Accelerationslägen

Accelerationsinställningarna för din Model S varierar beroende på tillverkningsdatum och tillval som valts vid köptillfället:

 • Chill: begränsar accelerationen för smidig och mjuk körning (finns i alla fordon som har autopilothårdvara).
 • Standard: ger normal accelerationsnivå (finns i fordon med fyrhjulsdrift förutom Performance och i Model S-fordon med bakhjulsdrift och autopilothårdvara).
 • Sport: ger normal accelerationsnivå (finns på Performance-fordon med fyrhjulsdrift).
 • Insane: ökar det maximala vridmomentet med cirka 30 procent (finns på Performance-fordon med fyrhjulsdrift utan Ludicrous-uppgraderingen).
 • Ludicrous: ökar det maximala vridmomentet med cirka 60 procent (finns på Performance-fordon med fyrhjulsdrift och Ludicrous-uppgraderingen).
 • Insane+: ökar det maximala vridmomentet med cirka 30 procent (finns på Performance-fordon med fyrhjulsdrift utan Ludicrous-uppgraderingen) och värmer upp batteriet till den optimala drifttemperaturen för att säkerställa att du får 100 % av den tillgängliga effekten. Innan du väljer den här inställningen ska du läsa om Använda Insane+ eller Ludicrous+.
 • Ludicrous+: ökar det maximala vridmomentet med cirka 60 procent (finns på Performance-fordon med fyrhjulsdrift med Ludicrous-uppgraderingen) och värmer omedelbart upp batteriet till den optimala drifttemperaturen för att säkerställa att du får 100 % av den tillgängliga effekten. Innan du väljer den här inställningen ska du läsa om Använda Insane+ eller Ludicrous+.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Även om Chill inte direkt förbättrar räckvidden kan användning av det ökade vridmomentet och den effekt som är tillgänglig i läget Insane eller Ludicrous minska räckvidd och effektivitet.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om Chill väljs visas Chill på instrumentpanelen ovanför körhastigheten.

Dessutom har en Model S Performance med fyrhjulsdrift även Launch Mode som ger optimal acceleration på underlag med bra grepp. De specifika köranvisningar som krävs vid användning av Launch Mode finns i Launch Mode.

Välj ett accelerationsläge genom att trycka på Reglage > Pedaler och styrning > Acceleration.

Använda Insane+ eller Ludicrous+

Om du väljer Insane eller Ludicrous, är den extra effekten omedelbart tillgänglig. Men om du vill uppnå maximal batterikraft (endast avsett för kortvarigt bruk) kan du välja Insane+ eller Ludicrous+ för att värma batteriet till den optimala drifttemperaturen. Detta säkerställer att du får 100 % av den tillgängliga effekten.

Medan batteriet värms upp visas ett statusmeddelande på pekskärmen med information om hur lång väntetiden är och det talar även om för dig när extraeffekten är tillgänglig. Förutom att de värmer batteriet försöker lägena Insane+ och Ludicrous+ hålla batteriet inom optimalt temperaturintervall. Därför kan du även se statusen ”Kyler” i flera minuter tills det att temperaturen faller vid aggressiva körförhållanden. Model S förblir i det valda läget i tre timmar, även om du lämnar fordonet. Funktionen stängs av efter tre timmar.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Insane+ och Ludicrous+ är designade för att uppnå maximala prestanda under kortvarig acceleration. Inställningarna är inte avsedda för daglig körning. Priset för denna extraeffekt är högre energiförbrukning och tidigare effektbortfall vid långvarig körning. Accelerationsinställningarna Insane och Ludicrous ger dig märkbart ökade prestanda även om du inte väljer inställningen Insane+ eller Ludicrous+ för att uppnå maximal batterieffekt. Faktum är att den extra effekt som kan nås med Insane+ eller Ludicrous+ i normala körsituationer kanske inte ens är märkbar.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Laddningsnivån måste vara 20 % eller högre för att Insane+ eller Ludicrous+ ska kunna användas. Du kan inte aktivera inställningarna om laddningsnivån är lägre än 20 %. Dessutom stängs inställningarna omedelbart av när laddningsnivån sjunker under 20 %.

När Insane+ eller Ludicrous+ används förbrukar Model S mer energi då det ser till att batteriet håller optimal driftstemperatur.

Ändra accelerationsnivån när som helst till en annan inställning för att avbryta Insane+ eller Ludicrous+. För att undvika överdriven och onödig energiförbrukning (till exempel om du lämnar fordonet och glömmer att stänga av Insane+ eller Ludicrous+), avbryts inställningarna automatiskt efter tre timmar, oavsett om du fortfarande kör eller har lämnat fordonet.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Insane+ eller Ludicrous+ försöker hålla batteriet inom optimalt temperaturintervall. Utöver att värma upp batteriet kyler inställningarna även batteriet vid behov (till exempel när du kör i hög hastighet, under snabb acceleration, körning under långa perioder, osv.).

Launch Mode

Launch Mode är endast tillgängligt på Performance-fordon med fyrhjulsdrift och ger optimal acceleration på underlag med bra grepp.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Stark acceleration omfattar, men begränsas inte till, användning av Launch Mode. Den ökar påfrestningen på fordonets drivlina och kan orsaka slitage och åldrande i förtid för olika komponenter. Model S övervakar kontinuerligt drivlinans utmattning och skador och du får ett meddelande när fordonskomponenter kräver service.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Använd Launch Mode endast på lämpliga platser där det inte finns någon korsande trafik eller fotgängare. Launch Mode är avsett för användning på inhägnade övningsbanor. Det är förarens ansvar att säkerställa att körstilen och accelerationen inte orsakar fara eller olägenhet för andra trafikanter.

Aktivering av Launch Mode

 1. Se till att bromsarna är varma genom att använda dem några gånger under några minuters körning.
 2. Ställ luftfjädringen i läge Låg (se Luftfjädring).
 3. Ställ in accelerationsnivån på Insane+ eller Ludicrous+ (om så utrustad).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Om fordonet är utrustat med inställningsläget Ludicrous+ kan du optimera prestandan genom att trycka på och hålla kvar denna inställning i tre sekunder.
 4. Med Model S lagd i läge Kör och fordonet helt stillastående med ratten rakt fram, tryck ned bromspedalen ordentligt med vänster fot och tryck sedan ned accelerationspedalen helt. Inom en sekund visar instrumentpanelen ett meddelande som anger att Launch Mode har aktiverats.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Launch Modet sänker framfjädringen ytterligare, vilket minskar markfrigången avsevärt.
 5. Släpp upp bromspedalen inom 12 sekunder efter att Launch Mode aktiverats för att för att låta fordonet accelerera.

När bromsen släpps rör sig Model S framåt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Launch Mode är inte tillgängligt om Slirstart har aktiverats (vilket gör att hjulen kan spinna). Se Antispinnsystem.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Launch Mode är endast tillgängligt då omgivningstemperaturen är 37 °F (3 °C) eller varmare.