Rozwiązywanie problemów związanych z ostrzeżeniami

APP_w009Układ automatycznego hamowania awaryjnego tymczasowo niedostępnyFunkcja może zostać przywrócona podczas następnej podróży

Co oznacza ten alarm:

Układ automatycznego hamowania awaryjnego będzie niedostępny do końca bieżącej podróży. Ten alarm nie wskazuje, że jakiekolwiek inne funkcje hamowania są niedostępne.

Alarm mógł się pojawić z kilku powodów. Mogą pojawić się inne alerty informujące o warunkach, które również powodują, że układ automatycznego hamowania awaryjnego jest niedostępny.

Co należy zrobić:

Zwykle nie są wymagane żadne działania. Układ automatycznego hamowania awaryjnego będzie z reguły ponownie dostępny, gdy rozpoczniesz kolejną podróż.

Jeśli alert włączy się ponownie podczas wielu przejazdów lub włącza się coraz częściej podczas wielu przejazdów, zaleca się zaplanowanie wizyty serwisowej w najbliższym dogodnym terminie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Asystent unikania kolizji.

APP_w048Funkcje Autopilota tymczasowo niedostępneFunkcje mogą zostać przywrócone podczas następnej podróży

Co oznacza ten alarm:

Funkcje Autopilota nie są obecnie dostępne w pojeździe. W zależności od konfiguracji pojazdu, wyłączone funkcje Autopilota mogą obejmować:

 • Automatyczne kierowanie
 • Tempomat uwzględniający sytuację drogową
 • Układ automatycznego hamowania awaryjnego
 • Układ ostrzegania przed kolizją z przodu
 • Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu

Co należy zrobić:

Alarm ten mógł pojawić się z kilku powodów. Sprawdź, czy nie występują dodatkowe alarmy wskazujące przyczynę tego stanu.

Zazwyczaj funkcje Autopilota są przywracane po rozpoczęciu kolejnej podróży. Jeżeli alarm ten będzie się pojawiać podczas kolejnych podróży, w najbliższym dogodnym czasie zaplanuj wizytę serwisową.

Aby uzyskać więcej informacji i pełną listę funkcji Autopilota, patrz Informacje o Autopilocie.

APP_w207Funkcja automatycznego kierowania jest tymczasowo niedostępna

Co oznacza ten alarm:

Funkcja automatycznego kierowania jest tymczasowo niedostępna Może to być tymczasowy problem wywołany przez zewnętrzne czynniki takie jak:

 • brak oznaczeń pasa lub wyblakłe oznaczenia;
 • jazda wąskimi lub krętymi drogami;
 • deszcz, śnieg, mgła i inne zjawiska pogodowe pogarszające widoczność;
 • silny upał i mróz;
 • jasne światło słoneczne pochodzące z reflektorów innych pojazdów lub innych źródeł.

Ostrzeżenie to pojawi się także podczas jazdy z włączoną funkcją automatycznego kierowania po przekroczeniu ograniczenia prędkości tej funkcji W takim przypadku funkcja automatycznego kierowania nie będzie dostępna przez resztę aktualnej podróży.

Co należy zrobić:

Należy kontynuować jazdę. Jeżeli do chwili dotarcia do celu podróży funkcja automatycznego kierowania pozostanie niedostępna i stan ten nie ulegnie zmianie w trakcie kolejnej zaplanowanej podróży, należy sprawdzić następujące elementy:

 • Uszkodzenia oraz błoto, lód, śnieg i inne substancje z otoczenia, które przesłaniają widok;
 • Przesłonięcie przez obiekt zamontowany na pojeździe, na przykład bagażnik rowerowy;
 • Przesłonięcie spowodowane przez lakierowanie elementów pojazdu, folię, naklejki lub gumową powłokę;
 • Krzywo zamontowany lub uszkodzony zderzak;

Jeśli nie ma widocznych przeszkód lub pojazd jest uszkodzony, umów się na wizytę w serwisie w dogodnym czasie. W tym czasie można normalnie korzystać z pojazdu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Funkcje Autopilota.

APP_w218Przekroczono limit prędk. asystenta kierowaniaPrzejmij kierownicę

Co oznacza ten alarm:

Funkcja automatycznego kierowania jest niedostępna, ponieważ pojazd przekroczył maksymalną graniczną prędkość tej funkcji asystenta kierowcy.

Co należy zrobić:

Należy natychmiast chwycić kierownica i trzymać do momentu dojechania do celu.

W większości przypadków funkcja automatycznego kierowania nie będzie dostępna przez resztę aktualnej jazdy. W celu zresetowania całkowicie zatrzymaj pojazd, a następnie włącz położenie postojowe. Po włączeniu biegu jazdy do przodu przed następną podróżą funkcja automatycznego kierowania powinna być ponownie dostępna.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeśli ten alarm zostanie aktywowany podczas jazdy na terenie Niemiec, funkcja automatycznego kierowania powinna być ponownie dostępna, gdy pojazd zwolni do prędkości niższej, niż wynosi ograniczenie prędkości dla funkcji automatycznego kierowania.

Jeśli funkcja automatycznego kierowania nie jest dostępna podczas następnej jazdy i pozostaje niedostępna podczas kolejnych jazd, umów się na wizytę w serwisie w dogodnym czasie. W tym czasie można normalnie korzystać z pojazdu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Funkcje Autopilota.

APP_w222Tempomat niedostępnyOgraniczona widoczność przedniej kamery

Co oznacza ten alarm:

Funkcje tempomatu uwzględniającego sytuację drogową i automatycznego kierowania są niedostępne, ponieważ co najmniej jedna z przednich kamer w pojeździe jest zablokowana lub zasłonięta przez czynniki zewnętrzne.

Funkcje tempomatu uwzględniającego sytuację drogową i automatycznego kierowania pozostaną niedostępne, dopóki przednia kamera nie odzyska odpowiedniej widoczności. Widok z kamery może być ograniczony lub całkowicie niedostępny z następujących powodów:

 • zanieczyszczenia obiektywu;
 • deszcz, śnieg, mgła, rosa i inne zjawiska pogodowe;
 • jasne światło słoneczne lub światło z innych źródeł;
 • słabe lub ograniczone oświetlenie, np. podczas nocnej jazdy po słabo oświetlonej lub nieoświetlonej drodze;
 • kondensacja (kropelki wody) na obiektywie kamery.
 • monotonne otoczenie, np. ściany tunelu lub barierki na autostradzie.

Co należy zrobić:

Należy kontynuować jazdę. Można normalnie korzystać z pojazdu.

Jest to często problem tymczasowy, który sam się rozwiązuje. Jeśli ostrzeżenie nie zniknie przed dotarciem do celu jazdy:

 • Przed następną planowaną jazdą sprawdź i oczyść obszar przedniej kamery w górnej środkowej części przedniej szyby.
 • Sprawdź powierzchnię kamery pod kątem kondensacji lub zabrudzeń i spróbuj usunąć ewentualne przeszkody.

Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania brudu lub zanieczyszczeń z tego obszaru, patrz Czyszczenie kamery.

Wilgoci z wnętrza przedniej kamery nie można usunąć przez wycieranie, ale można przyspieszyć jej zniknięcie, wykonując następujące czynności:

 1. Przed jazdą należy przygotować kabinę, wybierając ustawienie temperatury High i włączając klimatyzację.
 2. Należy włączyć układ ogrzewania przedniej szyby.

Jeśli ten alarm występuje nadal podczas kolejnych jazd, mimo że na przedniej kamerze nie są widoczne żadne przeszkody, umów się na wizytę w serwisie w dogodnym czasie. W tym czasie można normalnie korzystać z pojazdu.

APP_w224Tempomat niedostępnyKontynuuj jazdę, aby skalibrować kamery

Co oznacza ten alarm:

Funkcje tempomatu uwzględniającego sytuację drogową i automatycznego kierowania są niedostępne, ponieważ kamery w pojeździe nie są całkowicie skalibrowane.

Gdy funkcje takie jak tempomat uwzględniający sytuację drogową i automatycznego kierowania są aktywne, pojazd musi manewrować z większą precyzją. Przed pierwszym skorzystaniem z tych funkcji kamery muszą przejść proces wstępnej autokalibracji. Co pewien czas jedna lub więcej kamer może się rozkalibrować.

Co należy zrobić:

Należy kontynuować jazdę. Można normalnie korzystać z pojazdu.

Funkcje tempomatu uwzględniającego sytuację drogową i automatycznego kierowania pozostaną niedostępne do momentu zakończenia kalibracji kamery.

Po zakończeniu kalibracji funkcje tempomatu uwzględniającego sytuację drogową i automatycznego kierowania być dostępne.

Dla wygody użytkownika na ekranie dotykowym wyświetlany jest wskaźnik postępu kalibracji. Kalibracja wymaga zazwyczaj przejechania 32–40 km (20–25 mil), jednak dokładna odległość zależy od warunków drogowych i pogody. Na przykład jazda prostą drogą z dobrze widocznymi oznaczeniami pasów pomaga przyspieszyć kalibrację kamer.

Jeśli alarm występuje nadal, a kalibracja kamery nie została zakończona po przejechaniu 100 mil (160 km) lub więcej, albo gdy funkcje tempomatu uwzględniającego sytuację drogową i automatycznego kierowania pozostają niedostępne pomimo pomyślnej kalibracji kamery, umów się na wizytę serwisową w najbliższym dogodnym czasie. W tym czasie można normalnie korzystać z pojazdu.

(APP_w304)Zasłonięcie lub oślep. przedniej kameryOczyść kamerę lub odczekaj, aż obraz powróci

Co oznacza ten alarm:

Widok z jednej lub kilku kamer pojazdu jest ograniczony lub całkowicie niedostępny z powodu warunków zewnętrznych. Brak dokładnych informacji wizualnych z kamer pojazdu może sprawić, że dostępność części lub wszystkich funkcji Autopilota zostanie tymczasowo wyłączona.

Widok z kamery może być ograniczony lub całkowicie niedostępny z następujących powodów:

 • zanieczyszczenia obiektywu;
 • deszcz, śnieg, mgła, rosa i inne zjawiska pogodowe;
 • jasne światło słoneczne lub światło z innych źródeł;
 • słabe lub ograniczone oświetlenie, np. podczas nocnej jazdy po słabo oświetlonej lub nieoświetlonej drodze;
 • kondensacja (kropelki wody) na obiektywie kamery.
 • monotonne otoczenie, np. ściany tunelu lub barierki na autostradzie.

Co należy zrobić:

Należy kontynuować jazdę. Można normalnie korzystać z pojazdu. Tego rodzaju problemy mają zazwyczaj charakter przejściowy i ustępują, gdy woda z kondensacji wyparuje lub zmieni się pogoda lub otoczenie.

Jeżeli do chwili dotarcia do celu podróży alarm nie zniknie, sprawdź, czy obiektywy kamer nie są pokryte rosą, zabrudzone lub zasłonięte przez zanieczyszczenia. Aby zapoznać się z umiejscowieniem kamer, patrz Kamery.

Wyczyść kamery w zależności od potrzeb przed kolejną planowaną podróżą. Zalecane procedury czyszczenia, patrz Czyszczenie kamery.

Jeżeli po wyczyszczeniu kamer alarm nie zniknie, należy sprawdzić, czy na wewnętrznych powierzchniach obudów kamer w słupkach drzwi nie zebrała się wilgoć z kondensacji. Wilgoci z wnętrza obudów kamer nie można usunąć przez wycieranie, ale można przyspieszyć jej zniknięcie, wykonując następujące czynności:

 1. Należy dostosować temperaturę w kabinie, włączając klimatyzację i ustawiając wysoką temperaturę.
 2. Należy włączyć układ ogrzewania przedniej szyby.
 3. Nawiewy powietrza należy skierować w stronę kamer w słupkach drzwi.

Dalsze informacje na temat usuwania skroplonej pary wodnej z obudów kamer, patrz Czyszczenie kamery.

Jeśli alarm nie zniknie do końca kolejnej zaplanowanej podróży, mimo wyczyszczenia wskazanych kamer i wykonania czynności zalecanych w celu usunięcia skroplonej pary wodnej, umów się na wizytę w serwisie w najbliższym dogodnym czasie. W tym czasie można normalnie korzystać z pojazdu.

BMS_a066Maksymalny poziom naładowania i zasięg mogą być ograniczoneMożna jechać — zaplanuj niebawem serwis

Co oznacza ten alarm:

Pojazd wykrył warunek wewnętrzny akumulatora wysokiego napięcia, który ogranicza wydajność akumulatora. Z tego powodu maksymalny poziom naładowania i zasięg mogą być ograniczone. Aby przywrócić pełną funkcjonalność, potrzebny jest serwis.

Co należy zrobić:

Można normalnie korzystać z pojazdu.

Jeżeli ostrzeżenie nadal występuje, zaplanuj wizytę serwisową w najbliższym dogodnym czasie. Bez serwisu może dojść do jeszcze większych ograniczeń maksymalnego poziomu naładowania i zasięgu pojazdu.

Więcej informacji dotyczących akumulatora wysokiego napięcia, patrz Informacje dotyczące akumulatora wysokiego napięcia.

BMS_a067Wydajność akumulatora wysokiego napięcia ograniczonaMożna jechać — zaplanuj niebawem serwis

Co oznacza ten alarm:

Pojazd wykrył warunek wewnętrzny akumulatora wysokiego napięcia, który ogranicza wydajność akumulatora. Aby przywrócić pełną funkcjonalność, potrzebny jest serwis.

Maksymalny zasięg pojazdu może ulec zmniejszeniu, a ładowanie może trwać dłużej niż dotychczas. Maksymalne tempo ładowania zależy, jak zawsze, od lokalizacji, źródła zasilania i urządzenia do ładowania.

Co należy zrobić:

Można normalnie korzystać z pojazdu.

Zaleca się zaplanowanie wizyty serwisowej w najbliższym dogodnym dla siebie terminie. Bez serwisu może dojść do jeszcze większych ograniczeń pojazdu w zakresie maksymalnego zasięgu i wydajności ładowania, ponadto pojazd może zacząć wykazywać ograniczoną moc i przyspieszenie w trakcie jazdy.

Dopóki ten alarm będzie obecny, utrzymuj pojazd naładowany do poziomu 30% lub wyższego, aby uniknąć wszelkich rozbieżności między szacowanym zakresem wyświetlanym na ekranie dotykowym a rzeczywistym poziomem naładowania akumulatora wysokiego napięcia.

Więcej informacji dotyczących akumulatora wysokiego napięcia, patrz Informacje dotyczące akumulatora wysokiego napięcia.

BMS_a068Akumulator wysokiego napięcia wymaga naprawyPrzyspieszenie i wydajność ładowania ograniczone

Co oznacza ten alarm:

Pojazd wykrył warunek wewnętrzny akumulatora wysokiego napięcia, który ogranicza wydajność akumulatora.

Można zauważyć, że maksymalna prędkość pojazdu jest ograniczona oraz że reakcja jest wolniejsza niż w przypadku wcześniejszych żądań przyspieszania.

Maksymalny zasięg pojazdu może ulec zmniejszeniu, a ładowanie może trwać dłużej niż dotychczas. Maksymalne tempo ładowania zależy, jak zawsze, od lokalizacji, źródła zasilania i urządzenia do ładowania.

Aby przywrócić pełną funkcjonalność, potrzebny jest serwis.

Co należy zrobić:

Można normalnie korzystać z pojazdu.

Zaleca się zaplanowanie wizyty serwisowej w najbliższym dogodnym dla siebie terminie. Bez serwisu pojazd może w dalszym ciągu wykazywać ograniczenia w zakresie mocy, przyspieszania, zasięgu i wydajności ładowania.

Dopóki ten alarm będzie obecny, utrzymuj pojazd naładowany do poziomu 30% lub wyższego, aby uniknąć wszelkich rozbieżności między szacowanym zakresem wyświetlanym na ekranie dotykowym a rzeczywistym poziomem naładowania akumulatora wysokiego napięcia.

Więcej informacji dotyczących akumulatora wysokiego napięcia, patrz Informacje dotyczące akumulatora wysokiego napięcia.

BMS_a069Niski poziom naładowania akumulatoraNaładuj teraz

Co oznacza ten alarm:

Pojazd wykrył, że akumulator wysokiego napięcia nie ma wystarczająco dużo mocy do dalszej jazdy. Alarm ten wyświetla się, ponieważ poziom naładowania akumulatora wysokiego napięcia pojazdu został obniżony w wyniku normalnej pracy.

Pojazdu nie będzie można prowadzić ani kontynuować dalszej jazdy do momentu naładowania.

Jeśli ten alarm uaktywni się podczas jazdy, natychmiast zatrzymaj pojazd. Może być aktywny oddzielny alarm pojazdu informujący o tym stanie. Możliwe jest również, że pojazd wyłączy się niespodziewanie.

Jeśli ten alarm uaktywni się, gdy pojazd jest zaparkowany, jazda może nie być możliwa.

Co należy zrobić:

Natychmiast naładuj pojazd. Naładowanie pojazdu powinno przywrócić możliwość jazdy.

Jeśli alarm ten wystąpi podczas kolejnych przejazdów, pomimo wskazania, że poziom naładowania akumulatora wynosi co najmniej 5%, umów się na wizytę serwisową w najbliższym dogodnym dla siebie terminie.

Więcej informacji dotyczących akumulatora wysokiego napięcia, patrz Informacje dotyczące akumulatora wysokiego napięcia.

Więcej informacji na temat ładowania, patrz Instrukcje ładowania.

CC_a001Nie można ładować — niedostateczne uziemienieNależy potwierdzić prawidłowe przewody lub uziemienie gniazda

Co oznacza ten alarm:

Nie wykryto podłączenia uziemienia w ładowarce Wall Connector.

Co należy zrobić:

Zleć sprawdzenie ładowarki Wall Connector elektrykowi, aby upewnić się, że jest prawidłowo uziemiona. Elektryk powinien sprawdzić poprawność uziemienia przy bezpieczniku lub w tablicy rozdzielczej oraz prawidłowo wykonano przyłącze naściennej ładowarki Wall Connector.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_a002Nie można ładować — niedostateczne uziemienieOdłącz i ponów lub użyj innego urządzenia

Co oznacza ten alarm:

Zwarcie doziemne. Prąd upływa przez niebezpieczną ścieżkę. Możliwe zwarcie przewodu fazowego lub neutralnego do uziemienia.

Co należy zrobić:

Należy ponowić próbę ładowania, odłączając ładowarkę Wall Connector od pojazdu i podłączając ponownie. Jeśli problem nadal występuje, wyłącz bezpiecznik ładowarki Wall Connector, odczekaj 10 sekund, ponownie włącz bezpiecznik i jeszcze raz spróbuj podłączyć pojazd do ładowarki Wall Connector. Jeśli problem będzie się powtarzał, skonsultuj się z elektrykiem lub z firmą Tesla.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_a003Nie można ładować — zadziałał wył. różn .ład. Wall Conn.Odłącz i ponów lub użyj innego urządzenia

Co oznacza ten alarm:

Zwarcie doziemne. Prąd upływa przez niebezpieczną ścieżkę. Możliwe zwarcie przewodu fazowego lub neutralnego do uziemienia.

Co należy zrobić:

Należy ponowić próbę ładowania, odłączając ładowarkę Wall Connector od pojazdu i podłączając ponownie. Jeśli problem nadal występuje, wyłącz bezpiecznik ładowarki Wall Connector, odczekaj 10 sekund, ponownie włącz bezpiecznik i jeszcze raz spróbuj podłączyć pojazd do ładowarki Wall Connector. Jeśli problem będzie się powtarzał, skonsultuj się z elektrykiem lub z firmą Tesla.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_a004Nie można ładować —- błąd ładow.Wall ConnectorWall Connector wymaga serwisu

Co oznacza ten alarm:

Usterka sprzętowa ładowarki Wall Connector. Możliwe przyczyny:
 1. Niedziałający stycznik
 2. Niepowodzenie autotestu wewnętrznego obwodu monitorowania zwarć doziemnych
 3. Czujnik termiczny odłączony
 4. Inne problemy z elementami sprzętowymi

Co należy zrobić:

Ładowarka Wall Connector wykryła problem wewnętrzny.

 1. Należy ponowić próbę ładowania, odłączając ładowarkę Wall Connector od pojazdu i podłączając ponownie.
 2. Jeżeli problem nie ustąpi, należy na 10 sekund wyłączyć (OFF) wyłącznik automatyczny ładowarki Wall Connector, a następnie włączyć go ponownie (ON). Następnie należy ponownie podłączyć ładowarkę Wall Connector do pojazdu.
 3. Jeśli problem nie ustępuje, zleć elektrykowi sprawdzenie, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone i dokręcone momentem dokręcenia określonym w instrukcji instalacji ładowarki Wall Connector.
 4. Kiedy elektryk zakończy wszystkie prace i przywróci zasilanie ładowarki Wall Connector, ponownie podłącz pojazd do ładowarki i spróbuj go naładować.
 5. Jeżeli problem nie ustąpi, będzie to oznaczać, że ładowarka Wall Connector wymaga naprawy.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_a005Nie można ładować — zadziałał wył. różn .ład. Wall Conn.Odłącz i ponów lub użyj innego urządzenia

Co oznacza ten alarm:

Zwarcie doziemne. Prąd upływa przez niebezpieczną ścieżkę. Możliwe zwarcie przewodu fazowego lub neutralnego do uziemienia.

