Uruchamianie i wyłączanie

Uruchamianie

Gdy kierowca otwiera drzwi i wsiada do pojazdu Model 3, ekran dotykowy zostaje uruchomiony i można korzystać z wszystkich elementów sterowania. Aby zmienić bieg w pojeździe Model 3, naciśnij pedał hamulca i przeciągnij na pasku trybu jazdy na ekranie dotykowym w górę, aby jechać do przodu, lub w dół, aby jechać do tyłu (patrz Zmiana biegów).

Jeśli opcja Automatyczny wybór biegu po postoju jest włączona, pojazd Model 3 automatycznie wybierze tryb jazdy do przodu lub do tyłu w zależności od wykrytych warunków otoczenia. Naciśnięcie pedału hamulca powoduje włączenie trybu jazdy wyświetlonego na pasku trybu jazdy na ekranie dotykowym (pod warunkiem że drzwi kierowcy są zamknięte, a pas bezpieczeństwa kierowcy zapięty). Po naciśnięciu pedału przyspieszenia pojazd zaczyna jechać w tym kierunku.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Automatyczny wybór biegu po postoju, wybierz kolejno Sterowanie > Dynamika > Automatyczny wybór biegu po postoju.

Przed wciśnięciem pedału przyspieszenia, gdy włączona jest funkcja Automatyczny wybór biegu po postoju, sprawdź na ekranie dotykowym, czy Model 3 wybrał zamierzony tryb jazdy (do przodu lub bieg wsteczny). Jeśli wybór nie był prawidłowy lub funkcja Automatyczny wybór biegu po postoju nie jest włączona, wybierz nowy tryb jazdy, przeciągając na pasku biegu na ekranie dotykowym w górę (aby jechać do przodu) lub w dół (aby jechać do tyłu). Patrz Zmiana biegów.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeżeli funkcja Kod PIN umożliwiający jazdę jest włączona (patrz Kod PIN umożliwiający jazdę), pojazd Model 3 będzie mógł rozpocząć jazdę wyłącznie, gdy użytkownik wpisze na ekranie dotykowym prawidłowy kod PIN.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeżeli przy wyłączonej opcji Pasywne wsiadanie użytkownik w ciągu około pięciu minut nie uruchomi zasilania pojazdu Model 3 przez naciśnięcie pedału hamulca, na ekranie dotykowym, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, a ruszenie stanie się możliwe dopiero po zablokowaniu i ponownym odblokowaniu kluczykiem pojazdu Model 3.

Wszystkie informacje, które są potrzebne podczas jazdy pojazdem Model 3, pojawiają się na ekranie dotykowym.

Jazda wyłączona, wymagane uwierzytelnienie

Jeżeli pojazd Model 3 nie wykryje kluczyka w momencie wciśnięcia pedału hamulca (kluczyk w telefonie nie zostanie wykryty albo upłyną dwie minuty od chwili użycia karty klucza), ekran dotykowy wyświetli komunikat informujący, że do rozpoczęcia jazdy konieczne jest uwierzytelnienie.

W takiej sytuacji należy umieścić kartę klucza w dowolnej stacji dokującej na telefon, by czytnik RFID mógł ją odczytać. Dwuminutowy okres uwierzytelnienia zostaje zresetowany i pojazd Model 3 można uruchomić poprzez wciśnięcie pedału hamulca.

Umieszczanie karty klucza na konsoli środkowej w celu uwierzytelnienia przed jazdą.

Istnieje szereg czynników, które mogą zakłócać wykrywanie przez pojazd Model 3 klucza telefonicznego (np. słaba lub rozładowana bateria urządzenia, która uniemożliwia komunikację Bluetooth).

Należy zawsze mieć przy sobie klucz telefoniczny lub kartę klucza. Po zakończeniu jazdy klucz jest niezbędny do ponownego uruchomienia pojazdu Model 3. Z kolei przy wysiadaniu z pojazdu kierowca musi mieć przy sobie klucz, aby możliwe było ręczne lub automatyczne zablokowanie zamków pojazdu Model 3.

Wyłączanie zasilania

Po zakończeniu jazdy i włączeniu położenia postojowego wystarczy wyjść z pojazdu. Pojazd Model 3 wyłączy się automatycznie, gdy kierowca wysiądzie, zabierając ze sobą klucz telefoniczny. Wyłączy się również ekran dotykowy.

Model 3 wyłącza się też automatycznie po 30 minutach od chwili włączenia położenia postojowego, nawet jeżeli kierowca pozostał na swoim miejscu.

Jeżeli pojazd Model 3 nie porusza się, kierowca może go samodzielnie wyłączyć, siedząc na swoim miejscu, choć zazwyczaj nie jest to potrzebne. W tym celu należy wybrać opcję Sterowanie > Bezpieczeństwo > Wyłącz zasilanie. Model 3 po chwili automatycznie włączy zasilanie po naciśnięciu pedału hamulca lub dotknięciu ekranu dotykowego.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Model 3 automatycznie włącza położenie postojowe w przypadku wykrycia, że kierowca opuszcza pojazd (np. pas bezpieczeństwa kierowcy zostanie odpięty, a pojazd jest niemal nieruchomy). Jeżeli włączysz bieg neutralny, pojazd automatycznie włączy położenie postojowe, gdy otworzysz drzwi, aby wysiąść. Aby pozostawić w pojeździe włączone położenie neutralne, konieczne jest włączenie trybu transportowego (patrz Wskazówki dla przewoźników).

Włączanie i wyłączanie zasilania pojazdu

Można włączyć i wyłączyć zasilanie Model 3, jeżeli działa on w sposób nietypowy lub wyświetla nieokreślony alert.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeśli ekran dotykowy nie reaguje lub działa w sposób nietypowy, uruchom go ponownie przed włączeniem i wyłączeniem zasilania pojazdu (patrz Ponowne uruchamianie ekranu dotykowego).
  1. Włącz położenie postojowe.
  2. Na ekranie dotykowym wybierz opcję Sterowanie > Bezpieczeństwo > Wyłącz zasilanie.
  3. Zaczekaj co najmniej dwie minuty, nie podejmując żadnej interakcji z pojazdem. Nie otwieraj drzwi, nie dotykaj pedału hamulca ani ekranu dotykowego itp.
  4. Po dwóch minutach naciśnij pedał hamulca lub otwórz drzwi, aby aktywować pojazd.