Ansluta startkablar

Följande instruktioner utgår från att du använder en extern strömförsörjning på låg spänning (till exempel en starthjälp). Om du hjälpstartar Model S med hjälp av ett annat fordon ska du följa fordonstillverkarens anvisningar.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Model S kan inte användas för att hjälpstarta ett annat fordon. Det kan orsaka skador.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Undvik kortslutning när du hjälpstartar Model S. Att ansluta kablarna till fel poler, att låta ledarna vidröra varandra osv. kan skada Model S.

Följ de här stegen:

Se till att du har en extern strömförsörjning. Efter att huven öppnats:

 1. Ta bort underhållspanelen.
 2. Leta reda på de positiva (+) och negativa (-) polerna.
 3. Frigör höljet från den röda pluspolen (+) och anslut sedan låg spänning-strömkällans röda positiva (+) kabel till den röda pluspolen (+).
 4. Anslut låg spänning-strömförsörjningens svarta negativa (-) kabel till fordonet.
 5. Slå på den externa strömförsörjningen (läs mer i tillverkarens anvisningar). Tryck på pekskärmen för att väcka den.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Det kan ta flera minuter att få tillräckligt med ström för att väcka pekskärmen.
 6. När du inte längre behöver den externa låg spänning-strömmen kopplar du bort båda kablarna. Börja med den svarta negativa (-) kabeln.
 7. Längst upp på låg spänning-batteriet skjuter du kontakthöljet mot den elektriska anslutningen så att den aktiverar låg spänning-batteriet.
 8. Längst upp på låg spänning-batteriet trycker du ned låsfliken som fäster den elektriska anslutningen vid kontakthöljet.
 9. Sätt tillbaka underhållspanelen genom att placera det på sin ursprungliga plats och trycka ned tills det sitter ordentligt.
 10. Stäng motorhuven.