go zdemontować i przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec zabrudzeniom i korozji. Na osłonę zaczepu należy założyć pokrywę przeciwpyłową, aby zapobiec przedostawaniu się do środka brudu i zanieczyszczeń (patrz Odłączanie zaczepu holowniczego).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Bagażnik może przesłaniać widok w tylnym lusterku oraz pole widzenia tylnej kamery lub kamer, a także zasłaniać tylne czujniki ultradźwiękowe. Może także spowodować, że część funkcji autopilota nie będzie działać poprawnie.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Firma Tesla nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia powstałe w wyniku montażu i użytkowania bagażnika dodatkowego, za braki w instrukcjach dołączonych do tego bagażnika ani za nieprzestrzeganie odpowiednich wskazówek. Uszkodzenia powstałe na skutek korzystania z bagażnika dodatkowego nie są objęte gwarancją.

Udźwig — holowanie przyczepy

Hamulce przyczepy Masa przyczepy
Bez hamulców przyczepy 750 kg
Z hamulcami przyczepy 1000 kg
Zapoznaj się ze świadectwem zgodności (przekazanym w momencie zakupu pojazdu), tabliczką znamionową (patrz Obciążanie pojazdu) lub etykietą zaczepu holowniczego, które określają całkowitą wagę przyczepy — łącznie z całym ładunkiem i wyposażeniem dodatkowym — oraz wywierany przez przyczepę nacisk na hak, które są bezpieczne w przypadku pojazdu Model 3. Oprócz wytycznych dotyczących maksymalnej całkowitej wagi przyczepy i maksymalnego obciążenia haka holowniczego należy przestrzegać następujących zaleceń:
 • W zakresie montażu, regulacji i konserwacji hamulców przyczepy należy postępować ściśle według instrukcji ich producenta.
 • Nacisk na hak to skierowana w dół siła, jaką przyczepa wywiera na zaczep. Wynosi nie mniej niż 4% całkowitego obciążenia przyczepy. Maksymalne obciążenie haka (lub technicznie dopuszczalna masa w punkcie sprzęgu) wynosi 100 kg. Jeżeli ciągnący samochód przewozi dużą ilość bagażu lub pasażerów, maksymalny nacisk na hak może ulec zmniejszeniu, co ogranicza także maksymalną masę holowanej przyczepy. Maksymalną masę holowanej przyczepy oblicza się z założeniem, że TPMLM (technicznie dopuszczalna masa całkowita pojazdu) nie zostanie przekroczona (Patrz Obciążanie pojazdu).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeśli informacje zawarte na świadectwie zgodności, etykiecie zaczepu lub tabliczce znamionowej są sprzeczne z informacjami zawartymi w niniejszym instrukcji użytkownika, dokumenty te mają pierwszeństwo.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Holować za pomocą pojazdu Model 3 powinni wyłącznie użytkownicy, którzy dysponują doświadczeniem i wiedzą na temat wpływu holowania na pojazd i są w stanie bezpiecznie załadować i zabezpieczyć przyczepę oraz manewrować pojazdem z przyczepą. Lektura instrukcji firmy Tesla nie zapewnia całej wiedzy i umiejętności potrzebnych do bezpiecznego holowania. Uszkodzenia powstałe na skutek holowania przyczepy nie są objęte gwarancją.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie wolno przeciążać pojazdu ani przyczepy. Może to pogorszyć osiągi pojazdu, spowodować jego uszkodzenie i utratę kontroli nad nim, a w konsekwencji poważne obrażenia ciała.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Zaczep przyczepy nie służy do transportu Model 3 (patrz Wskazówki dla przewoźników).

