Meddelande om funktioners tillgänglighet

Din Tesla utvecklas hela tiden och vi lägger till nya funktioner och förbättrar dem med varje programvaruuppdatering. Men, beroende på vilken version av fast programvara som finns på fordonet, kan det eventuellt inte ha alla funktioner eller fungerar eventuellt inte på det sätt som beskrivs i den här ägarhandboken. Funktionerna på fordonet kan variera beroende på marknadsregion, konfiguration, tillval, programvaruuppdateringar mer mera.

Alternativ eller funktioner som nämns i ägarhandboken garanterar inte att de finns tillgängliga i ditt specifika fordon. Det bästa sättet att vara säker på att du har de senaste och bästa funktionera är att uppdatera fordonets programvara så fort du får ett meddelande om det. Du kan också ställa in inställningarna på Reglage > Programvara > Programvaruinställningar > Avancerat. Se Programvaruuppdateringar för mer information. Följ alltid lokala lagar och begräsningar för att säkerställa din egen, dina passagerare och omgivningens säkerhet när du använder de funktioner som är tillgängliga på ditt fordon.