Normala driftljud

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Detta är en allmän vägledning för att hjälpa dig förstå vanliga ljud som kan höras från fordonet under normal drift. Det är ingen diagnos av fordonet och utgör inte en komplett lista över normala ljud som kan höras. Om du av någon anledning vill boka tid hos Tesla Service kontaktar du ditt lokala servicecenter.

Även om Model S är otroligt tyst är den inte ljudlös. Det finns några ljud som fordonet ger ifrån sig som en del av normal, daglig drift, och utgör inget skäl att vara orolig. Nedan är en lista av möjliga driftljud som fordonet kan ge ifrån sig, baserat på varifrån ljudet kommer:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Vissa ljud kan användas för flera ändamål. Använd instrumentpanelens för att avgöra orsaken till ljudet.

Vid parkering

Mekanisk aktivering/inaktivering av bultande ljud

Inaktivera:

Aktivera:

Det som låter är att parkeringsbromsen aktiveras eller inaktiveras när du lägger i parkeringsbromsen. Se Växling för mer information.

Klick från bromsbelägg

När du lämnar parkeringsläget kan ett klickande ljud höras från bromsarna. Det här orsakas av en lättare kontakt mellan bromsbeläggshus och bromsok när bromsarna släpps.

Klickande, klonkande eller bultande ljud från fordonets golv

När Model S är parkerad öppnas HV-batteriets kontaktorer för att spara energi. Det här ljudet uppstår när du startar fordonet efter att det har varit parkerat och betyder att högspänningskontaktorerna sluter kretsen mellan fordonet och batteriet.

Gnissel från däcken eller bromsarna

När fordonet har parkerats en längre tid och du växlar till körläget kan du höra det här ljudet. Det är för att fordonet använder skivbromsar för att hålla fordonet på plats medan det är parkerat. Ljudet uppstår när bromsoken släpper från bromsskivorna och kan vara ganska högt, särskilt i kallt väder eller efter kraftigt regn. Det här ljudet kan även komma från framdäcken när ratten vrids och är inget att oroa sig för.

Låsljudsignal

Det här ljudet uppstår om du är i fordonet när det låses (exempelvis när du trycker på låsikonen på pekskärmen). Se Nycklar och dörrar.

Använd en parkopplad nyckel för att köra

Det här ljudet uppstår när fordonet inte känner av en giltig nyckel. För att börja köra följer du instruktionerna på skärmen för att autentisera nyckeln. Se Nycklar och dörrar för mer information.

Vid laddning

Slående, klonkande, smällande eller bultande oljud vid superladdning

Det här ljudet kommer från fordonets golv (där HV-batteriet sitter) och uppstår när metallkomponenterna i fordonets HV-batteri naturligt expanderar eller drar ihop sig i samband med omgivande temperaturförändringar.

Under körning

Högt vinande ljud vid acceleration

Du kan höra ett högt ljud i kupén när du trampar på gaspedalen. Det som låter är fordonet som accelererar. Ljudet kan vara mer framträdande när du kör eftersom elfordon är väldigt tysta.

Ljud hörs i kupén vid acceleration när Ludicrous är aktiverat

Du kan höra det här ljudet när du trampar ned gaspedalen med Ludicrous (i förekommande fall) aktiverat. Se för mer information.

Kompressorn till luftkonditioneringen brusar eller svischar

Utanför fordonet: När fordonet är parkerat, framförallt under varma dagar, kan ett brusande eller lätt tickande ljud höras framifrån fordonet, nära det främre bagageutrymme. Detta kan ske även om fordonet inte laddas. Du kan också höra det här ljudet när Model S har parkerats efter en lång körning. Det som låter är fordonet som kyler batteriet för att bibehålla dess optimala temperatur. Det betyder att luftkonditioneringskompressorn arbetar för att kyla ned kupén. Det uppstår för att det krävs mer av klimatanläggningen för att möta fordonets behov av att kylas ned. Ljudet kan gradvis minska i frekvens och volym allteftersom optimal temperatur uppnås.

Inuti fordonet: Du kan höra det här ljudet från kupén till Model Smen det är normalt förekommer av samma skäl som ovan.

Vibrerande ljud/känsla i Ratt

I det här fallet vibrerar ratten för att Körfältsavvikelsevarningen uppmärksammar dig på att fordonet upptäcker ett oavsiktligt korsande av en körfältslinje.

Sus eller vinande vid körning vid låga hastigheter (om utrustad med System för fotgängarvarning)

Det här ljudet hörs när fordonet kör vid låga hastigheter för att varna fotgängare i närheten att fordonet rör på sig. Det susande eller vinande ljudet skiljer sig något beroende på om Model S kör framåt eller backar.

