Instrumentpanel

Översikt över instrumentpanel

Instrumentpanelens utseende varierar beroende på olika Model S -lägen:

När Model S är avstängd visar instrumentpanelen återstående uppskattad räckvidd samt dörrarnas status och utomhustemperaturen. När du trampar på bromsen blinkar indikatorlamporna överst en kort stund. En indikatorlampa som inte gäller för en viss situation ska vara släckt. Kontakta Tesla om en indikatorlampa inte tänds eller släcks.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Följande bild är endast ett exempel. Beroende på bilens tillval, programvaruversion och marknadsområde kan informationen som visas vara något annorlunda.
En översikt över instrumentpanelen

Följande indikatorlampor tänds på instrumentpanelen för att varna eller informera om en viss situation.

USA: Ordet BROMS i rött
Om pekskärmen vid något tillfälle visar denna röda bromsindikator, förutom en kort blinkning när Model S startas har ett fel i bromssystemet detekterats eller så är bromsvätskenivån låg. Kontakta omedelbart Tesla. När du kan stanna på ett säkert sätt, tryck ned bromspedalen med jämn kraft tills fordonet stannat.
Kanada: Rött utropstecken i en röd cirkel med ordet BROMS under
Om pekskärmen vid något tillfälle visar denna röda bromsindikator, förutom en kort blinkning när Model S startas har ett fel i bromssystemet detekterats eller så är bromsvätskenivån låg. Kontakta omedelbart Tesla. När du kan stanna på ett säkert sätt, tryck ned bromspedalen med jämn kraft tills fordonet stannat.
USA: Ordet BROMS i orange
Pekskärmen visar denna gula bromsindikator om ett fel upptäckts i bromsförstärkaren. När du kan stanna på ett säkert sätt, tryck ned bromspedalen med jämn kraft tills fordonet stannat. Hydraulisk förstärkningskompensation aktiveras (se #GUID-63CA292E-1221-4207-8AF8-95419AD34D9C).
Kanada: Orangefärgat utropstecken i en orangefärgad cirkel med ordet BROMS under
Pekskärmen visar denna gula bromsindikator om ett fel upptäckts i bromsförstärkaren. När du kan stanna på ett säkert sätt, tryck ned bromspedalen med jämn kraft tills fordonet stannat. Hydraulisk förstärkningskompensation aktiveras (se #GUID-63CA292E-1221-4207-8AF8-95419AD34D9C).
USA: Ordet ABS i orange
ABS-indikatorn på pekskärmen blinkar till i gult när du startar Model S. Om denna indikator tänds vid något annat tillfälle innebär det att ett ABS-fel har uppstått och att ABS inte fungerar. Kontakta Tesla. Bromssystemet förblir helt funktionsdugligt och påverkas inte av ett ABS-fel. Bromssträckorna kan emellertid bli längre. Kör försiktigt och undvik kraftiga inbromsningar.
Kanada: Ordet ABS i en orange cirkel
ABS-indikatorn på pekskärmen blinkar till i gult när du startar Model S. Om denna indikator tänds vid något annat tillfälle innebär det att ett ABS-fel har uppstått och att ABS inte fungerar. Kontakta Tesla. Bromssystemet förblir helt funktionsdugligt och påverkas inte av ett ABS-fel. Bromssträckorna kan emellertid bli längre. Kör försiktigt och undvik kraftiga inbromsningar.
USA: Ordet PARKERING i rött
När du aktiverar parkeringsbromsen manuellt med hjälp av pekskärmen tänds parkeringsbromsens röda indikatorlampa på pekskärmen.
Kanada: Ett rött P i en röd cirkel med ordet PARKERING under
När du aktiverar parkeringsbromsen manuellt med hjälp av pekskärmen tänds parkeringsbromsens röda indikatorlampa på pekskärmen.
USA: Ordet PARKERING i orange
Om det uppstår ett elektriskt fel på parkeringsbromsen tänds parkeringsbromsens gula indikatorlampa och ett felmeddelande visas på pekskärmen.
Kanada: Ett orangefärgat P i en orange cirkel
Om det uppstår ett elektriskt fel på parkeringsbromsen tänds parkeringsbromsens gula indikatorlampa och ett felmeddelande visas på pekskärmen.
En grön cirkel med fem horisontella, lutande linjer
Halvljuset är tänt.
En blå cirkel med fem horisontella, lutande linjer
Helljuset är tänt. Tänds när helljuset är på men inställningen Automatiskt helljus (i förekommande fall) är avstängd, eller om inställningen är påslagen men för tillfället inte är tillgänglig. Se Strålkastare för helljus.
En blå cirkel med ett A och fem horisontella, lutande linjer
Helljuset är för närvarande aktiverat, och funktionen Automatiskt helljus (i förekommande fall) kommer att inaktiveras om ljus registreras framför Model S. Se Strålkastare för helljus.
