Instrukcje ładowania

Otwieranie gniazda ładowania

Gniazdo ładowania znajduje się po lewej stronie pojazdu Model 3 pod klapką stanowiącą część zespołu tylnego światła. Zaparkuj Model 3, aby mieć pewność, że kabel ładujący łatwo sięgnie do portu ładowania.

Po włączeniu w pojeździe Model 3 położenia postojowego zwolnij przycisk na kablu ładowania Tesla, aby otworzyć klapkę gniazda ładowania.

przewód ładowania ze strzałką skierowaną na przycisk.

Klapkę gniazda można także otworzyć dowolnym z poniższych sposobów:

 • Na ekranie dotykowym dotknij Sterowanie, a następnie dotknij ikony gniazda ładowania (ikona błyskawicy).
 • Na ekranie dotykowym przejdź do Sterowanie > Ładowanie > Otwórz gniazdo ład.
 • Naciśnij dolną część klapki gniazda ładowania, kiedy Model 3 jest odblokowany .
 • Gdy pojazd jest zablokowany, a kluczyk uwierzytelniony znajduje się w zasięgu, klapkę gniazda ładowania można również otworzyć, naciskając przycisk na kablu ładującym (patrz Kluczyki).
 • Klapkę gniazda ładowania można otworzyć za pomocą poleceń głosowych (patrz Polecenia głosowe). Używając poleceń głosowych, można też zamknąć klapkę gniazda ładowania, a także rozpocząć lub zakończyć ładowanie.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Poniższa ilustracja ma charakter poglądowy. W zależności od regionu rynku i daty produkcji gniazdo ładowania może wyglądać nieco inaczej.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Po otwarciu klapki włączane jest podświetlenie symbolu „T” firmy Tesla. Jeżeli w ciągu kilku minut po otwarciu do gniazda ładowania nie zostanie podłączony kabel, klapka zamknie się. W takim przypadku klapkę można otworzyć ponownie za pomocą ekranu dotykowego.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Przy bardzo niskiej temperaturze i silnym oblodzeniu zatrzask gniazda ładowania może przymarznąć. Niektóre pojazdy są wyposażone w podgrzewacz gniazda ładowania, który uruchamia się, gdy włączysz funkcję ogrzewania tylnej szyby przy niskiej temperaturze otoczenia. Lód na zatrzasku gniazda ładowania można również roztopić, włączając funkcję przygotowania pojazdu za pomocą aplikacji mobilnej. Aby temu zapobiec, użyj ustawień funkcji Planowanie, dostępnej na ekranie ładowania oraz na ekranie klimatyzacji, w celu ustawienia czasu wyjazdu i włączenia funkcji przygotowania pojazdu (patrz Zaplanowane ładowanie i zaplanowany wyjazd).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Nie należy próbować otworzyć klapki na siłę.

Podłączanie

W razie potrzeby na ekranie dotykowym można ustawić limit poziomu naładowania oraz prąd ładowania (patrz Ustawienia ładowania).

Aby ładować pojazd w publicznej stacji ładowania, podłącz odpowiedni adapter do gniazda ładowania i połącz złącze ładowania stacji z adapterem. Dostępne są adaptery najpowszechniej stosowane na danym rynku. Niektóre rodzaje urządzeń do ładowania wymagają rozpoczynania i kończenia ładowania za pomocą znajdujących się na nich elementów sterujących.

Ładowarkę Mobile Connector należy najpierw podłączyć do źródła zasilania, a dopiero następnie do pojazdu Model 3.

Ustaw ładowarkę równo z gniazdem i dokładnie wsuń do gniazda. Po prawidłowym podłączeniu ładowarki ładowanie rozpocznie się automatycznie, gdy pojazd Model 3:

 • Włączy zatrzask przytrzymujący ładowarkę;
 • Włączy ustawienie postojowe (jeśli był włączony inny tryb);
 • W razie potrzeby schłodzi lub podgrzeje akumulator. Jeżeli akumulator wymaga schłodzenia lub podgrzania, ładowanie może się rozpocząć z zauważalnym opóźnieniem.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Pojazd Model 3 podłączony do źródła zasilania, który nie jest w trybie ładowania, pobiera energię z urządzenia do ładowania, a nie z akumulatora. Przykładowo, jeśli pojazd Model 3 jest zaparkowany i podłączony do zasilania, kiedy kierowca używa ekranu dotykowego, pojazd Model 3 pobiera energię z urządzenia do ładowania zamiast z akumulatora.

