Kluczyki

Typy kluczyków

Model 3 obsługuje następujące typy kluczyków:
 • Klucz telefoniczny — pozwala ustawić telefon jako „klucz telefoniczny”. Telefon będzie komunikować się z pojazdem Model 3 przez Bluetooth. Klucz telefoniczny obsługuje automatyczne blokowanie i odblokowywanie.
 • Karta klucza — firma Tesla dostarcza dwie karty klucza, które komunikują się z pojazdem Model 3 za pomocą sygnałów RFID (komunikacji radiowej na krótkie odległości). Karta klucza pozwala „uwierzytelnić” klucze telefoniczne do obsługi pojazdu Model 3, a także dodawać i usuwać inne kluczyki. W przeciwieństwie do klucza telefonicznego i kluczyków zdalnego sterowania, karta klucza nie obsługuje automatycznego blokowania i odblokowywania. W przypadku rozładowania, zgubienia lub ukradzenia klucza telefonicznego karta klucza pozwala odblokować, uruchomić i zablokować pojazd Model 3.
 • Kluczyk zdalnego sterowania — kluczyk zdalnego sterowania (zależnie od wyposażenia) umożliwia naciśnięcie przycisków w celu otwarcia przedniego i tylnego bagażnika oraz odblokowania, zablokowania i prowadzenia pojazdu Model 3. Kluczyk zdalnego sterowania także obsługuje automatyczne blokowanie i odblokowywanie, jeśli jest dostępny na Twoim rynku (patrz Blokada po odejściu), a także może służyć jako kopia zapasowa kluczyka w telefonie.

Model 3 pozwala łącznie korzystać z 19 kluczyków — mogą to być klucze telefoniczne, karty klucza i maksymalnie cztery kluczyki zdalnego sterowania.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Pamiętaj by, wybierając się w podróż, mieć kluczyk przy sobie. Pojazd Model 3 po uruchomieniu może co prawda kontynuować jazdę i oddalić się od kluczyka, ale gdy pojazd się wyłączy, jego ponowne włączenie bez kluczyka będzie niemożliwe.

Klucz telefoniczny

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Nie zostawiaj sparowanego telefonu w pojeździe (np. gdy jesteś na spacerze albo na plaży). Jeśli musisz zostawić telefon w pojeździe, wyłącz Bluetooth i/lub telefon.

Użycie telefonu jako kluczyka jest wygodnym sposobem otworzenia pojazdu Model 3. Gdy użytkownik zbliża się do pojazdu, systemy wykrywają sygnał Bluetooth z jego telefonu i po pociągnięciu za klamkę odblokowują zamki. Drzwi zostaną także zablokowane, gdy użytkownik wysiądzie z pojazdu i oddali się z kluczem telefonicznym (o ile włączona jest opcja Blokada po odejściu) (patrz Blokada po odejściu).

Aby móc otwierać pojazd Model 3 przy użyciu telefonu, wykonaj poniższe czynności, aby uwierzytelnić swoje urządzenie:

 1. Pobierz na telefon aplikację mobilną Tesla.
 2. Zaloguj się w aplikacji mobilnej Tesla, korzystając z nazwy użytkownika i hasła do konta Tesla.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Aby móc korzystać z pojazdu Model 3 za pomocą telefonu, użytkownik musi być stale zalogowany na swoje konto Tesla.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Jeśli z kontem Tesla jest połączonych wiele pojazdów, musisz upewnić się, że pojazd, do którego ma mieć dostęp aplikacja mobilna, jest aktualnie wybrany w aplikacji mobilnej.
 3. Upewnij się, że spełnione są następujące warunki:
  • Parametry ogólne funkcji Bluetooth telefonu są aktywne.
  • W ustawieniach telefonu włączono funkcję Bluetooth dla aplikacji mobilnej Tesla. Przykładowo w telefonie należy przejść do sekcji Ustawienia, wybrać aplikację mobilną Tesla i upewnić się, że funkcja Bluetooth jest włączona.
  • Zezwolono na dostęp do lokalizacji pojazdu. Otwórz aplikację mobilną Tesla w ustawieniach telefonu i wybierz opcję Lokalizacja > Zawsze Aby uzyskać maksymalny komfort obsługi, pozwól aplikacji działać w tle.
  • Włącz dostęp mobilny na ekranie dotykowym pojazdu (Sterowanie > Bezpieczeństwo > Zezwalaj na dostęp mobilny).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Model 3 komunikuje się z telefonem za pośrednictwem połączenia Bluetooth. Pamiętaj, że korzystanie z połączeń Bluetooth wymaga zapasu energii w akumulatorze i że wiele telefonów wyłącza obsługę Bluetooth, gdy poziom naładowania akumulatora jest niski.
 4. Znajdując się w pojeździe lub w jego pobliżu otwórz aplikację mobilną Tesla i dotknij opcji Skonfiguruj klucz telefoniczny na ekranie głównym lub przejdź do opcji Bezpieczeństwo > Skonfiguruj klucz telefoniczny. Podążaj za komunikatami wyświetlanymi w aplikacji mobilnej i na ekranie dotykowym pojazdu, aby skonfigurować klucz telefoniczny.

