Bästa praxis i kallt väder

Följ bästa praxis för att garantera att Model S ger dig den bästa möjliga upplevelsen av ditt ägarskap i riktigt kalla väderförhållanden.

Innan du kör

När snö och is ansamlas på fordonet kan rörliga delar som dörrhandtag, fönster, speglar och torkare frysa fast. I syfte att uppnå maximal räckvidd och bästa prestanda är det bra att värma upp kupén och batteriet innan du åker. Det finns flera sätt att göra det på:

 • Tryck på Schemalägg som finns både på laddnings- och klimatanläggningsskärmen för att ange en tidpunkt när du vill att fordonet ska vara körklart (se Schemalagd laddning och schemalagd avresa).
 • Navigera i mobilappen till Klimat och välj vilken temperatur du vill värma kupén till. Det värmer också högspänningsbatteriet efter behov.
 • Navigera till Klimat > Avfrosta i mobilappen för att smälta snö, is och frost på vindrutan, fönstren och speglarna. Det värmer också högspänningsbatteriet efter behov.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Tesla rekommenderar att klimatinställningar aktiveras minst 30–45 minuter före avresa (se Använda klimatreglagen). Förvärmningstiderna beror på utomhustemperaturen och andra faktorer. Mobilappen skickar en avisering när fordonet har nått önskad förkonditioneringstemperatur.

Laddkontakt

 • Om laddningsuttagets spärr fryser fast och en laddningskabel fastnar i laddningsuttaget ska du försöka lossa laddningskabeln manuellt. Se Lossa laddningskabeln manuellt.
 • I extremt kallt väder eller isiga förhållanden kanske ladduttagets spärr fryser fast. Om du inte kan ta bort eller sätta i laddningskabeln eller om Supercharging inte fungerar på grund av att spärren har fryst fast, ska du använda inställningen Avfrosta bilen i mobilappen. Det här gör att isen på laddningsuttagets spärr smälter så att du kan ta bort eller sätta i laddningskabeln.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan även förhindra att laddningsuttagets spärr fryser fast genom att använda inställningarna för Schemalägg (se Schemalagd laddning och schemalagd avresa).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om laddningsuttagets spärr har frusit fast kanske den inte låser fast laddningskabeln, men nätladdning kan fortfarande ske i långsammare takt även om spärren inte låser.

Laddning

När du använder Reseplaneraren (om den är tillgänglig i din marknadsregion) för att navigera till en Tesla-laddningsplats förvärmer Model S högspänningsbatteriet för att säkerställa att batteriet har en optimal temperatur och är klart för laddning när du kommer till laddningsplatsen. Det minskar laddningstiden. Se ( Reseplanerare).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Tesla rekommenderar att Reseplaneraren används för att navigera till en laddningsplats under minst 30–45 minuter före ankomst för att säkerställa optimal batteritemperatur och optimala laddningsförhållanden. Du bör förkonditionera batteriet före körningen om det tar mindre än 30–45 minuter att åka till laddningsplatsen (se Innan du kör).

Fönster

 • Gå till Klimat i mobilappen, svep uppåt underifrån och välj Avfrosta bilen som bidrar till att smälta snö, is och frost på vindrutan, fönstren och speglarna.
 • Schemalägg service i mobilapp så att Tesla kan anbringa en vattenavvisande beläggning på på sidofönstren och bakrutan (inte framrutan) mot en nominell avgift.

Speglar

Om du väntar dig isbildning när du parkerar ska du stänga av Automatisk infällning av backspeglar. Tryck på Reglage > Fordon > Automatisk fällning. Is kan förhindra att sidospeglarna fälls in eller ut.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Sidospeglar värms automatiskt upp efter behov under förkonditionering eller när den bakre defrostern är aktiverad.

Torkare

Om du väntar dig snö eller isbildning när du parkerar ska du trycka på Reglage > Service > Serviceläge för vindrutetorkare. Då förs torkarna upp mot vindrutan så att de kan avfrostas när vindrutan avfrostas (se Torkare och spolare). Du kan också aktivera torkarnas defroster (i förekommande fall). Se Använda klimatreglagen.