Co należy zrobić:

Należy ponowić próbę ładowania, odłączając ładowarkę Wall Connector od pojazdu i podłączając ponownie. Jeśli problem nadal występuje, wyłącz bezpiecznik ładowarki Wall Connector, odczekaj 10 sekund, ponownie włącz bezpiecznik i jeszcze raz spróbuj podłączyć pojazd do ładowarki Wall Connector. Jeśli problem będzie się powtarzał, skonsultuj się z elektrykiem lub z firmą Tesla.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_a006Nie można ład. — przetęż. ład. Wall ConnectorOdłącz i ponów lub użyj innego urządzenia

Co oznacza ten alarm:

Zabezpieczenie nadprądowe.

Co należy zrobić:

Zmniejsz prąd ładowania pojazdu. Jeśli problem się powtarza, niezbędna jest obsługa serwisowa.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_a007Nie można ładować — zbyt wysokie napięcie wejścioweNap. musi być zgodn. z par. znam. ład. Wall Connector

Co oznacza ten alarm:

Zabezpieczenie podnapięciowe i nadnapięciowe.

Co należy zrobić:

Skonsultować z elektrykiem kwestię prawidłowego napięcia na wyłączniku zasilania ładowarki Wall Connector.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_a008Nie można ładować — zbyt niskie napięcie wejścioweNap. musi być zgodn. z par. znam. ład. Wall Connector

Co oznacza ten alarm:

Zabezpieczenie podnapięciowe i nadnapięciowe.

Co należy zrobić:

Skonsultować z elektrykiem kwestię prawidłowego napięcia na wyłączniku zasilania ładowarki Wall Connector.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_a009Nie można ładować — wejście podłączone nieprawidłowoNależy poprawić przewody wejściowe do ładowarki Wall Connector

Co oznacza ten alarm:

Źle połączone przewody na wejściu: możliwe że przewód fazowy i neutralny są zamienione miejscami.

Co należy zrobić:

Połączenie między elektrycznym gniazdem ściennym a ładowarką Wall Connector zostało wykonane nieprawidłowo. Skonsultować się z elektrykiem.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_a010Nie można ładować —- błąd ładow.Wall ConnectorWall Connector wymaga serwisu

Co oznacza ten alarm:

Usterka sprzętowa ładowarki Wall Connector. Możliwe przyczyny:
 1. Niedziałający stycznik
 2. Niepowodzenie autotestu wewnętrznego obwodu monitorowania zwarć doziemnych
 3. Czujnik termiczny odłączony
 4. Inne problemy z elementami sprzętowymi

Co należy zrobić:

Ładowarka Wall Connector wykryła problem wewnętrzny.

 1. Należy ponowić próbę ładowania, odłączając ładowarkę Wall Connector od pojazdu i podłączając ponownie.
 2. Jeżeli problem nie ustąpi, należy na 10 sekund wyłączyć (OFF) wyłącznik automatyczny ładowarki Wall Connector, a następnie włączyć go ponownie (ON). Następnie należy ponownie podłączyć ładowarkę Wall Connector do pojazdu.
 3. Jeśli problem nie ustępuje, zleć elektrykowi sprawdzenie, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone i dokręcone momentem dokręcenia określonym w instrukcji instalacji ładowarki Wall Connector.
 4. Kiedy elektryk zakończy wszystkie prace i przywróci zasilanie ładowarki Wall Connector, ponownie podłącz pojazd do ładowarki i spróbuj go naładować.
 5. Jeżeli problem nie ustąpi, będzie to oznaczać, że ładowarka Wall Connector wymaga naprawy.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_a011Nie można ładować — ład.Wall Connector za gorącaPoczek., aż Wall Connector ostyg.i sprób.pon.

Co oznacza ten alarm:

Zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą (zablokowane w stanie wyłączenia).

Co należy zrobić:

Upewnij się, że ładowarka Wall Connector nie jest niczym zakryta oraz że w pobliżu nie znajduje się źródło ciepła. Jeśli problem nadal występuje przy normalnej temperaturze otoczenia (poniżej 38°C), niezbędna jest obsługa serwisowa.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_a012Nie można ładować — złącze ścienne za gorąceNależy sprawdzić gniazdo lub przewody ład. Wall Connector

Alarmy o wykryciu wysokiej temperatury przez naścienny zestaw do ładowania Wall Connector oznaczają, że nadmiernie wzrosła temperatura instalacji elektrycznej budynku, do której jest podłączony zestaw, dlatego w celu zapewnienia bezpieczeństwa ładowanie zostało przerwane.

Przyczyną tego problemu zazwyczaj nie jest sam pojazd ani urządzenie Wall Connector, tylko instalacja elektryczna w budynku. Powodem problemu może być luźne połączenie instalacji z urządzeniem Wall Connector, które szybko naprawi każdy elektryk.

W celu odzyskania możliwości normalnego ładowania należy wykonać następujące czynności.

Jeśli ładowarka Wall Connector jest podłączona do gniazda ściennego, upewnić się, czy:

 • Wtyczka jest do końca wsunięta do gniazda
 • W pobliżu wtyczki i gniazda nie znajdują się żadne przeszkody oraz wtyczka i gniazdo nie są niczym przykryte
 • W pobliżu nie ma źródła ciepła

Jeżeli problem nie zniknie lub jeśli ładowarka Wall Connector jest podłączona na stałe, skontaktuj się z elektrykiem i zleć kontrolę instalacji zasilającej ładowarkę Wall Connector w całym budynku. Elektryk powinien upewnić się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone i dokręcone zgodnie z poradnikiem instalacji urządzenia Wall Connector.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_a013Nie można ładować — uchwyt zbyt gorącySprawdź uchwyt/gniazdo pod kątem ciał obc.

Co oznacza ten alarm:

Zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą (zablokowane w stanie wyłączenia).

Co należy zrobić:

Upewnij się, że złącze jest całkowicie włożone do gniazda ładowania pojazdu, nie jest niczym zakryte oraz że w pobliżu nie znajduje się źródło ciepła. Jeśli problem nie ustępuje przy normalnej temperaturze otoczenia (poniżej 38°C), niezbędna jest obsługa serwisowa.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_a014Nie można ładować —- błąd ładow.Wall ConnectorWall Connector wymaga serwisu

Co oznacza ten alarm:

Usterka sprzętowa ładowarki Wall Connector. Możliwe przyczyny:
 1. Niedziałający stycznik
 2. Niepowodzenie autotestu wewnętrznego obwodu monitorowania zwarć doziemnych
 3. Czujnik termiczny odłączony
 4. Inne problemy z elementami sprzętowymi

Co należy zrobić:

Ładowarka Wall Connector wykryła problem wewnętrzny.

 1. Należy ponowić próbę ładowania, odłączając ładowarkę Wall Connector od pojazdu i podłączając ponownie.
 2. Jeżeli problem nie ustąpi, należy na 10 sekund wyłączyć (OFF) wyłącznik automatyczny ładowarki Wall Connector, a następnie włączyć go ponownie (ON). Następnie należy ponownie podłączyć ładowarkę Wall Connector do pojazdu.
 3. Jeśli problem nie ustępuje, zleć elektrykowi sprawdzenie, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone i dokręcone momentem dokręcenia określonym w instrukcji instalacji ładowarki Wall Connector.
 4. Kiedy elektryk zakończy wszystkie prace i przywróci zasilanie ładowarki Wall Connector, ponownie podłącz pojazd do ładowarki i spróbuj go naładować.
 5. Jeżeli problem nie ustąpi, będzie to oznaczać, że ładowarka Wall Connector wymaga naprawy.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_a015Nie można ładować — złącze pojazdu w użyciu Wsuń uchwyt ład. w całości do gniazda ład.

Co oznacza ten alarm:

Między ładowarką Wall Connector a pojazdem wystąpił błąd komunikacji.

Co należy zrobić:

Należy ponowić próbę ładowania, odłączając ładowarkę Wall Connector od pojazdu i podłączając ponownie.

 1. Jeśli problem nadal występuje, wyłącz bezpiecznik ładowarki Wall Connector, odczekaj 10 sekund, ponownie włącz bezpiecznik i jeszcze raz spróbuj podłączyć pojazd do ładowarki Wall Connector.
 2. Jeśli problem nie ustępuje i dostępne jest inne urządzenie do ładowania, podłącz pojazd do innej ładowarki Wall Connector lub do ładowarki Mobile Connector, aby sprawdzić, czy pojazd współpracuje z inną ładowarką.
 3. Jeśli problem się powtarza, niezbędna jest obsługa serwisowa.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_a016Nie można ładować — złącze pojazdu w użyciu Wsuń uchwyt ład. w całości do gniazda ład.

Co oznacza ten alarm:

Między ładowarką Wall Connector a pojazdem wystąpił błąd komunikacji.

Co należy zrobić:

Należy ponowić próbę ładowania, odłączając ładowarkę Wall Connector od pojazdu i podłączając ponownie.

 1. Jeśli problem nadal występuje, wyłącz bezpiecznik ładowarki Wall Connector, odczekaj 10 sekund, ponownie włącz bezpiecznik i jeszcze raz spróbuj podłączyć pojazd do ładowarki Wall Connector.
 2. Jeśli problem nie ustępuje i dostępne jest inne urządzenie do ładowania, podłącz pojazd do innej ładowarki Wall Connector lub do ładowarki Mobile Connector, aby sprawdzić, czy pojazd współpracuje z inną ładowarką.
 3. Jeśli problem się powtarza, niezbędna jest obsługa serwisowa.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_a017Nie można ładować — złącze pojazdu w użyciu Wsuń uchwyt ład. w całości do gniazda ład.

Co oznacza ten alarm:

Między ładowarką Wall Connector a pojazdem wystąpił błąd komunikacji.

Co należy zrobić:

Należy ponowić próbę ładowania, odłączając ładowarkę Wall Connector od pojazdu i podłączając ponownie.

 1. Jeśli problem nadal występuje, wyłącz bezpiecznik ładowarki Wall Connector, odczekaj 10 sekund, ponownie włącz bezpiecznik i jeszcze raz spróbuj podłączyć pojazd do ładowarki Wall Connector.
 2. Jeśli problem nie ustępuje i dostępne jest inne urządzenie do ładowania, podłącz pojazd do innej ładowarki Wall Connector lub do ładowarki Mobile Connector, aby sprawdzić, czy pojazd współpracuje z inną ładowarką.
 3. Jeśli problem się powtarza, niezbędna jest obsługa serwisowa.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_a018Nie można ładować — złącze pojazdu w użyciu Wsuń uchwyt ład. w całości do gniazda ład.

Co oznacza ten alarm:

Między ładowarką Wall Connector a pojazdem wystąpił błąd komunikacji.

Co należy zrobić:

Należy ponowić próbę ładowania, odłączając ładowarkę Wall Connector od pojazdu i podłączając ponownie.

 1. Jeśli problem nadal występuje, wyłącz bezpiecznik ładowarki Wall Connector, odczekaj 10 sekund, ponownie włącz bezpiecznik i jeszcze raz spróbuj podłączyć pojazd do ładowarki Wall Connector.
 2. Jeśli problem nie ustępuje i dostępne jest inne urządzenie do ładowania, podłącz pojazd do innej ładowarki Wall Connector lub do ładowarki Mobile Connector, aby sprawdzić, czy pojazd współpracuje z inną ładowarką.
 3. Jeśli problem się powtarza, niezbędna jest obsługa serwisowa.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_a019Nie można ładować — złącze pojazdu w użyciu Wsuń uchwyt ład. w całości do gniazda ład.

Co oznacza ten alarm:

Między ładowarką Wall Connector a pojazdem wystąpił błąd komunikacji.

Co należy zrobić:

Należy ponowić próbę ładowania, odłączając ładowarkę Wall Connector od pojazdu i podłączając ponownie.

 1. Jeśli problem nadal występuje, wyłącz bezpiecznik ładowarki Wall Connector, odczekaj 10 sekund, ponownie włącz bezpiecznik i jeszcze raz spróbuj podłączyć pojazd do ładowarki Wall Connector.
 2. Jeśli problem nie ustępuje i dostępne jest inne urządzenie do ładowania, podłącz pojazd do innej ładowarki Wall Connector lub do ładowarki Mobile Connector, aby sprawdzić, czy pojazd współpracuje z inną ładowarką.
 3. Jeśli problem się powtarza, niezbędna jest obsługa serwisowa.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_a020Nie można ładować —- błąd ładow.Wall ConnectorWall Connector wymaga serwisu

Co oznacza ten alarm:

Usterka sprzętowa ładowarki Wall Connector. Możliwe przyczyny:
 1. Niedziałający stycznik
 2. Niepowodzenie autotestu wewnętrznego obwodu monitorowania zwarć doziemnych
 3. Czujnik termiczny odłączony
 4. Inne problemy z elementami sprzętowymi

Co należy zrobić:

Ładowarka Wall Connector wykryła problem wewnętrzny.

 1. Należy ponowić próbę ładowania, odłączając ładowarkę Wall Connector od pojazdu i podłączając ponownie.
 2. Jeżeli problem nie ustąpi, należy na 10 sekund wyłączyć (OFF) wyłącznik automatyczny ładowarki Wall Connector, a następnie włączyć go ponownie (ON). Następnie należy ponownie podłączyć ładowarkę Wall Connector do pojazdu.
 3. Jeśli problem nie ustępuje, zleć elektrykowi sprawdzenie, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone i dokręcone momentem dokręcenia określonym w instrukcji instalacji ładowarki Wall Connector.
 4. Kiedy elektryk zakończy wszystkie prace i przywróci zasilanie ładowarki Wall Connector, ponownie podłącz pojazd do ładowarki i spróbuj go naładować.
 5. Jeżeli problem nie ustąpi, będzie to oznaczać, że ładowarka Wall Connector wymaga naprawy.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_a021Nie można ładować — brak gł. ładow. Wall ConnectorSprawdź zasilanie i dost. modułu głównego

Co oznacza ten alarm:

Sieć z podziałem obciążenia (współdzielenie bezpiecznika obwodu): Należy jedną (i tylko jedną) ładowarkę Wall Connector skonfigurować jako ładowarkę główną.

Co należy zrobić:

Tylko jedna ładowarka Wall Connector może być skonfigurowana jako główna. Poproś elektryka o potwierdzenie, że:

 1. Tylko jedna ładowarka Wall Connector jest skonfigurowana jako główna.
 2. Wszystkie pozostałe ładowarki Wall Connector są połączone z ładowarką główną poprzez ich sparowanie (pozycja F).

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_a022Nie można ładować — więcej niż 1 moduł głównyTylko 1 ład. Wall Connector może być główna

Co oznacza ten alarm:

Sieć z podziałem obciążenia (współdzielenie bezpiecznika obwodu): Należy jedną (i tylko jedną) ładowarkę Wall Connector skonfigurować jako ładowarkę główną.

Co należy zrobić:

Tylko jedna ładowarka Wall Connector może być skonfigurowana jako główna. Poproś elektryka o potwierdzenie, że:

 1. Tylko jedna ładowarka Wall Connector jest skonfigurowana jako główna.
 2. Wszystkie pozostałe ładowarki Wall Connector są połączone z ładowarką główną poprzez ich sparowanie (pozycja F).

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_a023Nie można ładować — za dużo ładow.Wall ConnectorZe złączem gł. mogą być sparowane tylko 3 moduły

Co oznacza ten alarm:

Sieć z podziałem obciążenia (współdzielenie bezpiecznika obwodu): Z jednym urządzeniem głównym są sparowane więcej niż trzy ładowarki Wall Connector.

Co należy zrobić:

Poproś elektryka, aby jedną lub więcej sparowanych ładowarek Wall Connector przeniósł do innego obwodu i odłączył je (wyłączył sparowanie) w ramach tej sieci z podziałem obciążenia (współdzielenie bezpiecznika obwodu).

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_a024Nie można ładować — niskie natężenie prądu ład. Wall ConnectorNależy zwiększyć ustawienie natężenia prądu dla modułu głównego

Co oznacza ten alarm:

Nieprawidłowe ustawienia przełącznika obrotowego.

Co należy zrobić:

Poproś elektryka, aby ustawił wewnętrzny przełącznik obrotowy ładowarki Wall Connector na prawidłową wartość prądu roboczego. Najpierw powinien się upewnić, że ładowarka Wall Connector nie jest pod napięciem. Korelacja między ustawieniem przełącznika a wartością prądu powinna być podana wewnątrz obudowy ładowarki Wall Connector. Elektryk powinien także skorzystać z informacji zawartych w rozdziale „Ustawianie prądu roboczego” w instrukcji instalacji ładowarki Wall Connector.

Jeżeli ładowarka Wall Connector została skonfigurowana do dzielenia obciążenia (współdzielenie bezpiecznika obwodu) i jest sparowana z innymi ładowarkami Wall Connector, przełącznik obrotowy ładowarki głównej musi zostać ustawiony na wartość prądu roboczego, która pozwoli każdej z pozostałych ładowarek Wall Connector na ładowanie prądem o natężeniu nie niższym niż 6 A.

Przykład: Trzy ładowarki Wall Connector są sparowane do dzielenia obciążenia. W ładowarce głównej należy ustawić wartość prądu nie niższą niż 3 * 6 A = 18 A.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_a025Nie można ładować —- błąd ładow.Wall ConnectorWall Connector wymaga serwisu

Co oznacza ten alarm:

Usterka sprzętowa ładowarki Wall Connector. Możliwe przyczyny:
 1. Niedziałający stycznik
 2. Niepowodzenie autotestu wewnętrznego obwodu monitorowania zwarć doziemnych
 3. Czujnik termiczny odłączony
 4. Inne problemy z elementami sprzętowymi

Co należy zrobić:

Ładowarka Wall Connector wykryła problem wewnętrzny.

 1. Należy ponowić próbę ładowania, odłączając ładowarkę Wall Connector od pojazdu i podłączając ponownie.
 2. Jeżeli problem nie ustąpi, należy na 10 sekund wyłączyć (OFF) wyłącznik automatyczny ładowarki Wall Connector, a następnie włączyć go ponownie (ON). Następnie należy ponownie podłączyć ładowarkę Wall Connector do pojazdu.
 3. Jeśli problem nie ustępuje, zleć elektrykowi sprawdzenie, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone i dokręcone momentem dokręcenia określonym w instrukcji instalacji ładowarki Wall Connector.
 4. Kiedy elektryk zakończy wszystkie prace i przywróci zasilanie ładowarki Wall Connector, ponownie podłącz pojazd do ładowarki i spróbuj go naładować.
 5. Jeżeli problem nie ustąpi, będzie to oznaczać, że ładowarka Wall Connector wymaga naprawy.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_a026Nie można ładować —- błąd ładow.Wall ConnectorWall Connector wymaga serwisu

Co oznacza ten alarm:

Usterka sprzętowa ładowarki Wall Connector. Możliwe przyczyny:
 1. Niedziałający stycznik
 2. Niepowodzenie autotestu wewnętrznego obwodu monitorowania zwarć doziemnych
 3. Czujnik termiczny odłączony
 4. Inne problemy z elementami sprzętowymi

Co należy zrobić:

Ładowarka Wall Connector wykryła problem wewnętrzny.

 1. Należy ponowić próbę ładowania, odłączając ładowarkę Wall Connector od pojazdu i podłączając ponownie.
 2. Jeżeli problem nie ustąpi, należy na 10 sekund wyłączyć (OFF) wyłącznik automatyczny ładowarki Wall Connector, a następnie włączyć go ponownie (ON). Następnie należy ponownie podłączyć ładowarkę Wall Connector do pojazdu.
 3. Jeśli problem nie ustępuje, zleć elektrykowi sprawdzenie, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone i dokręcone momentem dokręcenia określonym w instrukcji instalacji ładowarki Wall Connector.
 4. Kiedy elektryk zakończy wszystkie prace i przywróci zasilanie ładowarki Wall Connector, ponownie podłącz pojazd do ładowarki i spróbuj go naładować.
 5. Jeżeli problem nie ustąpi, będzie to oznaczać, że ładowarka Wall Connector wymaga naprawy.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_a027Nie można ładować —- błąd ładow.Wall ConnectorWall Connector wymaga serwisu

Co oznacza ten alarm:

Usterka sprzętowa ładowarki Wall Connector. Możliwe przyczyny:
 1. Niedziałający stycznik
 2. Niepowodzenie autotestu wewnętrznego obwodu monitorowania zwarć doziemnych
 3. Czujnik termiczny odłączony
 4. Inne problemy z elementami sprzętowymi

Co należy zrobić:

Ładowarka Wall Connector wykryła problem wewnętrzny.

 1. Należy ponowić próbę ładowania, odłączając ładowarkę Wall Connector od pojazdu i podłączając ponownie.
 2. Jeżeli problem nie ustąpi, należy na 10 sekund wyłączyć (OFF) wyłącznik automatyczny ładowarki Wall Connector, a następnie włączyć go ponownie (ON). Następnie należy ponownie podłączyć ładowarkę Wall Connector do pojazdu.
 3. Jeśli problem nie ustępuje, zleć elektrykowi sprawdzenie, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone i dokręcone momentem dokręcenia określonym w instrukcji instalacji ładowarki Wall Connector.
 4. Kiedy elektryk zakończy wszystkie prace i przywróci zasilanie ładowarki Wall Connector, ponownie podłącz pojazd do ładowarki i spróbuj go naładować.
 5. Jeżeli problem nie ustąpi, będzie to oznaczać, że ładowarka Wall Connector wymaga naprawy.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_a028Nie można ładować — nieprawidłowe ustawienie przełącznikaNależy wyregulować przełącznik obrotowy ład Wall Connector

Co oznacza ten alarm:

Nieprawidłowe ustawienia przełącznika obrotowego.

