Czyszczenie

Mycie pojazdu z zewnątrz

Aby zapobiec uszkodzeniu powłoki lakierniczej, z pojazdu należy natychmiast usuwać substancje powodujące korozję (smary, oleje, odchody ptaków, żywicę drzew, martwe owady, plamy asfaltu, sól drogową, pyły przemysłowe itp.). Nie należy czekać z tym, aż pojazd Model 3 będzie wymagać całościowego mycia. Asfalt i uporczywe tłuste plamy można w razie konieczności usunąć z użyciem denaturowanego alkoholu, który następnie należy natychmiast zmyć wodą i łagodnym, nie zawierającym detergentów mydłem.

Należy chronić zewnętrzne kamery przed zabrudzeniami, skraplającą się parą i obiektami blokującymi widoczność. Ich obecność może powodować zakłócenia obrazu, a także zatrzymanie działania Autopilota lub funkcji bezpieczeństwa (patrz Czyszczenie kamery).

Przy myciu karoserii pojazdu Model 3 należy przestrzegać następującej procedury:

 1. Przed rozpoczęciem mycia należy przy użyciu węża spłukać z pojazdu brud i piasek. Z miejsc zbierania się zabrudzeń (czyli np. wnęk kół i łączeń paneli) należy wymyć nagromadzone błoto. Jeśli pojazd poruszał się po drogach, na których używa się soli drogowej (np. w miesiącach zimowych), należy dokładnie spłukać wszystkie jej ślady ze spodu, wnęk kół i hamulców.
 2. Do ręcznego mycia pojazdu Model 3 należy używać czystej, miękkiej szmatki i zimnej lub letniej wody z dodatkiem łagodnego szamponu samochodowego wysokiej jakości.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  UWAGA
  Niektóre środki czyszczące i szampony samochodowe zawierają środki chemiczne, które mogą uszkodzić lub odbarwić niektóre powierzchnie, zwłaszcza elementy wykończenia z tworzywa sztucznego, światła zewnętrzne lub obiektywy kamer. Na przykład, niektóre środki zawierają wodorotlenek lub inne wysoko alkaliczne lub kwasowe związki, które mogą uszkodzić elementy wnętrza. Nie wolno też używać produktów o odczynie kwasowym. Gwarancja nie pokrywa uszkodzeń i odbarwień spowodowanych użyciem środków czyszczących.
 3. Po zakończeniu mycia pojazd należy spłukać czystą wodą, aby mydło nie wysychało powierzchniach nadwozia.
 4. Powierzchnię należy dokładnie wytrzeć irchą. W razie potrzeby należy wysuszyć hamulce, odbywając krótką przejażdżkę połączoną z ich wielokrotnym użyciem.

Do usuwania małych zabrudzeń należy używać chusteczek nasączonych alkoholem izopropylowym (np. przeznaczonych do mycia szyb i ekranów).

Czyszczenie i pielęgnacja szyb

Do mycia szyb i lusterek należy używać środka do mycia szyb samochodowych. Szyb ani lusterek nie wolno skrobać ani czyścić z użyciem płynów zawierających substancje ścierne. Postępuj zgodnie ze wskazówkami w Mycie pojazdu z zewnątrz dotyczącymi najlepszych praktyk w zakresie czyszczenia szyb zewnętrznych.

W przypadku pokrywania szyb pojazdu powłoką hydrofobową należy nałożyć ją tylko na szyby boczne i tylne, a nie na przednią — może to wpłynąć na widoczność kamer Autopilota. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta powłoki hydrofobowej dotyczącymi szczegółów stosowania.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Tesla nie odpowiada za żadne uszkodzenia związane z nakładaniem na szyby pojazdu powłoki hydrofobowej.

Tryb mycia samochodu

W przypadku korzystania z myjni samochodowej tryb mycia samochodu w pojeździe Model 3 zamyka wszystkie szyby, blokuje gniazdo ładowania oraz wyłącza wycieraczki szyby przedniej, tryb wartownika, blokady po odejściu i dźwięki czujnika parkowania. Aby włączyć, dotknij kolejno opcji Sterowanie > Serwis > Tryb mycia samochodu. Pojazd musi być zatrzymany i nie może się aktywnie ładować.

