Informacje dla właścicieli

Zastosowanie dokumentu

Aby uzyskać najbardziej aktualne i przydatne informacje dostosowane do Twojego pojazdu, zapoznaj się z instrukcją użytkownika na ekranie dotykowym, wybierając kolejno pozycje Sterowanie > Serwis > Instrukcja użytkownika. Informacje dotyczą konkretnie Twojego pojazdu i są dostosowane pod kątem zakupionych funkcji, konfiguracji pojazd, regionu rynku i wersji oprogramowania. Informacje dla właścicieli publikowane przez Teslę w innych miejscach są z kolei aktualizowane w razie potrzeby i mogą nie zawierać informacji dotyczących konkretnego pojazdu.

Informacje o nowych funkcjach wyświetlane są na ekranie dotykowym po aktualizacji oprogramowania. Można je również wyświetlić w dowolnej chwili, wybierając Sterowanie > Oprogramowanie > Informacje o wersji. Jeżeli informacje dotyczące obsługi pojazdu zawarte w instrukcji są sprzeczne z informacjami zawartymi w informacjach o wersji, informacje o wersji mają pierwszeństwo.

Ilustracje

Rysunki w niniejszym dokumencie służą wyłącznie do celów poglądowych. Informacje przedstawione na ekranie dotykowym mogą różnić się nieznacznie w zależności od opcji pojazdu, wersji oprogramowania i obszaru rynkowego.

Dostępność funkcji

Część funkcji może być dostępna tylko w określonych konfiguracjach pojazdu i na niektórych rynkach. Fakt umieszczenia opisów funkcji i opcji w instrukcja użytkownika nie gwarantuje, że będą one dostępne w pojeździe. Patrz Oświadczenie o dostępności funkcji, aby uzyskać więcej informacji.

Błędy lub nieścisłości

Wszystkie specyfikacje i opisy są dokładne w momencie publikacji. Jednak ze względu na proces ciągłego ulepszania produktów, który jest celem firmy Tesla, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian w produkcie. Informacje na temat błędów lub nieścisłości, a także ogólne informacje zwrotne i sugestie dotyczące jakości instrukcji użytkownika można przesyłać na adres e-mail: ownersmanualfeedback@tesla.com.

Lokalizacja komponentów

Informacje dla właścicieli mogą określać położenie części jako znajdującej się po lewej lub prawej stronie pojazdu. Jak pokazano na rysunku, określenia lewa (1) i prawa (2) strona są używane tak, jak widzi je osoba siedząca wewnątrz pojazdu.

Widok z góry pojazdu z cyfrą 1 po lewej stronie pojazdu i cyfrą 2 po prawej stronie pojazdu.

Prawa autorskie i znaki towarowe

© 2012–2024 Tesla, Inc. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie oraz całe oprogramowanie pojazdu są objęte prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej firmy Tesla, Inc. oraz jej licencjodawców. Żadna część tego materiału nie może być modyfikowana, przedrukowywana ani kopiowana bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Tesla, Inc. i jej licencjodawców. Dodatkowe informacje są dostępne na życzenie. Firma Tesla korzysta z oprogramowania stworzonego przez społeczność Open Source. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Open Source firmy Tesla pod adresem www.tesla.com/opensource. HD Radio jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy iBiquity Digital Corporation. Poniżej znajdują się znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Tesla, Inc. w USA i innych państwach:

Różne znaki towarowe Tesla, logo itp.

Wszystkie inne znaki towarowe zawarte w tym dokumencie są własnością ich odpowiednich właścicieli, a ich wykorzystanie w tym dokumencie nie oznacza sponsorowania ani wspierania ich produktów lub usług. Używanie znaków towarowych występujących w tym dokumencie lub w pojeździe bez zezwolenia jest surowo zabronione.