Co należy zrobić:

Poproś elektryka, aby ustawił wewnętrzny przełącznik obrotowy ładowarki Wall Connector na prawidłową wartość prądu roboczego. Najpierw powinien się upewnić, że ładowarka Wall Connector nie jest pod napięciem. Korelacja między ustawieniem przełącznika a wartością prądu powinna być podana wewnątrz obudowy ładowarki Wall Connector. Elektryk powinien także skorzystać z informacji zawartych w rozdziale „Ustawianie prądu roboczego” w instrukcji instalacji ładowarki Wall Connector.

Jeżeli ładowarka Wall Connector została skonfigurowana do dzielenia obciążenia (współdzielenie bezpiecznika obwodu) i jest sparowana z innymi ładowarkami Wall Connector, przełącznik obrotowy ładowarki głównej musi zostać ustawiony na wartość prądu roboczego, która pozwoli każdej z pozostałych ładowarek Wall Connector na ładowanie prądem o natężeniu nie niższym niż 6 A.

Przykład: Trzy ładowarki Wall Connector są sparowane do dzielenia obciążenia. W ładowarce głównej należy ustawić wartość prądu nie niższą niż 3 * 6 A = 18 A.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_a029Nie można ładować — złącze pojazdu w użyciu Wsuń uchwyt ład. w całości do gniazda ład.

Co oznacza ten alarm:

Między ładowarką Wall Connector a pojazdem wystąpił błąd komunikacji.

Co należy zrobić:

Należy ponowić próbę ładowania, odłączając ładowarkę Wall Connector od pojazdu i podłączając ponownie.

 1. Jeśli problem nadal występuje, wyłącz bezpiecznik ładowarki Wall Connector, odczekaj 10 sekund, ponownie włącz bezpiecznik i jeszcze raz spróbuj podłączyć pojazd do ładowarki Wall Connector.
 2. Jeśli problem nie ustępuje i dostępne jest inne urządzenie do ładowania, podłącz pojazd do innej ładowarki Wall Connector lub do ładowarki Mobile Connector, aby sprawdzić, czy pojazd współpracuje z inną ładowarką.
 3. Jeśli problem się powtarza, niezbędna jest obsługa serwisowa.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_a030Nie można ładować — brak dopasowania modułu głównego/sparowanegoWartości znamionowe prądu ład. Wall Connector muszą się zgadzać

Co oznacza ten alarm:

Sieć z podziałem obciążenia (współdzielenie bezpiecznika obwodu): Sparowane ładowarki Wall Connector mają inny maks. prąd wyjściowy.

Co należy zrobić:

W jednej sieci z podziałem obciążenia (współdzielenie bezpiecznika obwodu) można parować tylko ładowarki Wall Connector o takiej samej maksymalnej wartości prądu roboczego. Elektryk winien zapoznać się z oznaczeniami typu na etykietach i upewnić się, że maksymalne wartości prądu roboczego ładowarek Wall Connector są takie same. Zaleca się także, aby elektryk parował wyłącznie ładowarki Wall Connector o takim samym numerze części (numer części pozwala łatwo ustalić, czy są one kompatybilne).

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_a041Obniżona szybkość ładowania – złącze ścienne jest gorącePoł. przew.gniaz. lub Wall Conn. wymaga spr.

Co oznacza ten alarm:

Alarmy o wykryciu wysokiej temperatury przez naścienny zestaw do ładowania Wall Connector oznaczają, że nadmiernie wzrosła temperatura instalacji, do której jest podłączony zestaw, dlatego w celu zapewnienia bezpieczeństwa ładowanie zostało spowolnione.

Przyczyną tego problemu zazwyczaj nie jest sam pojazd ani urządzenie Wall Connector, tylko instalacja elektryczna w budynku. Powodem problemu może być luźne połączenie instalacji z urządzeniem Wall Connector, które szybko naprawi każdy elektryk.

Co należy zrobić:

Skontaktuj się z elektrykiem i zleć kontrolę połączenia gniazda ściennego. Elektryk powinien upewnić się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone i dokręcone zgodnie z poradnikiem instalacji urządzenia Wall Connector.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CC_a043Należy dokończyć konfigurację urządzenia Wall ConnectorAby móc rozpocząć ładowanie, skorzystaj z poradnika instalacji

Co oznacza ten alarm:

Konfiguracja urządzenia Wall Connector nie została ukończona.

Co należy zrobić:

Urządzenie Wall Connector wymaga przeprowadzenia odbioru, w ramach którego zostanie odpowiednio dobrana wielkość bezpiecznika i rodzaj połączenia uziemiającego.

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Procedura odbioru w Instrukcji instalacji urządzenia Wall Connector. Jeśli problem nie zniknie, skontaktuj się z elektrykiem i zleć kontrolę połączenia urządzenia Wall Connector. Elektryk powinien upewnić się, że wyjście zasilania i połączenia uziemiające są prawidłowo skonfigurowane zgodnie z instrukcją instalacji urządzenia Wall Connector.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CP_a004Urządzenia do ładowania nie zostały rozpoznaneSpróbuj ponownie lub zmień urządzenia

Co oznacza ten alarm:

Gniazdo ładowania nie wykrywa, czy włożono kabel ładowania, ani nie rozpoznaje typu podłączonego kabla ładowania.

W związku z tym, że ten alarm jest zwykle związany z zewnętrznymi urządzeniami ładującymi i źródłami zasilania, a zwykle nie oznacza problemów w pojeździe, można go rozwiązać przez zaplanowanie przeglądu.

Co należy zrobić:

Jeżeli ostrzeżenie pojawia się, gdy kabel jest podłączony, określ, czy źródłem problemu jest urządzenie do ładowania, czy samochód. Spróbuj naładować samochód przy użyciu innego zewnętrznego urządzenia do ładowania (np. kabla do ładowania, stacji ładowania lub punktu ładowania).

 • Jeżeli samochód zacznie się ładować, problem spowodowało najprawdopodobniej wyposażenie.
 • Jeżeli samochód nie zacznie się ładować, przyczyna problemu może leżeć po jego stronie.

Jeżeli ostrzeżenie pojawia się, kiedy kabel ładowania nie jest podłączony lub w przypadku podejrzenia problemu z samochodem, Skontroluj gniazdo ładowania i złącze kabla ładowania pod kątem przeszkód, takich jak zanieczyszczenia, wilgoć i/lub obce przedmioty. Upewnij się, że wszelkie przeszkody blokujące gniazdo ładowania zostały usunięte, a wilgoć wyschła. Następnie ponownie spróbuj włożyć kabel do gniazda.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z kontrolkami stanu ładowarek Mobile Connector i Wall Connector można znaleźć w instrukcji użytkownika w części Wskazówki dotyczące ładowania i adapterów.

Więcej informacji na temat ładowania, patrz Instrukcje ładowania.

CP_a010Błąd komunikacji urządzeń do ładowaniaSpróbuj ponownie lub wypróbuj inne urządzenie

Co oznacza ten alarm:

Nie można naładować Twojego pojazdu, ponieważ nie jest on w stanie skomunikować się skutecznie z zewnętrznym urządzeniem do ładowania. Nie może wykryć prawidłowego sygnału pilota kontrolnego pochodzącego z urządzenia do ładowania.

W związku z tym, że ten alarm jest zwykle związany z zewnętrznymi urządzeniami ładującymi i źródłami zasilania, a zwykle nie oznacza problemów w pojeździe, można go rozwiązać przez zaplanowanie przeglądu.

Co należy zrobić:

Po pierwsze, potwierdź, że brak skutecznej komunikacji został spowodowany przez zewnętrzne urządzenie do ładowania, a nie przez problem związany z pojazdem. Zwykle tak się dzieje.

Spróbuj naładować samochód przy użyciu innego zewnętrznego urządzenia do ładowania (np. kabla do ładowania, stacji ładowania lub punktu ładowania).

 • Jeżeli samochód zacznie się ładować, problem spowodowało najprawdopodobniej wyposażenie.
 • Jeżeli samochód nie zacznie się ładować, przyczyna problemu może leżeć po jego stronie.

W razie podejrzenia problemu z samochodem, Skontroluj gniazdo ładowania i złącze kabla ładowania pod kątem przeszkód, takich jak zanieczyszczenia, wilgoć i/lub obce przedmioty. Upewnij się, że wszelkie przeszkody blokujące gniazdo ładowania zostały usunięte, a wilgoć wyschła. Następnie ponownie spróbuj włożyć kabel do gniazda.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z kontrolkami stanu ładowarek Mobile Connector i Wall Connector można znaleźć w instrukcji użytkownika w części Wskazówki dotyczące ładowania i adapterów.

Więcej informacji na temat ładowania, patrz Instrukcje ładowania.

CP_a043Usterka czujnika klapki gniazda ładowaniaGniazdo ładowania może nie działać zgodnie z oczekiwaniami

Co oznacza ten alarm:

Jeden z czujników klapki gniazda ładowania nie działa prawidłowo. Jeżeli tak się dzieje, gniazdo ładowania może nie być w stanie dokładnie wykryć położenia klapki gniazda ładowania i może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.

 • Zatrzask gniazda ładowania może pozostawać w sposób przerywany zatrzaśnięty, kiedy klapka gniazda ładowania jest otwarta.
 • Oświetlenie gniazda ładowania pozostawać zapalone wyłącznie w sposób przerywany, kiedy klapka gniazda ładowania jest otwarta.

Co należy zrobić:

Spróbuj zamknąć klapkę gniazda ładowania i ponownie ją otworzyć.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Otwieranie gniazda ładowania.

Więcej informacji na temat ładowania, patrz Instrukcje ładowania.

(CP_a046)Utrata łączności z urządzeniami do ładowaniaSprawdź zasilanie i urządzenia do ładowania

Co oznacza ten alarm:

Wstrzymano ładowanie ze względu na przerwę w łączności pomiędzy samochodem a zewnętrznym urządzeniem do ładowania.

W związku z tym, że ten alarm jest zwykle związany z zewnętrznymi urządzeniami ładującymi i źródłami zasilania, a zwykle nie oznacza problemów w pojeździe, można go rozwiązać przez zaplanowanie przeglądu.

Co należy zrobić:

Upewnij się, że zewnętrzne urządzenie do ładowania jest zasilane, sprawdzając urządzenie pod kątem obecności kontrolek stanu, informacji na wyświetlaczu lub innych wskaźników.

Jeżeli urządzenie do ładowania nie jest zasilane, spróbuj przywrócić jego zasilanie.

 • W przypadku skorzystania z publicznej stacji ładowania pojazdów i braku możliwości przywrócenia zasilania skontaktuj się z operatorem stacji.
 • W przypadku próby skorzystania z prywatnej stacji ładowania pojazdów (np. ładowania z sieci domowej) i braku możliwości przywrócenia zasilania skontaktuj się z elektrykiem.

Jeżeli urządzenie jest zasilane, spróbuj naładować samochód przy użyciu innego zewnętrznego urządzenia do ładowania.

 • Jeżeli samochód zacznie się ładować, problem spowodowało najprawdopodobniej wyposażenie.
 • Jeżeli samochód nie zacznie się ładować, przyczyna problemu może leżeć po jego stronie.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z kontrolkami stanu ładowarek Mobile Connector i Wall Connector można znaleźć w instrukcji użytkownika w części Wskazówki dotyczące ładowania i adapterów.

CP_a051Gniazdo ładowania nie otwiera się po naciśnięciuOtwórz gniazdo ładowania w inny sposób

Co oznacza ten alarm:

Jeden z czujników klapki gniazda ładowania nie komunikuje się prawidłowo. Gniazdo ładowania może nie rozpoznawać żądania otwarcia przy naciśnięciu klapki gniazda ładowania.

Co należy zrobić:

Możesz otworzyć gniazdo ładowania używając innego, typowo używanego sposobu:

 • Użyj ekranu dotykowego pojazdu.
 • Użyj aplikacji mobilnej Tesla.
 • Po odblokowaniu pojazdu naciśnij przycisk na uchwycie dowolnego urządzenia do ładowania Tesla, takiego jak ładowarka Wall Connector, Mobile Connector lub Supercharger.
 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk bagażnika na pilocie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Otwieranie gniazda ładowania.

CP_a053Nie można ładować. Stacja nie ma zasilaniaSprawdź źródło zasilania lub inną stację

Co oznacza ten alarm:

Ładowanie nie może się rozpocząć, ponieważ urządzenie do ładowania nie jest gotowe. Uchwyt złącza został wykryty, jednak stacja ładowania nie komunikuje się z pojazdem. Prawdopodobne przyczyny problemu:

 • Stacja ładowania nie jest zasilana.
 • Sygnał pilota kontrolnego pomiędzy stacją ładowania i pojazdem został przerwany.

W związku z tym, że ten alarm jest zwykle związany z zewnętrznymi urządzeniami ładującymi i źródłami zasilania, a zwykle nie oznacza problemów w pojeździe, można go rozwiązać przez zaplanowanie przeglądu.

Co należy zrobić:

Spróbuj naładować samochódza pomocą innego urządzenia do ładowania lub w innej stacji ładowania

 • Jeżeli samochód zacznie się ładować, problem spowodowało najprawdopodobniej wyposażenie.
 • Jeżeli samochód nie zacznie się ładować, przyczyna problemu może leżeć po jego stronie.

W przypadku korzystania z ładowarki Mobile Connector lub Wall Connector w pierwszej kolejności sprawdź kontrolki stanu na ściance przedniej. Jeśli kontrolki stanu nie są widoczne, sprawdź źródło zasilania i skontaktuj się z elektrykiem, aby przeprowadzić kontrolę instalacji gniazda ściennego lub ładowarki Wall Connector w budynku w celu upewnienia się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone i dokręcone.

W przypadku korzystania z innego zewnętrznego urządzenia do ładowania zapoznaj się z jego instrukcją, aby dowiedzieć się, jak sprawdzić, czy urządzenie jest zasilane. W razie potrzeby skontaktuj się z elektrykiem i zleć kontrolę instalacji budynku i urządzenia do ładowania.

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z kontrolkami stanu ładowarek Mobile Connector i Wall Connector można znaleźć w instrukcji użytkownika w części Wskazówki dotyczące ładowania i adapterów.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

CP_a054Zapadka gniazda ładowania nie jest zatrzaśniętaWsuń kabel ładowania do końca lub sprawdź pod kątem niedrożności

Co oznacza ten alarm:

Zapadka gniazda do ładowania nie blokuje kabla ładowania w otworze gniazda. Jeżeli zapadka nie jest zatrzaśnięta, zdolność do ładowania prądem przemiennym (np. za pomocą ładowarki Mobile Connector lub Wall Connector) zostanie ograniczona do 16 A, a funkcje szybkiego ładowania / ładowania Supercharging prądem stałym będą niedostępne.

Kontrolka gniazda ładowania będziepulsować pomarańczowym światłem, jeżeli ostrzeżenie wyświetli się podczas ładowania prądem przemiennym i będzie świecić stałym światłem pomarańczowym, jeżeli ostrzeżenie wyświetli się przy próbie skorzystania z funkcji szybkiego ładowania / ładowania Supercharging prądem stałym.

W związku z tym, że ten alarm jest zwykle związany z zewnętrznymi urządzeniami ładującymi i źródłami zasilania, a zwykle nie oznacza problemów w pojeździe, można go rozwiązać przez zaplanowanie przeglądu.

Co należy zrobić:

Spróbuj ponownie w pełni wsunąć kabel ładowania do otworu gniazda ładowania.

Jeżeli samochód zacznie się ładować, a kontrolka gniazda ładowania będzie migać na zielono, oznacza to, że kabel ładowania nie został wcześniej w pełni wsunięty. Ładowanie prądem przemiennym nie powinno być już ograniczone i powinny być dostępne funkcje szybkiego ładowania / ładowania Supercharging prądem stałym.

W przypadku ograniczenia zdolności ładowania lub gdy pojazd nie ładuje się w ogóle, Skontroluj gniazdo ładowania i złącze kabla ładowania pod kątem przeszkód, takich jak zanieczyszczenia, wilgoć i/lub obce przedmioty. Upewnij się, że wszelkie przeszkody blokujące gniazdo ładowania zostały usunięte, a wilgoć wyschła. Następnie ponownie spróbuj włożyć kabel do gniazda.

Jeśli ładowanie jest nadal ograniczone lub pojazd w ogóle się nie ładuje, upewnij się, że linka ręcznego zwalniania zatrzasku gniazda ładowania (po lewej stronie bagażnika) nie została wyciągnięta. Upewnij się, że uchwyt (w kształcie pierścienia lub w formie paska) linki ręcznego zwalniania może poruszać się całkowicie swobodnie oraz że nic nie jest do niego zamocowane (np. siatka bagażowa lub parasol). Więcej informacji na temat ręcznego zwalniania zatrzasku gniazda ładowania, patrz Ręczne odłączanie kabla ładowania.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z kontrolkami stanu ładowarek Mobile Connector i Wall Connector można znaleźć w instrukcji użytkownika w części Wskazówki dotyczące ładowania i adapterów.

Więcej informacji na temat ładowania, patrz Instrukcje ładowania.

CP_a055Utrata łączności z urządzeniami do ładowaniaSprawdź zasilanie i urządzenia do ładowania

Co oznacza ten alarm:

Wstrzymano ładowanie ze względu na przerwę w łączności pomiędzy samochodem a zewnętrznym urządzeniem do ładowania.

W związku z tym, że ten alarm jest zwykle związany z zewnętrznymi urządzeniami ładującymi i źródłami zasilania, a zwykle nie oznacza problemów w pojeździe, można go rozwiązać przez zaplanowanie przeglądu.

Co należy zrobić:

Upewnij się, że zewnętrzne urządzenie do ładowania jest zasilane, sprawdzając urządzenie pod kątem obecności kontrolek stanu, informacji na wyświetlaczu lub innych wskaźników. Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z kontrolkami stanu ładowarek Mobile Connector i Wall Connector można znaleźć w instrukcji użytkownika w części Wskazówki dotyczące ładowania i adapterów.

Jeżeli urządzenie do ładowania nie jest zasilane, spróbuj przywrócić jego zasilanie.

 • W przypadku skorzystania z publicznej stacji ładowania pojazdów i braku możliwości przywrócenia zasilania skontaktuj się z operatorem stacji.
 • W przypadku próby skorzystania z prywatnej stacji ładowania pojazdów (np. ładowania z sieci domowej) i braku możliwości przywrócenia zasilania skontaktuj się z elektrykiem.

Jeżeli urządzenie jest zasilane, spróbuj naładować samochód przy użyciu innego zewnętrznego urządzenia do ładowania.

 • Jeżeli samochód zacznie się ładować, problem spowodowało najprawdopodobniej wyposażenie.
 • Jeżeli samochód nie zacznie się ładować, przyczyna problemu może leżeć po jego stronie.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

CP_a056Ładowanie zatrzymane —- kabel ładowania odłączonyZamknij gniazdo ładowania —- naciśnij pedał hamulca i spróbuj ponownie

Co oznacza ten alarm:

Ładowanie zostało przerwane, ponieważ pojazd wykrył niespodziewane przerwanie połączenia gniazda ładowania i kabla ładowania.

Co należy zrobić:

Przed odłączeniem kabla ładowania upewnij się, że ładowanie zostało zatrzymane.

Niektóre zewnętrzne urządzenia do ładowania umożliwiają zatrzymanie ładowania przez naciśnięcie przycisku na uchwycie do ładowania.

Możesz także zatrzymać ładowanie na ekranie dotykowym pojazdu, używając aplikacji mobilnej Tesla lub poprzez stację ładowania.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Kończenie ładowania.

CP_a058Nie można ładować prądem przemiennym —- odłącz i spróbuj ponownieAlbo spróbuj użyć szybkiego ładowania / ładowania Supercharging prądem stałym

Co oznacza ten alarm:

Pojazd nie może być ładowany prądem przemiennym, ponieważ wykrywa jeden z poniższych warunków i próba ładowania zakończyła się niepowodzeniem zbyt wiele razy:

 • Gniazdo ładowania nie wykrywa, czy włożono kabel ładowania, lub nie rozpoznaje typu podłączonego kabla ładowania.
 • Pojazd nie może wykryć odpowiedniego prawidłowego sygnału pilota kontrolnego ze stacji do ładowania, przez co nie może skutecznie komunikować się z zewnętrznym urządzeniem do ładowania.
 • Komunikacja między pojazdem i zewnętrznym urządzeniem do ładowania została przerwana.
 • Zewnętrzne urządzenie do ładowania zgłosiło błąd, który uniemożliwia ładowanie pojazdu.

Gdy ten alarm jest aktywny, będzie aktywny co najmniej jeden inny alarm, który zawiera dokładniejsze informacje.

Co należy zrobić:

Więcej informacji i sugestii dotyczących rozwiązania problemu można uzyskać, sprawdzając na ekranie dotykowym pojazdu, w części Sterowanie > Serwis > Powiadomienia, czy obecne są inne bieżące alarmy związane z ładowaniem.

CP_a066Urządzenie do ładowania nie jest gotoweSprawdź instrukcje na urządzeniu do ładowania, aby rozpocząć ładowanie

Co oznacza ten alarm:

Ładowanie nie może się rozpocząć, ponieważ stacja do ładowania powiadamia pojazd, że albo zewnętrzne urządzenie do ładowania nie jest gotowe, albo że ładowanie nie jest autoryzowane. Sygnał pilota kontrolnego, używany do komunikacji między stacją ładowania i pojazdem, informuje że pojazd nie może rozpocząć ładowania.