Podczas korzystania z myjni automatycznych funkcja Włącz swobodne toczenie utrzymuje pojazd Model 3 w położeniu neutralnym i zapobiega załączeniu hamulca postojowego po opuszczeniu fotela kierowcy. Aby włączyć, naciśnij pedał hamulca i dotknij Włącz swobodne toczenie lub wybierz położenie neutralne.

Tryb mycia samochodu zostaje wyłączony przy przekroczeniu przez pojazd prędkości 15 km/h lub po dotknięciu opcji Wyjście na ekranie dotykowym.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Niewłączenie trybu mycia samochodu w pojeździe Model 3 może spowodować uszkodzenia (np. klapki gniazda ładowania lub wycieraczek). Uszkodzenia spowodowane przez myjnie samochodowe nie są objęte gwarancją.

Czyszczenie kamery

Aby obraz z kamery był wyraźny, obiektyw musi być czysty i odsłonięty.

Usuń wszelkie zabrudzenia, spryskując obiektywy kamer wodą i wycierając go ściereczką z mikrofibry. Czyść obiektyw kamery co tydzień przy wilgotnej pogodzie (śnieg, deszcz, śnieg) i co miesiąc podczas suchej pogody.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Nie wolno stosować środków ściernych ani czyścików chemicznych. Mogą one uszkodzić powierzchnię obiektywu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Czujników ultradźwiękowych (zależnie od wyposażenia) i obiektywów kamer nie wolno czyścić ostrymi ani ścierającymi przedmiotami, które mogłyby porysować lub uszkodzić ich powierzchnię.

Przestrogi dotyczące mycia pojazdu z zewnątrz

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Nie należy myć na słońcu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Nie należy nakładać żadnych środków na przednią szybę. Może to zakłócać działanie wycieraczek i powodować odgłos szczękania.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Nie wolno używać gorącej wody, detergentów, środków czyszczących o wysokim poziomie zawartości substancji alkalicznych lub kwasowych ani rozpuszczalników, zwłaszcza zawierających wodorotlenek.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
W przypadku korzystania z myjki ciśnieniowej dyszę należy trzymać w odległości co najmniej 30 cm od karoserii pojazdu Model 3. Unikaj kierowania strumienia wody bezpośrednio na czujniki parkowania (jeśli na wyposażeniu). Dysza powinna być w ruchu; nie należy kierować strumienia tylko na jeden obszar.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Należy unikać kierowania strumienia wody bezpośrednio na uszczelki okien, drzwi i przedniej pokrywy oraz na moduły elektroniczne i odsłonięte przewody.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Aby uniknąć uszkodzeń powodowanych przez korozję, które mogą nie być objęte gwarancją, należy spłukiwać sól drogową ze spodu pojazdu, wnęk kół i hamulców. Po myciu należy wysuszyć hamulce, odbywając krótką przejażdżkę połączoną z ich wielokrotnym użyciem.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Nie należy stosować ściereczek z mechatą lub ostrą powierzchnią, takich jak rękawiczki do prania. Zalecane jest użycie wysokiej jakości ściereczki z mikrofibry.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Pojazd można myć tylko w bezdotykowych myjniach automatycznych. Są one pozbawione szczotek i innych elementów stykających się z powierzchnią pojazdu Model 3. W niektórych myjniach bezdotykowych stosowane są związki zasadowe, które z czasem mogą powodować odbarwienia zewnętrznych elementów dekoracyjnych. Unikaj stosowania detergentów i środków chemicznych o poziomie pH powyżej 13. W przypadku braku pewności sprawdź etykietę produktu lub zapytaj obsługi myjni. Uszkodzenia spowodowane przez nieprawidłowe mycie nie są objęte gwarancją.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Przed przystąpieniem do mycia pojazdu w myjni automatycznej należy upewnić się, że pojazd jest zablokowany. Należy także unikać używania tych elementów sterowania na ekranie dotykowym, których użycie mogłoby spowodować otwarcie drzwi lub pokryw bagażnika podczas mycia pojazdu. Wszelkie powstałe uszkodzenia nie są objęte gwarancją.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Przed myciem pojazdu Model 3 należy zdejmować wycieraczki, aby uniknąć ich uszkodzenia.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Do czyszczenia kół nie należy stosować środków chemicznych ani środków do mycia wstępnego. Mogą one uszkodzić wykończenie kół.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Podczas ładowania pojazdu Model 3 w kierunku gniazda nie wolno rozpylać z dużą siłą cieczy (np. z użyciem myjki ciśnieniowej). Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną poważnych obrażeń, usterki pojazdu i urządzeń do ładowania oraz innych strat materialnych.