W niektórych przypadkach, gdy pojazd Model 3 jest podłączony do zasilania, ale zużywa małą ilość energii, może pobierać ją bezpośrednio z akumulatora. Przykładowo, jeśli pojazd Model 3 jest pozostawiony podłączony do zasilania na kilka dni i w tym czasie nie jest użytkowany, może stopniowo pobierać małą ilość energii bezpośrednio z akumulatora w celu podtrzymania systemów pojazdu.

Gdy akumulator zostanie rozładowany do ustawionego poziomu, nastąpi jego ponowne ładowanie aż do zadanego limitu. W zależności od momentu sprawdzenia akumulator może nie być wystarczająco rozładowany, aby uruchomić cykl ładowania. W wyniku tego może znajdować się niewiele niżej od limitu poziomu naładowania nawet po odłączeniu pojazdu od zasilania na dłuższy czas. Jest to normalne zjawisko i pojazd Model 3 rozpocznie ładowanie ponownie, gdy akumulator będzie wystarczająco rozładowany. Alternatywnie w celu ręcznego rozpoczęcia nowego cyklu ładowania należy odłączyć, a następnie ponownie podłączyć pojazd Model 3.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Uderzenie w pojazd Model 3 złączem kabla ładowania może spowodować uszkodzenie powłoki lakierniczej.

Podświetlenie gniazda ładowania

Po podłączeniu kabla ładowania do pojazdu Model 3 odczekaj kilka sekund i upewnij się, że podświetlenie gniazda ładowania zaczyna migać w kolorze zielonym, co oznacza, że pojazd jest ładowany. Jeśli światło ma kolor pomarańczowy lub czerwony, przed odejściem od pojazdu konieczne będzie rozwiązanie problemu, aby ładowanie przebiegło prawidłowo.

 • BIAŁE (LUB BŁĘKITNE): Klapka gniazda ładowania jest otwarta. Model 3 jest gotowy do rozpoczęcia ładowania, a złącze nie jest wsunięte do gniazda albo zatrzask gniazda jest zwolniony, a złącze jest gotowe do wyjęcia z gniazda.
 • NIEBIESKIE: Ładowarka jest podłączona, ale pojazd Model 3 nie ładuje się (na przykład, gdy włączona jest funkcja zaplanowanego ładowania).
 • NIEBIESKIE MIGAJĄCE: Model 3 komunikuje się z ładowarką, ale ładowanie jeszcze się nie rozpoczęło (na przykład, gdy pojazd przygotowuje się do ładowania).
 • ZIELONE MIGAJĄCE: Trwa ładowanie. Podświetlenie gniazda zaczyna migać wolniej, gdy akumulator pojazdu Model 3 jest prawie całkowicie naładowany.
 • ZIELONE STAŁE: Ładowanie zostało zakończone.
 • POMARAŃCZOWE STAŁE: Złącze nie zostało prawidłowo podłączone. Ustaw je w odpowiednim położeniu względem gniazda i wsuń do końca.
 • POMARAŃCZOWE MIGAJĄCE: Model 3 jest w trakcie ładowania prądem o zmniejszonym natężeniu (tylko ładowanie AC).
 • CZERWONE: Wykryto usterkę i ładowanie zostało przerwane. Na ekranie dotykowym jest wyświetlane ostrzeżenie.

Stan ładowania

Stan ładowania wyświetla się na górze ekranu stanu pojazdu, gdy pokrywa gniazda ładowania jest otwarta.

 1. Pozostały czas: Szacowany czas pozostały do naładowania do ustawionego limitu (patrz Ustawienia ładowania).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Podczas ładowania do 100% pojazd może kontynuować ładowanie z niską mocą, gdy proces ładowania jest wyświetlany jako zakończony. Jest to oczekiwane działanie. Ponieważ energia dodana po przekroczeniu tego punktu jest niewielka, kontynuowanie ładowania nie jest zazwyczaj korzystne.
 2. Ładowanie: Aktualna moc ładowarki.
 3. Współczynnik ładowania: Maksymalne natężenie prądu dostępne przy użyciu dołączonego kabla ładującego.
 4. Przyrost zasięgu: Szacunkowy wzrost zasięgu jazdy osiągnięty podczas tej sesji ładowania.
 5. Dystans jazdy: W zależności od ustawień wyświetlany jest całkowity szacowany zasięg jazdy lub procentowy poziom energii.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Aby zmienić ustawienia wyświetlania jednostek energii, wybierz Sterowanie > Wyświetlacz > Wyświetlacz energii.
 6. Stan ładowania: Wyświetlane są tu komunikaty o stanie ładowania (takie jak ładowanie przy użyciu ładowarki Supercharger, zaplanowane ładowanie) (patrz Zaplanowane ładowanie i zaplanowany wyjazd).