Przyczyny tego mogą być następujące:

 • Stacja ładowania aktywnie opóźnia ładowanie. Na przykład może się to zdarzyć, ponieważ stacja ma aktywną funkcję planowanego ładowania.
 • Stacja ładowania wymaga dodatkowej aktywacji, aby można było rozpocząć ładowanie. Przed rozpoczęciem ładowania pojazdu przez stację może być wymagane pewne dodatkowe uwierzytelnienie, np. za pomocą karty do ładowania, aplikacji mobilnej lub karty kredytowej.

W związku z tym, że ten alarm jest zwykle związany z zewnętrznymi urządzeniami ładującymi i źródłami zasilania, a zwykle nie oznacza problemów w pojeździe, można go rozwiązać przez zaplanowanie przeglądu.

Co należy zrobić:

Sprawdź, czy stacja ładowania przekazuje instrukcje wyjaśniające w jaki sposób można rozpocząć ładowanie. Instrukcje mogą być przekazywane na ekranie dotykowym, za pomocą wskazań diod LED, wydrukowane na stałe lub pokazywać się na interfejsie płatności. Jeśli nie możesz naładować pojazdu korzystając z tej stacji ładowania, spróbuj naładować pojazd,korzystając z innego urządzenia do ładowania lub innej stacji ładowania.

 • Jeżeli samochód zacznie się ładować, problem spowodowało najprawdopodobniej wyposażenie.
 • Jeżeli samochód nie zacznie się ładować, przyczyna problemu może leżeć po jego stronie.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z kontrolkami stanu ładowarek Mobile Connector i Wall Connector można znaleźć w instrukcji użytkownika w części Wskazówki dotyczące ładowania i adapterów.

Więcej informacji na temat ładowania, patrz Instrukcje ładowania.

CP_a078Kabel zablokowany —- zatrzask gniazda ładowania może być zamarzniętySpróbuj użyć przycisku Odmroź pojazd w aplikacji mobilnej

Co oznacza ten alarm:

Zatrzask gniazda ładowania nie może zwolnić kabla ładowania i wykrywana jest niska temperatura otoczenia.

Co należy zrobić:

Aby usunąć wszelkie naprężenia kabla, ponownie wsuń kabel ładowania całkowicie do gniazda ładowania. Spróbuj ponownie odblokować kabel ładowania.

Jeśli nadal nie można odłączyć kabla ładowania, zatrzask gniazda ładowania może być zamarznięty.

Aby przyspieszyć topienie lodu na zatrzasku gniazda ładowania, naciśnij przycisk Odmróź pojazd w aplikacji mobilnej Tesla i rozmrażaj pojazd w przez ok. 30–45 minut.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Nie zapomnij użyć opcji Odmroź pojazd w aplikacji mobilnej do odmrożenia pojazdu. Regulacja ustawień klimatyzacji na ekranie dotykowym pojazdu nie jest równie skuteczna.

Lód utrudniający działanie zatrzasku gniazda ładowania można również roztopić, włączając ogrzewanie tylnej szyby na ekranie dotykowym pojazdu. Niektóre pojazdy są wyposażone w podgrzewacz gniazda ładowania, który uruchamia się po włączeniu ogrzewanie tylnej szyby przy niskiej temperaturze otoczenia.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ładowania przy niskiej temperaturze otoczenia, patrz Sprawdzone sposoby postępowania przy niskiej temperaturze.

Jeśli nadal nie możesz odłączyć kabla ładowania, spróbuj użyć linki ręcznego zwalniania zatrzasku gniazda ładowania w bagażniku pojazdu.

 1. Upewnij się, że ładowanie pojazdu nie jest aktywne.
  • Przejdź do ekranu ładowania na ekranie dotykowym pojazdu.
  • W razie konieczności naciśnij Zatrzymaj ładowanie.
 2. Otwieranie tylnego bagażnika.
 3. Pociągnij w dół linkę zwalniającą gniazda ładowania, aby odblokować kabel ładowania.
  • Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Uwaga
   Linka zwalniająca znajduje się po lewej stronie tylnego bagażnika. Może być ukryta w małym otworze wewnętrznego wykończenia bagażnika.
 4. Wyciągnij kabel ładowania z gniazda.

Więcej informacji na temat ręcznego zwalniania zatrzasku gniazda ładowania, patrz Ręczne odłączanie kabla ładowania.

Więcej informacji na temat ładowania, patrz Instrukcje ładowania.

CP_a079Obniżona prędkość ład. —- gniazdo ładowania może być zamarznięteSpróbuj użyć przycisku Odmroź pojazd w aplikacji mobilnej

Co oznacza ten alarm:

Zatrzask gniazda ładowania nie może zablokować kabla ładowania w otworze gniazda ładowania i wykrywana jest niska temperatura otoczenia. W przypadku gdy zatrzask nie jest zablokowany, zdolność do ładowania prądem przemiennym (np. za pomocą ładowarki Mobile Connector lub Wall Connector) zostanie ograniczona do 16 A, a funkcje szybkiego ładowania / ładowania Supercharging prądem stałym będą niedostępne.

Kontrolka gniazda ładowania będziepulsować pomarańczowym światłem, jeżeli ostrzeżenie wyświetli się podczas ładowania prądem przemiennym i będzie świecić stałym światłem pomarańczowym, jeżeli ostrzeżenie wyświetli się przy próbie skorzystania z funkcji szybkiego ładowania / ładowania Supercharging prądem stałym.

W związku z tym, że ten alarm jest zwykle związany z zewnętrznymi urządzeniami ładującymi i źródłami zasilania, a zwykle nie oznacza problemów w pojeździe, można go rozwiązać przez zaplanowanie przeglądu.

Co należy zrobić:

Spróbuj ponownie w pełni wsunąć kabel ładowania do otworu gniazda ładowania. Jeżeli samochód zacznie się ładować, a kontrolka gniazda ładowania będzie migać na zielono, oznacza to, że kabel ładowania nie został wcześniej w pełni wsunięty. Ładowanie prądem przemiennym nie powinno być już ograniczone i powinny być dostępne funkcje szybkiego ładowania / ładowania Supercharging prądem stałym.

Jeśli ładowanie jest nadal ograniczone lub pojazd w ogóle się nie ładuje, upewnij się, że linka ręcznego zwalniania zatrzasku gniazda ładowania (po lewej stronie bagażnika) nie została wyciągnięta. Upewnij się, że uchwyt (w kształcie pierścienia lub w formie paska) linki ręcznego zwalniania może poruszać się całkowicie swobodnie oraz że nic nie jest do niego zamocowane (np. siatka bagażowa lub parasol). Więcej informacji na temat ręcznego zwalniania zatrzasku gniazda ładowania, patrz Ręczne odłączanie kabla ładowania.

W przypadku ograniczenia zdolności ładowania lub gdy pojazd nie ładuje się w ogóle, Skontroluj gniazdo ładowania i złącze kabla ładowania pod kątem przeszkód, takich jak zanieczyszczenia, wilgoć i/lub obce przedmioty. Upewnij się, że wszelkie przeszkody blokujące gniazdo ładowania zostały usunięte, a wilgoć wyschła. Następnie ponownie spróbuj włożyć kabel do gniazda.

Jeśli po sprawdzeniu i usunięcie wszelkich zanieczyszczeń i ciał obcych zdolność ładowania jest nadal ograniczona lub pojazd nie jest ładowany, zatrzask gniazda ładowania może być zamarznięty. Aby przyspieszyć topienie lodu na zatrzasku gniazda ładowania, naciśnij przycisk Odmróź pojazd w aplikacji mobilnej Tesla i rozmrażaj pojazd w przez ok. 30–45 minut.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Nie zapomnij użyć opcji Odmroź pojazd w aplikacji mobilnej do odmrożenia pojazdu. Regulacja ustawień klimatyzacji na ekranie dotykowym pojazdu nie jest równie skuteczna.

Lód utrudniający działanie zatrzasku gniazda ładowania można również roztopić, włączając ogrzewanie tylnej szyby na ekranie dotykowym pojazdu. Niektóre pojazdy są wyposażone w podgrzewacz gniazda ładowania, który uruchamia się po włączeniu ogrzewanie tylnej szyby przy niskiej temperaturze otoczenia.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ładowania przy niskiej temperaturze otoczenia, patrz Sprawdzone sposoby postępowania przy niskiej temperaturze.

Jeśli alarm jest nadal aktywny, powinno być możliwe ograniczone ładowanie prądem przemiennym.

Więcej informacji na temat ładowania, patrz Instrukcje ładowania.

CP_a101Obniżona szybkość ładowania – złącze ścienne jest gorącePoł. przew.gniaz. lub Wall Conn. wymaga spr.

Co oznacza ten alarm:

Alarmy o wykryciu wysokiej temperatury przez naścienny zestaw do ładowania Wall Connector oznaczają, że nadmiernie wzrosła temperatura instalacji, do której jest podłączony zestaw, dlatego w celu zapewnienia bezpieczeństwa ładowanie zostało spowolnione.

Przyczyną tego problemu zazwyczaj nie jest sam pojazd ani urządzenie Wall Connector, tylko instalacja elektryczna w budynku. Powodem problemu może być luźne połączenie instalacji z urządzeniem Wall Connector, które szybko naprawi każdy elektryk.

Co należy zrobić:

Skontaktuj się z elektrykiem i zleć kontrolę połączenia gniazda ściennego. Elektryk powinien upewnić się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone i dokręcone zgodnie z poradnikiem instalacji urządzenia Wall Connector.

Poradniki instalacji ładowarki Wall Connector można znaleźć tutaj.

CP_a102Nie można ładować – złącze ścienne za gorąceNależy sprawdzić gniazdo lub przewody ładowarki Wall Connector

Co oznacza ten alarm:

Alarmy o wykryciu wysokiej temperatury przez naścienny zestaw do ładowania Wall Connector oznaczają, że nadmiernie wzrosła temperatura instalacji, do której jest podłączony zestaw, dlatego w celu zapewnienia bezpieczeństwa ładowanie zostało spowolnione.

Przyczyną tego problemu zazwyczaj nie jest sam pojazd ani urządzenie Wall Connector, tylko instalacja elektryczna w budynku. Powodem problemu może być luźne połączenie instalacji z urządzeniem Wall Connector, które szybko naprawi każdy elektryk.

Co należy zrobić:

Skontaktuj się z elektrykiem i zleć kontrolę połączenia gniazda ściennego. Elektryk powinien upewnić się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone i dokręcone zgodnie z poradnikiem instalacji urządzenia Wall Connector.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz poradnik instalacji ładowarki Wall Connector.

CP_a143Ładowarka grozi powstaniem łuku elektrycznegoUżyj innego urządzenia do ładowania

Co oznacza ten alarm:

Ładowanie jest niedostępne, ponieważ pojazd wykrył zagrożenie wystąpieniem łuku elektrycznego w adapterze do ładowania innej firmy używanym do podłączenia uchwytu ładowarki Combined Charging System (CCS) do gniazda ładowania pojazdu.

Łuk elektryczny może wystąpić w przypadku próby odłączenia urządzenia w trakcie aktywnego ładowania za pomocą adaptera ładowania innej firmy, potencjalnie powodując poważne obrażenia ciała i/lub szkody materialne.

Co należy zrobić:

Aby ograniczyć to zagrożenie, wykonaj następujące czynności:

 • Upewnij się, że ładowanie zostało całkowicie zatrzymane.
  1. Użyj ekranu dotykowego pojazdu, aby potwierdzić, że ładowanie zostało zakończone, lub w razie potrzeby zatrzymać je.
  2. Aby potwierdzić zakończenie ładowania lub zakończyć aktywną sesję ładowania, użyj wyświetlacza i elementów sterujących stacji ładowania.
 • Upewnij się, że w gnieździe ładowania pojazdu nie jest widoczne migające zielone lub niebieskie światełko (dioda LED).
 • Odłącz adapter ładowania od gniazda ładowania pojazdu.
 • Jeszcze raz sprawdź, czy stacja ładowania nie sygnalizuje aktywnej sesji ładowania.
 • Odłącz adapter od uchwytu ładowarki.

Naładuj pojazd za pomocą innego urządzenia do ładowania. Więcej informacji na temat ładowania, patrz Instrukcje ładowania.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

CP_a151Wykryto błąd gniazda ładowania — wymagany serwisŁadowanie prądem przemiennym może nie działać / można normalnie korzystać z ładowarek Supercharger

Co oznacza ten alarm:

Gniazdo ładowania pojazdu wymaga serwisu. Gniazdo ładowania nie może ustanowić prawidłowego sygnału pilotowego sterowania i skutecznie komunikować się z niektórymi rodzajami urządzeń do ładowania prądem przemiennym i źródeł zasilania.

Dopóki alarm będzie obecny, prądem przemiennym i szybkie ładowanie prądem stałym na stacjach ładowania operatorów innych niż Tesla może być ograniczone lub niemożliwe.

Co należy zrobić:

Zalecamy jak najszybsze zaplanowanie wizyty w serwisie w celu przeprowadzenia kontroli gniazda ładowania pojazdu.

W tym czasie ładowanie przy użyciu ładowarki Supercharger powinno być nadal dostępne. Lokalizacje ładowarek Supercharger można wyświetlić na mapie na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Może być również możliwe ładowanie prądem przemiennym z użyciem urządzenia Mobile Connector gen. 2 lub Wall Connector gen. 3 . Zalecamy jednak upewnienie się, że gniazdo ładowania pojazdu może komunikować się z posiadanym urządzeniem do ładowania Tesla. Zanim założysz, że można naładować pojazd z użyciem ładowarek Mobile Connector gen. 2 lub Wall Connector gen. 3, wykonaj próbę i potwierdź, że pojazd ładuje się zgodnie z oczekiwaniami.

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z kontrolkami stanu ładowarek Mobile Connector i Wall Connector można znaleźć w instrukcji użytkownika w części Wskazówki dotyczące ładowania i adapterów.

Więcej informacji na temat ładowania, patrz Instrukcje ładowania.

CP_a164Uchwyt ładowania jest nadal wykrywany po przesłaniu polecenia odłączeniaW razie potrzeby użyj linki ręcznego zwalniania zatrzasku gniazda ładowania

Co oznacza ten alarm:

Gniazdo ładowania pojazdu wykrywa, że kabel ładowania / uchwyt ładowania jest nadal podłączony po otrzymaniu wielu poleceń odblokowania kabla ładowania w celu odłączenia.

Ten alert może sygnalizować, że zatrzask gniazda ładowania nie zwalnia kabla ładowania w przewidziany sposób.

Co należy zrobić:

Jeśli pomimo wielu prób zwolnienia zatrzasku nie można odłączyć kabla ładowania od gniazda ładowania, spróbuj użyć linki ręcznego zwalniania, znajdującej się w bagażniku pojazdu

 1. Upewnij się, że ładowanie pojazdu nie jest aktywne.
  • Przejdź do ekranu ładowania na ekranie dotykowym pojazdu.
  • W razie konieczności naciśnij Zatrzymaj ładowanie.
 2. Otwieranie tylnego bagażnika.
 3. Pociągnij w dół linkę zwalniającą gniazda ładowania, aby odblokować kabel ładowania.
  • Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Uwaga
   Linka zwalniająca znajduje się po lewej stronie tylnego bagażnika. Może być ukryta w małym otworze wewnętrznego wykończenia bagażnika.
 4. Wyciągnij kabel ładowania z gniazda.

Więcej informacji na temat ręcznego zwalniania zatrzasku gniazda ładowania, patrz Ręczne odłączanie kabla ładowania.

Jeśli nadal nie można odłączyć kabla ładowania, zatrzask gniazda ładowania może być zamarznięty.

Aby przyspieszyć topienie lodu na zatrzasku gniazda ładowania, naciśnij przycisk Odmróź pojazd w aplikacji mobilnej Tesla i rozmrażaj pojazd w przez ok. 30–45 minut.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Nie zapomnij użyć opcji Odmroź pojazd w aplikacji mobilnej do odmrożenia pojazdu. Regulacja ustawień klimatyzacji na ekranie dotykowym pojazdu nie jest równie skuteczna.

Lód utrudniający działanie zatrzasku gniazda ładowania można również roztopić, włączając ogrzewanie tylnej szyby na ekranie dotykowym pojazdu. Niektóre pojazdy są wyposażone w podgrzewacz gniazda ładowania, który uruchamia się po włączeniu ogrzewanie tylnej szyby przy niskiej temperaturze otoczenia.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ładowania przy niskiej temperaturze otoczenia, patrz Sprawdzone sposoby postępowania przy niskiej temperaturze.

Jeśli ten alert powtarza się podczas wielu przejazdów i prób ładowania, zalecamy zaplanowanie wizyty w serwisie w celu przeprowadzenia kontroli gniazda ładowania pojazdu w najbliższym możliwym terminie.

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z kontrolkami stanu ładowarek Mobile Connector i Wall Connector można znaleźć w instrukcji użytkownika w części Wskazówki dotyczące ładowania i adapterów.

W przypadku korzystania z zewnętrznych urządzeń do ładowania należy odwołać się do dostarczonej przez producenta dokumentacji, w której znajdują się wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Więcej informacji na temat ładowania, patrz Instrukcje ładowania.

DI_a138Przedni silnik wyłączony — można normalnie korzystać z pojazduMoc pojazdu może być ograniczona

Co oznacza ten alarm:

Przedni silnik pojazdu nie jest dostępny. Moc, prędkość i przyspieszenie mogą być zredukowane, gdyż pojazd będzie korzystać jedynie z tylnego silnika do dalszej jazdy.

Co należy zrobić:

Należy kontynuować jazdę. Można normalnie korzystać z pojazdu.

Alarm ten mógł zostać wywołany przez tymczasowy problem, który automatycznie się rozwiąże. Jeśli alarm zniknie podczas dalszej jazdy lub nie pojawi się przy rozpoczynaniu kolejnej podróży, najprawdopodobniej został wywołany przez tymczasowy problem. Nie są wymagane żadne działania.

Alarm ten można także wskazywać, że przedni silnik jest w stanie wymagającym przeglądu i konserwacji. Jeżeli alarm ten jest obecny podczas kolejnych podróży, umów się na wizytę w serwisie. W tym czasie można normalnie korzystać z pojazdu.

DI_a166Pojazd został automatycznie przestawiony w położenie postojowe, aby zapobiec jego odtoczeniuZamknij drzwi i zapnij pas, aby pozostać na biegu

Co oznacza ten alarm:

Pojazd automatycznie przełączył się w położenie postojowe (P) po wykryciu, że kierowca opuszcza pojazd lub nie znajduje się już w pojeździe. Jest to oczekiwane zachowanie w wielu sytuacjach.

Pojazd automatycznie przełączy się w położenie postojowe, jeśli wszystkie poniższe warunki zostały spełnione:

 • asystent parkowania nie jest aktywny;
 • pojazd porusza się na biegu do jazdy do przodu lub do jazdy do tylu z prędkością niższą niż 2,25 km/h (1,4 mph);
 • ostatnie działanie kierowcy system wykrył ponad 2 s temu. Działania kierowcy obejmują:
  • naciśnięcie pedału przyspieszenia lub hamulca;
  • ręczne sterowanie pojazdem.

I przynajmniej dwa z poniższych warunków są spełnione:

 1. pojazd wykrył, że pas kierowcy nie jest zapięty;
 2. pojazd nie wykrył kierowcy;
 3. pojazd wykrył, że drzwi kierowcy są otwarte;

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
pojazd przełączy się też w położenie postojowe po podłączeniu kabla ładowania do gniazda.

Co należy zrobić:

Więcej informacji o automatycznym przełączaniu w położenie postojowe, patrz Zmiana biegów.

DI_a175Tempomat niedostępny

Co oznacza ten alarm:

Funkcje tempomatu, w tym tempomatu uwzględniającego sytuację drogową, są obecnie niedostępne.

Tempomat może być niedostępny, ponieważ:

 • kierowca wyłączył układ;
 • kierowca rozpiął pas;
 • pokrywa przedniego bagażnika, bagażnik lub drzwi są otwarte;
 • pojazd porusza się z prędkością poniżej minimalnej prędkości tempomatu 30 km/h (18 mph);
 • występuje przeszkoda środowiskowe, np. ograniczona widoczność;
 • tryb parkingowy jest aktywny;
 • tryb jazdy na torze jest aktywny.

Co należy zrobić:

Przejmij kierownicę i prowadź pojazd samodzielnie.

Tempomat powinien stać się dostępny, gdy znikną okoliczności uniemożliwiające jego włączenie. Jeżeli alarm ten jest obecny podczas kolejnych jazd, zaplanuj wizytę serwisową w najbliższym dogodnym czasie. W tym czasie można normalnie korzystać z pojazdu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Tempomat uwzględniający sytuację drogową.

DI_a184Asystent parkowania anulowanyPrzejmij kierownicę

Co oznacza ten alarm:

Działanie asystenta parkowania zostało anulowane.

Działanie asystenta parkowania mogło zostać anulowane, ponieważ:

 • kierowca nacisnął przycisk anulowania na ekranie dotykowym;
 • Kierowca przesunął kierownica.
 • Kierowca nacisnął na pedał przyspieszenia lub pedał hamulca albo otworzył drzwi;
 • pojazd stoi na stromym zboczu;
 • warunki pogodowe ograniczają widoczność;
 • nie można wykryć chodnika;
 • do pojazdu doczepiona jest przyczepa.

Co należy zrobić:

Ręcznie zaparkuj lub zakończ parkowanie pojazdu. Po zaparkowaniu włącz hamulce i włącz położenie postojowe. W przeciwnym razie pojazd będzie toczyć się swobodnie.