En grå cirkel med ett A och fem horisontella, lutande linjer
Helljuset är tillfälligt inaktiverat eftersom funktionen Automatiskt helljus (i förekommande fall) används och ljus har registrerats framför Model S. Helljuset aktiveras automatiskt när inget ljus längre registreras. Se Strålkastare för helljus.
Två gröna ovaler sida vid sida med tre utgående horisontella, lutande linjer ur vardera storlekar
Parkeringsljus (sidomarkeringsljus, bakre positionsljus och registreringsskyltsbelysning) är tända. Se Belysning.
En grön halvcirkel med tre utgående sluttande linjer och en vågig vertikal linje
Främre dimljus, i förekommande fall. Se Belysning.
En orangefärgad cirkel med fem horisontella, lutande linjer
Adaptiv främre belysning, i förekommande fall. Se Adaptivt främre belysningssystem (Adaptive Front Lighting System, AFS).
Orange ikon för fordonets bakåtvy med vågiga däckmarkeringar
Det elektroniska systemet för stabilitetskontroll minskar aktivt hjulslirningen genom att reglera bromstrycket och motoreffekten (indikatorn blinkar gult). Se Antispinnsystem. Om indikatorn fortsätter lysa har ett fel detekterats och du bör omedelbart kontakta Tesla.
En uppåtpil i en orangefärgad bilsilhuett och en nedåtpil under
Om ett fel detekteras som minskar prestanda hos luftfjädringssystemet lyser den här gula indikatorlampan (se Luftfjädring). Kontakta Tesla om problemet kvarstår.
En uppåtpil i en röd bilsilhuett och en nedåtpil under
Om ett fel som avaktiverar luftfjädringssystemet detekteras tänds en röd indikatorlampa på instrumentpanelen (se Luftfjädring). Kontakta Tesla.
En röd person sittande framför en stor röd cirkel
Varning avseende krockkuddar. Om den här röda indikatorn inte blinkar kort när Model S förbereds för körning, eller om den förblir tänd ska du omedelbart kontakta Tesla. Se Krockkuddar.
En grå cirkel med bokstaven H
Fordonsstopp håller aktivt bromsarna. Se Fordonsstopp.
En orangefärgad U-form med ett utropstecken
Däcktrycksvarning. Trycket i ett däck är utanför intervallet. Om det detekteras ett fel i systemet för däcktrycksövervakning blinkar indikatorn. Kontakta Tesla om det detekteras ett fel i systemet för däcktrycksövervakning. Se Skötsel och underhåll av däck.
En röd bil med öppna dörrar
Dörrar eller bagageutrymmen är öppna. Se Nycklar och dörrar, Bakre bagageutrymme, eller Främre bagageutrymme.
En röd person med fastspänt säkerhetsbälte
Säkerhetsbältet för en person i ett säte inte är fäst. Se Säkerhetsbälten.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Det finns eventuellt ingen funktion för påminnelse om säkerhetsbälten i baksätet beroende på bilens tillverkningsdatum.
Orange ikon för fordonets bakåtvy med vågiga däckmarkeringar och ordet AV
Systemet för elektronisk stabilitetskontroll minimerar inte längre hjulslirningen. I ett fordon med bakhjulsdrift har antispinnsystemet stängts av, eller i ett fordon med fyrhjulsdrift har slirstart aktiverats. Se Antispinnsystem.
Ett orangefärgat N inom hakparentes
Model S är i transportläge och kan rulla fritt. Den växlar inte automatiskt till parkeringsläge när du går ur bilen. Se Anvisningar för biltransportörer.
En blå snöflinga
Visas när en del av batteriets lagrade energi inte är tillgänglig på grund av kall väderlek. Under sådana här kalla väderförhållanden kan laddningstakten också vara begränsad. Om Model S är ansluten kan du värma batteriet genom att starta klimatanläggningen från mobilappen. Snöflinge-ikonen släcks när batteriet är tillräckligt varmt.
Orangefärgad sköldpaddeikon i en cirkel
Fordonets effekt begränsas för närvarande eftersom batteriets energinivå är låg eller fordonets system värms upp eller kyls ned.
En grön cirkel med en pil som pekar åt vänster
Blinkar grönt när den vänstra körriktningsvisaren är aktiverad. Båda körriktningsvisarna blinkar grönt när varningsblinkers är aktiva.
En grön cirkel med en pil som pekar åt höger
Blinkar grönt när den högra körriktningsvisaren är aktiverad. Båda körriktningsvisarna blinkar grönt när varningsblinkers är aktiva.

Popup-meddelanden och fordonsvarningar

Popup-meddelanden visas på instrumentpanelen. Till exempel visas påminnelser om säkerhetsbälte när ett säkerhetsbälte för en person i ett säte inte är fäst, en varning visas vid ett inkommande samtal, textmeddelanden visas (i förekommande fall) och röstigenkänningskommandon visas när de används.