W trakcie ładowania

W trakcie ładowania podświetlenie gniazda (symbol „T” firmy Tesla) pulsuje na zielono, a na ekranie dotykowym wyświetlany jest stan procesu ładowania w czasie rzeczywistym. Zielone podświetlenie gniazda ładowania zaczyna pulsować wolniej, gdy akumulator jest prawie całkowicie naładowany. Po zakończeniu ładowania światło przestaje pulsować i świeci na zielono.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeżeli pojazd Model 3 jest zblokowany, podświetlenie gniazda ładowania nie włącza się.

Jeśli podczas ładowania podświetlenie gniazda zmieni kolor na czerwony, oznacza to wykrycie usterki. Na ekranie dotykowym jest wyświetlane ostrzeżenie z opisem tej usterki. Usterka może być wynikiem typowego zdarzenia, takiego jak przerwa w dostawie prądu. W przypadku przerwy w dostawie prądu ładowanie jest wznawiane automatycznie po przywróceniu zasilania.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
System termiczny może wytwarzać parę w pewnych warunkach; jeżeli pojazd jest wyposażony w pompę ciepła (aby sprawdzić, czy w pojeździe zamontowano pompę ciepła, wybierz kolejno Sterowanie > Oprogramowanie > Dodatkowe informacje o pojeździe). Na przykład podczas ładowania na stacji Supercharger w niskiej temperaturze z przodu pojazdu może wydobywać się bezwonna para. Jest to normalne zjawisko, które nie jest powodem do niepokoju.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Dźwięki towarzyszące ładowaniu to normalne zjawisko. Szczególnie, gdy natężenie prądu jest duże, sprężarka układu klimatyzacji i wentylator pracują, aby schłodzić akumulator.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Ładowanie nie ma zasadniczo wpływu na wydajność działania układu klimatyzacji. W pewnych okolicznościach (np. przy ładowaniu z dużym prądem w wyjątkowo ciepły dzień) powietrze wychodzące z nawiewów może jednak być schłodzone słabiej niż powinno, a na ekranie dotykowym może pojawić się komunikat. Jest to normalne zjawisko, związane z dążeniem do utrzymania akumulatora w optymalnym zakresie temperatur, aby zapewnić jego trwałość i najwyższą wydajność.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Podczas ładowania nie wolno rozpylać cieczy z dużą siłą (np. z użyciem myjki ciśnieniowej) w kierunku gniazda. Może to być przyczyną poważnych obrażeń, usterki pojazdu i urządzeń do ładowania oraz innych strat materialnych.

Kończenie ładowania

Ładowanie można w każdej chwili przerwać, odłączając kabel lub wybierając na ekranie dotykowym opcję Zatrzymaj ładowanie.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Kabel ładowania jest zabezpieczony przed nieuprawnionym odłączeniem za pomocą zatrzasku, który może zostać zwolniony, gdy pojazd Model 3 zostanie odblokowany lub rozpozna uwierzytelniony telefon.

Aby odłączyć kabel ładowania:

 1. Aby zwolnić zatrzask, naciśnij i przytrzymaj przycisk na uchwycie złącza.
 2. Wyciągnij złącze z gniazda. Pokrywa portu ładowania zamknie się automatycznie.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Klapkę gniazda można także zamknąć dowolnym z poniższych sposobów:
 • Na ekranie dotykowym dotknij ikony Gniazda ładowania (symbol błyskawicy) w obszarze podstawowych informacji o stanie pojazdu.
 • Na ekranie dotykowym przejdź do Sterowanie > Ładowanie > Zamknij gniazdo ładowania
 • Klapkę gniazda ładowania można zamknąć za pomocą poleceń głosowych (patrz Polecenia głosowe).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Klapki gniazda ładowania nie należy nigdy zamykać ręcznie. Może to spowodować uszkodzenia.

