Ekran dotykowy

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W całej instrukcji użytkownika termin „ekran dotykowy” odnosi się do przedniego ekranu dotykowego, natomiast kiedy mowa o tylnym ekranie dotykowym, używany jest termin „tylny ekran dotykowy”.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Podczas jazdy należy zawsze zwracać uwagę na ruch i warunki panujące na drodze. Podczas jazdy nie należy używać ekranu dotykowego do zmiany ustawień, ponieważ rozpraszałoby to uwagę kierowcy i narażało bezpieczeństwo pasażerów i innych użytkowników drogi.

Ekran dotykowy umożliwia sterowanie wieloma funkcjami, które w tradycyjnych samochodach obsługuje się za pomocą fizycznych przycisków (dotyczy to na przykład ustawień ogrzewania i klimatyzacji w kabinie, świateł itp.). Ekran dotykowy służy także do sterowania multimediami, nawigacji, korzystania z funkcji rozrywki oraz dostosowywania pojazdu Model 3 do swoich preferencji. Często używane elementy sterujący na ekranie dotykowym można obsługiwać poleceniami głosowym, bez użycia rąk (patrz Polecenia głosowe).

Ponowne uruchomienie ekranu dotykowego może pomóc w sytuacji, gdy przestanie on reagować lub zacznie działać nieprawidłowo (patrz Ponowne uruchamianie ekranu dotykowego).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Nie nakładaj folii ochronnej na ekran dotykowy. Może to spowodować niezamierzone dotknięcia ekranu dotykowego (tzw. dotknięcia fantomowe), opóźnioną reakcję lub brak reakcji na dotyk, wyładowania elektrostatyczne, które mogą uszkodzić ekran dotykowy itp. Wszelkie uszkodzenia spowodowane założeniem na ekran folii ochronnej nie są objęte gwarancją.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Ilustracje służą do wyłącznie lepszemu zrozumieniu. Wyświetlane informacje różnią się w zależności od wyposażenia pojazdu, wersji oprogramowania, rynku i ustawionego języka.
Ekran dotykowy z ikonami i objaśnieniami
 1. Pasek stanu: Elementy sterujące i informacje o stanie pojazdu dostępne na górnym pasku (patrz Ikony na górnym pasku stanu).
 2. Nawigacja: Pozwala zmienić orientację mapy, znaleźć miejsce docelowe lub wyznaczyć do niego trasę, a także zmienić ustawienia nawigacji (patrz Mapy i nawigacja).
 3. Stan pojazdu W tym obszarze pojawiają się dynamicznie aktualizowane informacje o pojeździe Model 3 dotyczące jazdy, parkowania, otwierania drzwi, włączania świateł itp. W trakcie jazdy należy obserwować ten obszar, ponieważ wyświetlane są w nim ważne informacje, takie jak prędkość jazdy i komunikaty ostrzegawcze (patrz Stan pojazdu). Gdy w pojeździe jest włączone położenie postojowe, użytkownik może otworzyć pokrywy lub klapkę gniazda ładowania. W tym obszarze znajdują się również „karty” skrótów do multimediów oraz informacji o ciśnieniu opon i podróży.

  Gdy aktywna jest opcja jazdy w pełni autonomicznej (zależnie od wyposażenia), w obszarze stanu pojazdu wyświetlane są wizualizacje drogi i otoczenia samochodu. Wizualizację można powiększyć/zmniejszyć, przeciągając obszar stanu pojazdu na boki. Powiększenie wizualizacji pozwala wyświetlić więcej informacji na temat jezdni i elementów otoczenia, w tym oznaczeń dróg, świateł stopu i obiektów (takich jak kosze na śmieci i słupy).

 4. Pasek trybu jazdy: pozwala włączyć położenie postojowe oraz tryby jazdy do przodu i do tyłu lub tryb neutralny. Aby wyświetlić pasek trybu jazdy, należy przesunąć palec po ekranie dotykowym od krawędzi w stronę pasażera. (Patrz Zmiana biegów.)
 5. Sterowanie: umożliwia obsługę różnych funkcji i dostosowanie pojazdu Model 3 do swoich preferencji. Na mapie ukaże się ekran Sterowanie. Dotknij opcji na ekranie Sterowanie, aby wyświetlić różne ustawienia i preferencje powiązane z wybraną opcją.

  Aby znaleźć określone ustawienie, dotknij Szukaj w górnej części ekranu Sterowanie. Wprowadzaj zmiany bezpośrednio w wynikach lub dotknij łącza, aby przejść do odpowiedniej opcji w menu Sterowanie.

