Szyby

Otwieranie i zamykanie

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Obowiązek sprawdzenia, czy po zamknięciu pojazdu szyby zostały zamknięte, spoczywa na użytkowniku.

Aby opuścić szybę, należy nacisnąć jej przełącznik w dół. Przełączniki szyb mają dwa stopnie działania:

  • Naciśnięcie przełącznika do końca i szybkie zwolnienie pozwala całkowicie opuścić szybę.
  • Aby opuścić szybę częściowo, należy delikatnie nacisnąć przełącznik i zwolnić, gdy szyba otworzy się wystarczająco.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeśli szyba jest całkowicie opuszczona, przy otwieraniu drzwi w których się znajduje, szyba lekko się uniesie. W razie uruchomienia pełnego opuszczania szyby, gdy drzwi są otwarte, szyba zatrzyma się nieco powyżej krawędzi drzwi. Aby całkowicie opuścić szybę, gdy drzwi są otwarte, należy ponownie nacisnąć przycisk.
Strzałki wskazujące na cztery przełączniki szyb na drzwiach kierowcy

Podnoszeniem szyb steruje się podobnie, poprzez pociągnięcie przełącznika w górę:

  • Pociągnięcie przełącznika w górę do końca i szybkie zwolnienie pozwala całkowicie podnieść szybę.
  • Aby podnieść szybę częściowo, należy delikatnie pociągnąć przełącznik w górę i zwolnić, gdy szyba zamknie się wystarczająco.

W razie przypadkowego pozostawienia otwartego okna pojazd Model 3 może wysłać powiadomienie do aplikacji mobilnej (dotknij pozycji Sterowanie > Blokady > Powiadomienia o otwartym samochodzie, a następnie wybierz Drzwi i okna).

Możesz także włączyć opcję Zamykanie okien po zablokowaniu pojazdu dotykając kolejno opcji Sterownie > Blokady > Zamykanie okien po zablokowaniu pojazdu. Po włączeniu tej opcji pojazd automatycznie zamknie okna, po zamknięciu pojazdu Model 3.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Aby uzyskać więcej informacji o przygotowaniu szyb do zimnej pogody, patrz Sprawdzone sposoby postępowania przy niskiej temperaturze.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Aby uniknąć uszkodzeń, okna automatycznie opuszczają się nieznacznie po otwarciu lub zamknięciu drzwi. Jeśli ręcznie podnosisz okno, gdy drzwi są otwarte, upewnij się, że jest lekko opuszczone przed zamknięciem drzwi.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Przed zamknięciem szyb kierowca pojazdu ma obowiązek upewnić się, że nikt z pasażerów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, nie wystawia żadnych części ciała przez okno. Zlekceważenie tej czynności może spowodować poważne obrażenia ciała.

Blokowanie tylnych szyb

Aby uniemożliwić pasażerom korzystanie z przełączników otwierania/zamykania tylnych szyb, wybierz opcję Sterowanie > Blokady > Blokada okien. W celu odblokowania tylnych szyb, ponownie wybierz opcję Blokada okien.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest blokowanie przełączników otwierania/zamykania tylnych szyb zawsze, gdy na tylnych siedzeniach podróżują dzieci.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie wolno pozostawiać dzieci w pojeździe Model 3 bez opieki.

Kalibracja szyb

Jeżeli szyba zacznie działać w nietypowy sposób (np. będzie się stykać z jasną listwą, nie będzie się prawidłowo otwierać lub zamykać, w czasie otwierania drzwi będzie się opuszczać bardziej niż zwykle), można spróbować rozwiązać problem poprzez kalibrację.

W celu skalibrowania szyby:

  1. Zamknij drzwi, których szybę chcesz skalibrować.
  2. Zajmij miejsce na siedzeniu kierowcy i zamknij drzwi kierowcy.
  3. Używając przełącznika szyby na drzwiach kierowcy, podnieś żądaną szybę aż do zatrzymania.
  4. Używając przełącznika szyby na drzwiach kierowcy, opuść żądaną szybę aż do zatrzymania.
  5. Powtórz krok 3 i podnieś żądaną szybę aż do zatrzymania.

Szyba powinna zostać skalibrowana. Jeśli kilkukrotne powtórzenie procedury kalibracji nie rozwiąże problemu, należy skontaktować się z firmą Tesla.

Wskaźnik UV

Dach, szyby przednie i okna pojazdu Model 3 doskonale chronią przed promieniowaniem UV (ultrafioletowym). Składniki szkła uzyskały wynik na skali Indeksu UV poniżej 2. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z opisem wskaźnika UV w swoim regionie. Podjęcie niezbędnych środków ostrożności w zakresie ochrony przed słońcem należy do Twoich obowiązków.