Czyszczenie wnętrza pojazdu

Aby zachować estetyczny wygląd wnętrza pojazdu i zapobiec jego przedwczesnemu zużyciu, należy je regularnie kontrolować i sprzątać. W miarę możliwości należy natychmiast wycierać rozlane płyny i ścierać ślady. Przy ogólnym sprzątaniu powierzchnie wewnętrzne należy wycierać miękką ściereczką (np. z mikrofibry) zwilżoną mieszaniną ciepłej wody i łagodnego środka czyszczącego, który nie zawiera detergentów (przed użyciem należy przetestować wszystkie środki czyszczące na niewidocznym miejscu). Po myciu powierzchnie należy od razu wycierać miękką, niestrzępiącą ściereczką, aby nie powstawały zacieki.

Szyby od wewnątrz

Szyb ani lusterek nie wolno skrobać ani czyścić z użyciem płynów zawierających substancje ścierne. Może to spowodować uszkodzenie powierzchni odbijającej lusterek i elementów grzejnych w tylnej szybie.

Poduszki powietrzne

Nie wolno dopuścić, by jakakolwiek substancja przedostała się pod pokrywę poduszki powietrznej. Może to zakłócić jej prawidłowe działanie.

Pulpit i elementy z tworzywa sztucznego

Nie należy polerować górnej powierzchni pulpitu. Polerowane powierzchnie odbijają światło i mogą utrudniać obserwację drogi.

Fotele

Rozlane substancje i pozostałości środków chemicznych należy usuwać z powierzchni wewnętrznych jak najszybciej przy użyciu miękkiej szmatki zwilżonej ciepłą wodą i mydłem bez detergentów. Przy wycieraniu należy wykonywać koliste ruchy. Następnie należy wytrzeć umyte miejsce do sucha za pomocą miękkiej, niestrzępiącej ściereczki.

Chociaż powierzchnie siedzeń są wykonane z materiałów odpornych na zaplamienie, firma Tesla zaleca regularne czyszczenie, aby zachować ich ładny wygląd. Należy niezwłocznie usuwać przebarwienia spowodowane przez środki barwiące, na przykład niebieskie przebarwienia pozostawione przez dżinsy. Trzeba również unikać narażania na kontakt z aktywnymi środkami chemicznymi, w tym także niektórymi kosmetykami. Nie wolno używać środków czyszczących zawierających alkohol lub wybielacze. Zalecamy sprawdzenie, czy środek czyszczący jest bezpieczny, w niewidocznym miejscu, a dopiero później użycie go na widocznych powierzchniach.

W razie potrzeby siedzenia należy odkurzyć.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Pokrowce na siedzenia z rynku wtórnego, niewyprodukowane przez firmę Tesla, mogą zmniejszać czułość czujników obecności pasażera zamontowanych w siedzeniach oraz powodować plamy i uszkodzenia.

Dywaniki

Dywaników nie powinno się nadmiernie moczyć. Duże zabrudzenia można usunąć rozcieńczonym płynem do tapicerki.

Pasy bezpieczeństwa

W celu wytarcia pasy należy rozwinąć. Nie należy stosować detergentów ani żadnych chemicznych środków czyszczących. Pasy powinny się suszyć w położeniu rozwiniętym, najlepiej z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Uszczelki drzwi

Przetrzyj uszczelki drzwi wilgotną szmatką, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia. Nadmiar zanieczyszczeń na uszczelkach drzwi może spowodować uszkodzenia w wyniku styku z sąsiadującymi powierzchniami. Unikaj stosowania chusteczek nasączonych alkoholem oraz jakichkolwiek produktów chemicznych, które mogą uszkodzić powłokę uszczelek drzwi.

