Kamery cofania

Umiejscowienie kamery

Model 3 jest wyposażony w kamerę widoku wstecznego umieszczoną ponad tylną tablicą rejestracyjną.

Tył pojazdu ze zbliżeniem na tylną kamerę.

Obraz z kamery widoku wstecznego pojawia się na ekranie dotykowym, gdy zostanie włączony wsteczny bieg. Linie ukazują tor jazdy przewidziany na podstawie ustawienia kierownica. Linie przesuwają się w miarę poruszania kierownica.

Model 3 wyświetla także obraz z kamer bocznych (zależnie od wyposażenia). Aby ukryć lub pokazać obraz z kamer bocznych, wystarczy po prostu przesunąć palcem w górę lub w dół.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Na ekranie dotykowym pojawiają się także w formie graficznej informacje przekazywane przez funkcję Asystenta parkowania (patrz Funkcja Asystent parkowania).
ikona kamery na ekranie dotykowym
Aby w dowolnym momencie wyświetlić obraz z kamer widoku wstecznego, otwórz interfejs uruchamiania aplikacji i dotknij aplikacji kamery.

Jeśli podczas cofania na ekranie dotykowym pojawi się czarny ekran zamiast obrazu z kamery widoku wstecznego, przed kontynuowaniem manewru należy spojrzeć w lusterka i upewnić się, że otoczenie jest bezpieczne. Jeśli nie będzie można uruchomić kamery widoku wstecznego przez długi czas, użyj aplikacji mobilnej, aby umówić się na wizytę serwisową.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nigdy nie wolno zakładać, że kamery zawsze bezbłędnie poinformują, czy w danym obszarze nie ma żadnych przeszkód ani osób. Na obrazie z kamer mogą nie być widoczne pewne obiekty lub przeszkody, które mogą spowodować uszkodzenia lub obrażenia. Istnieje ponadto szereg czynników zewnętrznych, które mogą pogorszyć działanie kamer, takie jak zasłonięcie lub zabrudzenie obiektywu. W związku z tym całkowite poleganie na kamerach w zakresie wykrywania przeszkód na torze ruchu pojazdu Model 3 może skutkować uszkodzeniami pojazdu lub napotkanych obiektów, a potencjalnie także poważnymi obrażeniami. Zawsze należy wzrokowo kontrolować odpowiedni obszar. Podczas cofania należy patrzeć w lusterka i przez ramię. Widok z kamer może być tylko wskazówką. Kamera nie zastępuje wzrokowego sprawdzenia sytuacji przez kierowcę i nie zwalnia z obowiązku zachowania ostrożności.

Aby obraz z kamery był wyraźny, obiektyw musi być czysty i odsłonięty. Patrz Czyszczenie.