  Ikona informacji
  Ikony informacji wyświetlane obok poszczególnych ustawień pozwalają wyświetlić okno z przydatnymi informacjami na temat danego ustawienia.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Wiele elementów sterujących pojazdu, ustawień i preferencji (takich jak układ klimatyzacji, multimedia i nawigacja) można regulować bez użycia rąk za pomocą poleceń głosowych (patrz Polecenia głosowe).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Poprzez długie naciśnięcie przycisku można także przesłać opinię na temat ekranu dotykowego.
 6. Sterowanie klimatyzacją (kierowca): Strzałka w prawo i lewo służą do podwyższania/obniżania temperatury w kabinie. Dotknij opcji Oddzielnie, aby wyświetlać oddzielnie elementy sterujące kierowcy i pasażera. Dotknięcie ikony wentylatora pozwala dostosować ustawienia klimatyzacji (patrz Elementy sterujące klimatyzacji). System sterowania klimatyzacją wyświetla kiedy dla elementów sterujących temperaturą została włączona opcja Oddzielnie, mająca na celu rozdzielenie elementów sterujących kierowcy i pasażera.
 7. Ikona skrótu do odtwarzacza multimedialnego: Gdy używana jest aplikacja odtwarzacza multimedialnego, przesunięcie pozwala minimalizować i maksymalizować obraz.
 8. Widok parkingu na pełnym ekranie: Po przesunięciu w stronę pasażera pojawi się Widok parkingu na pełnym ekranie oraz dostępne będą elementy sterujące multimediów i nawigacji.
 9. Moje aplikacje: Aby uzyskać dostęp do często używanych aplikacji i elementów sterujących za jednym dotknięciem, możesz wybrać elementy wyświetlane w tym miejscu. Patrz Dostosowywanie obszaru Moje aplikacje.
 10. Interfejs uruchamiania aplikacji: Dotknij interfejsu uruchamiania aplikacji, aby otworzyć zasobnik aplikacji. Następnie dotknij dowolnej aplikacji, aby ją otworzyć. Wybrana aplikacja wyświetli się nad mapą. Aby zamknąć aplikację, przeciągnij ją w dół.
 11. Ostatnie aplikacje: Pokazuje ostatnio używane aplikacje. Liczba wyświetlanych ostatnio używanych aplikacji zależy od tego, ile aplikacji dodano do obszaru Moje aplikacje. Jeśli do obszaru Moje aplikacje zostanie dodana maksymalna liczba aplikacji, wyświetlane będą tylko najnowsze aplikacje.
 12. Sterowanie klimatyzacją (pasażer): Wyświetla się, gdy dla elementów sterujących temperaturą została włączona opcja Oddzielnie, mająca na celu rozdzielenie elementów sterujących kierowcy i pasażera.
 13. Regulacja głośności: Umożliwia sterowanie poziomem dźwięku odtwarzacza multimedialnego i połączeń telefonicznych (patrz Regulacja głośności). Głośność wskazówek nawigacji jest ustawiana osobno (patrz Mapy i nawigacja).

Dostosowywanie obszaru Moje aplikacje

Aby uzyskać dostęp do często używanych aplikacji i elementów sterujących za jednym dotknięciem, można dostosować sposób wyświetlania w Moich aplikacjach na dolnym pasku ekranu dotykowego:

 1. Uruchom tryb dostosowywania, dotykając w obszarze Moje aplikacje dowolnej aplikacji i przytrzymując ją lub dotykając dowolnego elementu sterującego i przytrzymując go. Jeśli ten obszar jest pusty, dotknij interfejsu uruchamiania aplikacji.
 2. Przeciągnij dowolną aplikację lub element sterujący z zasobnika aplikacji do Moich aplikacji na dolnym pasku.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Ogrzewanie siedzeń wybrane z zasobnika aplikacji wyświetla się obok temperatury, a nie w obszarze Moje aplikacje.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Po dodaniu maksymalnej liczby aplikacji lub elementów sterujących do Moich aplikacji dodanie kolejnej aplikacji spowoduje usunięcie aplikacji znajdującej się najbardziej na prawo.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Usuń aplikację lub element sterujący z Moich aplikacji, dotykając go i przytrzymując, a następnie dotykając związanego z nim znaku „X”.

