Starta och stänga av

Starta

När du öppnar en dörr för att kliva i Model Sstartar instrumentpanelen och pekskärmen och du kan manövrera alla reglage. För att köra Model S:
  1. Tryck ned bromspedalenModel S startas och är redo att köra.
  2. Välj ett körläge – för växelväljaren nedåt för körläge framåt eller uppåt för bakåt (se Växling).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om funktionen PIN-kod för att köra är aktiverad (se PIN-kod för att köra) måste du även ange en giltig PIN-kod på pekskärmen innan du kan köra Model S.

Allt du behöver veta när du kör Model S visas på instrumentpanelen.

Fjärrnyckel ej i bilen

Om Model S inte detekterar en fjärrnyckel när du trampar ned bromsen visas ett meddelande på instrumentpanelen om att ingen fjärrnyckel har identifierats.

Om du får det här meddelandet trampar du ned bromsen och placerar fjärrnyckeln i mittkonsolens mugghållare där Model S bäst kan känna av den.

Fjärrnyckel på mittkonsolen med pil som pekar mot mugghållaren

Om Model S fortfarande inte detekterar fjärrnyckeln kan du försöka att hålla den mot mittkonsolen, precis under låg spänning-eluttaget (se Låg spänning Eluttag). Eller försök att använda en annan fjärrnyckel. Om den andra fjärrnyckeln inte fungerar ska du kontakta Tesla.

Ett antal faktorer kan påverka om Model S kan detektera fjärrnyckeln. Det kan bero på att batteriet i fjärrnyckeln har svag laddning, störningar från andra enheter som använder radiosignaler och föremål mellan fjärrnyckeln och mottagaren.

Ha alltid fjärrnyckeln med dig. Efter körning behövs fjärrnyckeln för att starta om Model S efter att den har stängts av. När du lämnar Model S måste du ta fjärrnyckeln med dig för att låsa Model S, antingen manuellt eller automatiskt.

Stänga av

När du har kört klart lägger du i parkeringsläget genom att trycka på knappen på änden av växelväljaren. När du lämnar Model S med fjärrnyckeln stängs fordonet och instrumentpanelen och pekskärmen automatiskt av.

Model S stängs också av automatiskt efter att ha stått i parkeringsläget under 30 minuter, även om du sitter i förarsätet.

Även om det vanligtvis inte behövs kan du stänga av Model S medan du sitter i förarsätet, förutsatt att fordonet inte är i rörelse. Tryck på Reglage > Säkerhet > Stäng av bilen. Model S startar automatiskt igen om du trampar ned bromspedalen eller trycker på pekskärmen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Model S växlar automatiskt till parkeringsläget när du bedöms lämna fordonet (t.ex. om förarens säkerhetsbälte inte är fastspänt och fordonet nästan står stilla). Om du lägger i neutralläget växlar Model S till parkeringsläget när du öppnar dörren för att gå ur. Information om hur du får Model S att bli kvar i neutralläget finns i Anvisningar för biltransportörer.

Slå av och på fordonets ström

Du kan slå av och på Model S om den uppvisar ovanligt beteende eller om en obestämbar varning visas.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Starta om pekskärmen innan du slår av och på fordonet om pekskärmen inte svarar eller uppvisar ovanligt beteende (se Omstart av pekskärmen eller instrumentpanelen).
  1. Lägg i parkeringsläget.
  2. På pekskärmen trycker du på Reglage > Säkerhet > Stäng av bilen.
  3. Vänta i åtminstone två minuter utan att göra något med fordonet. Öppna inga dörrar, rör inte bromspedalen, pekskärmen osv.
  4. Efter två minuter ska du trampa på bromspedalen eller öppna dörren för att väcka fordonet.