Korzystanie z instrukcji użytkownika

Aby znaleźć informacje, których szukasz, wpisz słowa kluczowe w pasku wyszukiwania u góry ekranu (po wybraniu może być konieczne przewinięcie w dół, aby znaleźć treść). Możesz również poruszać się po treści, dotykając ikon nawigacyjnych w menu bocznym (na dole w urządzeniu mobilnym).

TWOJA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Aby uzyskać najbardziej aktualne i przydatne informacje dostosowane do Twojego pojazdu, zapoznaj się z instrukcją użytkownika na ekranie dotykowym, dotykając programu uruchamiającego aplikację, a następnie wybierając aplikację Instrukcja użytkownika. Informacje dotyczą konkretnie Twojego pojazdu i są dobrane pod kątem zakupionych funkcji, konfiguracji pojazd, regionu rynku i wersji oprogramowania. Informacje dla właścicieli publikowane przez Teslę w innych miejscach są z kolei aktualizowane w razie potrzeby i mogą nie zawierać informacji dotyczących konkretnego pojazdu.

INFORMACJE O WERSJI

Informacje dotyczące nowych funkcji są wyświetlane na ekranie dotykowym po aktualizacji oprogramowania. Można do nich uzyskać dostęp w dowolnej chwili, wybierając zakładkę Informacje o wersji w aplikacji Instrukcja użytkownika lub dotykając pozycji Sterowanie > Oprogramowanie > Informacje o wersji. Jeżeli informacje dotyczące obsługi pojazdu zawarte w instrukcji są sprzeczne z informacjami zawartymi w informacjach o wersji, informacje o wersji mają pierwszeństwo.

RYSUNKI I SPECYFIKACJE PRODUKTU

Rysunki w niniejszym dokumencie służą wyłącznie do celów poglądowych. Informacje przedstawione na ekranie dotykowym mogą różnić się nieznacznie w zależności od opcji pojazdu, wersji oprogramowania i obszaru rynkowego.

Wszystkie dane techniczne i opisy zawarte w tym dokumencie zostały sprawdzone i były dokładne w momencie drukowania. Jednak ze względu na proces ciągłego ulepszania produktów, który jest celem firmy Tesla, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian w produkcie. Wszelkie nieścisłości lub pominięcia w niniejszym dokumencie można zgłaszać pod adresem e-mail: ownersmanualfeedback@tesla.com.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdy Model 3 dostępnej na ekranie dotykowym.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat pojazdu Model 3, należy wejść na stronę Tesla dla określonego regionu i zalogować się na swoje konto Tesla lub zarejestrować się, aby uzyskać konto.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących pojazdu Model 3 należy zadzwonić do firmy Tesla. Aby znaleźć numer dla swojego regionu, wejdź na stronę www.tesla.com, wybierz swój region u dołu strony i wyświetl informacje kontaktowe.

© 2012-2024 TESLA, INC.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie oraz całe oprogramowanie pojazdu są objęte prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej firmy Tesla, Inc. oraz jej licencjodawców. Żadna część tego materiału nie może być modyfikowana, przedrukowywana ani kopiowana bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Tesla, Inc. i jej licencjodawców. Dodatkowe informacje są dostępne na życzenie. Ilustracja przedstawia znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Tesla, Inc. w USA i innych państwach:

Znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Tesla, Inc.