Ikony na górnym pasku stanu

odblokowany zamek
Pozwala zablokować/odblokować zamki wszystkich drzwi i pokryw.
16:20
Pojazd automatycznie aktualizuje czas. Jeśli czas nie je prawidłowy, upewnij się, że pojazd ma łączność z internetem i odbiera sygnał GPS, a oprogramowanie pojazdu jest aktualne.
dom ze strzałką w środku
Pojawia się na pasku stanu ekranu dotykowego wyłącznie w przypadku, gdy pojazd Model 3 wykrywa zaprogramowane urządzenie HomeLink w zasięgu, a na ekranie dotykowym nie wyświetla się aktualnie ekran lub wyskakujące okno systemu HomeLink. Patrz Inteligentny garaż.
półkole z mniejszym kółkiem ponad nim
Wyświetla na ekranie dotykowym pasek stanu wyłącznie po zaparkowaniu pojazdu Model 3. Możesz dodawać, konfigurować (również Tryb parkingowego i Funkcję szybkiego wsiadania),a także szybko przełączać się pomiędzy profilami kierowców. Dostęp do profili kierowców można uzyskać za pośrednictwem górnej części dowolnego ekranu Sterowanie. Patrz Profile kierowców.
Kółko w kółku
Dostępne, gdy pojazd Model 3 jest zaparkowany. Dotknięcie pozwala ręcznie włączać i wyłączać tryb wartownika podczas bieżącej podróży. Aby umożliwić automatyczne włączanie (lub wyłączanie) trybu wartownika po każdym opuszczeniu pojazdu, należy włączyć tę opcję, wybierając kolejno Sterowanie > Bezpieczeństwo > Tryb wartownika. Patrz Tryb wartownika, aby uzyskać więcej informacji.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeśli tryb wartownika zostanie włączony lub wyłączony przy użyciu opcji Sterowanie > Tryb wartownika, skróty na ekranie dotykowym pojazdu i w aplikacji mobilnej będą obsługiwać wyłącznie bieżącą podróż.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W części pojazdów wyprodukowanych w przybliżeniu po 1 listopada 2021 r. porty USB w konsoli środkowej mogą umożliwiać tylko ładowanie urządzeń. Do innych funkcji należy używać portu USB, który znajduje się w schowku podręcznym.
kółko z promieniami wybiegającymi w górę
Pojawia się, gdy pojazd Model 3 jest połączony z siecią Wi-Fi.
linie, których wysokość zwiększa się od lewej do prawej
Pojawia się, gdy pojazd Model 3 jest podłączony do sieci komórkowej. Dotknij tej ikony, aby uzyskać szybki dostęp do ustawień Wi-Fi.
linie, których wysokość zwiększa się od lewej do prawej, z biegnąca przez nie linią
Pojawia się, gdy połączenie pojazdu Model 3 z siecią komórkową jest niedostępne. Dotknij tej ikony, aby uzyskać szybki dostęp do ustawień Wi-Fi.
żółta postać i poduszka powietrzna oraz napis „PODUSZKA PASAŻERA WYŁ.”
Stan przedniej poduszki powietrznej pasażera (patrz Poduszki powietrzne).
SOS z telefonem
Dotknięcie tej ikony pozwala skontaktować się ze służbami ratowniczymi i otrzymać informacje dotyczące bezpieczeństwa publicznego w przypadku poważnego wypadku lub urazu (patrz Połączenie alarmowe:).
telefon komórkowy z ikoną GPS

Pojawia się, gdy właściciel, dodany kierowca lub używana aplikacja innej firmy aktywnie uzyskuje informacje o lokalizacji GPS pojazdu dostępnej w aplikacji mobilnej Tesla. Szczegółowe informacje można uzyskać, dotykając ikony. Aby wyłączyć to ustawienie, wybierz kolejno Bezpieczeństwo > Zezwól na dostęp mobilny.

Wyskakujące komunikaty i ostrzeżenia dotyczące pojazdu

W dolnej części ekranu dotykowego wyświetlają się wyskakujące komunikaty. Na przykład przypomnienie dotyczące niezapiętego pasa bezpieczeństwa przy zajętym siedzeniu, alert o połączeniu przychodzącym, wiadomość tekstowa (jeżeli dotyczy) oraz polecenia głosowe (jeżeli są używane). W stosownych przypadkach należy dotknąć odpowiednich opcji widocznych przy tych komunikatach (np. aby odebrać/odrzucić połączenie telefoniczne, wybrać opcję z menu reflektorów itp.). Aby odrzucić komunikat, przeciągnij po nim palcem w dół.

Jeśli na ekranie dotykowym pojazdu pojawi się ostrzeżenie, dotknij przycisku Dowiedz się więcej, aby uzyskać więcej informacji na temat ostrzeżenia i sposobu jego rozwiązania. Listę alertów i powiadomień dotyczących pojazdów można wyświetlić, dotykając ikony dzwonka u góry opcji Sterowanie.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Nie wszystkie alerty dostarczają w tym momencie dodatkowych informacji.

