Vaktläge

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på region, fordonskonfiguration, tillval och programvaruversion har ditt fordon eventuellt inte vaktläget eller funktionerna kanske inte fungerar exakt enligt beskrivningen. Du är ensamt ansvarig för att läsa och följa alla lokala föreskrifter och fastighetsbegränsningar gällande kameraanvändning.

När det är aktiverat är fordonets kameror och sensorer (i förekommande fall) påslagna och redo att spela in misstänkta beteenden runt fordonet när Model S är låst och i parkeringsläge. Se vaktläget som ett smart säkerhetssystem som varnar dig när det identifierar tänkbara hot i närheten.

Om ett hot upptäcks blinkar vaktläget med strålkastarna, utlöser larmet och visar ett meddelande på pekskärmen om att kamerorna eventuellt spelar in för att informera personer som befinner sig utanför fordonet. Du får en varning på telefonen från mobilappen och film från händelsen sparas på USB-minnet (om det är installerat).

Vaktläget är inaktiverat som standard. Du kan använda röstkommandon eller Tesla-mobilappen för att enkelt aktivera eller inaktivera vaktläget. Aktivera vaktläget med hjälp av användning av röstkommandon genom att säga ”håll Tesla säker”, ”håll min bil säker”, ”vaktläge på” eller ”aktivera vaktläge” (se Röstkommandon).

För att använda vaktläget måste batteriets laddningsnivå vara minst 20 %. Om batterinivån sjunker under 20 % stängs vaktläget av och mobilappen skickar en avisering. Strömförbrukningen kan öka när vaktläget är aktivt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
När vaktläget är aktiverat är inställningarna för stöldskyddslarm (Reglage > Säkerhet > Stöldskyddslarm) inte tillgängliga.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Du ska inte förlita dig på att vaktläget skyddar Model S från alla tänkbara hot. Vaktläget använder många faktorer för att avgöra om det ska aktivera säkerhetslarmet. Alla stötar kanske inte upptäcks och larmet kanske inte aktiveras i alla situationer. Vaktläget kan avskräcka vissa hot men inga säkerhetssystem kan förhindra alla attacker.

Så här använder du vaktläget (kamera + app)

 1. Ett korrekt formaterat USB-minne måste sättas i fordonets USB-port (Tesla rekommenderar att du använder handskfackets USB-port, i förekommande fall) för att vaktläget ska lagra och hämta filmer. Fordon tillverkade från omkring 2020 är utrustade med ett förformaterat USB-minne i handskfacket. Det finns två sätt att formatera USB-minnet:
  • Sätt i USB-minnet i en främre USB-port och tryck på Reglage > Säkerhet > Formatera USB-minne. Fordonet formaterar USB-minnet automatiskt.
  • Formatera USB-minnet på en dator

  Se Krav på USB-enhet för videoinspelning för mer information.

 2. Sätt i USB-minnet i fordonets USB-port.
 3. När fordonet är i parkeringsläget aktiverar du bilkameran genom att gå till Reglage > Säkerhet > Bilkamera.
 4. Tryck på Reglage > Säkerhet > Vaktläge > . När funktionen är aktiverad blir vaktlägesikonen i statusfältet röd.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Inspelningar från den bakre kameran är endast tillgängliga på fordon tillverkade efter ungefär februari 2018.

  När vaktläget är aktiverat är det i viloläge och redo att utlösa larmet och spara en inspelning av säkerhetshändelsen om det startas. Se Spela upp videoinspelningar för information om att visa film.

 5. Tryck på vaktlägesikonen i Reglage för att manuellt aktivera eller inaktivera vaktläget. Vaktläget är avaktiverat när ikonen inte längre är röd.
  En cirkel i en cirkel
  Stäng Av vaktläget via Reglage > Säkerhet > Vaktläge för att inaktivera det under längre tid än en körningscykel.

Så här använder du vaktläget (endast app)

När vaktläget är aktiverat och en säkerhetshändelse upptäcks, men utan att ett USB-minne är anslutet i en USB-port, varnar fordonet dig via mobilappen men inga filmer spelas in.

Inställningar för vaktläget

 • Exkludera särskilda platser

  Via Reglage > Säkerhet > Vaktläge kan du välja om vaktläget inte ska aktiveras på vissa platser (se Hem, arbete och favoritdestinationer för mer information):

  • Exkludera hemma: Vaktläget aktiveras inte automatiskt på den plats du ställer in som Hem i din favoritlista.
  • Exkludera arbetet: Vaktläget aktiveras inte automatiskt på den plats du ställer in som Arbete i din favoritlista.
  • Exkludera favoriter: Vaktläget aktiveras inte automatiskt på någon plats i din favoritlista.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Anm
   För att en plats som är listad som hem, arbete eller favorit ska kännas igen måste Model S parkeras inom cirka 1 640 fot (500 meter) från den sparade platsen.

  För att ange plats för ditt hem eller arbete trycker du på Navigera > Ange hem/Ange arbete. För att ställa in en Favorit trycker du på stjärnan när adressen visas på kartan. Om vaktläge aktiveras eller avaktiveras med ikonen på pekskärmen eller via mobilappen åsidosätts inställningarna för hem, arbete och favoriter tills nästa gång du kör fordonet.

 • Ställ in kamerabaserad detektering

  När Kamerabaserad detektering är aktiverad använder vaktläget bilens utvändiga kameror utöver dess sensorer för att detektera en säkerhetshändelse när den är parkerad. Om alternativet inaktiveras kommer bilen bara att spara klipp på USB-minnet om ett fysiskt hot detekteras. Justera genom att trycka på Reglage > Säkerhet > Vaktläge > Kamerabaserad detektering.

Se Spela upp videoinspelningar för information om att visa Sentry Mode-film.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
När det interna lagringsutrymmet är fullt skrivs äldre inspelningar av varningar och larm över av nya inspelningar.