Aby wyświetlić listę kluczyków, które obecnie umożliwiają dostęp do pojazdu Model 3, lub usunąć klucz telefoniczny, wybierz Sterowanie > Blokady (patrz Zarządzania kluczykami).

Model 3 może łączyć się jednocześnie z trzema kluczami telefonicznymi. Dlatego jeśli wykryte zostaną więcej niż trzy klucze telefoniczne, a użytkownik chce uwierzytelnić lub sparować nowy telefon, pozostałe połączone klucze telefoniczne należy przenieść poza zasięg lub wyłączyć ich komunikację Bluetooth.

Po uwierzytelnieniu telefonu do komunikacji z pojazdem Model 3 jako klucza telefonicznego nie jest już wymagane połączenie internetowe. Aby korzystać z telefonu w trybie głośnomówiącym, uzyskać dostęp do kontaktów w telefonie, odtwarzać multimedia z telefonu itp., telefon musi także zostać sparowany i połączony z pojazdem jako urządzenie Bluetooth (patrz Bluetooth).

Niektóre smartfony z obsługą funkcji NFC mogą być używane do blokowania/odblokowywania samochodu w taki sam sposób jak karta klucza. Upewnij się, że aplikacja mobilna Tesla jest prawidłowo sparowana z pojazdem i włącz NFC w swoim telefonie. Następnie po prostu przytrzymaj urządzenie przy słupku drzwi po stronie kierowcy, aby zablokować lub odblokować drzwi. Dokładne informacje dotyczącego korzystania z tej funkcji można znaleźć w instrukcji smartfona.

Karta klucza

Firma Tesla dołącza do pojazdu Model 3 dwie karty klucza, których rozmiar pozwala przechowywać je w portfelu.

Aby użyć karty klucza do odblokowania lub zablokowania pojazdu Model 3, umieść ją w położeniu przedstawionym na ilustracji i dotknij nią czytnika kart znajdującego się mniej więcej w jednej trzeciej wysokości słupka drzwi po stronie kierowcy. Po wykryciu karty pojazd Model 3 błyśnie zewnętrznymi światłami, lusterka rozłożą się lub złożą (jeżeli opcja Złóż lusterka jest włączona), rozlegnie się sygnał dźwiękowy (jeśli jest włączona opcja Dźwięk potwierdzenia blokady), a zamki drzwi zostaną odblokowane lub zablokowane.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Może być konieczne fizyczne dotknięcie kartą klucza bezprzewodowej ładowarki telefonu lub słupka drzwi po stronie kierowcy, a także przytrzymanie jej przy nadajniku przez jedną lub dwie sekundy.
Ilustracja osoby przykładającej kartę klucza do słupka drzwi po stronie kierowcy.

Po wejściu do wnętrza włącz zasilanie pojazdu Model 3, naciskając pedał hamulca w ciągu dwóch minut od zeskanowania karty klucza (patrz Uruchamianie i wyłączanie). Po upływie dwóch minut potrzebne będzie ponowne uwierzytelnienie przez zbliżenie karty klucza do czytnika znajdującego się w bezprzewodowej ładowarce telefonu na konsoli środkowej. Od chwili wykrycia karty rozpocznie się kolejny dwuminutowy okres uwierzytelnienia.

Karta klucza z koncentrycznymi okręgami na konsoli środkowej
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeśli opcja ta jest włączona, blokada po odejściu (patrz Blokada po odejściu) działa tylko wtedy, gdy odchodzisz, mając przy sobie telefon lub kluczyk zdalnego sterowania. Jeśli odchodzisz, mając przy sobie kartę klucza, Model 3 nie będzie automatycznie się odblokowywał/blokował.