Ponowne uruchamianie ekranu dotykowego

Można ponownie uruchomić ekran dotykowy, jeśli nie reaguje lub działa w sposób nietypowy.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Ekran dotykowy można uruchomić ponownie tylko wtedy, gdy pojazd stoi z włączonym położeniem postojowym. W trakcie tego procesu niedostępne są informacje o stanie pojazdu, ostrzeżenia, kamera cofania itp.
 1. Włącz położenie postojowe.
 2. Naciśnij oba przyciski przewijania na kierownica i przytrzymaj je, aż ekran dotykowy zmieni kolor na czarny. Wciśnięcie pedału hamulca podczas przytrzymywania przycisków przewijania nie ma na nic wpływu i nie jest wymagane.
  Kierownica ze zbliżeniem na strzałki w górę wskazujące na lewy i prawy przycisk przewijania.
 3. Po kilku sekundach pojawi się logo Tesla. Ekran uruchomi się ponownie po ok. 30 sekundach. Jeżeli po upływie kilku minut ekran nadal nie będzie reagować lub będzie działać nieprawidłowo, spróbuj wyłączyć i włączyć zasilanie pojazdu (jeśli to możliwe). Patrz Włączanie i wyłączanie zasilania pojazdu.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Naciśnięcie przycisków przewijania powoduje tylko ponowne uruchomienie ekranu dotykowego. Nie uruchamia ponownie żadnego innego elementu pojazdu i nie włącza ani nie wyłącza zasilania Model 3.

Tylny ekran dotykowy

Tylny ekran dotykowy daje pasażerom na tylnych siedzeniach dostęp do następujących funkcji:

 1. Zasilanie: Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć tylny układ klimatyzacji.
 2. Szybkość pracy tylnego wentylatora Dotknij, aby ustawić szybkość pracy wentylatora.
 3. Tylny wentylator: Umożliwia włączenie i wyłączenie tylnego wentylatora, regulację jego prędkości i sterowanie kierunkiem tylnych nawiewów (patrz Regulacja przednich i tylnych nawiewów).
 4. Fotele: Steruj ogrzewaniem tylnych siedzeń i przesuwaj przednie siedzenie do przodu/do tyłu za pomocą strzałek.
 5. Multimedia: Odtwarzanie, wstrzymywanie, pomijanie lub przewijanie do tyłu odtwarzanego utworu (patrz Multimedia).
 6. Filmy: Daje dostęp do usług strumieniowego przesyłania filmów.
 7. Ustawienia: Umożliwia sparowanie dwóch zestawów słuchawkowych Bluetooth, zmianę poziomu jasności lub oczyszczenie ekranu.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Przedniego ekranu dotykowego można także użyć do sparowania słuchawek Bluetooth z tylnym wyświetlaczem poprzez uruchomienie aplikacji do obsługi tylnego ekranu.
 8. Głośność: Dotknij, aby wyregulować głośność
 9. Ustawienie domyślne fali nadmuchu: Dotknij, aby szybko skierować nadmuch powietrza na twarz lub ciało pasażera. Skieruj nadmuch powietrza dokładnie w wybrane miejsce, dotykając i przesuwając falę nadmuchu na ekranie dotykowym.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Można również użyć przedniego ekranu dotykowego, aby wyregulować ustawienia klimatyzacji w tylnej części kabiny (patrz Dostosowanie ustawień klimatyzacji).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Regulacja multimediów i głośności umożliwia również dostosowanie ustawień w przedniej części kabiny.

Sterowanie tylnym ekranem z miejsca z przodu

Aby sterować tylnym ekranem dotykowym z miejsca z przodu, otwórz aplikację zdalnego sterowania tylnym ekranem na dolnym pasku przedniego ekranu dotykowego. Poza sterowaniem dźwiękiem, wideo i klimatyzacją, możesz zablokować tylny wyświetlacz w aplikacji lub wybierając kolejno Sterowanie > Wyświetlacz > Zablokuj tylny wyświetlacz.

Dostosowywanie ustawień wyświetlacza i dźwięku

Dotknij opcji Sterowanie > Wyświetlacz, aby dostosować ustawienia wyświetlacza do własnych preferencji.