Oljud i förarens fotutrymme när bromsen trycks ned

När Model S stannar kan Kvarhållning aktiveras. Den håller fordonet på plats tills du trycker på gaspedalen, vilket gör att du kan ta foten från bromspedalen om det behövs. När Kvarhållning först aktiveras kan det här svaga ljudet höras från förarens fotutrymme, liksom en känsla att bromspedalen släpper ytterligare. På instrumentpanelens syns också ikonen för Kvarhållning:
Grå ikon med ett "H" i en cirkel.

Brusande eller susande ljud från motorn vid navigering till en Supercharger-station

Vid navigering till en Supercharger-station (eller en snabbladdningsstation från tredje part på vissa marknader) förvärmer Model S batteriet för att förbereda det för laddning. Detta säkerställer att du anländer med optimal batteritemperatur för att minska den tid det tar att ladda. I vissa fall (bl.a. vid kallt väder) är det normalt att motorerna och komponenterna låter, till exempel brusar eller susar, när de värmer batteriet.

Bilkamera spara

När du trycker på bilkameraikonen indikerar det här ljudet att en inspelning har sparats. Se Bilkamera för mer information.

Säkerhetsbälte inte inkopplat

Framsäten:

Ljudsignal hörs när fordonet upptäcker en passagerare som inte har säkerhetsbälte på sig i något av framsätena. Du ser på den röda säkerhetsbältesikonen på pekskärmen vilken av passagerarna som inte har säkerhetsbältet på sig. Se Säkerhetsbälten för mer information.

Baksäten:

Ljudsignal hörs när fordonet upptäcker en passagerare som inte har säkerhetsbälte på sig i något av baksätena.

Säkerhetsfunktioner

Olika ljudsignaler tonsignaler och larm ljuder när fordonet upptäcker en möjlig kollision, körfältsavvikelse, etc. för att hålla fordonet och personerna i fordonet i säkerhet.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Säkerhetsfunktioner är endast en vägledning och är inte avsedd att ersätta dina egna visuella kontroller.

Främre kollisionsvarning

Fordonet varnar dig för en möjlig främre kollision. Se Kollisionsavvärjning för mer information.

Filbytesvarning

Det här varnar dig när fordonet upptäcker en möjlig körfältsavvikelse. Körfältslinjen visas även på pekskärmens autopilotvisualisering. Använd korrigerande styrning och stanna kvar i mittenfilen. Se Körfältsassistans för mer information.

Parkeringsassistans

Den här ljudsignalen uppstår när du försöker parkera och fordonet upptäcker objekt i närheten. På pekskärmen visar bilstatusen ungefär var objektet finns. Se Parkeringsassistans för mer information.

Du håller på att komma väldigt nära ett detekterat objekt. Fortsätt med försiktighet och se till att det finns tillräckligt med utrymme för en säker parkering.

Det här varnar att du är för nära ett objekt. Se till att det finns mer utrymme för att parkera.

Hastighetsvarning

En signal hörs när fordonet överskrider den detekterade eller inställda hastighetsbegränsningen. Se Hastighetsassistans för mer information.

Autopilot

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på region, fordonskonfiguration, tillval och programvaruversion har ditt fordon eventuellt inte funktioner för alla Autopilot-funktioner, eller funktionen kanske inte låter exakt som beskrivet i alla situationer.

När autopilotfunktionerna är inkopplade kan ett flertal ljudsignaler avges för att rikta din uppmärksamhet till fordonet. Se Om autopilot för mer information om funktionsdetaljer och begränsningar. Håll god uppsikt över vägarna och håll alltid händerna på ratten i händelse att autopiloten avaktiveras.

Autopilotvarningar

Det här ljudet kan förekomma av olika anledningar. Se pekskärmens varningar för mer information.

Autopiloten otillgänglig

Det här betyder att autopiloten för tillfället är otillgänglig. Försök att aktivera vid ett annat tillfälle eller se Om autopilot för mer information.

Händerna på ratten nu

Det här varnar föraren att sätta händerna på ratt, annars kan autopiloten avaktiveras för passagerarnas och medtrafikanternas säkerhet på vägen. Sätt händerna på ratten så tystnar ljudsignalen.

Navigering med autopilot

Du hör det här ljudet när du aktiverar Navigering med autopilot.

Du hör det här ljudet när Navigera med Autopilot inaktiveras.

Autostyrning

Uppstår när Autostyrning aktiveras.

Uppstår när Autostyrning inaktiveras.

Trafikmedveten farthållare

Du hör det här ljudet när Trafikmedveten farthållare aktiveras.

Du hör det här ljudet när Adaptiv farthållare inaktiveras.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Det finns ett flertal oförutsedda faktorer som kan påverka autopilotfunktionen. Glöm aldrig att detta kan leda till att autopiloten kanske inte fungerar på Model S som förväntat. Det är ditt ansvar att vara uppmärksam och alltid vara beredd på att vidta omedelbara åtgärder.