Kluczyk zdalnego sterowania

W przypadku zakupienia kluczyka zdalnego sterowania możesz szybko zapoznać się z tym kluczem, myśląc o nim jak o miniaturowej wersji Model 3 z plakietką Tesli na przedniej stronie. Kluczyk ma trzy przyciski, które w dotyku są bardziej miękkie niż reszta jego powierzchni.

Kluczyk zdalnego sterowania Tesla z 3 objaśnieniami
 1. Przedni bagażnik — dwukrotne naciśnięcie odblokowuje przedni bagażnik.
 2. Zablokuj/odblokuj wszystko — pojedyncze kliknięcie blokuje wszystkie zamki drzwi i bagażników (drzwi i bagażniki muszą być zamknięte). Dwukrotne kliknięcie odblokowuje drzwi i oba bagażniki.
 3. Tylny bagażnik — dwukrotne kliknięcie odblokowuje tylny bagażnik. Przytrzymaj przez jedną–dwie sekundy w celu otwarcia klapki gniazda ładowania.

Po wejściu do wnętrza włącz zasilanie pojazdu Model 3, naciskając w ciągu dwóch minut pedał hamulca lub przycisk odblokowania na kluczyku zdalnego sterowania (patrz Uruchamianie i wyłączanie). Po upływie dwóch minut potrzebne będzie ponowne naciśnięcie przycisku odblokowania lub zbliżenie kluczyka zdalnego sterowania do czytnika znajdującego się za uchwytami na kubki na konsoli środkowej. Od chwili wykrycia kluczyka zdalnego sterowania rozpocznie się kolejny dwuminutowy okres uwierzytelnienia.

Wysiadając z pojazdu Model 3 lub zbliżając się do niego z kluczykiem zdalnego sterowania, użytkownik nie musi w chwili naciskania przycisku kierować go w stronę pojazdu Model 3, ale musi znajdować się w zasięgu.

Działanie kluczyka mogą zakłócać urządzenia radiowe, które pracują na zbliżonych częstotliwościach. W takim przypadku należy odsunąć kluczyk na odległość co najmniej 30 cm od innych urządzeń elektronicznych, takich jak telefony, laptopy itp.

Kluczyka zdalnego sterowania można użyć do korzystania z pojazdu nawet w przypadku rozładowania baterii kluczyka. Należy w tym celu zeskanować go za pomocą czytnika kart w słupku drzwi po stronie kierowcy (tak samo jak kartę).

Aby zapoznać się z instrukcją wymiany baterii, patrz Wymiana baterii w kluczyku zdalnego sterowania.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeden kluczyk zdalnego sterowania może służyć do obsługi kilku pojazdów Model 3, o ile zostanie uwierzytelniony (patrz Zarządzania kluczykami). W danym momencie kluczyk zdalnego sterowania współpracuje tylko z jednym pojazdem Model 3. Aby użyć kluczyka zdalnego sterowania z innym pojazdem Model 3, przyłóż go płaską stroną do czytnika w słupku drzwi po stronie kierowcy.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Model 3 może obsłużyć maksymalnie cztery różne kluczyki zdalnego sterowania.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Chroń kluczyk przed uderzeniami, wysokimi temperaturami i zalaniem. Unikaj kontaktu z rozpuszczalnikami, woskami i ściernymi środkami czyszczącymi.

Pasywne blokowanie i odblokowywanie zamków

Kluczyk zdalnego sterowania umożliwia wygodne blokowanie i odblokowywanie pojazdu Model 3 bez użycia rąk. Użytkownik musi mieć przy sobie sparowany kluczyk zdalnego sterowania, ale nie musi go używać. Model 3 wyposażony jest w czujniki otaczające pojazd, które wykrywają obecność kluczyka zdalnego sterowania w promieniu ok. dwóch metrów. Dzięki temu kluczyk zdalnego sterowania może znajdować się w kieszeni lub torebce i wystarczy pociągnąć za klamkę, aby odblokować drzwi. Noszenie kluczyka zdalnego sterowania ze sobą umożliwi również otworzenie bagażnika poprzez naciśnięcie zewnętrznej klamki bagażnika pojazdu bagażnik tylny. Jeśli włączona jest opcja Blokada po odejściu, Model 3 zostanie automatycznie zablokowany po opuszczeniu pojazdu przez użytkownika, gdy kluczyk zdalnego sterowania znajdzie się poza zasięgiem (patrz Blokada po odejściu). Funkcja pasywnego blokowania i odblokowywania zamków zostaje automatycznie włączona po sparowaniu kluczyka zdalnego sterowania z pojazdem Model 3.