Ciśnienie w oponach podczas holowania

Podczas holowania przyczepy ciśnienie w oponach należy przystosować do dodatkowego obciążenia. Do holowania mogą być używane opony 18" oraz 19". Opony należy utrzymywać w stanie napompowanym do ciśnień podanych poniżej (jeżeli te wartości są inne, są one nadrzędne w stosunku do ciśnień podanych na etykiecie informacyjnej dotyczącej opon i obciążeń):

Opony przednie Opony tylne Ciśnienie przy pompowaniu opony zimnej
235/45R18 235/45R18 42 psi (290 kPa)
235/40R19 235/40R19 42 psi (290 kPa)
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Podczas holowania przyczepy dopuszczalny nacisk na oś tylną może zostać przekroczony o nie więcej niż 15%, a dopuszczalna masa całkowita pojazdu może zostać przekroczona o nie więcej niż 100 kg. W takich przypadkach prędkość pojazdu należy ograniczyć do 100 km/h, a ciśnienie w tylnych oponach musi być co o najmniej 20 kPa wyższe od ciśnienia zalecanego podczas normalnego użytkowania.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Aby uzyskać informacje dotyczące holowania przez pojazd wyposażony w opony zimowe, skontaktuj się z serwisem firmy Tesla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Nie należy holować przyczepy, jeśli pojazd Model 3 jest wyposażony w opony, których nie wymieniono na tej liście.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Ciśnienie sprawdza się na zimnych oponach za pomocą odpowiedniego manometru. Ciśnienie w oponie zmienia się na skutek temperatury już po przejechaniu 1,6 km. Wpływ na ciśnienie w oponach może mieć również upał i bezpośrednie światło słoneczne. W razie potrzeby sprawdzenia ciśnienia w ciepłych oponach należy spodziewać się wyższych ciśnień. Nie należy upuszczać powietrza z ciepłych opon w celu uzyskania wartości ciśnienia określonej dla opon zimnych. Opona gorąca, która wykazuje wartość ciśnienia zalecaną dla opony zimnej lub niższą wartość, może być niedopompowana w stopniu powodującym zagrożenie.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie wolno holować przyczepy, gdy opona pojazdu Model 3 jest uszkodzona lub została prowizorycznie naprawiona (np. przy użyciu zestawu do naprawy opon). Opona naprawiona prowizorycznie może nie wytrzymać obciążeń powodowanych przez holowany ładunek. Holowanie przy użyciu uszkodzonej lub prowizorycznie naprawionej opony może spowodować uszkodzenie opony i utratę stabilności pojazdu.

Przed holowaniem przyczepy

Przed holowaniem przyczepy należy wykonać pewne czynności:

 • Napompować opony do poziomu ciśnienia dla opon zimnych, podanego w punkcie Obsługa i konserwacja opon;
 • Wypełnić wszystkie wymogi przepisów dotyczące holowania przyczepy; Naruszanie przepisów może powodować zagrożenie.
 • Wyregulować lusterka boczne tak, aby uzyskać dobrą widoczność do tyłu bez dużego martwego pola;
 • Włączyć Tryb przyczepy (patrz Tryb przyczepy).

Sprawdzić, czy:

