Elektronik i kupén

Utöver förvaringsfack och mugghållare (se Förvaringsutrymmen i kupén) har kupén i Model S stöd för olika elektroniska komponenter, till exempel och ett 12 V-eluttag.

USB-portar

Model S har två USB-portar placerade på mittkonsolens framsida som du kan använda för att ansluta USB-enheter. Information om hur du spelar upp ljudfiler som är lagrade på en USB-enhet som är ansluten till de här portarna finns i Spela medier från enheter. Du kan även använda dessa anslutningar för att ladda USB-portar.

Zoomruta och pil som visar USB-portarna på framsidan av mittkonsolen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Anslut inte flera enheter med hjälp av en USB-hubb. Det kan förhindra att anslutna enheter laddas eller att de känns igen av mediespelaren.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Ström är tillgänglig när fordonet är ”vaket”. Fordonet kan vara vaket av många anledningar. Till exempel när du använder funktioner som Fjärrparkering eller när funktioner som Förkonditionering, Kupéöverhettningsskydd, Behåll klimatanläggningen på, Hundläge, Campingläge, Vaktläge med mera är aktiverade. Fordonet är också vaket när låg spänning-batteriet laddas eller används, under högspänningsladdning eller när fordonet kommunicerar med mobilappen med mera. låg spänning-batteriet kommer inte laddas ur om du låter ett tillbehör vara inkopplat.

Låg spänning Eluttag

Din Model S har ett eluttag som är placerat på mittkonsolens framsida. Ström kan användas när instrumentpanelen och pekskärmen är aktiva.

Pil som pekar mot eluttaget.

låg spänning-eluttagen är lämpliga för tillbehör som kräver upp till 11 A kontinuerlig strömstyrka (max. 15 A) eller upp till 150 watt kontinuerlig effekt (max. 180 watt).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Ström är tillgänglig när fordonet är ”vaket”. Fordonet kan vara vaket av många anledningar. Till exempel när du använder funktioner som Fjärrparkering eller när funktioner som Förkonditionering, Kupéöverhettningsskydd, Behåll klimatanläggningen på, Hundläge, Campingläge, Vaktläge med mera är aktiverade. Fordonet är också vaket när låg spänning-batteriet laddas eller används, under högspänningsladdning eller när fordonet kommunicerar med mobilappen med mera. låg spänning-batteriet kommer inte laddas ur om du låter ett tillbehör vara inkopplat.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
I situationer då Model S inte kan detektera fjärrnyckeln (låg batteriladdning, störningar osv.) placerar du nyckeln direkt under låg spänning-eluttaget där Model S lättast kan detektera den.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Eluttaget och anslutna tillbehörskontakter kan bli varma.