Chociaż tego samego kluczyka zdalnego sterowania można używać z wieloma pojazdami, można go w danej chwili sparować tylko z jednym pojazdem. Aby aktywować kluczyk zdalnego sterowania sparowany z innym pojazdem, dotknij płaską stroną słupka drzwi po stronie kierowcy i naciśnij dowolny przycisk na kluczyku, aby potwierdzić.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W celu zwiększenia bezpieczeństwa, pasywne blokowanie i odblokowywanie wyłącza się po pięciu minutach postoju, gdy kluczyk znajduje się w zasięgu pojazdu, a pojazd nie jest używany (na przykład, gdy użytkownik stoi obok pojazdu). W takiej sytuacji należy potrząsnąć kluczykiem lub nacisnąć przycisk na kluczyku zdalnego sterowania, aby ponownie włączyć pasywne blokowanie i odblokowywanie.

Wymiana baterii w kluczyku zdalnego sterowania

W normalnych warunkach użytkowania bateria kluczyka zdalnego sterowania wystarcza na okres do jednego roku, w zależności od wersji pilota i wybranych ustawień pojazdu. Gdy bateria ulegnie rozładowaniu, na ekranie dotykowym wyświetlany jest odpowiedni komunikat.

Aby wymienić baterię w kluczyku zdalnego sterowania:

Kluczyk zdalnego sterowania Tesla
 1. Połóż kluczyk zdalnego sterowania przyciskami w dół na miękkiej powierzchni i zdejmij pokrywkę na spodzie, używając małego płaskiego przedmiotu.
 2. Wyjmij baterię z zacisków.
 3. Włóż nową baterie (typ CR2032) stroną „+” do góry, starając się nie dotykać jej płaskich powierzchni.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Przed włożeniem baterii do kluczyka należy wytrzeć ją do czysta i nie dotykać jej płaskich powierzchni. Bateria będzie pracować krócej, jeśli na płaskich powierzchniach pozostaną ślady palców.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Baterie CR2032 można kupić w każdym punkcie sprzedaży baterii.
 4. Trzymając spodnią pokrywkę pod kątem, ustaw jej zatrzaski naprzeciwko odpowiednich szczelin w kluczyku zdalnego sterowania, a następnie wciśnij pokrywkę tak, aby zatrzasnęła się na swoim miejscu.
 5. Sprawdź, czy kluczyk zdalnego sterowania działa poprzez zablokowanie i odblokowanie Model 3.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Baterie do kluczyków zdalnego sterowania stwarzają zagrożenie poparzeniem chemicznym i nie należy ich połykać. Kluczyk zdalnego sterowania zawiera baterię pastylkową. Połknięcie baterii pastylkowej może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu dwóch godzin i doprowadzić do śmierci. Nowe oraz zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeśli pojemnik na baterie nie umożliwia bezpiecznego zamknięcia, należy zaprzestać używania urządzenia i chronić je przed dostępem dzieci. W przypadku podejrzenia połknięcia baterii lub dostania się jej do wnętrza ciała w inny sposób należy bezzwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej.

Zarządzania kluczykami

Aby wyświetlić listę kluczyków z dostępem do Model 3, dotknij opcji Sterowanie > Zamki. Koło każdego kluczyka widnieje ikona określająca jego typ (klucz telefoniczny, karta klucza, kluczyk zdalnego sterowania). Użyj tej listy, aby zarządzać kluczykami, które mają dostęp do Model 3.

Model 3 obsługuje do 19 kluczyków. Po osiągnięciu tego limitu nowy kluczyk można dodać dopiero po usunięciu jednego z istniejących

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeden kluczyk może być używany z więcej niż jednym pojazdem Model 3. Dzięki temu, zamieniając jeden pojazd na drugi, nie trzeba używać wielu kluczyków. Jeśli użytkownik ustawi własną nazwę uwierzytelnionej karty klucza lub kluczyka zdalnego sterowania w jednym pojeździe Model 3 (poprzez wybranie ikony ołówka), każdy inny pojazd Model 3, w którym użytkownik uwierzytelni kartę klucza lub kluczyk zdalnego sterowania, także będzie wyświetlać tę nazwę.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeśli pojazd jest w leasingu, należy skontaktować się z leasingodawcą, aby dodać lub usunąć kluczyki.