Asystent parkowania powinien stać się ponownie dostępny podczas kolejnej jazdy.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz GUID-0C763E08-D0B8-4404-8180-1054F635C08C.html#CONCEPT_ODQ_NH5_XR oraz Ograniczenia i ostrzeżenia.

DI_a185Działanie asystenta parkowania przerwane

Co oznacza ten alarm:

Działanie asystenta parkowania zostało przerwane i włączony został elektroniczny hamulec postojowy.

Działanie asystenta parkowania mogło zostać anulowane, ponieważ:

 • kierowca nacisnął przycisk anulowania na ekranie dotykowym;
 • Kierowca przesunął kierownica.
 • Kierowca nacisnął na pedał przyspieszenia lub pedał hamulca albo otworzył drzwi;
 • pojazd stoi na stromym zboczu;
 • warunki pogodowe ograniczają widoczność;
 • nie można wykryć chodnika;
 • do pojazdu doczepiona jest przyczepa.

Co należy zrobić:

Ręcznie zaparkuj lub zakończ parkowanie pojazdu.

Asystent parkowania powinien stać się ponownie dostępny podczas kolejnej jazdy.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz GUID-0C763E08-D0B8-4404-8180-1054F635C08C.html#CONCEPT_ODQ_NH5_XR oraz Ograniczenia i ostrzeżenia.

DI_a190Niska głębokość bieżnika tylnej opony — zaplanuj serwisSprawdź opony pod kątem rotacji/wymiany

Co oznacza ten alarm:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
To ostrzeżenie NIE oznacza, że opona jest przebita.

Pojazd wykrył, że wraz z upływem czasu tylne opony uległy zużyciu większemu od przednich opon, przekraczając zalecaną różnicę.

Co należy zrobić:

Zaleca się skontrolowanie głębokości bieżnika wszystkich opon. W normalnych warunkach jazdy tylne opony z reguły zużywają się szybciej od przednich.

Zamienianie ich jest istotne ze względu na zapewnienie równomiernego zużycia wszystkich opon. ​

Niezastosowanie się do zalecenia zamiany opon miejscami stwarza zagrożenie zjawiskiem akwaplanacji i utraty kontroli nad pojazdem na mokrej nawierzchni. Niezamienianie opon miejscami skraca okres eksploatacji opon i prowadzi do konieczności ich wcześniejszej wymiany.

Zaleca się zaplanowanie wizyty serwisowej za pośrednictwem aplikacji mobilnej Tesla lub u niezależnego dostawcy usług w celu zamiany opon miejscami w następujących sytuacjach:

 • Różnica głębokości bieżnika pomiędzy dowolną oponą tylną i przednią przekracza 1,5 mm.
 • Samochód pokonał odległość wynoszącą ponad 6250 mil (10 000 km) od ostatniej zamiany opon

Wymiana opon może być konieczna, jeśli głębokość bieżnika tylnej części pojazdu okaże się niebezpieczna, a rotacja opon nie jest już wystarczająca.

Po zakończeniu kontroli opon i wykonaniu wszelkich niezbędnych czynności serwisowych należy zaktualizować konfigurację opon, aby zoptymalizować ustawienia pojazdu związane z oponami i wyłączyć ostrzeżenie na co najmniej 6250 mil. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Obsługa i konserwacja opon.

Nie zaleca się polegania na tym ostrzeżeniu zamiast rutynowej kontroli głębokości bieżnika. To ostrzeżenie powinno być wyświetlane tylko wtedy, gdy według oceny pojazdu opony znacznie przekroczyły zalecany okres między przeglądami.

To ostrzeżenie jest skalibrowane dla opon Tesla i nie przewiduje się jego działania w przypadku opon innych typów lub rozmiarów, w tym kombinacji opon różnych marek lub modeli. W przypadku opon innych niż zalecane przez Teslę może ono nie wyświetlić się lub wyświetlić się przedwcześnie. Więcej informacji dotyczących zalecanych opon, patrz Koła i opony.

DI_a245Funkcja hamulca automatycznego niedostępnaNa postoju trzymaj pedał hamulca wciśnięty

Co oznacza ten alarm:

Funkcja hamulca automatycznego jest obecnie niedostępna ze względu na ograniczenia systemów pojazdu. Używaj pedału hamulca, aby doprowadzać pojazd do pełnego zatrzymania i utrzymywać go w miejscu.

Co należy zrobić:

Należy kontynuować jazdę. Można normalnie korzystać z pojazdu.

Jeżeli alarm ten jest obecny podczas kolejnych jazd, zaplanuj wizytę serwisową w najbliższym dogodnym czasie. W tym czasie można normalnie korzystać z pojazdu.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Funkcja Wstrzymaj.

Adaptacyjne sterowanie jazdą niedostępne Prędkość pojazdu ograniczona – Zachowaj ostrożność

Co oznacza ten alarm:

Prędkość pojazdy została ograniczona do 90 mph (144 km/h) ze względu na problem z systemem adaptacyjnego tłumienia zawieszenia.

System nie może w czasie rzeczywistym wprowadzać regulacji układu zawieszenia optymalizujących komfort jazdy i przyczepność; w rezultacie zawieszenie może wytłumiać więcej nierówności niż zazwyczaj.

Co należy zrobić:

Jeżeli alarm ten jest obecny podczas kolejnych jazd, zaplanuj wizytę serwisową w najbliższym dogodnym czasie. W tym czasie można normalnie korzystać z pojazdu.

Temu alarmowi towarzyszy zapalenie się czerwonego wskaźnika na ekranie dotykowym. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zawieszenie.

DIF_a251 / DIR_a251Zalecana kontrola płynu przekładniowegoZaplanuj serwis

Co oznacza ten alarm:

Pojazd wykrył stan wymagający kontroli płynu przekładniowego.

Co należy zrobić:

Zaleca się zaplanowanie wizyty serwisowej.

Można normalnie korzystać z pojazdu w obecności tego ostrzeżenia. Jednak jazda z tym ostrzeżeniem przez dłuższy czas może spowodować trwałe uszkodzenie skrzyni biegów / układu napędowego.

EPBL_a195 / EPBR_a195Pojazd został automatycznie przestawiony w położenie postojowe, aby zapobiec jego odtoczeniuZamknij drzwi i zapnij pas, aby pozostać na biegu

Co oznacza ten alarm:

Pojazd automatycznie przełączył się w położenie postojowe (P) po wykryciu, że kierowca opuszcza pojazd lub nie znajduje się już w pojeździe. Jest to oczekiwane zachowanie w wielu sytuacjach.

Pojazd automatycznie przełączy się w położenie postojowe, jeśli wszystkie poniższe warunki zostały spełnione:

 • asystent parkowania nie jest aktywny;
 • pojazd porusza się na biegu do jazdy do przodu lub do jazdy do tylu z prędkością niższą niż 2,25 km/h (1,4 mph);
 • ostatnie działanie kierowcy system wykrył ponad 2 s temu. Działania kierowcy obejmują:
  • naciśnięcie pedału przyspieszenia lub hamulca;
  • ręczne sterowanie pojazdem.

I przynajmniej dwa z poniższych warunków są spełnione:

 1. pojazd wykrył, że pas kierowcy nie jest zapięty;
 2. pojazd nie wykrył kierowcy;
 3. pojazd wykrył, że drzwi kierowcy są otwarte;

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
pojazd przełączy się też w położenie postojowe po podłączeniu kabla ładowania do gniazda.

Co należy zrobić:

Więcej informacji o automatycznym przełączaniu w położenie postojowe, patrz Zmiana biegów.

ESP_a118Włączono pomoc przy niskiej sile hamowaniaAby zatrzymać się, mocno naciśnij hamulec

Co oznacza ten alarm:

Funkcja kompensacji spadku ciśnienia hydraulicznego jest aktywna. Ta funkcja wspomagania hamulców aktywuje się tymczasowo, aby zapewnić pełną wydajność hamowania w warunkach, gdy pojazd wykrył ograniczoną wydajność hamowania.

Gdy ta funkcja wspomagania zostanie aktywowana, może być zauważalne obniżenie pedału hamulca i znaczne zwiększenie ciśnienia hamowania. Może być także słyszalny dźwięk pompowania dochodzący z modułu hydraulicznego hamulców znajdującego się z przodu pojazdu. Zwykle trwa to kilka sekund, w zależności od nawierzchni na drodze i prędkości pojazdu. Jest to całkowicie normalne i nie oznacza nieprawidłowości związanych z pojazdem.

Co należy zrobić:

Naciskaj normalnie pedał hamulca bez „pompowania” (kilkukrotnego naciskania i zwalniania), co spowoduje przerwanie działania funkcji.

Ten alarm zostanie skasowany po zatrzymaniu pojazdu lub zwolnieniu pedału hamulca. Może być wyświetlany jeszcze przez 5 sekund.

Ograniczona wydajność hamowania jest zwykle tymczasowa i może występować z różnych przyczyn, takich jak wysoka temperatura hamulców po intensywnym hamowaniu lub też jazda w bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperaturze otoczenia. Może to także oznaczać, że klocki lub tarcze hamulcowe są zużyte do poziomu wymagającego wymiany.

Jeśli ograniczona wydajność hamowania nie ustępuje z czasem, skontaktuj się z serwisem firmy Tesla, aby umówić się na przegląd hamulców.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Funkcja kompensacji spadku ciśnienia hydraulicznego.

PCS_a016Nie można ładować — możliwa niska jakość zasilania sieciowegoSpróbuj ponownie / Spróbuj użyć innej lokalizacji ładowania lub ładowania Supercharging

Co oznacza ten alarm:

Ładowanie zostało zatrzymane z powodu stanu pojazdu, który uniemożliwia ładowanie ze źródła zasilania prądu przemiennego. Szybkie ładowanie DC/Supercharger powinno funkcjonować prawidłowo.

Problem ten mógł wystąpić z powodu zakłóceń zasilania spowodowanych przez zewnętrzne urządzenie ładujące lub sieć elektryczną. W niektórych przypadkach stan ten może być następstwem włączenia pobliskich urządzeń elektrycznych, które zużywają dużą ilość energii.

W przypadku wykluczenia tych potencjalnych przyczyn stan samego pojazdu może również wpływać na ładowanie prądem przemiennym.

Co należy zrobić:

Jeżeli temu alarmowi towarzyszy inny alarm określający stan wpływający na ładowanie prądem przemiennym, należy rozpocząć od zbadania tego alarmu.

Dalsze wskazówki rozwiązywania problemów na podstawie typu urządzenia:

 • W przypadku korzystania z ładowarki Mobile Connector spróbuj naładować pojazd z innego gniazda.
  • Jeżeli samochód zacznie się ładować, problem spowodowało prawdopodobnie gniazdo ścienne.
  • Jeżeli samochód nie zacznie się ładować, przyczyna problemu może być związana z ładowarką Mobile Connector.
 • W przypadku korzystania z ładowarki Wall Connector spróbuj naładować pojazd z wykorzystaniem innych urządzeń do ładowania, takich ładowarka Mobile Connector, podłączonych do innego gniazda ściennego.
  • Jeżeli samochód zacznie się ładować, problem był spowodowany prawdopodobnie przez ładowarkę Wall Connector.

Jeśli problem dotyczy oryginalnego gniazdka elektrycznego lub ładowarki Wall Connector, skontaktuj się z elektrykiem w celu wykonania kontroli przewodów.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Jeśli to ostrzeżenie pojawia się przy próbach ładowania w różnych miejscach i przy użyciu różnych urządzeń ładujących, należy umówić się na przegląd pojazdu.

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z kontrolkami stanu ładowarek Mobile Connector i Wall Connector można znaleźć w instrukcji użytkownika w części Wskazówki dotyczące ładowania i adapterów.

PCS_a017Ładowanie zatrzymane — utrata mocy podczas ładowaniaSprawdź źródło zasilania i urządzenie do zasilania

Co oznacza ten alarm:

Awaria zasilania podczas ładowania. Może to być spowodowane przerwą zasilania w źródle (np. w gnieździe ściennym) lub problemem z urządzeniem do ładowania.

Co należy zrobić:

Temu alarmowi często towarzyszą inne alarmy, które mogą pomóc w identyfikacji i rozwiązaniu problemu. Rozpocznij kontrolę od innych wyświetlanych alarmów dotyczących problemów z ładowaniem.

Ewentualnie można sprawdzić kontrolki stanu ładowarki Mobile Connector lub Wall Connector, aby upewnić się, że urządzenie jest zasilane, a także zapoznać się z instrukcją produktu, aby znaleźć informacje dotyczące rozwiązywania problemów na podstawie kodów błyskowych. W przypadku korzystania z zewnętrznych urządzeń do ładowania innych niż marki Tesla sprawdź informacje na wyświetlaczu lub innym interfejsie użytkownika, gdzie można znaleźć pomoc w zakresie rozwiązywania problemów.

Jeśli wiadomo, że urządzenie do ładowania nie jest zasilane, sprawdź wyłącznik obwodu w gnieździe ściennym / ładowarce Wall Connector, aby upewnić się, że nie został on wyzwolony.

Dalsze wskazówki rozwiązywania problemów na podstawie typu urządzenia:

 • W przypadku korzystania z ładowarki Mobile Connector spróbuj naładować pojazd z innego gniazda.
  • Jeżeli samochód zacznie się ładować, problem spowodowało prawdopodobnie gniazdo ścienne.
  • Jeżeli samochód nie zacznie się ładować, przyczyna problemu może być związana z ładowarką Mobile Connector.
 • W przypadku korzystania z ładowarki Wall Connector spróbuj naładować pojazd z wykorzystaniem innych urządzeń do ładowania, takich ładowarka Mobile Connector, podłączonych do innego gniazda ściennego.
  • Jeżeli samochód zacznie się ładować, problem był spowodowany prawdopodobnie przez ładowarkę Wall Connector.

Jeśli problem dotyczy oryginalnego gniazdka elektrycznego lub ładowarki Wall Connector, skontaktuj się z elektrykiem w celu wykonania kontroli przewodów.

W związku z tym, że ten alarm jest zwykle związany z zewnętrznymi urządzeniami ładującymi i źródłami zasilania, a zwykle nie oznacza problemów w pojeździe, można go rozwiązać przez zaplanowanie przeglądu.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z kontrolkami stanu ładowarek Mobile Connector i Wall Connector można znaleźć w instrukcji użytkownika w części Wskazówki dotyczące ładowania i adapterów.

PCS_a019Ładowanie prądem przemiennym ograniczone ze względu na nieprawidłowości w sieci lub pojeździeOdłącz i spróbuj ponownie / Zmień miejsce ładowania

Co oznacza ten alarm:

Prędkość ładowania została obniżona ze względu na stan wpływający na zdolność pojazdu do ładowania prądem przemiennym. Szybkie ładowanie DC/Supercharger powinno funkcjonować prawidłowo.

Problem ten mógł wystąpić z powodu zakłóceń zasilania spowodowanych przez zewnętrzne urządzenie ładujące lub sieć elektryczną. W niektórych przypadkach stan ten może być następstwem włączenia pobliskich urządzeń elektrycznych, które zużywają dużą ilość energii.

W przypadku wykluczenia tych potencjalnych przyczyn stan samego pojazdu może również wpływać na ładowanie prądem przemiennym.

Co należy zrobić:

Jeżeli temu alarmowi towarzyszy inny alarm określający stan wpływający na ładowanie prądem przemiennym, należy rozpocząć od zbadania tego alarmu.

Dalsze wskazówki rozwiązywania problemów na podstawie typu urządzenia:

 • W przypadku korzystania z ładowarki Mobile Connector spróbuj naładować pojazd z innego gniazda.
  • Jeżeli samochód zacznie się ładować, problem spowodowało prawdopodobnie gniazdo ścienne.
  • Jeżeli samochód nie zacznie się ładować, przyczyna problemu może być związana z ładowarką Mobile Connector.
 • W przypadku korzystania z ładowarki Wall Connector spróbuj naładować pojazd z wykorzystaniem innych urządzeń do ładowania, takich ładowarka Mobile Connector, podłączonych do innego gniazda ściennego.
  • Jeżeli samochód zacznie się ładować, problem był spowodowany prawdopodobnie przez ładowarkę Wall Connector.

Jeśli problem dotyczy oryginalnego gniazdka elektrycznego lub ładowarki Wall Connector, skontaktuj się z elektrykiem w celu wykonania kontroli przewodów.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Jeśli to ostrzeżenie pojawia się przy próbach ładowania w różnych miejscach i przy użyciu różnych urządzeń ładujących, należy umówić się na przegląd pojazdu.

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z kontrolkami stanu ładowarek Mobile Connector i Wall Connector można znaleźć w instrukcji użytkownika w części Wskazówki dotyczące ładowania i adapterów.

PCS_a032Wykryto niską jakość zasilania sieciowegoSpróbuj skorzystać z innej stacji ładowania lub urządzenia do ładowania

Co oznacza ten alarm:

Prędkość ładowania została obniżona lub ładowanie zostało przerwane ze względu na stan wpływający na zdolność pojazdu do ładowania prądem przemiennym. Szybkie ładowanie DC/Supercharger powinno funkcjonować prawidłowo.

Wbudowana ładowarka w pojeździe wykryła zakłócenia zasilania w sieci elektrycznej. Zakłócenia te utrudniają proces ładowania.

Standardowe przyczyny zakłóceń zasilania obejmują:

 • Problemy z okablowaniem budynku i/lub gniazdkiem ściennym.
 • Problemy z urządzeniem ładującym.
 • Inne duże urządzenia elektryczne, które pobierają dużo mocy elektrycznej, takie jak pralki lub instalacje klimatyzacyjne, mogą zakłócać działanie sieci energii elektrycznej.
 • Warunki zewnętrzne wywierające wpływ na sieć elektryczną.

Co należy zrobić:

W związku z tym, że ten alarm jest zwykle związany z zewnętrznymi urządzeniami ładującymi i źródłami zasilania, a zwykle nie oznacza problemów w pojeździe, można go rozwiązać przez zaplanowanie przeglądu. Zalecenia dla użytkownika są następujące:

 • Spróbuj ładować z innych gniazd ściennych.
 • Spróbuj ponownie przeprowadzić ładowanie (odłącz i podłącz ponownie), gdy duże urządzenia elektryczne nie będą pobierać energii elektrycznej.
 • Spróbuj użyć innych typów urządzeń do ładowania w innych miejscach.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z kontrolkami stanu ładowarek Mobile Connector i Wall Connector można znaleźć w instrukcji użytkownika w części Wskazówki dotyczące ładowania i adapterów.

PCS_a052Zewn. urządz. do ładow. nie dostarcza zasil.Sprawdź źródło zasilania lub skorzystaj z innego urządzenia do ładowania

Co oznacza ten alarm:

Ładowanie nie może zostać rozpoczęte z powodu stanu pojazdu, który uniemożliwia ładowanie ze źródła zasilania prądu przemiennego. Szybkie ładowanie DC/Supercharger powinno funkcjonować prawidłowo.

Pojazd zażądał prądu przemiennego z zewnętrznego urządzenia ładującego, lecz wbudowana ładowarka nie wykrywa napięcia pochodzącego z urządzenia.

Czasami może to być spowodowane przez problem ze sprzętem charakterystyczny dla zewnętrznego urządzenia ładującego, co uniemożliwia mu włączanie lub wyłączanie zasilania pojazdu na żądanie. Problem ten może również wystąpić ze względu na inny stan mający wpływ na zewnętrzne urządzenie ładujące, do którego podłączony jest pojazd, lub stan mający wpływ na sam pojazd.

Co należy zrobić:

W związku z tym, że ten alarm jest zwykle związany z zewnętrznymi urządzeniami ładującymi i źródłami zasilania, a zwykle nie oznacza problemów w pojeździe, można go rozwiązać przez zaplanowanie przeglądu.

Spróbuj użyć innych typów urządzeń do ładowania.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z kontrolkami stanu ładowarek Mobile Connector i Wall Connector można znaleźć w instrukcji użytkownika w części Wskazówki dotyczące ładowania i adapterów.

PCS_a053Obniżona prędkość ład. — nieoczekiwany spadek napięciaUsuń przedłużacze / skontroluj stan przewodów

Co oznacza ten alarm:

Prędkość ładowania spadła, ponieważ ładowarka pokładowa w pojeździe wykryła duży spadek napięcia w trakcie ładowania.

Prawdopodobne przyczyny tego problemu:

 • Problemy z instalacją budynku i/lub z gniazdem ściennym.
 • Przedłużacz lub inny element instalacji, który nie przenosi wymaganego prądu ładowania.

Ten problem może także wynikać z włączenia urządzeń elektrycznych pobierających znaczną energię z tego samego odgałęzienia obwodu w trakcie ładowania pojazdu.

Co należy zrobić:

Jeśli ten problem występuje wielokrotnie w standardowym miejscu ładowania, skontaktuj się z elektrykiem i zleć kontrolę instalacji elektrycznej. Należy sprawdzić następujące elementy:

 • Zainstalowane urządzenia do ładowania i ich połączenia z instalacją budynku.
 • Instalacja budynku oraz gniazda ścienne używane przez ładowarkę Mobile Connector.
 • Połączenia elektryczne z linią energetyczną doprowadzoną do budynku.

Uzgodnij z elektrykiem, czy obniżyć prąd ładowania w pojeździe, czy też zmodyfikować instalację, aby zapewnić wyższy prąd ładowania.

W związku z tym, że ten alarm jest zwykle związany z zewnętrznymi urządzeniami ładującymi i źródłami zasilania, a zwykle nie oznacza problemów w pojeździe, można go rozwiązać przez zaplanowanie przeglądu.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z kontrolkami stanu ładowarek Mobile Connector i Wall Connector można znaleźć w instrukcji użytkownika w części Wskazówki dotyczące ładowania i adapterów.