Aby odłączyć kabel ładujący podczas korzystania z adaptera w publicznej stacji ładowania:

 1. Odblokuj Model 3.
 2. Trzymając jedną ręką uchwyt publicznej stacji ładowania, a drugą adapter, naciśnij i przytrzymaj przycisk na uchwycie stacji ładowania, a następnie jednocześnie pociągnij i wyjmij uchwyt i adapter.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Jeśli można oddzielić uchwyt stacji ładowania od adaptera i pozostawić adapter w pojeździe Model 3, odblokuj gniazdo ładowania za pomocą ekranu dotykowego.
 3. Aby oddzielić adapter od uchwytu stacji ładowania, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk na uchwycie stacji ładowania.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Klapka gniazda ładowania zamknie się automatycznie po około 10 sekundach od wyciągnięcia złącza z gniazda.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Klapkę gniazda można także zamknąć dowolnym z poniższych sposobów:
 • Na ekranie dotykowym dotknij ikony Gniazda ładowania (symbol błyskawicy) w obszarze podstawowych informacji o stanie pojazdu.
 • Na ekranie dotykowym przejdź do Sterowanie > Ładowanie > Zamknij gniazdo ładowania
 • Klapkę gniazda ładowania można zamknąć za pomocą poleceń głosowych (patrz Polecenia głosowe).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Klapki gniazda ładowania nie należy nigdy zamykać ręcznie. Może to spowodować uszkodzenia.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Firma Tesla zdecydowanie zaleca, by pozostawiać pojazd Model 3 podłączony, gdy nie jest używany. Dzięki temu akumulator utrzyma optymalny poziom naładowania.

Ustawienia ładowania

Przejdź do ustawień ładowania, wybierając kolejno Sterowanie > Ładowanie, gdy w pojeździe Model 3 jest włączone położenie postojowe. Możesz także dotknąć ikony akumulatora na ekranie dotykowym, aby przejść do ustawień ładowania.

Ustawienia pojazdu i ładowania
 1. Dystans jazdy: Wyświetla całkowity szacunkowy dostępny dystans jazdy.
 2. Ustawienie limitu: Przeciągnij suwak poziomu naładowania do wybranego poziomu ładowania. Wybrane ustawienie odnosi się do sesji ładowania rozpoczynanych bezpośrednio oraz zaplanowanych.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Informacje na temat zalecanych dziennych i podróżnych limitów poziomu naładowania można uzyskać z poziomu ekranu dotykowego pojazdu (przejdź do Sterowanie > Ładowanie) lub aplikacji mobilnej (dotknij ikony Ładowanie).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Na ekranie część obrazu akumulatora może mieć kolor niebieski. Oznacza to, że niewielka część energii zmagazynowanej w akumulatorze jest niedostępna z powodu jego niskiej temperatury. Jest to normalne zjawisko, które nie jest powodem do niepokoju. Niebieski kolor zniknie, gdy akumulator rozgrzeje się.

  Ustaw limit ładowania powyżej zalecanego dziennego limitu ładowania przesuwając w wyskakującej opcji, aby jednorazowo naładować akumulator powyżej zalecanego dziennego limitu ładowania. Jest to przydatne podczas długich podróży. Po wybraniu przywracany jest poprzedni limit ładowania.

Możesz dalej dostosować ustawienia ładowania:

 • Prąd ładowania w tej lokalizacji: Ustawienie prądu ładowania automatycznie przyjmuje wartość największego prądu, jaki jest dostępny za pośrednictwem podłączonego kabla ładowania, chyba że zostało ono wcześniej obniżone. Ustawienie prądu można zmienić przyciskami - i + (obniżenie wartości prądu może być przydatne, na przykład gdy zachodzi obawa o możliwość przeciążenia instalacji domowej, z której korzystają także inne urządzenia). Nie ma możliwość ustawienia wartości prądu ładowania, która przewyższa maksymalną wartość prądu zapewnianą przez podłączony kabel ładowania. Przy zmianie wartości prądu pojazd Model 3 zapamiętuje lokalizację. Przy kolejnym ładowaniu pojazdu w tym samym miejscu nie ma już potrzeby wprowadzania zmian.

  Podczas ładowania za pomocą ładowarki Mobile Connector w gniazdkach domowych pojazd może automatycznie wybrać domyślny prąd ładowania. Aby zmienić domyślne ustawienie prądu na wyższe, dostosuj ustawienie Prąd ładowania w tej lokalizacji: lub użyj aplikacji mobilnej.

