Röstkommandon

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Röstkommandon är inte tillgängliga på alla språk. Välj det språk du vill använda för röstkommandon genom att trycka på Reglage > Display > Språk för röstigenkänning.
Du kan använda röstkommandon för att enkelt reglera inställningar och önskemål utan att röra pekskärmen. Röstkommandona är utformade för att förstå naturligt uttalade önskemål. Du kan använda dem för att:
 • Justera klimatönskemål.
 • Finjustera vindrutetorkarnas hastighet och frekvens.
 • Reglera olika element i fordonet.
 • Navigera till en plats.
 • Ringa upp en kontakt.
 • Interagera med appar och inställningar.

För att initiera ett röstkommando trycker du röstknappen till höger på ratt. När en ljudsignal hörs uttalar du önskemålen och Model S svarar.

Pilen pekar på mikrofonknappen.

Exempel på röstkommandon

Här är en lista över exempel på röstkommandon. Det här är inte en fullständig lista. Tesla arbetar ständigt med att förbättra röstkommandona.

Klimatreglage

Justera dina klimatönskemål med röstkommandon:

 • ”Gör det svalare”
 • ”Gör det varmare”
 • ”Slå på/av förarsätesvärmaren”
 • ”Gör det svalare för passageraren”
 • ”Rikta luftföde till mitt ansikte”
 • ”Synka klimat”
 • ”Öka/minska fläkthastigheten”
 • ”Slå på/av bakre avfrostare”
 • ”Ställ in temperatur/fläkt ...”
 • ”Aktivera återcirkulation”

Vindrutetorkare

Anpassa vindrutetorkarnas hastighet och frekvens baserat på förändrade väg- och väderförhållanden:

 • ”Snabba upp vindrutetorkarna”
 • ”Öka/minska hastigheten för vindrutetorkarna med ...”
 • ”Slå på/av vindrutetorkarna”

Fordonsreglage

Du kan även modifiera olika reglage i fordonet med hjälp av röstkommandon:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Din bil måste vara i parkeringsläget om du vill aktivera vissa röstkommandon (t.ex. vaktläge, hundläge osv.).
 • ”Vaktläge på/av”
 • ”Håll min bil säker”
 • ”Lås/lås upp dörrarna”
 • ”Aktivera hundläge”
 • ”Fäll in/ut speglarna”
 • ”Öppna/stäng laddluckan”
 • ”Starta/stoppa laddning”
 • ”Öppna serviceinställningar”
 • ”Öppna handskfacket”

Kontakter

För att ringa eller skicka textmeddelande till en kontakt från din Bluetooth-anslutna telefon (se Telefon, kalender och konferenssamtal på nätet), säg:

 • ”Ring [kontaktnamn/telefonnummer]”
 • ”Textmeddela [kontaktnamn/telefonnummer]”

Media

För att lyssna på och justera önskemål om media, säg:

 • ”Lyssna på [låtnamn]”
 • ”Sänk/höj volymen”
 • ”Gå vidare till nästa”
 • ”Pausa/spela upp låt”
 • ”Ändra källan till [mediekälla]”

Du kan förbättra noggrannheten vid igenkänningen av röstkommandon genom att använda flera ledtrådar i kommandot, som artist och låt.

Appar och inställningar

Navigera enkelt igenom dina appar och inställningar med röstkommandon:

 • ”Öppna [leklåda/webbläsare/biograf/telefon]”
 • ”Sök efter ...”
 • ”Skärmen är för ljus”
 • ”Visa mig ägarhandboken”

Vissa appar och inställningar är endast tillgängliga i parkeringsläget.

Du kan även skicka en felrapport genom att säga ”Rapportera” , ”Återkoppla”, eller ”Felrapportera”.

Mer information om röstkommandon finns på https://www.tesla.com/support/voice-commands.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Tesla förbättrar fortlöpande möjligheten för Model S att förstå röstkommandon. Som stöd för dessa fortlöpande kvalitetsförbättringar samlar Tesla in korta röstinspelningar anonymt. För att skydda din integritet kan dessa korta inspelningar inte kopplas till din personliga information eller till ditt fordons chassinummer. Tesla säkerställer att det inte går att söka i något system efter en inspelning som kan kopplas till en specifik kund eller ett specifikt fordon.