 • Model 3 po dołączeniu przyczepy stoi poziomo. Jeśli przód pojazdu jest uniesiony, a tył obniżony, sprawdź, czy nie została przekroczona maksymalna masa przyczepy i nacisk na hak, określone w sekcji Udźwig — holowanie przyczepy.
 • Wszystkie elementy zaczepu oraz mocowania, łańcuchy zabezpieczające i złącza elektryczne (wraz z połączeniami świateł cofania i przeciwmgielnych, jeśli są zamontowane) są w dobrym stanie i odpowiednio zamontowane/podłączone; W razie zauważenia problemów zrezygnuj z holowania.
 • Oświetlenie przyczepy (światła stop, kierunkowskazy i światła pozycyjne) działają prawidłowo;
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Jeśli Model 3 znajduje się w trybie przyczepy lub wykryje połączenie ze światłami przyczepy, a ponadto Model 3 wykryje usterkę elektryczną w kierunkowskazach przyczepy, kierunkowskazy strony, której usterka dotyczy, będą migały szybciej niż zwykle (patrz Tryb przyczepy).
 • Język przyczepy jest pewnie zamocowany na zaczepie kulowym;
 • Pojazd ciągnący i przyczepa są połączone prawidłowo zamontowanymi łańcuchami zabezpieczającymi; Skrzyżuj łańcuchy zabezpieczające pod sprzęgiem przyczepy, aby zapobiec jego zetknięciu się z nawierzchnią, jeśli oddzieli się on od zaczepu. Pozostaw taki luz, by pojazd mógł zakręcać, a łańcuchy w żadnym położeniu nie dotykały ziemi.
 • Ładunek jest zabezpieczony;
 • Dostępne są kliny pod koła.
 • Obciążenie przyczepy jest równomiernie rozłożone w taki sposób, że nacisk na hak wynosi około 4–10% całkowitej wagi przyczepy, nie przekraczając maksymalnej wartości przewidzianej w punkcie Udźwig — holowanie przyczepy.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  UWAGA
  Jeżeli środek ciężkości ładunku wypada ponad kołami lub jest przesunięty ku tyłowi, przyczepa może zacząć się kołysać, powodując utratę kontroli nad pojazdem.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Należy się zawsze upewnić, że ładunek w przyczepie jest dobrze zamocowany i nie będzie się przesuwać. Ruchy ładunku mogą powodować utratę panowania nad pojazdem, a w efekcie poważne obrażenia.

Wytyczne dotyczące holowania

Model 3 został opracowany przede wszystkim z myślą o przewożeniu pasażerów. Holowanie przyczepy zwiększa obciążenie silnika lub silników, układu napędowego, hamulców, opon i zawieszenia, a także znacznie zmniejsza zasięg. Decydując się na holowanie przyczepy należy zachować ostrożność i przestrzegać następujących ogólnych wytycznych:

 • Zmniejsz prędkość jazdy i nie wykonuj nagłych manewrów. Pamiętaj, że holowanie przyczepy wpływa na działanie układu kierowniczego, stabilność, promień skrętu, drogę hamowania i skuteczność hamowania.
 • Zwiększ co najmniej dwukrotnie odstęp od pojazdu, za którym jedziesz. Pomaga to uniknąć konieczności gwałtownego hamowania. Gwałtowne hamowanie może powodować poślizg lub „składanie się” zespołu pojazdów i utratę kontroli.
 • Unikaj ostrych skrętów. Mogą one sprawić, że przyczepa zetknie się z pojazdem i spowoduje uszkodzenia. Pamiętaj, że koła przyczepy znajdują się bliżej wewnętrznej części łuku niż koła samochodu. Wykonuj zatem szersze skręty, aby przyczepa nie zawadziła o krawężniki, znaki drogowe, drzewa itp.
 • Okresowo sprawdzaj, czy żarówki w światłach i kierunkowskazach przyczepy nadal działają.
 • Okresowo sprawdzaj, czy przewożone przedmioty są dobrze zabezpieczone.
 • Unikaj parkowania na pochyłości (patrz Parkowanie z przyczepą);
 • Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy zespołu holowniczego są pewnie zamocowane.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Holowanie wymaga uwzględnienia dłuższej drogi hamowania. Podczas holowania należy zwiększyć odstęp do poprzedzającego pojazdu i unikać sytuacji, w których mogłoby być konieczne gwałtowne hamowanie. W przeciwnym razie może dojść do zderzenia.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących w danym regionie przepisów i wymogów prawnych, które dotyczą holowania przyczepy. Naruszanie przepisów może powodować zagrożenie.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie wolno podłączać hamulców przyczepy do układu hamulcowego pojazdu. Może to spowodować uszkodzenie pojazdu i przyczepy oraz nieprawidłowe działanie układu hamulcowego, a w rezultacie poważne obrażenia.