 • Otwieranie gniazda ładowania, odblokowywanie gniazda ładowania i zatrzymywanie ładowania: Gdy pojazd nie jest ładowany, dotknij Otwórz gniazdo ład. lub Odblokuj gniazdo ład., aby otworzyć gniazdo ładowania lub odblokować kabel ładowania w gnieździe ładowania. Możesz też nacisnąć ikonę błyskawicy w pobliżu gniazda ładowania na ekranie informacji o stanie pojazdu. Po zakończeniu ładowania użyj opcji Zatrzymaj ładowanie.
 • Harmonogram: W zależności od ustawienia wybranego po dotknięciu opcji Przełącz na zaplanowany wyjazd / zaplanowane ładowanie pokaże się ustalona godzina wyjazdu, na którą pojazd powinien zostać wstępnie przygotowany do jazdy i/lub naładowany, lub zaplanowany czas rozpoczęcia ładowania (patrz Zaplanowane ładowanie i zaplanowany wyjazd).
 • Ładuj energią słoneczną w tej lokalizacji: Jeśli to ustawienie jest dostępne w Twojej lokalizacji, w aplikacji mobilnej Tesla połącz swój pojazd z Tesla Powerwall, aby ładować go nadmiarową energią słoneczną. Gdy pojazd jest podłączony do sieci elektrycznej w domu i włączona jest opcja Ładuj energią słoneczną, pojazd będzie ładowany do minimalnego poziomu naładowania z dowolnego źródła, a dalsze ładowanie będzie kontynuowane wyłącznie z wykorzystaniem nadmiarowej energii słonecznej aż do maksymalnego poziomu naładowania. Jeśli skonfigurowano Zaplanowane ładowanie lub Zaplanowany wyjazd, pojazd wykorzysta nadmiarową energią słoneczną i poczeka wyznaczony czas, aby wznowić ładowanie z dowolnego źródła do minimalnego poziomu naładowania. Wymagania systemowe poza Ameryką Północną: Oprogramowanie pojazdu w wersji 2023.32 lub nowszej, oprogramowanie Powerwall w wersji 23.12.10 lub nowszej oraz aplikacja mobilna Tesla w wersji 4.30.5 lub nowszej.
 • Ładowanie przy użyciu ładowarki Supercharger: Pokazuje opłaty za korzystanie z ładowarki Supercharger, lokalizację, czas rozpoczęcia ładowania i szacunkowy koszt sesji (patrz Opłaty za ładowanie przy użyciu ładowarki Supercharger).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Jeżeli kierowca nie korzysta z funkcji planowania tras, może zostać zastosowane ograniczenie, które pozwala naładować akumulator tylko w 80%, co ma na celu zmniejszenie kolejek na stacjach z ładowarkami Supercharger (zależnie od dostępności na rynku użytkownika). Patrz Planowanie trasy).

Opłaty za ładowanie przy użyciu ładowarki Supercharger

Podczas korzystania z ładowarki Tesla Supercharger u dołu ekranu ładowania pojawiają się informacje dotyczące sesji ładowania. Informacje obejmują lokalizację, czas rozpoczęcia ładowania i szacunkowy koszt sesji. Po zakończeniu sesji ładowania przy użyciu ładowarki Supercharger podawany jest szacowany koszt zakończonej sesji do czasu rozpoczęcia kolejnej.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Szacowany koszt może się różnić od ostatecznego kosztu ładowania przy użyciu ładowarki Supercharger. Ostateczne koszty sesji ładowania przy użyciu ładowarki Supercharger są dostępne na Twoim koncie Tesla.

Korzystanie z ładowarek Tesla Supercharger podlega opłacie za bezczynność. Wprowadzono je, by kierowcy nie zapominali o zwolnieniu miejsca przy ładowarkach, gdy sesja ładowania dobiegnie końca. Opłaty za bezczynność obowiązują tylko wtedy, gdy na danej stacji zajęta jest przynajmniej połowa ładowarek Supercharger. Aplikacja mobilna Tesla powiadamia użytkownika, gdy ładowanie jest prawie zakończone i gdy zostanie zakończone. Użytkownik otrzymuje powiadomienia także w przypadku naliczenia opłat za bezczynność. Jeżeli kierowca zwolni miejsce przy ładowarce w ciągu pięciu minut od zakończenia ładowania, opłaty za bezczynność są anulowane.

Aby sprawdzić wysokość opłat i zobaczyć dokładne informacje o swoich sesjach ładowania z użyciem ładowarek Supercharger, zaloguj się na konto Tesla. Pozwala ono także wybrać metodę płatności oraz uregulować należności. Po zapisaniu metody płatności należności są automatycznie pobierane z konta użytkownika.