Przedni i tylny ekran dotykowy

Ekran dotykowy należy czyścić przy użyciu miękkiej, niestrzępiącej się ściereczki przeznaczonej specjalnie do czyszczenia monitorów i wyświetlaczy. Nie należy używać środków czyszczących (takich jak środki do szyb) ani żeli zawierających alkohol (takich jak środki odkażające do rąk), wilgotnych chusteczek ani suchych, elektryzujących się ściereczek (np. niedawno pranej ściereczki z mikrofibry). Włączenie trybu czyszczenia ekranu pozwala wyczyścić przedni ekran dotykowy bez przypadkowego włączania przycisków i zmiany ustawień. Wybierz Sterowanie > Wyświetlacz > Tryb czyszcz. ekranu. Ekran zrobi się ciemny, co ułatwi dostrzeżenie kurzu i smug. Aby wyłączyć tryb czyszczenia ekranu, naciśnij i przytrzymaj TRYB CZYSZCZ. EKRANU.

Powierzchnie metalowe i chromowane

Środki czyszczące zawierające substancje polerujące i ścierne, żele zawierające alkohol (takie jak środki odkażające do rąk) i szmatki ze sztywnego płótna mogą uszkadzać powierzchnie chromowane i metalowe.

Przestrogi dotyczące czyszczenia wnętrza pojazdu

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Ze względu na ryzyko uszkodzenia nie wolno stosować do elementów wyposażenia wnętrza produktów ani dodatków zawierających rozpuszczalniki (w tym alkohol), wybielaczy ani substancji na bazie cytrusów, nafty lub silikonu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Materiały naładowane elektrostatycznie mogą zniszczyć ekran dotykowy.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń poduszki powietrznej lub pasów bezpieczeństwa należy natychmiast skontaktować się z firmą Tesla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie wolno pozwolić, aby do mechanizmu pasów bezpieczeństwa dostała się woda, środki czyszczące lub kawałki tkaniny.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Kontakt z chemicznymi środkami czyszczącymi może być niebezpieczny i powodować podrażnienia oczu i skóry. Należy przestrzegać instrukcji producenta środka czyszczącego.

Polerowanie, korekty i naprawy nadwozia

W celu zachowania estetycznego wyglądu nadwozia do powierzchni lakierowanych można od czasu do czasu stosować zatwierdzone środki polerujące, które zawierają:

 • bardzo delikatne środki ścierne, które usuwają zabrudzenia bez uszkadzania i usuwania lakieru;
 • wypełniacze, dzięki którym zadrapania stają się mniej widoczne;
 • wosk tworzący powłokę chroniącą lakier przed wpływem środowiska.

Lakier na nadwoziu należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń. Na drobne odpryski i zadrapania należy stosować korektor/kredkę do retuszu (do nabycia w firmie Tesla, zależnie od regionu rynku). Wspomniane środki należy aplikować po myciu, ale przed polerowaniem lub woskowaniem.

Pęknięcia, rysy i odpryski od kamieni powinny zostać naprawione. Aby uzyskać więcej informacji o miejscach, w których można dokonać napraw, oraz dostępnych usługach, patrz https://www.tesla.com/support/body-shop-support.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Nie wolno stosować past szlifierskich, środków przywracających kolor ani past polerskich zawierających ostre substancje ścierne. Mogą one trwale uszkodzić powierzchnię lakieru.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Nie wolno stosować środków do polerowania powierzchni chromowanych ani środków czyszczących zawierających substancje ścierne.

Pokrowiec na samochód

Stosowanie oryginalnego pokrowca Tesla w czasie, gdy pojazd Model 3 nie jest używany, pozwoli zachować estetyczny wygląd karoserii. Pokrowce można nabyć online w sklepie firmy Tesla.

Pokrowiec na samochodzie.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Gdy pojazd Model 3 jest podłączony do źródła zasilania, należy stosować tylko pokrowce zatwierdzone przez firmę Tesla — inne pokrowce mogą uniemożliwić odpowiednie chłodzenie akumulatora podczas ładowania.

Maty podłogowe

Oryginalne maty podłogowe firmy Tesla, dostępne online w sklepie http://www.tesla.com, zapewniają większą trwałość i ułatwiają czyszczenie dywaników. Utrzymanie mat podłogowych polega na ich regularnym czyszczeniu i kontrolowaniu, czy są prawidłowo zamocowane. Nadmiernie zużyte maty podłogowe należy wymienić.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Mata podłogowa kierowcy musi być pewnie zamocowana, aby nie utrudniała korzystania z pedałów. Nie wolno także umieszczać na niej dodatkowej maty podłogowej. Maty podłogowe powinny spoczywać bezpośrednio na dywanikach pojazdu — nie można umieszczać pod nimi innych przykryć ani mat.