PCS_a054Ładowanie zatrzymane ze względu na znaczny spadek napięciaUsuń przedłużacze / skontroluj stan przewodów

Co oznacza ten alarm:

Ładowanie zostało przerwane, ponieważ ładowarka pokładowa w pojeździe wykryła zbyt duży spadek napięcia.

Prawdopodobne przyczyny tego problemu:

 • Problemy z instalacją budynku i/lub z gniazdem ściennym.
 • Przedłużacz lub inny element instalacji, który nie przenosi wymaganego prądu ładowania.

Ten problem może także wynikać z włączenia urządzeń elektrycznych pobierających znaczną energię z tego samego odgałęzienia obwodu w trakcie ładowania pojazdu.

Co należy zrobić:

Jeśli ten problem występuje wielokrotnie w standardowym miejscu ładowania, skontaktuj się z elektrykiem i zleć kontrolę instalacji elektrycznej. Należy sprawdzić następujące elementy:

 • Zainstalowane urządzenia do ładowania i ich połączenia z instalacją budynku.
 • Instalacja budynku oraz gniazda ścienne używane przez ładowarkę Mobile Connector.
 • Połączenia elektryczne z linią energetyczną doprowadzoną do budynku.

Uzgodnij z elektrykiem, czy obniżyć prąd ładowania w pojeździe, czy też zmodyfikować instalację, aby zapewnić wyższy prąd ładowania.

W związku z tym, że ten alarm jest zwykle związany z zewnętrznymi urządzeniami ładującymi i źródłami zasilania, a zwykle nie oznacza problemów w pojeździe, można go rozwiązać przez zaplanowanie przeglądu.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z kontrolkami stanu ładowarek Mobile Connector i Wall Connector można znaleźć w instrukcji użytkownika w części Wskazówki dotyczące ładowania i adapterów.

PCS_a073Wykryto błąd zewn. urządzenia ładującegoSpróbuj użyć innych urządzeń ładujących

Co oznacza ten alarm:

Nie można rozpocząć ładowania AC nie może zostać rozpoczęte z powodu stanu pojazdu, który uniemożliwia ładowanie ze źródła zasilania prądu przemiennego. Szybkie ładowanie DC/Supercharger powinno funkcjonować prawidłowo.

Wbudowana ładowarka pojazdu wykrywa napięcie wejściowe w porcie ładowania, gdy energia nie jest pobierana z zewnętrznego urządzenia ładującego, co oznacza, że zewnętrzne urządzenie ładujące nie działa prawidłowo.

Czasami może to być spowodowane przez problem ze sprzętem charakterystyczny dla zewnętrznego urządzenia ładującego, co uniemożliwia mu włączanie lub wyłączanie zasilania pojazdu na żądanie. Problem ten może również wystąpić ze względu na inny stan mający wpływ na urządzenie ładujące lub stan mający wpływ na sam pojazd.

Co należy zrobić:

W związku z tym, że ten alarm jest zwykle związany z zewnętrznymi urządzeniami ładującymi i źródłami zasilania, a zwykle nie oznacza problemów w pojeździe, można go rozwiązać przez zaplanowanie przeglądu.

Spróbuj użyć innych typów urządzeń do ładowania.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z kontrolkami stanu ładowarek Mobile Connector i Wall Connector można znaleźć w instrukcji użytkownika w części Wskazówki dotyczące ładowania i adapterów.

PCS_a090Ładow. spowoln. — brak zasil. jakiś faz ACSprawdź źródło zasilania i urządzenie ładujące

Co oznacza ten alarm:

Prędkość ładowania została obniżona ze względu na stan wpływający na zdolność pojazdu do ładowania prądem przemiennym. Szybkie ładowanie DC/Supercharger powinno funkcjonować prawidłowo.

Wbudowana ładowarka pojazdu wykryła, że jeden lub więcej przetworników zasilania nie odbiera wymaganego napięcia wejściowego AC. Na przykład: podczas ładowania prądem trójfazowym może brakować jednej fazy z prądu wejściowego AC dostarczanego przez źródło zewnętrzne. Problem ten może wystąpić ze względu na inny stan mający wpływ na zewnętrzne urządzenie ładujące, do którego podłączony jest pojazd, lub stan mający wpływ na sam pojazd.

Co należy zrobić:

W związku z tym, że ten alarm jest zwykle związany z zewnętrznymi urządzeniami ładującymi i źródłami zasilania, a zwykle nie oznacza problemów w pojeździe, można go rozwiązać przez zaplanowanie przeglądu.

Spróbuj użyć innych typów urządzeń do ładowania.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z kontrolkami stanu ładowarek Mobile Connector i Wall Connector można znaleźć w instrukcji użytkownika w części Wskazówki dotyczące ładowania i adapterów.

PM_a092 / PMF_a092 / PMR_a092Wykryto problem z układem napędowym — zaplanuj wizytę serwisowąProblem może utrzymywać pomimo przywrócenia funkcjonalności

Co oznacza ten alarm:

Układ napędowy pojazdu wymaga serwisowania. Moc, prędkość i przyspieszenie mogą być zmniejszone i konieczne może być wyłączenie pojazdu podczas podróży.

Ten alert wskazuje na problem wymagający przeprowadzenia kontroli i serwisu układu napędowego.

Nawet jeśli ten alarm zniknie po zakończeniu bieżącej podróży i nie będzie się pojawiał podczas kolejnych, konieczne jest przeprowadzenie serwisowania w celu rozwiązania wykrytego przez pojazd problemu z układem napędowym.

Co należy zrobić:

Zalecamy jak najszybsze zaplanowanie wizyty w serwisie w celu przeprowadzenia kontroli układu napędowego pojazdu.

Bez wizyty w serwisie pojazd może nadal mieć zmniejszoną moc, prędkość i przyspieszenie, oraz może wystąpić sytuacja, która będzie wymagała wyłączenia pojazdu podczas podróży lub która uniemożliwi kontynuowanie jazdy.

TAS_a313Adaptacyjne sterowanie jazdą nie działa prawidłowoKomfort jazdy może być zmniejszony

Co oznacza ten alarm:

Wystąpił problem z systemem adaptacyjnego tłumienia zawieszenia. W związku z tym system nie może w czasie rzeczywistym wprowadzać regulacji układu zawieszenia optymalizujących komfort jazdy i przyczepność.

Wszystkie amortyzatory odbierają obecnie jednostajny prąd. Zawieszenie pojazdu może być twardsze lub bardziej miękkie niż zazwyczaj.

Co należy zrobić:

Jeżeli alarm ten jest obecny podczas kolejnych jazd, zaplanuj wizytę serwisową w najbliższym dogodnym czasie. W tym czasie można normalnie korzystać z pojazdu.

Temu alarmowi towarzyszy zapalenie się żółtego wskaźnika na ekranie dotykowym. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zawieszenie.

TAS_a314Adaptacyjne sterowanie jazdą niedostępne Prędkość pojazdu ograniczona – Zachowaj ostrożność

Co oznacza ten alarm:

Wystąpił problem z systemem adaptacyjnego tłumienia zawieszenia. W związku z tym system nie może w czasie rzeczywistym wprowadzać regulacji układu zawieszenia optymalizujących komfort jazdy i przyczepność; w rezultacie zawieszenie może wytłumiać więcej nierówności niż zazwyczaj.

Co należy zrobić:

Jeżeli alarm ten jest obecny podczas kolejnych jazd, zaplanuj wizytę serwisową w najbliższym dogodnym czasie. W tym czasie można normalnie korzystać z pojazdu.

Temu alarmowi towarzyszy zapalenie się czerwonego wskaźnika na ekranie dotykowym. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zawieszenie.

UI_a004Otwarty przedni bagażnikZachowaj ostrożność

Co oznacza ten alarm:

Pojazd wykrywa, że pokrywa przedniego bagażnika jest otwarta podczas jazdy.

Ten alert informuje, że niemożliwe jest potwierdzenie stanu zamknięcia (stanu pełnego zamocowania) co najmniej jednego z dwóch zatrzasków mocujących pokrywę, głównego lub pomocniczego zatrzasku pokrywy przedniego bagażnika, gdy załączone jest przełożenie inne niż Park.

Co należy zrobić:

Ponieważ w takiej sytuacji może dojść do otwarcia pokrywy przedniego bagażnika podczas jazdy, zaleca się, aby z zachowaniem dużej ostrożności kontynuować jazdę tylko do najbliższego miejsca, w którym można będzie bezpiecznie zatrzymać pojazd i załączyć przełożenie Park.

Po zaparkowaniu pojazdu należy sprawdzić, czy pokrywa przedniego bagażnika jest całkowicie zamknięta (oba zatrzaski są w pełni zamocowane). Aby uzyskać więcej informacji, patrz instrukcje zamykania Przedni bagażnik.

Ten alert powinien się wyłączyć po załączeniu przełożenia Park. Jednakże może pojawić się ponownie w razie wznowienia jazdy bez sprawdzenia stanu i pełnego zamknięcia pokrywy.

Jeśli alert włączy się ponownie podczas wielu przejazdów lub włącza się coraz częściej podczas wielu przejazdów, zaleca się zaplanowanie wizyty serwisowej w najbliższym dogodnym terminie.

Aby uzyskać więcej informacji o przednim bagażniku, patrz Przedni bagażnik.

UI_a006Wymagana usługa serwisowaZaplanuj usługę teraz

Co oznacza ten alarm:

To ostrzeżenie jest wywoływane zdalnie przez Teslę, gdy w pojeździe zostanie wykryty stan wymagający naprawy.

To ostrzeżenie może być wywoływane wskutek różnych stanów pojazdu. Po umówieniu wizyty serwisowej powinno być dostępnych więcej informacji.

To ostrzeżenie może skasować tylko mechanik serwisowy po zakończeniu serwisowania pojazdu.

Co należy zrobić:

Ponieważ to ostrzeżenie może być obecne ze względu na różne stany pojazdu, zaleca się umówienie wizyty serwisowej możliwie jak najwcześniej.

UI_a013Bardzo niskie ciśnienie w oponachZATRZYMAJ SIĘ BEZPIECZNIE — sprawdź, czy nie ma przebitej opony

Co oznacza ten alarm:

Ten alarm oznacza, że ciśnienie w jednej lub w kilku oponach jest bardzo niskie.

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) wykrył, że ciśnienie powietrza w jednej lub kilku oponach jest znacząco niższe niż zalecane ciśnienie w zimnych oponach.

Co należy zrobić:

Jak najszybciej ostrożnie zjedź na pobocze. W bezpiecznym miejscu sprawdź opony pod kątem utraty ciśnienia.

W razie potrzeby można skorzystać z dostępnych opcji pomocy drogowej Tesla (opona mobilna, koło zapasowe, holowanie). Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Kontakt z pomocą drogową firmy Tesla.

Poza sytuacjami awaryjnymi zaleca się skorzystanie z pomocy w lokalnym sklepie z oponami lub umówienie się na wizytę serwisową za pośrednictwem aplikacji mobilnej Tesla.

Patrz Utrzymywanie ciśnienia w oponach, aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, gdzie podano zalecane ciśnienie w zimnych oponach (RCP) Twojego pojazdu, jak sprawdzać ciśnienie w oponach i jak utrzymywać prawidłowe ciśnienie w oponach.

Alarm zostanie skasowany, gdy system TPMS zmierzy prawidłowe ciśnienie we wszystkich oponach mieszczące w zakresie 3 psi od zalecanego ciśnienia w zimnych oponach.

 • Ostrzeżenie i zapalona kontrolka ciśnienia w oponach mogą nadal być obecne po napompowaniu opon do zalecanej wartości ciśnienia w zimnych oponach, ale powinny zniknąć po przejechaniu niedużej odległości.
 • W celu zmierzenia i zarejestrowania przez system monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) zaktualizowanej wartości ciśnienia w oponach konieczne może być przemieszczanie się z prędkością przekraczającą 25 km/h (15 mph) przez co najmniej 10 minut.

Aby uzyskać więcej informacji o pompowaniu opon i właściwym ciśnieniu, patrz Obsługa i konserwacja opon.

UI_a014Ciśnienie opon poniżej zalecanegoSprawdź ciśnienie i w razie potrzeby dopompuj

Co oznacza ten alarm:

To ostrzeżenie NIE oznacza, że opona jest przebita.

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) wykrył, że ciśnienie powietrza w jednej lub kilku oponach jest o co najmniej 20% niższe niż zalecane ciśnienie w zimnych oponach.

Patrz Utrzymywanie ciśnienia w oponach, aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, gdzie podano zalecane ciśnienie w zimnych oponach (RCP) Twojego pojazdu, jak sprawdzać ciśnienie w oponach i jak utrzymywać prawidłowe ciśnienie w oponach.

Ostrzeżenie może pojawiać się przy niskich temperaturach, ponieważ objętość schłodzonego powietrza w oponach będzie się naturalnie zmniejszać, obniżając tym samym wartości ciśnienia.

Co należy zrobić:

Dopompuj powietrze, aby utrzymać zalecane ciśnienie z zimnych oponach. Mimo że w przypadku niższych temperatur otoczenia spodziewane jest obniżenie ciśnienia w oponach, zalecamy stałe utrzymywanie zalecanego ciśnienia w zimnych oponach.

Ostrzeżenie może zniknąć podczas jazdy. Dzieje się tak dlatego, że opony się nagrzewają, a ciśnienie w oponach wzrasta. Nawet jeśli ostrzeżenie zniknie, po ochłodzeniu opony powinny nadal zostać dopompowane.

Ostrzeżenie zniknie po wykryciu przez system monitorowania ciśnienia w oponach napompowania każdej z opon do zalecanej wartości ciśnienia w zimnych oponach.

 • Ostrzeżenie i zapalona kontrolka ciśnienia w oponach mogą nadal być obecne po napompowaniu opon do zalecanej wartości ciśnienia w zimnych oponach, ale powinny zniknąć po przejechaniu niedużej odległości.
 • W celu zmierzenia i zarejestrowania przez system monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) zaktualizowanej wartości ciśnienia w oponach konieczne może być przemieszczanie się z prędkością przekraczającą 25 km/h (15 mph) przez co najmniej 10 minut.

W przypadku powtarzających się ostrzeżeń dotyczących tej samej opony należy zlecić kontrolę opony pod kątem powolnego wydostawania się z niej powietrza. Można odwiedzić lokalny sklep z oponami lub umówić się na wizytę w serwisie za pośrednictwem aplikacji mobilnej Tesla.

Aby uzyskać więcej informacji o pompowaniu opon i właściwym ciśnieniu, patrz Obsługa i konserwacja opon.

Aby uzyskać więcej informacji o pompowaniu opon i właściwym ciśnieniu, patrz Obsługa i konserwacja opon.

UI_a137Aktywne połączenie serwisowe z pojazdemSerwis wykonuje zdalną diagnostykę

Co oznacza ten alarm:

Technik serwisu zdalnie loguje się do Twojego pojazdu w celu przeprowadzenia diagnozy lub naprawy. W trakcie trwania połączenia może wystąpić pewną utrata funkcjonalności systemu informacyjno-rozrywkowego, ale pojawienie się takiego komunikatu nie oznacza problemu z samochodem.

Można normalnie korzystać z pojazdu.

Co należy zrobić:

Komunikat powinien zostać automatycznie usunięty, gdy technik zakończy diagnostykę lub naprawę pojazdu. Po usunięciu komunikatu może okazać się konieczne ponowne uruchomienie ekranu dotykowego w celu przywrócenia pełnej funkcjonalności systemu informacyjno-rozrywkowego. Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Ponowne uruchamianie ekranu dotykowego w pojeździe” Przewodnik zrób to sam.

Jeśli komunikat nie zniknie po upływie 24 godzin, zaleca się zaplanowanie wizyty w serwisie za pośrednictwem aplikacji mobilnej Tesla lub u niezależnego dostawcy usług. Należy pamiętać, że dostępność usług świadczonych przed niezależnych dostawców może różnić się w zależności od konfiguracji pojazdu i lokalizacji.

UMC_a001Ne można lądować za pomocą ładowarki Mobile ConnectorNieodpowiednie uziemienie gniazda — wypróbuj inne gniazdo

Co oznacza ten alarm:

Ładowarka Mobile Connector wykryła, że gniazdo elektryczne nie jest dostatecznie uziemione, co prawdopodobnie jest spowodowane nieodpowiednim lub brakującym połączeniem z uziemieniem.

Nie oznacza to problemu z ładowarką Mobile Connector lub pojazdem, ale wskazuje na problem z gniazdkiem ściennym / instalacją elektryczną, do której podłączony jest ładowarka Mobile Connector.

Co należy zrobić:

Należy zlecić elektrykowi sprawdzenie instalacji elektrycznej. Przed ponowną próbą podłączenia ładowarki Mobile Connector elektryk powinien upewnić się, że w wyłączniku obwodu lub skrzynce rozdzielczej znajduje się właściwe uziemienie, a także, że w gniazdku wykonano odpowiednie połączenia.

Jeśli w tym czasie musisz naładować pojazd, wypróbuj inne gniazdko w innej lokalizacji lub stacji ładującej innego typu.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów związanych z ładowaniem i kontrolkami stanu ładowarki Mobile Connector można znaleźć w instrukcji produktu.

UMC_a002Nie można ładować — zadziałał bezpiecznik GFCI ładowarki Mobile ConnectorOdłącz uchwyt od gniazda ładowania i spróbuj ponownie

Co oznacza ten alarm:

Pojazd nie może być ładowany, ponieważ zadziałał bezpiecznik GFCI w ładowarce Mobile Connector.

Bezpiecznik ten, podobnie jak bezpiecznik GFCI w gnieździe ściennym, ma za zadanie wyłączyć dopływ prądu w razie wystąpienia problemu. Przerwał on ładowanie, aby chronić pojazd i urządzenia do ładowania.

Taka sytuacja może mieć różne powody. Źródłem problemu może być kabel ładowania, uchwyt złącza, gniazdo ładowania, a nawet któryś z podzespołów w pojeździe.

Co należy zrobić:

Sprawdź gniazdo ładowania i uchwyt pod kątem zalania lub nadmiernego zawilgocenia. W przypadku stwierdzenia nadmiernej wilgoci zaczekaj, aż wewnętrzna część gniazda i zewnętrzna część uchwytu całkowicie wyschną.

Sprawdź urządzenia do ładowania pod kątem uszkodzeń.
 • Jeżeli kabel ładowania jest uszkodzony lub zużyty, nie wolno go używać. Spróbuj użyć innych urządzeń do ładowania.
 • Jeżeli kabel ładowania jest w dobrym stanie, ponów próbę z użyciem tej samej ładowarki Mobile Connector.

Jeżeli problem nie zniknie i ładowanie będzie niemożliwe, spróbuj użyć innych urządzeń do ładowania.

W związku z tym, że ten alarm jest zwykle związany z zewnętrznymi urządzeniami ładującymi i źródłami zasilania, a zwykle nie oznacza problemów w pojeździe, można go rozwiązać przez zaplanowanie przeglądu.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów związanych z ładowaniem i kontrolkami stanu ładowarki Mobile Connector można znaleźć w instrukcji produktu.

UMC_a004Nie można ładować przy użyciu ładowarki Mobile ConnectorZa wysokie napięcie / Użyj innego gniazda zasilania

Co oznacza ten alarm:

Pojazd nie ładuje się lub ładowanie jest przerywane z powodu któregokolwiek z problemów z ładowarką Mobile Connector:
 • Wykryto zbyt wysokie napięcie w gnieździe ściennym; lub
 • Wykryto nagły wzrost napięcia w gnieździe ściennym.

Co należy zrobić:

Spróbuj naładować pojazd z innego gniazda. Jeżeli samochód zacznie się ładować, problem spowodowało prawdopodobnie gniazdo ścienne. Skontaktuj się z elektrykiem i zleć kontrolę przewodów prowadzących do tego gniazda.

Jeśli ładowanie pojazdu z innego gniazda również będzie niemożliwe, należy spróbować ładowania w innym miejscu.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów związanych z ładowaniem i kontrolkami stanu ładowarki Mobile Connector można znaleźć w instrukcji produktu.

UMC_a005Nie można ładować przy użyciu ładowarki Mobile ConnectorZbyt niskie napięcie / Użyj innego gniazda

Co oznacza ten alarm:

Pojazd nie ładuje się lub ładowanie jest przerywane z powodu któregokolwiek z problemów z ładowarką Mobile Connector:

 • Nie wykryto dostatecznego napięcia w gnieździe ściennym; lub
 • Wykryto nagły spadek napięcia w gnieździe ściennym.

Co należy zrobić:

Spróbuj naładować pojazd z innego gniazda. Jeżeli samochód zacznie się ładować, problem spowodowało prawdopodobnie gniazdo ścienne. Skontaktuj się z elektrykiem i zleć kontrolę przewodów prowadzących do tego gniazda.

Jeśli ładowanie pojazdu z innego gniazda również będzie niemożliwe, należy spróbować ładowania w innym miejscu.

W związku z tym, że ten alarm jest zwykle związany z zewnętrznymi urządzeniami ładującymi i źródłami zasilania, a zwykle nie oznacza problemów w pojeździe, można go rozwiązać przez zaplanowanie przeglądu.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów związanych z ładowaniem i kontrolkami stanu ładowarki Mobile Connector można znaleźć w instrukcji produktu.

UMC_a007Wysoka temperatura skrzynki kontrolnej ładowarki Mobile ConnectorPozostaw ładowarkę Mobile Connector do ostygnięcia, aby wznowić ładowanie

Co oznacza ten alarm:

Ładowanie zostało przerwane, ponieważ ładowarka Mobile Connector wykryła wysoką temperaturę wewnątrz obudowy skrzynki kontrolnej.