Tryb przyczepy

Przy holowaniu przyczepy należy zawsze włączać tryb przyczepy. Po podłączeniu złącza elektrycznego przyczepy, gdy włączone jest położenie postojowe, pojazd Model 3 automatycznie włączy tryb przyczepy. Tryb przyczepy nie wyłącza się automatycznie po rozłączeniu złącza elektrycznego przyczepy. Aby ręcznie włączyć lub wyłączyć Tryb przyczepy, na ekranie dotykowym wybierz kolejno Sterowanie > Dynamika > Tryb przyczepy. Na ekranie dotykowym ukaże się jeden z następujących wskaźników:

Ikona niebieskiej przyczepy.
Tryb przyczepy jest włączony.
Ikona żółtej przyczepy.
Model 3 wykrywa podłączenie oświetlenia przyczepy, ale tryb przyczepy nie jest włączony. Prawdopodobnie oznacza to, że został podłączony dodatkowy bagażnik.
Ikona czerwonej przyczepy.
Model 3 wykrywa usterkę połączenia elektrycznego z oświetleniem przyczepy. Niektóre lub wszystkie światła przyczepy mogą nie działać. W takiej sytuacji należy zatrzymać się tak szybko, jak jest to możliwe bez powodowania zagrożenia, a następnie sprawdzić, czy przewody są nieuszkodzone i podłączone prawidłowo. Jeśli problemy zostaną rozwiązane, a czerwona ikona nie zniknie, należy wyłączyć i ponownie włączyć tryb przyczepy. Po zakończeniu holowania i odłączeniu złącza elektrycznego przyczepy należy ręcznie wyłączyć tryb przyczepy, aby wyłączyć czerwoną ikonę.

Jeśli pojazd Model 3 znajduje się w trybie przyczepy lub wykryje połączenie ze światłami przyczepy, a ponadto wykryje usterkę elektryczną w kierunkowskazach przyczepy, kierunkowskazy strony, której usterka dotyczy, będą migały szybciej niż zwykle. Po zakończeniu holowania i odłączeniu złącza elektrycznego przyczepy kierunkowskazy będą migały szybciej niż zwykle, a na ekranie dotykowym będzie wyświetlany czerwony wskaźnik przyczepy aż do ręcznego wyłączenia trybu przyczepy.

Przy włączonym trybie przyczepy część funkcji autopilota oraz tylne czujniki parkowania mogą nie być dostępne. Zmienia się także sposób działania następujących funkcji:

 • Tempomat uwzględniający sytuację drogową zwiększa dystans od poprzedzającego pojazdu.
 • Układ ostrzegania przed kolizją boczną jest aktywny, ale funkcja automatycznego kierowania nie interweniuje.
 • Układ automatycznego hamowania awaryjnego (patrz Asystent unikania kolizji) włącza hamulce z mniejszą siłą.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie należy polegać na funkcji automatycznego wykrywania przyczepy i włączania trybu przyczepy przez Model 3. Przed rozpoczęciem holowania należy zawsze sprawdzić, czy tryb przyczepy jest włączony.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
W trakcie holowania nie należy pod żadnym pozorem wyłączać tego trybu Może to doprowadzić do poważnych obrażeń.

Parkowanie z przyczepą

O ile to możliwe, unikaj parkowania na pochyłościach. Jeśli jednak jest to konieczne, podkładaj kliny pod koła przyczepy. W miarę możliwości poproś drugą osobę o pomoc z poniższymi czynnościami:

 • Jedna osoba trzyma naciśnięty pedał hamulca.
 • Druga osoba podkłada kliny pod koła od strony, w którą może stoczyć się przyczepa.
 • Po podłożeniu klinów zwolnij pedał hamulca i upewnij się, że utrzymują one pojazd i przyczepę w miejscu.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Przy testowaniu klinów funkcja hamulca automatycznego (patrz Funkcja Wstrzymaj) musi być wyłączona. Jeżeli pojazd Model 3 jest zahamowany z użyciem funkcji hamulca automatycznego, na ekranie dotykowym pojawia się odpowiedni wskaźnik. W celu wyłączenia funkcji hamulca automatycznego naciśnij i zwolnij pedał hamulca.
 • Włącz położenie postojowe.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Jeżeli zaparkowanie na pochyłości jest konieczne, zawsze pamiętaj o zabezpieczeniu kół przyczepy klinami. Zaniedbanie tej czynności może spowodować poważne obrażenia ciała.

