Media

Översikt

Mediaspelaren visas på pekskärmen och används för att spela upp olika typer av media. Du kan dra mediaspelaren uppåt för att expandera den (vilket gör att du kan bläddra) och nedåt för att minimera den så att endast minispelaren visas. Den behändiga Minispelaren tar upp minst plats på pekskärmen. Den visar vad som spelas just nu och har bara grundläggande funktioner, som gäller vad som spelas upp.

Mediaspelaren visar innehåll och alternativ som är kopplade till den valda appen (eller källan) från appstartaren eller från den listruta som visas på mediaspelaren när du förstorar den:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Mediaappar varierar beroende på marknadsregion och fordonskonfiguration. Vissa av de beskrivna apparna kanske inte är tillgängliga i din marknadsregion eller så är de ersatta av andra appar.
Radio: Välj från en lista med tillgängliga radiostationer eller tryck på det numeriska tangentbordet för att ställa in radion på en specifik frekvens. Tryck på någon av pilarna för att växla frekvens.
Bluetooth: Spela upp ljud från en Bluetooth-ansluten telefon eller USB-enhet (se Spela medier från enheter).
Strömning: Använd den strömningstjänst för ljud som är tillgänglig i din marknadsregion (t.ex. Slacker Radio), i förekommande fall.
Spotify: Spela upp tillgängligt ljud på Spotify.
Apple Music: Spela upp tillgängligt ljud på Apple Music.
Mikrofonikon
Caraoke (i förekommande fal): Sjung med tillsammans med olika låtar (se Caraoke).
TuneIn: Spela upp tillgängligt ljud på TuneIn.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan visa eller dölja valfri medieapp/källa. Se Mediainställningar.

När du lyssnar på internetradio eller strömmande musiktjänster varierar de tillgängliga alternativen i mediaspelarfönstret beroende på vad du lyssnar på. Tryck på pilen för att gå vidare (eller bakåt) för att spela nästa (och i vissa fall föregående) station, avsnitt eller låt. Du kan även spela nästa/föregående med vänster rullningsknapp på ratt.

Strömningstjänster är endast tillgängliga när det finns en dataanslutning (till exempel Wi-Fi eller premiumanslutning). Du kan använda ett Tesla-standardkonto för vissa medietjänster. För andra medietjänster kan du behöva ange inloggningsuppgifter den första gången du använder dem.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
I stället för att starta en annan medieapp kan du ändra källan i mediespelarfönstret genom att välja en källa i listrutan.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan använda röstkommandon för att justera inställningar för media och önskemål, som volymkontroll, spela vissa låtar eller växla mediekälla (se Röstkommandon).

Volymkontroll

Rulla uppåt eller nedåt på rullningsknappen på vänstra sidan av ratt för att höja respektive sänka volymen. Rullningsknappen justerar volymen för media, röstkommandon och telefonsamtal.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Din Model S justerar automatiskt volymen baserat på körhastighet och klimatinställningar.

Du kan även justera volymen genom att trycka på pilarna som hör till högtalarikonen längst ned i hörnet på pekskärmen.

Stäng av ljudet genom att trycka på den vänstra rullningsknappen. Tryck en gång till för att sätta på ljudet igen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du trycker på den vänstra rullningsknappen under ett telefonsamtal stängs både ljudet och mikrofonen av.

Mediainställningar

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
De tillgängliga inställningarna kan variera beroende på marknadsregion. En inställning kanske inte går att tillämpa på alla ljudkällor.
Mediainställningsikon
När en skärmvy för ljud visas trycker du på inställningsikonen i sökfältet för att komma åt ljudinställningar.

Du kan justera dessa inställningar:

  • Ton: Dra skjutreglagen för att justera baslådan och något av de fem frekvensbanden (bas, bas/mellanregister, mellanregister, mellanregister/diskant och diskant). Om du har premiumljud kan du få en mer engagerande ljudupplevelse genom att anpassa nivån av ljudimmersion med skjutreglaget enligt dina egna önskemål.
  • Balans: Dra mittcirkeln till den plats i Model S där du vill fokusera ljudet.
  • Alternativ: Ställ in extra funktioner. Du kan till exempel aktivera eller inaktivera Dj-kommentarer, Barnförbjudet innehåll och Tillåt mobilstyrning.
  • Källor: Visar alla tillgängliga mediekällor och låter dig välja om du vill visa eller dölja varje källa. Du kan dölja mediekällor som du aldrig använder. När du dolt en mediekälla visas den varken i listrutan in mediaspelaren eller i appfältet när du trycker på appstartaren. Du kan återställa visningen av en mediekälla som dolts genom att gå tillbaka till den här inställningsskärmen.

Söka ljudinnehåll

Sökikon
Peka på förstoringsglasikonen i Media Player för att söka efter en speciell låt, skiva, artist, poddsändning eller station. Du kan även använda röstkommandon för att söka handsfree (se Röstkommandon). I förekommande fall kan du trycka på HD® för att spela versioner av valda frekvenser i hög kvalitet.