Co należy zrobić:

Upewnij się, że ładowarka Mobile Connector nie jest niczym zakryta oraz że w pobliżu nie znajduje się źródło ciepła. Jeśli problem nadal występuje przy normalnej temperaturze otoczenia (poniżej 38°C), niezbędna jest obsługa serwisowa.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów związanych z ładowaniem i kontrolkami stanu ładowarki Mobile Connector można znaleźć w instrukcji produktu.

UMC_a008Nie można ładować — wysoka temperatura gniazda ściennegoZalecana kontrola gniazda ściennego i przewodów

Co oznacza ten alarm:

Alarmy o wykryciu wysokiej temperatury przez ładowarkę Mobile Connector oznaczają, że nadmiernie wzrosła temperatura gniazda używanego do ładowania, więc ze względów bezpieczeństwa ładowanie zostało zatrzymane.

Nie oznacza to problemu z ładowarką Mobile Connector lub pojazdem, ale wskazuje na problem z gniazdkiem ściennym / instalacją elektryczną, do której podłączony jest ładowarka Mobile Connector.

Powodem wzrostu temperatury może być nie do końca wsunięta wtyczka, luźne połączenie instalacji z gniazdem lub zużycie gniazda elektrycznego.

Co należy zrobić:

Upewnij się, że wtyk adaptera jest całkowicie wsunięty do gniazdka elektrycznego. Jeżeli szybkość ładowania nie wróci do normy, należy zlecić elektrykowi kontrolę gniazda i jego połączenia z instalacją elektryczną w budynku oraz dokonanie wszelkich potrzebnych napraw.

Gniazda z objawami zużycia należy wymienić na nowe, odpowiednio wysokiej jakości. Warto także rozważyć instalację urządzenia Tesla Wall Connector, które zapewnia większą wygodę i najszybsze ładowanie.

UMC_a009Nie można ładować — wysoka temperatura uchwytu do ładowaniaSprawdź uchwyt/gniazdo pod kątem ciał obcych

Co oznacza ten alarm:

Ładowanie zostało przerwane, ponieważ ładowarka Mobile Connector wykryła wysoką temperaturę w uchwycie do ładowania, który jest podłączony do gniazda ładowania pojazdu.

Co należy zrobić:

Upewnij się, że ładowarka Mobile Connector jest całkowicie wsunięta do gniazda ładowania w pojeździe.

Sprawdź, czy gniazdo ładowania i uchwyt ładowarki Mobile Connector nie są zapchane lub zawilgocone. Upewnij się, że wszelkie przeszkody blokujące otwór gniazda zasilania i uchwyt ładowarki Mobile Connector zostały usunięte, a wilgoć wyschła. Następnie ponownie spróbuj włożyć kabel do gniazda ładowania.

Upewnij się również, że uchwyt do ładowania ładowarki Mobile Connector nie jest niczym zakryty oraz że w pobliżu nie znajduje się źródło ciepła.

Jeśli ostrzeżenie pojawia się w normalnej temperaturze otoczenia (poniżej 38°C) i nadal występuje podczas wielu prób ładowania, może to oznaczać problem z ładowarką Mobile Connector lub pojazdem. Zaleca się zaplanowanie wizyty serwisowej w dogodnym dla siebie terminie.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów związanych z ładowaniem i kontrolkami stanu ładowarki Mobile Connector można znaleźć w instrukcji produktu.

UMC_a010Gorące połączenie ładowarki Mobile Connector z adapteremPozostawić do ostygnięcia — całkowicie podłączyć adapter do ładowarki Mobile Connector

Co oznacza ten alarm:

Ładowanie zostało przerwane, ponieważ ładowarka Mobile Connector wykryła wysoką temperaturę w miejscu połączenia między adapterem wtyczki ściennej a skrzynką kontrolną.

Co należy zrobić:

Upewnij się, że adapter wtyczki ściennej jest w pełni podłączony do skrzynki kontrolnej ładowarki Mobile Connector.

Upewnij się, że adapter wtyczki ściennej nie jest niczym zakryty oraz że w pobliżu nie znajduje się źródło ciepła.

Po odłączeniu urządzenia od źródła zasilania (gniazdka ściennego) sprawdź również, czy złącze adaptera wtyczki ściennej i złącze skrzynki kontrolnej ładowarki Mobile Connector nie są zawilgocone i czy nie ma w nich żadnych przeszkód. Upewnij się, że wszelkie przeszkody zostały usunięte, a wilgoć wyschła. Następnie spróbuj ponownie włóż adapter wtyczki ściennej do gniazda ładowarki Mobile Connector i podłączyć go do źródła zasilania (gniazdka elektrycznego).

Po obniżeniu temperatury skrzynki kontrolnej ładowarki Mobile Connector i usunięciu wszelkich przeszkód alarm powinien ustąpić i ładowanie powinno być możliwe.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów związanych z ładowaniem i kontrolkami stanu ładowarki Mobile Connector można znaleźć w instrukcji produktu.

UMC_a011Błąd komunikacji urządzeń do / ładowaniaSpróbuj ponownie lub wypróbuj inne urządzenie

Co oznacza ten alarm:

Nie można naładować Twojego pojazdu, ponieważ nie jest on w stanie skomunikować się skutecznie z ładowarką Mobile Connector. Ładowarka Mobile Connector nie może potwierdzić za pomocą detekcji zbliżeniowej, że uchwyt do ładowania jest w pełni podłączony do pojazdu.

Co należy zrobić:

Po pierwsze, potwierdź, że brak skutecznej komunikacji został spowodowany przez ładowarkę Mobile Connector, a nie przez problem związany z pojazdem. Zwykle tak się dzieje.

Aby to zweryfikować, spróbuj naładować samochód przy użyciu innego zewnętrznego urządzenia do ładowania.

 • Jeżeli samochód zacznie się ładować, problem spowodowała najprawdopodobniej ładowarka Mobile Connector.
 • Jeżeli samochód nie zacznie się ładować, przyczyna problemu może leżeć po jego stronie.

Sprawdź również gniazdo ładowania i uchwyt ładowarki Mobile Connector pod kątem niedrożności (w razie potrzeby użyj latarki). Upewnij się, że wszelkie przeszkody zostały usunięte, a wilgoć wyschła. Następnie ponownie spróbuj włożyć uchwyt ładowarki Mobile Connector do gniazda ładowania.

W związku z tym, że ten alarm jest zwykle związany z zewnętrznymi urządzeniami ładującymi i źródłami zasilania, a zwykle nie oznacza problemów w pojeździe, można go rozwiązać przez zaplanowanie przeglądu.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów związanych z ładowaniem i kontrolkami stanu ładowarki Mobile Connector można znaleźć w instrukcji produktu.

Więcej informacji na temat ładowania, patrz Instrukcje ładowania.

UMC_a012Błąd komunikacji urządzeń do / ładowaniaSpróbuj ponownie lub wypróbuj inne urządzenie

Co oznacza ten alarm:

Nie można naładować Twojego pojazdu, ponieważ nie jest on w stanie skomunikować się skutecznie z ładowarką Mobile Connector. Ładowarka Mobile Connector wykryła, że nie może wygenerować lub utrzymać ważnego sygnału pilota sterującego.

Co należy zrobić:

Po pierwsze, potwierdź, że brak skutecznej komunikacji został spowodowany przez ładowarkę Mobile Connector, a nie przez problem związany z pojazdem. Zwykle tak się dzieje.

Aby to zweryfikować, spróbuj naładować samochód przy użyciu innego zewnętrznego urządzenia do ładowania.

 • Jeżeli samochód zacznie się ładować, problem spowodowała najprawdopodobniej ładowarka Mobile Connector.
 • Jeżeli samochód nie zacznie się ładować, przyczyna problemu może leżeć po jego stronie.

Sprawdź również gniazdo ładowania i uchwyt ładowarki Mobile Connector pod kątem niedrożności (w razie potrzeby użyj latarki). Upewnij się, że wszelkie przeszkody zostały usunięte, a wilgoć wyschła. Następnie ponownie spróbuj włożyć uchwyt ładowarki Mobile Connector do gniazda ładowania.

W związku z tym, że ten alarm jest zwykle związany z zewnętrznymi urządzeniami ładującymi i źródłami zasilania, a zwykle nie oznacza problemów w pojeździe, można go rozwiązać przez zaplanowanie przeglądu.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów związanych z ładowaniem i kontrolkami stanu ładowarki Mobile Connector można znaleźć w instrukcji produktu.

Więcej informacji na temat ładowania, patrz Instrukcje ładowania.

UMC_a013Błąd adaptera wtyczki ściennej — obniżona szybkość ładowaniaPodłącz poprawnie adapter do ładowarki Mobile Connector i spróbuj ponownie

Co oznacza ten alarm:

Ładowarka Mobile Connector nie może komunikować się z adapterem wtyczki ściennej. Ponieważ ładowarka Mobile Connector nie może monitorować temperatury adaptera wtyczki ściennej, natężenie prądu ładowania jest automatycznie zredukowane do 8 A.

Co należy zrobić:

 1. Odłącz całkowicie ładowarkę Mobile Connector, w tym adapter wtyczki ściennej, od gniazdka ściennego.
 2. Upewnij się, że połączenie między adapterem wtyczki ściennej a korpusem ładowarki Mobile Connector jest zabezpieczone.
  1. Odłącz całkowicie adapter wtyczki ściennej od głównego korpusu ładowarki Mobile Connector.
  2. Ponownie prawidłowo wsuń adapter wtyczki ściennej do głównego korpusu ładowarki Mobile Connector, wciskając go do gniazda, aż zatrzaśnie się we właściwym położeniu.
 3. Ponownie spróbuj naładować pojazd, podłączając ładowarkę Mobile Connector wraz adapterem wtyczki ściennej, poprawnie do gniazdka ściennego.
 4. Jeśli komunikat o błędzie będzie się powtarzał, spróbuj użyć innego adaptera wtyczki ściennej (powtórz opisane powyżej czynności, aby upewnić się, że adapter jest podłączony poprawnie do ładowarki Mobile Connector).
  1. Jeżeli komunikat zniknie, problem prawdopodobnie dotyczy poprzednio używanego adaptera wtyczki ściennej.
  2. Jeśli komunikat będzie się powtarzał, problem prawdopodobnie dotyczy ładowarki Mobile Connector.

W razie konieczności zdobądź inny adapter wtyczki ściennej lub ładowarkę Mobile Connector.

W międzyczasie możesz ciągle ładować pojazd, korzystają z dotychczasowych urządzeń. Szybkość ładowania zostanie zredukowana, ponieważ do czasu rozwiązania problemu natężenie prądu ładowania zostanie ograniczone do 8 A.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów związanych z ładowaniem i kontrolkami stanu ładowarki Mobile Connector można znaleźć w instrukcji produktu.

UMC_a014Błąd adaptera wtyczki ściennej — obniżona szybkość ładowaniaPodłącz poprawnie adapter do ładowarki Mobile Connector i spróbuj ponownie

Co oznacza ten alarm:

Ładowarka Mobile Connector nie może komunikować się z adapterem wtyczki ściennej. Ponieważ ładowarka Mobile Connector nie może zidentyfikować typu gniazdka ściennego, do którego podłączony jest adapter wtyczki ściennej, prąd ładowania zostaje automatycznie redukowany do 8 A.

Co należy zrobić:

 1. Odłącz całkowicie ładowarkę Mobile Connector, w tym adapter wtyczki ściennej, od gniazdka ściennego.
 2. Upewnij się, że połączenie między adapterem wtyczki ściennej a korpusem ładowarki Mobile Connector jest zabezpieczone.
  1. Odłącz całkowicie adapter wtyczki ściennej od głównego korpusu ładowarki Mobile Connector.
  2. Ponownie prawidłowo wsuń adapter wtyczki ściennej do głównego korpusu ładowarki Mobile Connector, wciskając go do gniazda, aż zatrzaśnie się we właściwym położeniu.
 3. Ponownie spróbuj naładować pojazd, podłączając ładowarkę Mobile Connector wraz adapterem wtyczki ściennej, poprawnie do gniazdka ściennego.
 4. Jeśli komunikat o błędzie będzie się powtarzał, spróbuj użyć innego adaptera wtyczki ściennej (powtórz opisane powyżej czynności, aby upewnić się, że adapter jest podłączony poprawnie do ładowarki Mobile Connector).
  1. Jeżeli komunikat zniknie, problem prawdopodobnie dotyczy poprzednio używanego adaptera wtyczki ściennej.
  2. Jeśli komunikat będzie się powtarzał, problem prawdopodobnie dotyczy ładowarki Mobile Connector.

W razie konieczności zdobądź inny adapter wtyczki ściennej lub ładowarkę Mobile Connector. W międzyczasie możesz ciągle ładować pojazd, korzystają z dotychczasowych urządzeń. Szybkość ładowania zostanie zredukowana, ponieważ do czasu rozwiązania problemu natężenie prądu ładowania zostanie ograniczone do 8 A.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów związanych z ładowaniem i kontrolkami stanu ładowarki Mobile Connector można znaleźć w instrukcji produktu.

UMC_a015Błąd adaptera wtyczki ściennej — obniżona szybkość ładowaniaPodłącz poprawnie adapter do ładowarki Mobile Connector i spróbuj ponownie

Co oznacza ten alarm:

Ładowarka Mobile Connector nie może komunikować się z adapterem wtyczki ściennej. Ponieważ ładowarka Mobile Connector nie może zidentyfikować typu gniazdka ściennego, do którego podłączony jest adapter wtyczki ściennej, prąd ładowania zostaje automatycznie redukowany do 8 A.

Co należy zrobić:

 1. Odłącz całkowicie ładowarkę Mobile Connector, w tym adapter wtyczki ściennej, od gniazdka ściennego.
 2. Upewnij się, że połączenie między adapterem wtyczki ściennej a korpusem ładowarki Mobile Connector jest zabezpieczone.
  1. Odłącz całkowicie adapter wtyczki ściennej od głównego korpusu ładowarki Mobile Connector.
  2. Ponownie prawidłowo wsuń adapter wtyczki ściennej do głównego korpusu ładowarki Mobile Connector, wciskając go do gniazda, aż zatrzaśnie się we właściwym położeniu.
 3. Ponownie spróbuj naładować pojazd, podłączając ładowarkę Mobile Connector wraz adapterem wtyczki ściennej, poprawnie do gniazdka ściennego.
 4. Jeśli komunikat o błędzie będzie się powtarzał, spróbuj użyć innego adaptera wtyczki ściennej (powtórz opisane powyżej czynności, aby upewnić się, że adapter jest podłączony poprawnie do ładowarki Mobile Connector).
  1. Jeżeli komunikat zniknie, problem prawdopodobnie dotyczy poprzednio używanego adaptera wtyczki ściennej.
  2. Jeśli komunikat będzie się powtarzał, problem prawdopodobnie dotyczy ładowarki Mobile Connector.

W razie konieczności zdobądź inny adapter wtyczki ściennej lub ładowarkę Mobile Connector. W międzyczasie możesz ciągle ładować pojazd, korzystają z dotychczasowych urządzeń. Szybkość ładowania zostanie zredukowana, ponieważ do czasu rozwiązania problemu natężenie prądu ładowania zostanie ograniczone do 8 A.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów związanych z ładowaniem i kontrolkami stanu ładowarki Mobile Connector można znaleźć w instrukcji produktu.

UMC_a016Wysoka temperatura skrzynki kontrolnej ładowarki Mobile ConnectorObniżona maksymalna szybkość ładowania

Co oznacza ten alarm:

Prąd ładowania został czasowo obniżony, ponieważ ładowarka Mobile Connector wykryła zwiększoną temperaturę wewnątrz obudowy skrzynki kontrolnej.

Co należy zrobić:

Upewnij się, że ładowarka Mobile Connector nie jest niczym zakryta oraz że w pobliżu nie znajduje się źródło ciepła. Jeśli problem nadal występuje przy normalnej temperaturze otoczenia (poniżej 38°C), niezbędna jest obsługa serwisowa.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów związanych z ładowaniem i kontrolkami stanu ładowarki Mobile Connector można znaleźć w instrukcji produktu.

UMC_a017Prędkość ładowania obniżona — wysoka temperatura gniazda ściennegoZalecana kontrola gniazda ściennego i przewodów

Co oznacza ten alarm:

Alarmy o wykryciu wysokiej temperatury przez ładowarkę Mobile Connector oznaczają, że nadmiernie wzrosła temperatura gniazda używanego do ładowania, więc ze względów bezpieczeństwa ładowanie zostało spowolnione.

Przyczyną tego problemu zazwyczaj nie jest pojazd ani ładowarka Mobile Connector, tylko samo gniazdo. Powodem wzrostu temperatury może być nie do końca wsunięta wtyczka, luźne połączenie instalacji z gniazdem lub zużycie gniazda elektrycznego.

Co należy zrobić:

Upewnij się, że wtyk adaptera jest całkowicie wsunięty do gniazdka elektrycznego. Jeżeli szybkość ładowania nie wróci do normy, należy zlecić elektrykowi kontrolę gniazda i jego połączenia z instalacją elektryczną w budynku oraz dokonanie wszelkich potrzebnych napraw.

Gniazda z objawami zużycia należy wymienić na nowe, odpowiednio wysokiej jakości. Warto także rozważyć instalację urządzenia Tesla Wall Connector, które zapewnia większą wygodę i najszybsze ładowanie.

UMC_a018Obniżona szybkość ładowania — wysoka temperatura uchwytuSprawdź uchwyt/gniazdo pod kątem zanieczyszczeń

Co oznacza ten alarm:

Prąd ładowania zostało czasowo obniżony, ponieważ ładowarka Mobile Connector wykryła zwiększoną temperaturę w uchwycie do ładowania, który jest podłączony do gniazda ładowania pojazdu.

Co należy zrobić:

Upewnij się, że ładowarka Mobile Connector jest całkowicie wsunięta do gniazda ładowania w pojeździe.

Sprawdź, czy gniazdo ładowania i uchwyt ładowarki Mobile Connector nie są zapchane lub zawilgocone. Upewnij się, że wszelkie przeszkody blokujące otwór gniazda zasilania i uchwyt ładowarki Mobile Connector zostały usunięte, a wilgoć wyschła. Następnie ponownie spróbuj włożyć kabel do gniazda ładowania.

Upewnij się również, że uchwyt do ładowania ładowarki Mobile Connector nie jest niczym zakryty oraz że w pobliżu nie znajduje się źródło ciepła.

Jeśli ostrzeżenie pojawia się w normalnej temperaturze otoczenia (poniżej 38°C) i nadal występuje podczas wielu prób ładowania, może to oznaczać problem z ładowarką Mobile Connector lub pojazdem. Zaleca się zaplanowanie wizyty serwisowej w dogodnym dla siebie terminie.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów związanych z ładowaniem i kontrolkami stanu ładowarki Mobile Connector można znaleźć w instrukcji produktu.

UMC_a019Gorące połączenie ładowarki Mobile Connector z adapteremObniżona maksymalna szybkość ładowania

Co oznacza ten alarm:

Prąd ładowania został obniżony, ponieważ ładowarka Mobile Connector wykryła wysoką temperaturę w miejscu połączenia między adapterem wtyczki ściennej a skrzynką kontrolną.

Co należy zrobić:

Upewnij się, że adapter wtyczki ściennej jest w pełni podłączony do skrzynki kontrolnej ładowarki Mobile Connector.

Po odłączeniu urządzenia od źródła zasilania (gniazdka ściennego) sprawdź również, czy złącze adaptera wtyczki ściennej i złącze skrzynki kontrolnej ładowarki Mobile Connector nie są zawilgocone i czy nie ma w nich żadnych przeszkód.

Zaleca się usunięcie zanieczyszczeń / ciał obcych. Upewnij się, że wszelkie przeszkody zostały usunięte, a wilgoć wyschła. Następnie spróbuj ponownie włóż adapter wtyczki ściennej do gniazda ładowarki Mobile Connector i podłączyć go do źródła zasilania (gniazdka elektrycznego).

Upewnij się, że adapter wtyczki ściennej nie jest niczym zakryty oraz że w pobliżu nie znajduje się źródło ciepła. Jeśli ostrzeżenie pojawia się w normalnej temperaturze otoczenia (poniżej 38°C) i nadal występuje podczas wielu prób ładowania, może to oznaczać problem z ładowarką Mobile Connector lub pojazdem. Zaleca się zaplanowanie wizyty serwisowej w dogodnym dla siebie terminie.

Można także spróbować naładować pojazd przy użyciu ładowarki Tesla Supercharger lub docelowej lokalizacji ładowania, z których wszystkie mogą znajdować się na mapie wyświetlanej na ekranie dotykowym pojazdu. Patrz Mapy i nawigacja, aby uzyskać więcej informacji.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów związanych z ładowaniem i kontrolkami stanu ładowarki Mobile Connector można znaleźć w instrukcji produktu.

VCFRONT_a180Obniżona moc układu elektrycznegoPojazd może wyłączyć się nieoczekiwanie

Co oznacza ten alarm:

Układ elektryczny nie jest w stanie utrzymać napięcia wymaganego do obsługi wszystkich funkcji pojazdu.

Jeśli to ostrzeżenie będzie nadal obecne podczas jazdy, możliwe, że pojazd wyłączy się w sposób nieoczekiwany.