Podłączanie zaczepu holowniczego

Pakiet holowniczy pojazdu Model 3 obejmuje przenoszący obciążenie zaczep z kulą zaczepową 50 mm. Gdy zaczep nie jest używany, należy go zdemontować i przechowywać w suchym miejscu, by zapobiec korozji. Na osłonę zaczepu należy założyć pokrywę przeciwpyłową, aby zapobiec przedostawaniu się do środka brudu i zanieczyszczeń.

Ilustracja zaczepu kulowego.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Podczas holowania przyczepy należy korzystać z zaczepu pojazdu Model 3. Nie wolno stosować innych typów zaczepów.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Przy holowaniu zawsze korzystaj z łańcuchów zabezpieczających Skrzyżuj łańcuchy zabezpieczające pod sprzęgiem przyczepy i zamocuj do oczek w przyczepie, aby zabezpieczyć ładunek.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Maksymalny dopuszczalny zwis tylny dla punktu sprzęgu wynosi 1053 mm.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Zespół zaczepu przyczepy jest mocowany do pojazdu za pomocą 6 nakrętek.
Ilustracja przedstawiająca zespół zaczepu zamontowany do nadwozia z zaznaczonymi łącznikami.

W celu zamontowania zaczepu przyczepy:

 1. Zdejmij z osłony zaczepu osłonę przeciwpyłową. W tym celu wsuń niewielki obiekt, taki jak płaski śrubokręt, w zatrzaski po obu stronach osłony przeciwpyłowej. Obracaj zatrzaski aż do odblokowania, wyjmij je i zdejmij osłonę przeciwpyłową.
 2. Włóż kluczyk do zamka zaczepu i obróć tak, aby górna część kluczyka zrównała się z położeniem „Open” (otwarte).
 3. Wyciągnij bębenek zamka z adaptera o ok. 0,5 cm i obróć w prawo, tak aby ikona odblokowania zatrzymała się u góry bębenka zamka.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  UWAGA
  Przy obracaniu bębenka zamka zachowaj ostrożność. Dopóki nie zatrzaśnie się on w położeniu otwartym, automatycznie powraca do położenia zamkniętego i może przytrzasnąć palce.
 4. Pewnie chwyć zaczep od dołu i wyrównaj względem odpowiednich wycięć w obudowie.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Nie łap za zamek, by jego bębenek mógł się swobodnie obracać.
 5. Wciśnij zaczep do obudowy tak, by bębenek zamka szybko obrócił się w lewo i automatycznie zatrzasnął w położeniu zamkniętym.
 6. Pociągnij zaczep w dół, ab się upewnić, że jest pewnie zamocowany w obudowie. Nie powinien wypaść.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Jeśli zaczep nie zablokuje się w obudowie, wypadnie po pociągnięciu go w dół.
 7. Przekręć kluczyk tak, aby strzałki ustawiły się w jednej linii z ikoną blokady na bębenku.
 8. Wyjmij kluczyk i schowaj go w bezpiecznym miejscu (najlepiej w pojeździe).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Kluczyk można wyjąć tylko po zablokowaniu zaczepu. Jeśli da się go wyjąć, oznacza to, że połączenie jest prawidłowe. Nie używaj zaczepu przed wyjęciem kluczyka.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Firma Tesla zaleca zapisanie kodu kluczyka. W przypadku zagubienia kluczyka kod pozwala zamówić zamiennik.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Zaczep przyczepy jest mocowany do pojazdu za pomocą 6 śrub.