 • Wygląd: Dostosowanie jasności wyświetlacza: Dark lub Light. Po wybraniu opcji Auto ekran będzie się automatycznie przełączać w zależności od intensywności oświetlenia zewnętrznego.
 • Redukcja niebieskiego światła: Po włączeniu tej funkcji wyświetlacz automatycznie dostosowuje się tak, aby używać cieplejszych kolorów w nocy.
 • Jasność: Ręczne przeciągnięcie suwaka pozwala sterować poziomem jasności. W przypadku ustawienia trybu wyświetlacza na Auto ekran dotykowy bierze pod uwagę nie tylko warunki otoczenia, ale także preferencje użytkownika. Model 3 zapamiętuje na przykład, jakie ustawienia jasności wybrał użytkownik, a następnie odpowiednio się dostosowuje.
 • Tryb czyszcz. ekranu: Po włączeniu tej opcji ekran ciemnieje i tymczasowo wyłącza się, co ułatwia jego wyczyszczenie. Aby wyjść z trybu czyszczenia ekranu, postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
 • Język ekranu dotykowego: Pozwala wybrać język używany na ekranie dotykowym.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Model 3 Zmiana języka jest możliwa tylko po wybraniu położenia postojowego. Po zmianie języka następuje niewielkie opóźnienie działania, ponieważ pojazd Model 3 wyłącza i ponownie włącza ekran dotykowy.
 • Język rozpoznawania poleceń: Wybierz język, w którym będziesz wypowiadać polecenia głosowe.
 • Język nawigacji głosowej: Pozwala wybrać język, jakiego system nawigacji ma używać do obsługi wypowiadanych instrukcji.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  W przypadku języków wymagających pobrania wybierz język z listy rozwijanej, aby zainicjować pobieranie (wymagane połączenie Wi-Fi).
 • Rozmiar tekstu: Wybierz Standardowy lub duży, aby dostosować rozmiar tekstu na ekranie dotykowym pojazdu.
 • Time: Pozwala wybrać 12- lub 24-godzinny format wyświetlania godziny.
 • Format regionu (o ile dostępny): Pozwala wybrać region, aby zdefiniować konwencję formatu dat (mm dd rr/dd-mm-rr itp.) i separatora dziesiętnego (5.123, 5,123 itp.).
 • Wyświetlacz energii: Można wybrać wyświetlanie pozostałej energii i jednostek ładowania jako wartości procentowej pozostałej energii akumulatora lub jako szacunkowej odległości, jaką można przejechać.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Przybliżone dane na temat dostępnej energii mogą być tylko ogólną wskazówką przy przewidywaniu czasu, kiedy konieczne będzie naładowanie akumulatora. Na zużycie energii wpływa wiele czynników. Patrz Czynniki wpływające na zużycie energii.
 • Dystans: Wybierz, czy chcesz wyświetlać wymiary w systemie metrycznym (km, cm itp.) czy imperialnym (mile, cale itp.).
 • Temperatura: Wybór wyświetlania temperatury w stopniach Fahrenheita lub Celsjusza.
 • Ciśnienie opon: Wybór wyświetlania ciśnienia w oponach w BAR lub PSI.

Oprócz dostosowania wyświetlacza można włączyć tryb Joe, aby zmniejszyć głośność wszystkich dzwonków, które nie są związane z krytycznymi kwestiami bezpieczeństwa. W celu włączenia dotknij kolejno pozycji Sterowanie > Bezpieczeństwo > Tryb Joe.

Nazwa pojazdu

Aby jeszcze bardziej spersonalizować Twój pojazd, możesz nadać mu nazwę. Dotknij Sterowanie > Oprogramowanie > Nazwij pojazd po prawej stronie ekranu dotykowego, poniżej wizualizacji pojazdu Model 3. Jeśli Twój pojazd ma już nadaną nazwę, dotknij obecnej nazwy, aby ją zmienić. W wyświetlonym oknie wprowadź nową nazwę i dotknij Zapisz. Nazwa pojazdu Model 3 będzie widoczna także w aplikacji mobilnej Tesla.

Usuwanie danych osobowych przy użyciu funkcji przywrócenia ustawień fabrycznych

Podczas przekazywania własności pojazdu Model 3 należy ze względów bezpieczeństwa przywrócić ustawienia fabryczne przed usunięciem pojazdu z Twojego konta, dotykając Sterowanie > Serwis > Przywrócenie ustawień fabrycznych. Przed usunięciem danych pojazd Model 3 weryfikuje dane użytkownika, prosząc o podanie nazwy użytkownika i hasła do konta Tesla.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Ustawienia fabryczne można przywrócić wyłącznie, jeśli pojazd jest przypisany do Twojego konta. Po usunięciu pojazdu z Twojego konta nie będziesz mieć dostępu do funkcji przywracania ustawień fabrycznych i usuwania wszystkich danych osobowych.