Däck och fälgar

Däckspecifikationer (fabrik)

Fälgtyp Placering Storlek Förskjutning
19 tum Fram 8,0J x 19 1,575 tum (40 mm)
19 tum Bak 8,0J x 19 1,575 tum (40 mm)
19 tum Fram 8,5J x 19 1,378 tum (35 mm)
19 tum Bak 8,5J x 19 1,378 tum (35 mm)
21 tum Fram 8,5J x 21 1,575 tum (40 mm)
21 tum Bak 8,5J x 21 1,575 tum (40 mm)
21-tums Performance Plus-fordon Bak 9,0J x 21 1,575 tum (40 mm)
Hjulmutter, åtdragningsmoment 129 lb/ft (175 Nm)
Hjulmutter, hylsstorlek 21 mm
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Information om hur du hissar upp/lyfter Model S finns i Lyfta med domkraft eller pelarlyft.

Däckspecifikationer (fabrik)

Däcktyp Placering Storlek
19-tumsfälgar Alla P245/45R19
21-tumsfälgar

Fram
Bak

P245/35R21
P265/35R21*

*För ett Performance-fordon med fyrhjulsdrift kan bakdäckens bredd variera beroende på tillverkningsdatum. Vissa fordon kan vara utrustade med P245/35R21-däck både fram- och baktill.
Däcktryck varierar beroende på vilka däck som är monterade. Se etiketten med information om däck och last. Etiketten är placerad på mittersta dörrstolpen och är synlig när förarens dörr är öppen (se Underhålla däcktrycket).
Vinterdäck kan köpas på ett Tesla Service Center eller kan finnas tillgängliga på Teslas webbplats.

Förklaring av däckmärkning

Däcktillverkare måste enligt lag ange standardiserad information på sidan av alla däck. Den här informationen identifierar och beskriver däckets grundläggande egenskaper. Här finns även däckens identifieringsnummer (TIN) för certifiering av säkerhetsstandarder och i händelse av återkallande.

Placering av uppgifter på däcksidan
 1. Däckkategori: P indikerar att däcket är avsett för passagerarfordon.
 2. Däckets bredd: Detta 3-siffriga nummer är däckets bredd (i millimeter) från kant till kant av däcksidan.
 3. Sidoförhållande: Detta 2-siffriga nummer är däcksidans höjd som en procentsats av slitbanans bredd. Om slitbanans bredd är 205 mm och sidoförhållandet är 50 så är alltså däcksidans höjd 102 mm.
 4. Däckkonstruktion: R betyder att däcket är en radialkonstruktion.
 5. Fälgdiameter: Detta 2-siffriga nummer är fälgens diameter i tum.
 6. Lastindex: Detta 2-siffriga eller 3-siffriga nummer är den vikt som varje däck klarar. Detta nummer visas inte alltid.
 7. Hastighetsklassning: När det finns angivet anger detta nummer den maximala hastighet (i mph) som däcket kan köras i under längre perioder. Q = 99 mph (160 km/h), R = 106 mph (170 km/h), S = 112 mph (180 km/h), T = 118 mph (190 km/h), U = 124 mph (200 km/h), H = 130 mph (210 km/h), V = 149 mph (240 km/h), W = 168 mph (270 km/h), Y = 186 mph (300 km/h), (Y) = fordonets toppfart (överskrider ”Y”-värdet).
 8. Däckkomposition och material: Antalet lager i både slitbanan och däcksidan anger hur många lager gummiöverdraget material som utgör däckets struktur. Information tillhandahålles också beträffande typen av material som använts.
 9. Maximal däcklast: Den maximala lasten som däcket klarar.
 10. Maximalt tillåtet däcktryck: Detta tryck ska inte användas för normal körning.
 11. USA:s transportministeriums (DOT) däckidentifieringsnummer eller Tire Identification Number (TIN): Börjar med bokstäverna DOT (Department of Transportation) och indikerar att däcket uppfyller alla federala standarder. Nästa 2 siffror/bokstäver står för fabrikskoden där det tillverkades, och de sista 4 siffrorna står för veckan och året då det tillverkades. Exempelvis står numret 1712 för den 17:e veckan 2012. De andra numren är marknadsföringskoder som tillverkaren själv beslutar om han vill använda. Denna information kan användas för att kontakta kunder om ett defekt däck måste återkallas.
 12. Slitageklass: Detta nummer indikerar däckens slitageklass. Ju högre slitageklass desto längre tid tar det innan slitbanan har slitits ner. Exempelvis varar ett däck som är klassat som 400, dubbelt så länge som ett däck som klassats som 200.
 13. Greppklassning: Indikerar ett däcks förmåga att stanna på våta vägar. Med ett högre klassat däck kan du stanna fordonet på ett kortare avstånd än ett däck med lägre klassning. Grepp är klassade från högsta till lägsta som AA, A, B och C.
 14. Temperaturklassning: Däckets värmemotstånd klassas som A, B eller C, där A indikerar störst motstånd. Denna klassning avser däck med korrekt lufttryck som används inom gränserna för hastighet och last.