Odłączanie zaczepu holowniczego

Po zakończeniu holowania zaczep należy odłączyć:

 1. Włóż kluczyk do zamka i obróć tak, aby górna część kluczyka zrównała się z ikoną odblokowania.
 2. Mocno trzymając dolną część zaczepu (aby zapobiec jego wypadnięciu), wyciągnij bębenek na około 0,5 cm i obróć go w prawo, tak aby ikona blokady znalazła się na górze. W tym momencie zamek zostaje odblokowany w pozycji otwartej, a zaczep wysuwa się z obudowy.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Ostrzeżenie
  Przy obracaniu bębenka zamka zachowaj ostrożność. Dopóki nie zatrzaśnie się on w położeniu otwartym, automatycznie powraca do położenia zamkniętego i może przytrzasnąć palce.
 3. Aby zapobiec gromadzeniu się w środku brudu, nasuń pokrywę przeciwpyłową na obudowę zaczepu tak, aby zatrzaski zapięły się.
 4. Zamknij pokrywę ochronną bębenka zamka zaczepu i schowaj zaczep w bezpiecznym miejscu.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Konserwacja zaczepu polega na regularnym smarowaniu jego powierzchni smarem niezawierającym żywic.

Połączenia elektryczne

Zgodnie z przepisami każda przyczepa musi mieć światła pozycyjne, światła stopu, boczne światła obrysowe i kierunkowskazy. Do zasilania oświetlenia przyczepy służy wbudowane 13-stykowe złącze, które znajduje się w pobliżu zaczepu holowniczego i pozwala podłączyć wtyczki większości rodzajów przyczep. Przed rozpoczęciem holowania i w jego trakcie kierowca jest zobowiązany sprawdzać, czy wszystkie połączenia elektryczne są sprawne i czy wszystkie światła przyczepy działają. Kontrolę należy wykonywać ręcznie.

Ilustracja przedstawiająca wbudowane złącze 13-stykowe i objaśnienie przy każdym ze styków.
 1. Lewy kierunkowskaz
 2. Tylne światło przeciwmgielne
 3. Masa styków 1–8
 4. Prawy kierunkowskaz
 5. Sygnał prawego tylnego światła
 6. Światła stop
 7. Lewe światło tylne
 8. Światła cofania

Napięcie na wszystkich stykach wynosi niskie napięcie. Utrata świateł przyczepy w trakcie holowania może być wynikiem przepalenia się bezpiecznika. Model 3 nie ostrzega o przepaleniu się bezpiecznika. Skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Tesla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Dodatkowy akumulator nie jest obecnie dostępny.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Styki 9–13 są nieużywane, ponieważ pojazd Model 3 obecnie nie jest wyposażony w sterowniki hamulców.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W przypadku wykrycia światła przeciwmgielnego przyczepy pojazd Model 3 wyłącza swoje tylne światło przeciwmgielne (jeśli jest zamontowane).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Przewód przyczepy nie może dotykać ziemi ani być po niej ciągnięty. Jego luz musi być na tyle duży, by pojazd mógł skręcać.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Należy korzystać wyłącznie ze złączy zaprojektowanych przez firmę Tesla. Nie należy próbować podłączać przewodów przyczepy przez ich skręcenie ani w żaden inny bezpośredni sposób. Takie działania mogą uszkodzić układ elektryczny pojazdu i doprowadzić do awarii.

Wpływ na zasięg

Holowanie przyczepy zwiększa masę pojazdu i opór powietrza. Może to spowodować znaczne zmniejszenie zasięgu jazdy. Funkcja planowania trasy uwzględnia w szacunkach tryb przyczepy, ale rzeczywiste zużycie energii może być inne. Należy odpowiednio zaplanować dystans do przejechania oraz miejsca, w których pojazd będzie ładowany.