Ratt

Ställa in rattens läge

Justera ratten till önskat körläge genom att flytta reglaget på vänster sida av rattstången. Med det här reglaget kan du flytta ratten framåt och bakåt samt uppåt och nedåt.

Rattreglage med en zoomruta och blå pilar som pekar upp, ned, vänster, höger
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Ställ inte in ratten medan du kör.

Ställa in styrningskänslighet

Du kan justera styrsystemets känsla och känslighet så att det passar dig:

 1. Tryck på Reglage > Pedaler och styrning > Styrningsläge på pekskärmen.
 2. Välj en inställning för ratten:
  • Komfort – Minskar kraften som krävs för att vrida ratt. I stadstrafik blir Model S lättare att köra och parkera.
  • Standard – Tesla anser att den här inställningen ger bäst hantering och gensvar i de flesta förhållanden.
  • Sport – Ökar kraften som krävs för att vrida ratt. När du kör i högre hastigheter ger Model S bättre gensvar.

Använda knapparna på vänster sida av ratten

Använd knapparna på vänster sida av ratten för att växla mellan radiostationer, reglera mediaspelarens volym och välja vad som visas på vänster sida av instrumentpanelen (när navigeringsappen inte visar anvisningar).

Rattens vänstra knappar med förklaringar
 1. Nästa

  Om du lyssnar på lokalradio eller satellitradio och du har definierat mer än ett radiosnabbval, ska du trycka för att spela nästa snabbval i radiobandet som spelas för tillfället. Om du inte har definierat mer än ett snabbval trycker du för att gå till nästa tillgängliga frekvens.

  Om du lyssnar på internetradio eller på en ljudfil från en Bluetooth- eller USB-enhet trycker du för att gå till nästa låt eller station.

  Om du har definierat mer än en favorit, tryck och håll kvar för att bläddra igenom favoriterna.

 2. Rullningsknapp
  • Rulla uppåt eller neråt om du vill justera medievolymen.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Anm
   Med rullningsknappen justeras volymen för medier, navigeringsanvisningar och telefonsamtal baserat på vad som för närvarande används. När du ställer in volymen visas volymnivån på instrumentpanelen och huruvida du justerar volymen för medier, navigering eller telefon.
  • Tryck kort på knappen om du vill stänga av medievolymen eller pausa/spela en ljudfil.
  • Välj vad som visas på instrumentpanelens vänstra sida genom att hålla in rullningsknappen en kort stund tills de tillgängliga alternativen visas. Vrid på rullningsknappen och välj Töm, Bilstatus, Klocka, Medier, Energi, Resor, Fjädring osv. När ditt val är markerat trycker du på rullningsknappen.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Anm
   Inställningen du visar med hjälp av den vänstra rullningsknappen behålls tills du ändrar den manuellt.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Anm
   Bilstatus visar information som dörrarnas eller bagageluckornas status, och på nyare modeller även mätning av däcktrycken.
 3. Föregående

  Samma som beskrivs ovan för Nästa, förutom att den hoppar till föregående låt eller station. Om du har definierat mer än en favorit, tryck och håll kvar för att bläddra igenom favoriterna.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Oavsett hur du anpassar den vänstra sidan av instrumentpanelen ändras den automatiskt till att visa navigeringsanvisningar (i förekommande fall) eller till att visa information om dörrar eller bagageutrymmen är öppna, när Model S är i körläge framåt eller bakåt.

Använda knapparna på höger sida av ratten

Använd knapparna på höger sida av ratten för att få åtkomst till samtalsalternativ under pågående samtal, välja vilka alternativ som visas på höger sida av instrumentpanelen och för att justera funktioner i Model S samt för att använda röstkommandon.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
När du tar emot eller ringer ett samtal visas samtalsalternativen automatiskt till höger på instrumentpanelen för att du lättare ska kunna hantera samtal på din Bluetooth-anslutna telefon.
Rattens högra knappar med förklaringar
 1. Tryck här för att använda ett röstkommando i syfte att ringa en kontakt, navigera eller lyssna på internetmusik. Säg ditt kommando när du hör tonsignalen. Mer information finns i Röstkommandon.
 2. Rullningsknapp
  • Visa samtalsalternativ som gör att du kan utföra åtgärder under ett samtal genom att trycka på rullningsknappen.
  • Justera de senast använda funktionerna i funktionslistan genom att rulla rullningsknappen (se menyknappen).
  • Välj vad som visas på instrumentpanelens högra sida genom att hålla in rullningsknappen en kort stund tills de tillgängliga alternativen visas. Vrid på rullningsknappen och välj Töm, Bilstatus, Klocka, Medier, Energi, Resor, Fjädring osv. När ditt val är markerat trycker du på rullningsknappen.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Anm
   Bilstatus visar information som dörrarnas eller bagageluckornas status, och på nyare modeller även mätning av däcktrycken.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Anm
   Inställningen du visar med hjälp av den högra rullningsknappen behålls tills du ändrar den manuellt.
  • Du startar om pekskärmen genom att hålla ned båda rullningsknapparna i ungefär fem sekunder. Se Omstart av pekskärmen eller instrumentpanelen.
  • Fjädring. Visar en visualisering i realtid av hur fjädringen dynamiskt justerar dämpningen på varje hjul för att hantera olika vägförhållanden. Rulla rullningsknappen för att välja Fjädring och tryck sedan på rullningsknappen. Se Luftfjädring.
 3. Menyknapp

  Tryck på knappen för att visa menyn där du kan styra följande Model S:

  • Temperatur. Rulla rullningsknappen för att ändra temperaturen på förarsidan eller tryck på hjulet för att slå på och stänga av klimatanläggningen.
  • Fläkthastighet. Rulla rullningsknappen för att justera hastigheten för fläkten som används till att kyla eller värma kupén.
  • Skärmens ljusstyrka. Rulla rullningsknappen för att ändra ljusstyrkan på displayerna eller tryck på hjulet för att återställa standardinställningarna.
  • Soltak (om monterat). Rulla rullningsknappen för att justera soltakets position.
  • Senaste samtal. Om telefonen är parkopplad med Model S rullar du rullningsknappen för att se senast ringda samtal. Tryck på rullningsknappen om du vill ringa kontakten som visas. Se Parkoppla en Bluetooth-enhet om du vill parkoppla telefonen.
  • Kontakter. Om din telefon är parkopplad med Model S rullar du rullningsknappen för att navigera till kontakter i telefonen. Dina kontakter anges alfabetiskt efter efternamn. Mer information om hur du ger Model S åtkomst till dina kontakter finns i Importera kontakter och senaste samtal.

Stäng funktionslistan genom att trycka på menyknappen igen.

Uppvärmd Ratt

Om Model S är utrustad med kallväderspaketet (tillval) kan du värma upp ratten genom att trycka på klimatreglaget på pekskärmen (se Använda klimatreglagen). När funktionen aktiveras strålar värme ut i ratten så att den håller en behaglig temperatur.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på tillverkningsdatum kanske din Model S inte har en uppvärmd ratt även om den är utrustad med kallväderspaketet (tillval).

Signalhorn

Om du vill tuta med signalhornet trycker du och håller in dynan mitt på ratten.

Ratt med en pil som pekar mot dynan i mitten.