Enhetlig klassificering av däckkvalitet

Följande uppgifter hänvisar till det däckklassificeringssystem som utvecklats av National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) som klassificerar däck efter slitbaneslitage, grepp och temperaturfunktionalitet. Däck med djupa slitbanor samt vinterdäck räknas inte med i dessa märkningskrav.

Kvalitetsklassificeringarna (om sådana finns) är placerade på däckens sidoväggar, mellan slitbanans axel och den maximala sektionsbredden. Till exempel:

 • SLITBANESLITAGE 180
 • GREPP AA
 • TEMPERATUR A

Se beskrivningen av dessa kvalitetsklassificeringar nedan.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Däck som används för passagerarfordon måste utöver märkningskraven även uppfylla myndigheternas säkerhetsstandarder.

Slitbaneslitage

Klassificeringen av slitbaneslitage är en jämförande märkning som baseras på den slitagenivå som uppkommer på ett däck som testats under kontrollerade förhållanden på en särskild och statlig testbana.

Ett däck med klassificeringen 150 slits till exempel en och halv gång mindre på en statlig testbana än ett däck på 100. Däckens prestation varierar beroende på de faktiska förhållandena och kan skilja sig från normen på grund av körvanor, vägtyp och klimat.

GREPP

Greppklassificeringarna, från högst till lägst, ser ut så här: AA, A, B, och C. Klassificeringarna står för däckets förmåga att bromsa på vått underlag, testat under kontrollerade förhållanden på testbanor av asfalt och betong. Ett däck med klassificeringen C har ett dåligt grepp.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Defekta däck är farliga. Om ett däck är skadat, väldigt slitet eller har felaktigt tryck ska du inte köra fordonet. Detta påverkar säkerheten för fordon och passagerare enormt. Kontrollera däcken regelbundet för slitage och se till att det inte finns några hack, bulor eller exponeringar av lagrets/kordens struktur.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Däckets greppklassificering baseras på bromstester på raksträcka och inkluderar inte acceleration, kurvtagning, vattenplaning eller maximalt grepp.

Temperatur

Temperaturklassificeringarna består av A (som är högst), B och C. Dessa representerar däckets förmåga att klara av värmegenerering och sprida värmen. Testerna utförs på testhjul under kontrollerade förhållanden i ett inomhuslaboratorium. Ihållande hög temperatur kan leda till att försämra och förkorta däckets livslängd. Överhettning kan leda till att däcket plötsligt slutar att fungera.

En C-klassificering motsvarar minimiprestationsnivåer som krävs för alla däck som används i passagerarfordon enligt myndigheternas säkerhetsstandard (Federal Motor Safety Standard No. 109). En B- eller A-klassificering motsvarar den presentationsnivå med vilken däcket (under test) har visat sig överskrida minimikraven.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Temperaturklassificeringen mäts i ett däck som har ordentligt med luft och som inte är lastat för tungt. Höga hastigheter, dåligt lufttryck eller tung belastning är faktorer som (enskilt eller i kombination) kan leda till överhettning och möjligt däckhaveri.

Termlistor för däck och last

Allmänna hjul- och däcktermer

Tillbehörsvikt Den kombinerande vikten (utöver utbytta delar) av delar som är tillgängliga för fabriksinstallation.
Vulst Däckets innerkant har utformats för att passa fälgen och skapa en lufttät förslutning. Vulsten består av ståltrådar som är täckta, eller förstärkta, av kordlager.
Däcktryck i kalla däck Trycket i ett däck som stått stilla i minst tre timmar eller som körts knappt 1,5 km.
Tjänstevikt Vikten av ett standardfordon, inklusive valfri monterad utrustning och korrekta vätskenivåer.
Totalvikt Den maximalt tillåtna vikten av ett fordon med förare, passagerare, last, bagage och utrustning inräknat.
kPa (kilopascal) Enhet som används för att mäta tryck. Ett kilopascal motsvarar ungefär 0,145 psi.
Maximalt däcktryck Den maximala trycknivån däcket ska fyllas till. Tryckinformationen anges i psi (lbf/in2) på däckets sidovägg.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Det är den maximala däcktrycksnivån som tillåts av tillverkaren. Det är inte trycknivån som Tesla rekommenderar för Model S.
Maximalvikt för belastat fordon Totalsumman av tjänstevikten, tillbehörsvikt, fordonets viktkapacitet och produkttillval.
Vikt av produkttillval Den totala vikten av installerade tillval som väger 1,4 kg (3 lb) mer än standardföremålen som de ersätter och som inte redan är inräknade i tjänste- eller tillbehörsvikt.
PSI (lbf/in2) Pounds per square inch (enheten som mäter lufttrycket i däcket).
Rekommenderat däcktryck Det däcktryck som Tesla rekommenderar baserat på den däcktyp som monterats på fordonet i fabriken. Informationen finns på etiketten med information om däck och last som är placerad på dörrstolpen.
Fälg Metallstöd med vulster för däcket och/eller slang.
Fordonets maximala lastvikt Antalet säten multiplicerat med 68 kg (150 lbs) plus den beräknade last-/bagagemängden.