Dodawanie kluczyka na ekranie dotykowym

Jeśli pojazd jest już sparowany z kartą klucza lub kluczykiem zdalnego sterowania, nowy kluczyk można sparować przy użyciu ekranu dotykowego.

 1. Na ekranie dotykowym dotknij kolejno opcji Sterowanie > Blokady > Kluczyki > Dodaj kluczyk.
 2. Zeskanuj nową kartę klucza lub kluczyk zdalnego sterowania na czytniku kart znajdującym się na jednej z bezprzewodowych ładowarek telefonu. Sygnał dźwiękowy oznacza, że karta klucza została rozpoznana.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Dodawany kluczyk zdalnego sterowania powinien mieć temperaturę pokojową. Sparowanie bardzo zimnego kluczyka zdalnego sterowania może być niemożliwe.
 3. Aby potwierdzić nowe sparowanie, zeskanuj kartę klucza lub pilota, które zostały wcześniej sparowane z pojazdem.
 4. Po zakończeniu nowy kluczyk pojawi się na liście. Dotknij przypisanej ikony ołówka, aby dostosować nazwę klucza.

Dodawanie kluczyków przy użyciu aplikacji mobilnej

Jeśli nie posiadasz działającej karty klucza lub działającego kluczyka zdalnego sterowania, możesz dodać nowy kluczyk przy użyciu aplikacji mobilnej Tesla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Wyłącznie właściciel pojazdu może sparować nowy kluczyk przy użyciu aplikacji mobilnej.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Funkcja parowania kluczyka przy użyciu aplikacji mobilnej jest obsługiwana przez aplikację mobilną Tesla w wersji 4.29.0 i dostępna w pojazdach z oprogramowaniem w wersji 2022.40 lub nowszej.
 1. Będąc we wnętrzu lub w pobliżu pojazdu otwórz aplikację mobilną Tesla na smartfonie.
 2. W aplikacji mobilnej dotknij Bezpieczeństwo i kierowcy, a następnie Dodaj kartę klucza.
 3. Zeskanuj nową kartę klucza lub kluczyk zdalnego sterowania na czytniku kart znajdującym się na jednej z bezprzewodowych ładowarek telefonu.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Dodawany kluczyk zdalnego sterowania powinien mieć temperaturę pokojową. Sparowanie bardzo zimnego kluczyka zdalnego sterowania może być niemożliwe.
 4. Po prawidłowym sparowaniu kluczyka aplikacja mobilna pokaże komunikat potwierdzający prawidłowe przeprowadzenie procesu. Dotknij Gotowe w aplikacji mobilnej i usuń kartę klucza lub kluczyk zdalnego sterowania z czytnika kart.
 5. Po zakończeniu nowy kluczyk pojawi się na liście na ekranie dotykowym. Dotknij przypisanej ikony ołówka, aby dostosować nazwę klucza.

Usuwanie kluczyków

Kluczyk, który nie ma być już używany z Model 3 (przykładowo zgubiony telefon, karta klucza), można usunąć w opisany poniżej sposób.

 1. Na ekranie dotykowym wybierz Sterowanie > Blokady.
 2. Na liście kluczyków znajdź kluczyk, który chcesz usunąć, i dotknij skojarzonej z nim ikony kosza.
 3. Po wyświetleniu monitu zeskanuj uwierzytelniony kluczyk za pomocą czytnika kart, aby potwierdzić usunięcie. Po wykonaniu tych czynności kluczyk zniknie z listy.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Model 3 Pojazd wymaga zawsze uwierzytelnienia przynajmniej jednej karty klucza lub jednego kluczyka zdalnego sterowania. Jeśli na liście kluczy pozostaje tylko jedna karta klucza, nie można jej usunąć.

Wymiana kart klucza

Jeśli zgubisz kartę klucza, możesz kupić zamiennik w sklepie Tesla. Gdy urządzenie będzie gotowe do sparowania, wystarczy wykonać czynności opisane w części Zarządzania kluczykami. Pamiętaj, aby wyjąć stare karty klucza z Sterowanie > Zamki > Kluczyki ze względów bezpieczeństwa.