Däck och snökedjor

 • Använd vinterdäck för att ge bättre grepp under snöiga och isiga vägförhållanden. Du kan köpa vinterdäck på http://www.tesla.com (se Däcktyp för säsong).
 • Snökedjor ger ytterligare grepp när du kör under snöiga eller isiga förhållanden. Kontrollera lokala bestämmelser för att se om snökedjor rekommenderas eller krävs under vintermånaderna. Se Använda snökedjor för mer information.

Fordonets däcktryck sjunker i kalla temperaturer. Pumpa däcken innan du kör om indikatorlampan för TPMS tänds. Däcktrycket sjunker med en PSI för varje 10° F (6° C) som utomhustemperaturen sjunker (se Skötsel och underhåll av däck). Rätt däcktryck bidrar till att skydda däcken från gropar och räckvidden förbättras när de hålls korrekt pumpade.

Under körning

Kallt väder kan öka energiförbrukningen därför att mer ström krävs för att köra samt för uppvärmning av kupén och batteriet. Följ dessa förslag för att minska energiförbrukningen:

 • Använd sätesvärmarna för att hålla dig varm. Sätesvärmarna förbrukar mindre energi än kupévärmaren. Att sänka temperaturen i kupén och använda sätesvärmarna minskar energiförbrukningen (se Använda klimatreglagen).
 • Köra saktare och undvika upprepade, snabba accelerationer.
 • Slå på Räckviddsläget (i förekommande fall) för att automatiskt begränsa den ström klimatanläggningen använder för att upprätthålla temperaturen i batteriet och i kupén. Räckviddsläget stänger även av signaturbelysningen (i förekommande fall) och justerar fördelningen av motorns vridmoment mellan fram- och bakaxeln (se Uppnå maximal räckvidd).

Regenerativ bromsning

Regenerativ bromsning kan vara begränsad om batteriet är för kallt. Vartefter du fortsätter köra värms batteriet upp och den regenerativa kraften ökar (se Regenerativ bromsning).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Begränsad regenerativ bromsning kan undvikas om du ger fordonet tillräckligt med tid för förkonditionering eller använder Schemalägg för att förkonditionera Model S före avresetiden (se Schemalagd laddning och schemalagd avresa).

Blå snöflingeikon

Ikon med en blå snöflinga.
En blå snöflingeikon visas på instrumentpanelen när en del av batteriets lagrade energi inte är tillgänglig på grund av kallt batteri. Andelen tillgänglig energi visas i blått på batterimätaren. Regenerativ bromsning, acceleration och laddningstakt kan vara begränsade. Snöflingeikonen släcks när batteriet är tillräckligt varmt.

Efter körning

Lämna Model S ansluten när den inte används. Det gör att laddningssystemet snarare än själva batteriet används för att hålla batteriet varmt (se Information om högspänningsbatteri).

Schemalagd avresa

Anslut Model S när den är parkerad och använd inställningarna för Schemalägg som finns både på laddnings- och klimatanläggningsskärmen för att ange en tidpunkt när du vill förkonditionera Model S (se Schemalagd laddning och schemalagd avresa). Fordonet avgör lämplig tid att börja ladda så att den är klar under låglastperioden och kupén och batteriet är varma vid din inställda avresetid. För mer information, se Schemalagd laddning och schemalagd avresa.

Förvaring

Om du lämnar Model S parkerad under en längre tidsperiod ska du koppla fordonet till en laddare för att förhindra förlust av normal räckvidd och hålla en optimal batteritemperatur. Fordonet tål att vara anslutet hur länge som helst.

När den inte används går Model S in i viloläge för att bevara energi. Begränsa antalet gånger du kontrollerar fordonets status i mobilappen, då detta automatiskt väcker fordonet och sätter igång normal energiförbrukning.