Ręczne odłączanie kabla ładowania

Jeżeli odłączenie kabla od gniazda ładowania zwykłymi sposobami (przyciskiem na uchwycie złącza, za pomocą ekranu dotykowego lub aplikacji) nie powiedzie się, ostrożnie wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy pojazd Model 3 nie jest w trakcie aktywnego ładowania (na ekranie dotykowym jest wtedy widoczny ekran ładowania). W razie konieczności użyj opcji Zatrzymaj ładowanie.
 2. Otwórz tylny bagażnik.
 3. Pociągnij w dół linkę zwalniającą gniazda ładowania, aby otworzyć zatrzask przytrzymujący kabel.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Ostrzeżenie
  Nie należy ciągnąć za linkę zwalniającą jednocześnie z próbą odłączania kabla od gniazda ładowania. Zawsze należy w pierwszej kolejności pociągnąć za linkę zwalniającą, a dopiero w następnej kolejności próbować odłączyć kabel ładowania. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może doprowadzić do porażenia prądem i poważnych obrażeń.
  Linka zwalniająca ze strzałką skierowaną w dół.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Linka może być zagłębiona w łączeniu paneli tapicerki.
 4. Wyciągnij kabel ładowania z gniazda.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Z linki zwalniającej należy korzystać wyłącznie w sytuacjach, gdy nie jest możliwe zwolnienie kabla ładowania w zwykły sposób. Częste używanie może powodować uszkodzenie linki zwalniającej i urządzeń do ładowania.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie korzystaj z tej procedury, gdy trwa ładowanie akumulatora lub gdy są odsłonięte pomarańczowe przewody wysokiego napięcia. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może doprowadzić do porażenia prądem i poważnych obrażeń, a także uszkodzenia pojazdu. Jeżeli nie masz pewności, że potrafisz bezpiecznie wykonać całą procedurę, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.

Sprawdzone sposoby ładowania

 • Należy unikać zbyt niskiego poziomu rozładowania akumulatora (ikona akumulatora zmienia kolor na żółty, gdy pozostała pojemność w akumulatorze spadnie do 20% lub niżej).
 • Informacje na temat zalecanych dziennych i podróżnych limitów poziomu naładowania można uzyskać z poziomu ekranu dotykowego pojazdu (przejdź do Sterowanie > Ładowanie) lub aplikacji mobilnej (dotknij ikony Ładowanie).
 • Po podłączeniu pojazdu upewnij się, że podświetlenie gniazda ładowania zaczyna migać w kolorze zielonym (co oznacza, że pojazd Model 3 jest ładowany). Jeśli po upływie kilku sekund ładowanie pojazdu Model 3 nie rozpocznie się, być może złącze nie zostało prawidłowo podłączone do gniazda ładowania lub pojawił się inny problem, który uniemożliwia ładowanie. Sprawdź alerty na ekranie dotykowym, aby uzyskać więcej informacji.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Jeśli podświetlenie gniazda ładowania zaczyna migać w kolorze pomarańczowym, pojazd Model 3 jest ładowany, ale prąd ładowania jest zredukowany. Jeśli podświetlenie gniazda ładowania świeci w kolorze niebieskim, ładowarka jest podłączona, ale pojazd nie jest ładowany (na przykład w przypadku, gdy aktywna jest funkcja zaplanowanego ładowania lub zaplanowanego wyjazdu). Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Podświetlenie gniazda ładowania.
Wskazówki dotyczące szybkiego ładowania:
 • Szybkie ładowarki można znaleźć przy użyciu filtra z trzema błyskawicami na pasku wyszukiwania nawigacji.
 • Włączenie funkcji nawigacji do szybkiej ładowarki pozwoli odpowiednio przygotować akumulator wysokiego napięcia. Optymalna temperatura akumulatora pozwoli skrócić czas ładowania.
 • Zazwyczaj przy niższym stanie naładowania proces ładowania przebiega szybciej.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Do obowiązków użytkownika należy stałe monitorowanie stanu naładowania pojazdu. Nie należy zwlekać z ładowaniem do czasu rozładowania pojazdu. Należy zawsze dbać o utrzymywanie wystarczającego poziomu naładowania, aby móc zawsze bezpiecznie dotrzeć do ładowarki.
 • Korzystając z ładowarek Supercharger, należy pozostawić odstępy między pojazdami, ponieważ sąsiadujące stanowiska mogą używać współdzielonego źródła zasilania.