Soltak

Öppna och stänga

Om din Model S är utrustad med ett soltak kan du öppna och stänga soltaket med hjälp av mobilappen, och justera soltakets position genom att styra det från menyn med det högra rullningshjulet.

För fullständig kontroll över soltaket trycker du på Reglage på pekskärmen. Dra eller tryck på bilden av soltaket eller tryck på knapparna bredvid bilden av ditt fordon. Soltaket flyttar sig till den valda positionen. Du kan när som helst stoppa soltakets rörelse genom att trycka på bilden av soltaket.

Vy ovanifrån över fordonet med förklaringar
  • ÖPPNA: tryck en gång för att öppna soltaket till komfortläget (75 % öppet). Tryck två gånger för att öppna soltaket helt.
  • VENTILATION: tryck för att öppna soltaket en aning.
  • STÄNG: tryck för att stänga soltaket helt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om soltaket känner av hinder stängs det inte. Om taket fortfarande inte stängs efter att hindret har tagits bort trycker du på och håller ner STÄNG för att förbigå soltakets säkerhetsmekanism.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du upplever att vindbruset (vilket varierar beroende på körhastigheten) är för högt, även med soltaket i komfortläget, ska du öppna ett fönster en aning.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Ta bort snö och is innan du öppnar soltaket. Att öppna ett soltak som är täckt med snö och is kan orsaka skada.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Låt ingen person som åker i bilen sträcka ut någon del av kroppen genom soltaket. Att göra det kan leda till allvarliga personskador på grund av kringflygande skräp, trädgrenar eller andra hinder.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Innan du stänger soltaket ska du kontrollera att inga passagerare, speciellt barn, har någon kroppsdel utsträckt genom soltaket. I annat fall finns det risk för allvarliga personskador.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Frakta inte föremål som sticker ut genom soltaket. I sådana fall kan takluckans tätningar och säkerhetsmekanism skadas, vilket kan medföra skador på personer som färdas i bilen.