Definitioner av lastning

Normalvikt för passagerare 68 kg (150 lbs) multiplicerat med antal personer specificerat i den andra kolumnen i tabellerna för uträkning av maxlast (se Bilens last).
Fördelning av passagerare Fördelning av passagerare i fordonet.
Personbilsdäck Ett däck som är avsett att användas för personbilar, mångsidiga personfordon och lastbilar som har en Högsta tillåtna totalvikt (GVWR) på 10 000 lbs (4 536 kg) eller mindre.
Fälgdiameter Vulstens nominella diameter.
Beteckning på fälgdiameter Fälgdiameter och bredd.
Beteckning på fälgtyp Tillverkningsindustrins beteckning på en fälg enligt modell eller kod.
Fälgbredd Nominellt avstånd mellan fälgens flänsar.
Fordonets maximala belastning på däcket Belastningen på det enskilda däcket som bestäms genom att fördela på varje axel dess andel av den maximala lastade fordonsvikten och dividera med två.
Fordonets normala belastning på däcket Belastningen på det enskilda däcket som bestäms genom att fördela på varje axel dess andel av tjänstevikten, tillbehörsvikten och normalvikten för passagerare och dividera med två.

Definitioner för pneumatiska radialdäck

Vulstseparering En nedbrytning av bindningen mellan komponenter i vulsten.
Diagonaldäck Ett pneumatiskt däck där kordlagren som går ända fram till vulsterna ligger i alternerande vinklar avsevärt mindre än 90 grader mot slitbanans mittlinje.
Stomme Däckstrukturen, utom gummit i slitbanan och däcksidan, som när däcket är uppumpat bär lasten.
Spaltning När stycken av slitbanan eller däcksidan bryts bort.
Kord Väven som bildar lagren i däcket.
Kordseparering När kordlager separerar från intilliggande gummiblandningar.
Sprickor När däckets slitbana, däcksida eller innerfoder delar sig ända in till kordmaterialet.
Däck för extrabelastning Ett däck som utformats för att arbeta vid högre belastningar och högre lufttryck än motsvarande standarddäck.
Spår Utrymmet mellan två intilliggande räfflor i slitbanan.
Innerfoder Det eller de lager som bildar den inre ytan på ett slanglöst däck och som innesluter det uppumpande mediet i däcket.
Separering av innerfoder När innerfodret lossnar från kordmaterialet i stommen.
Lastklass Den maximala last som ett däck är klassat för att klara för ett givet däcktryck.
Maximal lastklass Lastklass för ett däck vid maximalt tillåtet däcktryck för det däcket.
Mätfälg Den fälg på vilken ett däck monteras för krav på fysiska mått.
Öppen skarv När det uppstår en delning i en fog mellan slitbana, däcksida eller innerfoder som sträcker sig in till kordmaterialet.
Ytterdiameter Den totala diametern av ett pumpat nytt däck.
Totalbredd Det linjära avståndet mellan de yttre däcksidorna på ett pumpat däck, inklusive upphöjningar till följd av märkning, dekorationer eller skyddande band eller räfflor.
Kordlager Ett lager av gummibelagda parallella kordtrådar.
Separering av kordlager När en gummiblandning delar sig mellan intilliggande lager.
Pneumatiskt däck En mekanisk anordning av gummi, kemikalier, tyg och stål eller andra material, som när det är monterat på ett fordonshjul ger den dragkraft och innesluter den gas eller vätska som bär upp lasten.
Radialdäck Ett pneumatiskt däck där kordlagren som går ända fram till vulsterna i stort sett ligger i 90 graders vinkel mot slitbanans mittlinje.
Förstärkt däck Ett däck som utformats för att arbeta vid högre belastningar och högre lufttryck än motsvarande standarddäck.
Sektionsbredd Det linjära avståndet mellan de yttre däcksidorna på ett pumpat däck, exklusive upphöjningar till följd av märkning, dekoration eller skyddande band.
Däcksida Den del av däcket som är mellan slitbanan och vulsten.
Separering av däcksida När gummiblandningen lossnar från kordmaterialet i däcksidan.
Vinterdäck Ett däck som uppnår ett väggreppsindex lika med eller större än 110, jämfört med standardprovningsdäck enligt ASTM E1136-93 (förnyat godkännande 2003, införlivat genom hänvisning, se §571.5) vid utförande av ett väggreppstest i snö så som beskrivs i ASTM F1805-00 (införlivat genom hänvisning, se §571.5), och som är markerat med en Alpine-symbol specificerad i S5.5(i) på minst en däcksida.
Provfälg Den fälg på vilken däcket monteras för provning och kan vara vilken fälg som helst som är listad som lämplig för användning med det däcket.
Slitbana Den del av däcket som kommer i kontakt med vägbanan.
Räffla i slitbanan En del av slitbanan som löper runt omkretsen av ett däck.
Separering av slitbana När slitbanan lossnar från däckstommen.
Indikatorer för mönsterslitage (TWI) Utskott inom de huvudsakliga spåren utformade för att ge en visuell indikation på slitbanans slitagenivå.
Hjulhållarfixtur Fixturen som används för att hålla fast hjul och däck under provning.