SiriusXM-satellitradio (i förekommande fall)

I förekommande fall kan du lyssna på SiriusXM vilket är en prenumerationsbaserad satellitradiotjänst. Om du vill lyssna på satellitradiokanalerna måste du ge radiotjänstleverantören det radio-ID som är kopplat till pekskärmen.

Så här visar du radio-ID:

  1. Tryck på ikonen för radiokälla och välj SiriusXM i listan.
  2. Flytta kanalväljaren till kanal 0.
  3. I stationens informationsruta visas radio-ID.

Välj en SiriusXM-kanal genom att antingen söka manuellt efter kanalnummer eller bläddra bland kanalerna efter kategori.

Caraoke

Utöver olika strömningstjänster kan ditt fordon vara utrustat med Caraoke. För att öppna Caraoke går du till mediaspelaren och väljer mediekällan Caraoke i listmenyn. Eller lägg till Caraoke som en app i appstartaren. Bläddra i urvalet av låtar och välj den som du vill sjunga med till. Tryck på mikrofonikonen för att aktivera eller avaktivera låtens huvudsångare. När mikrofonikonen är avaktiverad hörs endast låtens instrument och bakgrundssångare. Tryck på sångtextikonen (bredvid mikrofonikonen) för att aktivera eller avaktivera låtens sångtext.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på fordonets konfiguration och marknadsregion kan det hända att Caraoke inte finns tillgängligt i ditt fordon.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Läs aldrig sångtexter i Caraoke under körning. Du måste alltid ha god uppsikt över vägen och trafiken när du kör. Sångtexterna i Caraoke är endast avsedda för passagerare när fordonet körs.

Senaste och Favoriter

För det mesta källmaterialet visas Senaste och Favoriter längst upp för enkel åtkomst.

Ikon Favoriter, avmarkerad
Tryck på ikonen Favoriter i mediaspelaren för att lägga till stationen, poddsändningen eller ljudfilen som spelas i din favoritlista.
Ikon Favoriter, markerad
Tryck på den markerade Favoriter-ikonen för att ta bort en favorit. Du kan även ta bort flera favoriter på en gång genom att utöka mediaspelaren en nivå och visa alla favoriter för det aktuella källmaterialet. Sedan trycker du och håller kvar på någon favorit. Ett X visas för alla favoriter och du kan trycka på X-ikonen för de favoriter du vill ta bort från favoritlistan.
Ikonen Senaste
Listan med senast spelade låtar uppdateras ständigt, så du behöver inte ta bort dem.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Låtar som spelas upp på FM-radiostationer (i förekommande fall) visas inte i senast spelade låtar.

Spela medier från enheter

Du kan spela upp ljudfiler från en Bluetooth-ansluten enhet (till exempel en telefon) eller ett anslutet USB-minne. När du ansluter en Bluetooth- eller USB-enhet (se Bluetooth) inkluderar mediaspelaren enheten som en mediekälla.

USB-enheter

Anslut en flashenhet till en främre USB-port (se USB-portar). Tryck på Mediespelare > USB och sedan på namnet på mappen som innehåller låten du vill spela upp. När du fått upp innehållet i en mapp på det anslutna USB-minnet kan du trycka på en låt i listan för att spela upp den. Du kan också bläddra bland låtarna med pilarna på mediespelarskärmen. Du kan även bläddra till nästa/föregående låt med vänster rullningsknapp på ratt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Model S känner endast igen flash-enheter vid medieuppspelning via USB-anslutning. För att spela upp medier från andra enhetstyper (till exempel en iPod) måste du ansluta enheten via Bluetooth (se Bluetooth-enheter).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Mediaspelaren kan ta emot USB-enheter med exFAT-formatering (NTFS stöds inte för närvarande).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Använd en USB-port på framsidan av mittkonsolen. USB-anslutningarna på konsolens baksida är endast avsedda för laddning.

Bluetooth-enheter

Om du har en Bluetooth-enhet, som t.ex. en parkopplad telefon som är ansluten till Model S (se Bluetooth), kommer du att kunna spela ljudfiler som lagrats på den. Välj Telefon-läget i mediaspelaren, tryck på namnet för din Bluetooth-anslutna enhet och tryck sedan på ANSLUT.

Den ljudfil som är aktiv på Bluetooth-enheten spelas upp. Om det inte spelas upp någon ljudfil använder du enheten till att välja vilken ljudfil du vill lyssna på. När filen börjar spelas upp kan du använda ikonerna för nästa och föregående i mediaspelaren (eller vänster rullningsknapp på ratt) till att spela andra låtar.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du vill spela media från en Bluetooth-enhet måste du se till att åtkomsten till enhetens media är aktiverad (se Bluetooth).