Du kan visa en lista över fordonsvarningar och meddelanden genom att trycka på meddelandeikonen på pekskärmen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Det finns ännu inte ytterligare information om alla varningar.

Instrumentpanel – under körning

När Model S körs (eller är körklar) visas din aktuella körstatus på instrumentpanelen samt en visualisering av vägbanan i realtid som identifieras av Autopilot-komponenterna i (se Om autopilot). Visualiseringen zoomar automatiskt in och ut för att informera dig om när ett fordon upptäcks i döda vinkeln.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Följande bild är endast ett exempel. Beroende på bilens tillval, programvaruversion och marknadsområde kan informationen som visas vara något annorlunda.
En översikt över instrumentpanelen
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du vill visa mer information om körbanan och omgivningarna, såsom vägmarkeringar, trafikljus, föremål (som soptunnor och stolpar) osv., trycker du på Reglage > Autopilot > Förhandsvisualisering av fullständig självkörningsförmåga (om tillämpligt).
 1. Indikatorlamporna visas överst på instrumentpanelen och anger status (se Översikt över instrumentpanel).
 2. Navigeringsanvisningarna visas här, när du navigerar aktivt mot en destination. Använd knapparna på vänster sida av ratten för att ändra vad som visas på vänster sida av instrumentpanelen när navigeringsanvisningar inte visas (se Använda knapparna på vänster sida av ratten).
 3. Autostyrningen styr Model Saktivt. Om Autostyrning är tillgänglig utan att du har aktiverat funktionen, är ikonen grå. (se Autosteer).
 4. Funktionen Trafikmedveten farthållare är aktiverad för en viss hastighet. Om Trafikmedveten farthållare är tillgänglig, utan att du har angett en viss hastighet, visas ikonen som grå och hastigheten anges inte (se Trafikmedveten farthållare).
 5. Hastighet.
 6. Den hastighetsbegränsning (om tillämpligt) som för närvarande bestäms av hastighetsassistansen (se Hastighetsassistans).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  En blå linje kan visas kring hastighetsbegränsningsskylten för att meddela dig om att du överträder hastighetsbegränsningen.
 7. På energidiagrammet visas streckade linjer på effektmätaren om Model S begränsar effekten. Streckade linjer visas på den övre delen (energi som används) när effekten som är tillgänglig för acceleration är begränsad, och på den nedre delen (energi som sparas) när effekten som kan återvinnas genom regenerativ bromsning är begränsad. Model S kan begränsa effekten av många olika anledningar. Här är bara några exempel:
  • Accelerationen kan vara begränsad när batteriet har nått ett lågt laddningstillstånd eller om drivlinan är varm.
  • Både acceleration och regenerativ bromsning kan vara begränsad när omgivningstemperaturen är antingen mycket hög eller mycket låg.
  • Regenerativ bromsning kan vara begränsad när batteriet är fulladdat.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Använd knapparna på rattens högra sida för att styra vad som visas på instrumentpanelens högra sida (se Använda knapparna på höger sida av ratten).
 8. Var uppmärksam på de viktiga varningsmeddelanden som visas här. Om varningar visas kan du visa mer information om dem genom att trycka på varningsikonen (utropstecknet) på pekskärmens statusfält (längst upp på pekskärmen).
 9. Använd knapparna på rattens högra sida för att ändra vad som visas på instrumentpanelens högra sida när ett telefonsamtal inte är aktivt (se Använda knapparna på höger sida av ratten).
 10. Total uppskattad körsträcka (eller energi) som finns tillgänglig. Istället för köravstånd kan du visa hur stor procentandel av batteriets laddning som återstår. Gör det genom att trycka på Reglage > Skärm > Energivisning.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  När du uppskattar när du behöver ladda nästa gång, ska de värden för uppskattad räckvidd som visas här endast användas som allmänna riktlinjer.
 11. Aktuellt valt körläge: P (parkering), R (back), N (neutral) eller D (körning).
 12. Bilen framför dig (i förekommande fall).
 13. Var uppmärksam på viktiga meddelanden om körningen som visas längst ner i mitten av instrumentpanelen.
 14. Din Model S.
 15. När autostyrningen är aktiverad och upptäcker körfältet visas det tydligt i blått (se Autosteer). Beroende på det aktuella körscenariot kan angränsande filer visas.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Om Navigering med autopilot är aktiv visas körbanan som en enda blå linje framför Model S (se Navigering med autopilot).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Även om omgivande trafik visas på instrumentpanelen kanske vissa fordon inte visas. Förlita dig aldrig på instrumentpanelen när det gäller att fastställa om ett fordon är närvarande (till exempel i döda vinkeln). Använd alltid speglarna och titta över axeln.