Jeśli ten alarm jest aktywny, gdy pojazd jest w trybie postojowym lub zaraz po uaktywnieniu pojazdu, poziom naładowania pojazdu może być zbyt niski do rozpoczęcia jazdy. Może być aktywny oddzielny alarm pojazdu, informujący o tym stanie.

Co należy zrobić:

Zaleca się wyłączenie funkcji innych niż podstawowe lub ograniczenie korzystania z nich. Może to ułatwić utrzymanie poziomu zasilania energią elektryczną niezbędnego do działania podstawowych funkcji.

Jeśli ostrzeżenie pozostaje aktywne, umów się niezwłocznie na wizytę w serwisie. Bez serwisu pojazd może wyłączyć się niespodziewanie lub nie uruchomić się ponownie.

VCFRONT_a182Zaplanuj wizytę serwisową w celu wymiany akumulatora niskiego napięciaOprogramowanie nie zostanie zaktualizowane, dopóki akumulator nie będzie wymieniony

Co oznacza ten alarm:

Wydajność akumulatora niskiego napięcia uległa pogorszeniu i należy go wymienić. Dopóki akumulator niskiego napięcia nie zostanie wymieniony, oprogramowanie pojazdu nie będzie aktualizowane.

Co należy zrobić:

Zaleca się dokonanie wymiany akumulatora niskiego napięcia w najbliższym możliwym terminie.

Istnieje możliwość umówienia się na wizytę w serwisie za pośrednictwem aplikacji mobilnej Tesla lub skorzystania z usług niezależnego dostawcy, który posiada w ofercie wymianę akumulatorów niskiego napięcia. Należy pamiętać, że dostępność usług świadczonych przed niezależnych dostawców może różnić się w zależności od konfiguracji pojazdu i lokalizacji.

Jeżeli akumulator niskiego napięcia nie zapewnia mocy wystarczającej do uruchomienia pojazdu lub otwarcia drzwi, należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w sekcji Zasilanie zewnętrzne.

Aby uzyskać więcej informacji o układzie akumulatora, patrz Informacje dotyczące akumulatora wysokiego napięcia.

VCFRONT_a191Obniżona moc układu elektrycznegoPojazd wyłączy się

Co oznacza ten alarm:

Akumulator niskiego napięcia nie dysponuje wystarczającą mocą do zasilania pojazdu podczas jazdy. Pojazd wyłącza się, aby zachować energię do zasilania podstawowych funkcji innych niż jazda.

Ten stan uniemożliwia ruszenie lub kontynuowanie jazdy.

Co należy zrobić:

Jeśli ten alarm uaktywni się podczas jazdy, natychmiast zatrzymaj pojazd. Zalecenia dla użytkownika są następujące:
 • Natychmiast zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu
 • Natychmiast skontaktuj się z pomocą drogową Tesla używając aplikacji mobilnej lub, jeśli wolisz, wezwij pomoc drogową według własnych preferencji

Jeśli nie zatrzymasz się niezwłocznie w bezpiecznym miejscu, pojazd może nieoczekiwanie się wyłączyć. Możliwe jest też, że pojazd nie uruchomi się ponownie po zaparkowaniu.

Gdy ten alarm jest aktywny, układ elektryczny nie może utrzymać napięcia wymaganego do obsługi wszystkich funkcji pojazdu. Wiele funkcji pojazdu przestanie działać.

Pojazd może zostać całkowicie pozbawiony zasilania. W takim przypadku nadal możesz ręcznie otworzyć drzwi w celu opuszczenia pojazdu, jeśli będzie to konieczne. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Otwieranie drzwi od wewnątrz.

To ostrzeżenie może być obecne ze względu na różne czynniki związane z pojazdem. Więcej informacji i zaleceń dalszego działania możesz uzyskać sprawdzając, czy aktywne są inne alarmy pojazdu.

Jeśli alarm jest nadal obecny, umów się niezwłocznie na wizytę w serwisie. Bez serwisu pojazd może nie być zdolny do jazdy, wyłączyć się niespodziewanie lub nie uruchomić się ponownie.

VCFRONT_a192Układ elektryczny nie jest w stanie obsługiwać wszystkich funkcjiWyłączanie funkcji w celu oszczędzania energii

Co oznacza ten alarm:

Układ elektryczny nie może obsługiwać wszystkich funkcji pojazdu. Pojazd wyłącza funkcje inne niż podstawowe, aby zachować energię do zasilania podstawowych funkcji.

W przypadku jazdy samochodem przy obecności tego alarmu pojazd może się wyłączyć bez ostrzeżenia. Możliwe jest też, że pojazd nie uruchomi się ponownie po zaparkowaniu.

Funkcje inne niż podstawowe, takie jak podgrzewanie siedzeń, układ klimatyzacji i funkcje rozrywki, mogą nie być dostępne. Jest to prawidłowe działanie, mające na celu ułatwienie utrzymania energii elektrycznej na poziomie niezbędnym do zasilania podstawowych funkcji, takich jak działanie świateł, drzwi i okien, świateł awaryjnych i przedniego bagażnika (przedni bagażnik).

Pojazd może zostać całkowicie pozbawiony zasilania. W takim przypadku nadal możesz ręcznie otworzyć drzwi w celu opuszczenia pojazdu, jeśli będzie to konieczne. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Otwieranie drzwi od wewnątrz.

Co należy zrobić:

To ostrzeżenie może być obecne ze względu na różne czynniki związane z pojazdem. Więcej informacji i zaleceń dalszego działania możesz uzyskać sprawdzając, czy aktywne są inne alarmy pojazdu.

VCFRONT_a216Pojazd może się nie uruchomić – wymagany serwisWykryto problem z układem elektrycznym

Co oznacza ten alarm:

Wyjątkowo duży i długotrwały pobór mocy podczas jazdy lub ładowania Supercharging / szybkiego ładowania prądem stałym sprawił, że układ elektryczny pojazdu nie może obsługiwać wszystkich funkcji.

Pojazd nie uruchomi się ponownie, dopóki układ elektryczny nie zostanie naprawiony.

Sterowanie klimatyzacją i nawiewami w kabinie, elektryczne unoszenie tylnej klapy bagażnika i regulacja kolumny kierownicy mogą być ograniczone lub niedostępne.

Inne funkcje mogą również być niedostępne lub wydajność ich działania może być obniżona. Te funkcje to:

 • drzwi sterowane elektrycznie,
 • szyby sterowane elektrycznie,
 • przedni fotel (ruch i ogrzewanie),
 • podgrzewanie tylnych foteli,
 • ruch lusterka bocznego.

Co należy zrobić:

Zalecamy zaplanowanie wizyty serwisowej w najbliższym dogodnym dla siebie terminie. Bez serwisu nie będzie można ponownie uruchomić pojazdu , a układ elektryczny nadal pojazdu nie będzie mógł obsługiwać wszystkich funkcji.

Niektóre lub wszystkie sterowane elektrycznie drzwi i okna pojazdu mogą utracić zasilanie. W takim przypadku nadal możesz ręcznie otworzyć drzwi w celu opuszczenia pojazdu, jeśli będzie to konieczne. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Otwieranie drzwi od wewnątrz.

VCFRONT_a220Układ elektryczny nie jest w stanie obsługiwać wszystkich funkcjiZaplanuj wizytę serwisową

Co oznacza ten alarm:

Akumulator niskiego napięcia nie jest dostępny i nie dysponuje wystarczającą mocą do zasilania funkcji pojazdu.

Pojazd może niespodziewanie się wyłączyć. Istnieje również możliwość, że pojazd nie uruchomi się ponownie po pokonaniu bieżącej trasy.

Niektóre funkcje inne niż podstawowe mogą nie być dostępne. Jest to prawidłowe działanie, ponieważ pojazd zachowuje energię do zasilania podstawowych funkcji.

Co należy zrobić:

Zaleca się wyłączenie lub ograniczenie korzystania z funkcji innych niż podstawowe. Może to ułatwić zachowanie energii elektrycznej na poziomie niezbędnym do zasilania podstawowych funkcji innych niż jazda do czasu dotarcia do serwisu.

Jeśli alarm jest nadal obecny, umów się niezwłocznie na wizytę w serwisie. Bez serwisu pojazd może nie być zdolny do jazdy, wyłączyć się niespodziewanie lub nie uruchomić się ponownie.

VCFRONT_a402Zasilanie zapasowe układu elektrycznego jest niedostępnePojazd może zużywać więcej energii w okresie bezczynności

Co oznacza ten alarm:

Zapasowe źródło zasilania układu elektrycznego, czyli akumulator niskiego napięcia, jest niedostępne lub nie może zapewnić napięcia niezbędnego do zasilania wszystkich funkcji pojazdu.

Podstawowe źródło zasilania układu elektrycznego, czyli akumulator wysokiego napięcia, będzie zasilać funkcje pojazdu również w okresie bezczynności. Aby uzyskać więcej informacji o akumulatorze wysokiego napięcia, patrz Informacje dotyczące akumulatora wysokiego napięcia.

Niektóre funkcje inne niż podstawowe mogą nie być dostępne. Jest to prawidłowe działanie, ponieważ pojazd zachowuje energię do zasilania podstawowych funkcji.

Możesz też zauważyć większe niż zwykle zużycie energii w okresie bezczynności lub pokazywanie krótszego niż zwykle szacowanego zasięgu po naładowaniu pojazdu. Jest to normalne działanie, gdy ten alarm jest obecny. Będzie kontynuowane do czasu przywrócenia sprawności zapasowego źródła zasilania.

Możliwe jest, że nieprawidłowości wpływające na działanie podstawowego źródła zasilania spowodują niespodziewane wyłączenie się pojazdu.

Co należy zrobić:

Zaleca się wyłączenie lub ograniczenie korzystania z wszelkich funkcji innych niż podstawowe. Może to ułatwić utrzymanie poziomu zasilania energią elektryczną niezbędnego do działania podstawowych funkcji.

Umów się na spotkanie serwisowe w najbliższym dogodnym czasie w celu przywrócenia sprawności zapasowego źródła zasilania.

VCFRONT_a496Pojazd przygotowuje się do wyłączeniaZATRZYMAJ SIĘ W BEZPIECZNYM MIEJSCU

Co oznacza ten alarm:

Układ elektryczny nie może zapewnić energii niezbędnej do zasilania pojazdu podczas jazdy. Pojazd przygotowuje się do wyłączenia, aby zachować energię do zasilania podstawowych funkcji innych niż jazda.

Ten stan uniemożliwia ruszenie lub kontynuowanie jazdy.

Co należy zrobić:

Jeśli ten alarm uaktywni się podczas jazdy, pojazd musi zostać jak najszybciej zatrzymany. Zalecenia dla użytkownika są następujące:
 • Jak najszybciej zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu
 • Natychmiast skontaktuj się z pomocą drogową Tesla używając aplikacji mobilnej lub, jeśli wolisz, wezwij pomoc drogową według własnych preferencji

Jeśli nie zatrzymasz się niezwłocznie w bezpiecznym miejscu, pojazd może nieoczekiwanie się wyłączyć. Możliwe jest też, że pojazd nie uruchomi się ponownie po zaparkowaniu.

Pojazd może zostać całkowicie pozbawiony zasilania. W takim przypadku nadal możesz ręcznie otworzyć drzwi w celu opuszczenia pojazdu, jeśli będzie to konieczne. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Otwieranie drzwi od wewnątrz.

To ostrzeżenie może być obecne ze względu na różne czynniki związane z pojazdem. Więcej informacji i zaleceń dalszego działania możesz uzyskać sprawdzając, czy aktywne są inne alarmy pojazdu.

VCFRONT_a592Jazda nie jest możliwa – wymagany serwisWykryto problem z układem elektrycznym

Co oznacza ten alarm:

Wyjątkowo duży i długotrwały pobór mocy , że układ elektryczny pojazdu nie może obsługiwać wszystkich funkcji.

Jeśli ten alarm jest obecny, z pojazdu nie można korzystać — nie uruchomi się ponownie.

Sterowanie klimatyzacją, elektryczne unoszenie tylnej klapy bagażnika i regulacja kolumny kierownicy mogą być ograniczone lub niedostępne. Wiele i funkcji po lewej stronie pojazdu może być niedostępnych lub wydajność ich działania może być obniżona. Te funkcje to:

 • drzwi sterowane elektrycznie,
 • szyby sterowane elektrycznie,
 • przedni fotel (ruch i ogrzewanie),
 • podgrzewanie tylnych foteli,
 • ruch lusterka bocznego.

Co należy zrobić:

Bez serwisu nie będzie można ponownie jeździć pojazdem, a układ elektryczny nadal pojazdu nie będzie mógł obsługiwać wszystkich funkcji.

Niektóre lub wszystkie sterowane elektrycznie drzwi i okna pojazdu mogą utracić zasilanie. W takim przypadku nadal możesz ręcznie otworzyć drzwi w celu opuszczenia pojazdu, jeśli będzie to konieczne. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Otwieranie drzwi od wewnątrz.

VCFRONT_a593Jazda nie jest możliwa – wymagany serwisWykryto problem z układem elektrycznym

Co oznacza ten alarm:

Wyjątkowo duży i długotrwały pobór mocy , że układ elektryczny pojazdu nie może obsługiwać wszystkich funkcji.

Jeśli ten alarm jest obecny, z pojazdu nie można korzystać — nie uruchomi się ponownie.

Sterowanie klimatyzacją, elektryczne unoszenie tylnej klapy bagażnika i regulacja kolumny kierownicy mogą być ograniczone lub niedostępne. Wiele i funkcji po lewej stronie pojazdu może być niedostępnych lub wydajność ich działania może być obniżona. Te funkcje to:

 • drzwi sterowane elektrycznie,
 • szyby sterowane elektrycznie,
 • przedni fotel (ruch i ogrzewanie),
 • podgrzewanie tylnych foteli,
 • ruch lusterka bocznego.

Co należy zrobić:

Bez serwisu nie będzie można ponownie jeździć pojazdem, a układ elektryczny nadal pojazdu nie będzie mógł obsługiwać wszystkich funkcji.

Niektóre lub wszystkie sterowane elektrycznie drzwi i okna pojazdu mogą utracić zasilanie. W takim przypadku nadal możesz ręcznie otworzyć drzwi w celu opuszczenia pojazdu, jeśli będzie to konieczne. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Otwieranie drzwi od wewnątrz.

VCFRONT_a596Jazda nie jest możliwa – wymagany serwisWykryto problem z układem elektrycznym

Co oznacza ten alarm:

Wyjątkowo duży i długotrwały pobór mocy , że układ elektryczny pojazdu nie może obsługiwać wszystkich funkcji.

Jeśli ten alarm jest obecny, z pojazdu nie można korzystać — nie uruchomi się ponownie.

Sterowanie nawiewami może być ograniczone lub niedostępne. Wiele i funkcji po prawej stronie pojazdu może być niedostępnych lub wydajność ich działania może być obniżona. Te funkcje to:

 • drzwi sterowane elektrycznie,
 • szyby sterowane elektrycznie,
 • przedni fotel (ruch i ogrzewanie),
 • podgrzewanie tylnych foteli,
 • ruch lusterka bocznego.

Co należy zrobić:

Zalecamy zaplanowanie wizyty serwisowej w najbliższym dogodnym dla siebie terminie. Bez serwisu nie będzie można ponownie jeździć pojazdem, a układ elektryczny nadal pojazdu nie będzie mógł obsługiwać wszystkich funkcji.

Niektóre lub wszystkie sterowane elektrycznie drzwi i okna pojazdu mogą utracić zasilanie. W takim przypadku nadal możesz ręcznie otworzyć drzwi w celu opuszczenia pojazdu, jeśli będzie to konieczne. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Otwieranie drzwi od wewnątrz.

VCFRONT_a597Jazda nie jest możliwa – wymagany serwisWykryto problem z układem elektrycznym

Co oznacza ten alarm:

Wyjątkowo duży i długotrwały pobór mocy , że układ elektryczny pojazdu nie może obsługiwać wszystkich funkcji.

Jeśli ten alarm jest obecny, z pojazdu nie można korzystać — nie uruchomi się ponownie.

Sterowanie nawiewami może być ograniczone lub niedostępne. Wiele i funkcji po prawej stronie pojazdu może być niedostępnych lub wydajność ich działania może być obniżona. Te funkcje to:

 • drzwi sterowane elektrycznie,
 • szyby sterowane elektrycznie,
 • przedni fotel (ruch i ogrzewanie),
 • podgrzewanie tylnych foteli,
 • ruch lusterka bocznego.

Co należy zrobić:

Zalecamy zaplanowanie wizyty serwisowej w najbliższym dogodnym dla siebie terminie. Bez serwisu nie będzie można ponownie jeździć pojazdem, a układ elektryczny nadal pojazdu nie będzie mógł obsługiwać wszystkich funkcji.

Niektóre lub wszystkie sterowane elektrycznie drzwi i okna pojazdu mogą utracić zasilanie. W takim przypadku nadal możesz ręcznie otworzyć drzwi w celu opuszczenia pojazdu, jeśli będzie to konieczne. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Otwieranie drzwi od wewnątrz.

VCSEC_a221Ciśnienie opon poniżej zalecanegoSprawdź ciśnienie i w razie potrzeby dopompuj

Co oznacza ten alarm:

To ostrzeżenie NIE oznacza, że opona jest przebita.

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) wykrył, że ciśnienie powietrza w jednej lub kilku oponach jest o co najmniej 20% niższe niż zalecane ciśnienie w zimnych oponach.

Patrz Utrzymywanie ciśnienia w oponach, aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, gdzie podano zalecane ciśnienie w zimnych oponach (RCP) Twojego pojazdu, jak sprawdzać ciśnienie w oponach i jak utrzymywać prawidłowe ciśnienie w oponach.

Ostrzeżenie może pojawiać się przy niskich temperaturach, ponieważ objętość schłodzonego powietrza w oponach będzie się naturalnie zmniejszać, obniżając tym samym wartości ciśnienia.

Co należy zrobić:

Dopompuj powietrze, aby utrzymać zalecane ciśnienie z zimnych oponach. Mimo że w przypadku niższych temperatur otoczenia spodziewane jest obniżenie ciśnienia w oponach, zalecamy stałe utrzymywanie zalecanego ciśnienia w zimnych oponach.

Ostrzeżenie może zniknąć podczas jazdy. Dzieje się tak dlatego, że opony się nagrzewają, a ciśnienie w oponach wzrasta. Nawet jeśli ostrzeżenie zniknie, po ochłodzeniu opony powinny nadal zostać dopompowane.

Ostrzeżenie zniknie po wykryciu przez system monitorowania ciśnienia w oponach napompowania każdej z opon do zalecanej wartości ciśnienia w zimnych oponach.

 • Ostrzeżenie i zapalona kontrolka ciśnienia w oponach mogą nadal być obecne po napompowaniu opon do zalecanej wartości ciśnienia w zimnych oponach, ale powinny zniknąć po przejechaniu niedużej odległości.
 • W celu zmierzenia i zarejestrowania przez system monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) zaktualizowanej wartości ciśnienia w oponach konieczne może być przemieszczanie się z prędkością przekraczającą 25 km/h (15 mph) przez co najmniej 10 minut.

W przypadku powtarzających się ostrzeżeń dotyczących tej samej opony należy zlecić kontrolę opony pod kątem powolnego wydostawania się z niej powietrza. Można odwiedzić lokalny sklep z oponami lub umówić się na wizytę w serwisie za pośrednictwem aplikacji mobilnej Tesla.

Aby uzyskać więcej informacji o pompowaniu opon i właściwym ciśnieniu, patrz Obsługa i konserwacja opon.

VCSEC_a228Bardzo niskie ciśnienie w oponachZATRZYMAJ SIĘ BEZPIECZNIE — sprawdź, czy nie ma przebitej opony

Co oznacza ten alarm:

Ten alarm oznacza, że ciśnienie w jednej lub w kilku oponach jest bardzo niskie.

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) wykrył, że ciśnienie powietrza w jednej lub kilku oponach jest znacząco niższe niż zalecane ciśnienie w zimnych oponach.

Co należy zrobić:

Jak najszybciej ostrożnie zjedź na pobocze. W bezpiecznym miejscu sprawdź opony pod kątem utraty ciśnienia.

W razie potrzeby można skorzystać z dostępnych opcji pomocy drogowej Tesla (opona mobilna, koło zapasowe, holowanie). Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Kontakt z pomocą drogową firmy Tesla.

Poza sytuacjami awaryjnymi zaleca się skorzystanie z pomocy w lokalnym sklepie z oponami lub umówienie się na wizytę serwisową za pośrednictwem aplikacji mobilnej Tesla.

Patrz Utrzymywanie ciśnienia w oponach, aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, gdzie podano zalecane ciśnienie w zimnych oponach (RCP) Twojego pojazdu, jak sprawdzać ciśnienie w oponach i jak utrzymywać prawidłowe ciśnienie w oponach.

Alarm zostanie skasowany, gdy System monitorowania ciśnienia w oponach wykryje we wszystkich oponach prawidłowe ciśnienie wynoszące co najmniej 30 psi.

 • Ostrzeżenie i zapalona kontrolka ciśnienia w oponach mogą nadal być obecne po napompowaniu opon do zalecanej wartości ciśnienia w zimnych oponach, ale powinny zniknąć po przejechaniu niedużej odległości.
 • W celu zmierzenia i zarejestrowania przez system monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) zaktualizowanej wartości ciśnienia w oponach konieczne może być przemieszczanie się z prędkością przekraczającą 25 km/h (15 mph) przez co najmniej 10 minut.

Aby uzyskać więcej informacji o pompowaniu opon i właściwym ciśnieniu, patrz Obsługa i konserwacja opon.