Framsäten och baksäten

Korrekt körposition

Sätet, nackstödet, säkerhetsbältet och krockkuddarna fungerar tillsammans för att maximera din säkerhet. Att använda dessa korrekt säkerställer bättre skydd.

Placera sätet så att du kan använda säkerhetsbältet på rätt sätt, genom att befinna dig så långt som möjligt från den främre krockkudden:

  1. Sitt rakt upp med båda fötterna på golvet och med ryggstödet i upprätt läge.
  2. Se till att du når pedalerna lätt och att dina armar är en aning böjda när du håller i ratten. Bröstkorgen ska befinna sig minst 10 tum (25 cm) från mitten av krockkuddeskyddet.
  3. Placera säkerhetsbältets axeldel halvvägs mellan nacken och axeln. Placera bältets höftdel tätt över höfterna och inte över magen.

Model S Sätena har inbyggda nackstöd som inte kan justeras eller tas bort.

Justera framsätena

  1. Flytta sätet framåt/bakåt och justera sätets höjd och lutning uppåt/nedåt.
  2. Justera ryggstödet.
  3. Justera svankstödet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Flytta inte ryggstödet till ett framsäte helt framåt när sätet är i helt framflyttat läge. I annat fall kan ryggstödets översida slå emot och eventuellt skada solskyddet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Kontrollera att området runt framsätet är fritt från hinder (personer och föremål) innan du justerar framsätet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Justera inte sätena medan du kör. Att göra det kan öka risken för en kollision.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Att åka i en bil som rör sig med ryggstödet tillbakafällt kan resultera i allvarliga skador vid en kollision eftersom du kan glida under bältets höftdel, eller så kan du kastas in i bältet. Se till så att ryggstödet inte lutar bakåt mer än 30 grader när bilen rullar.

Fälla ner baksätena

Model S har ett delat baksäte som kan fällas framåt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Körning med baksätena fällda framåt kan göra att ljudnivån och/eller vibrationerna från fordonets bakre del (bagageutrymme, fjädring osv) ökar.

Innan du fäller sätena ska du ta bort eventuella föremål från sätena och det bakre benutrymmet. För att kunna fälla ner ryggstöden för baksätena helt kanske du behöver flytta framsätena framåt.

För att fälla ett baksäte ska du dra i motsvarande spak och fälla sätet framåt.

Fälla upp baksätena

Innan du fäller upp ett baksäte ska du se till att säkerhetsbältena inte har fastnat bakom ryggstödet.

Dra ryggstödet uppåt tills det låses på plats.

För att kontrollera att ryggstödet är låst i upprätt läge ska du prova att dra det framåt.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Kontrollera alltid att ryggstöden är låsta i det upprätta läget genom att trycka det framåt eller bakåt. Om du inte gör det kan det öka risken för skador.

Sätesvärme

Framsätena, säten har värmedynor som kan aktiveras i tre lägen från 3 (högst) till 1 (lägst). Information om hur du reglerar sätesvärmarna finns i Använda klimatreglagen.

Om Model S är utrustad med kallväderspaketet kan du även styra sätesvärmarna i alla de bakre sittplatserna såväl som vindrutetorkarnas defroster och spolarmunstyckena genom att trycka på klimatreglagen på pekskärmen (se Använda klimatreglagen).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
För att undvika brännskador vid långvarig användning ska personer med perifer neuropati eller begränsad förmåga att känna smärta på grund av diabetes, ålder, neurologiska skador eller andra sjukdomstillstånd iaktta försiktighet vid användning av klimatanläggningen och sätesuppvärmarna.

Sätesskydd

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Använd inte sätesskydd på ett framsäte. Dessa kan begränsa uppblåsningen av sätesmonterade sidokrockkuddar om en kollision inträffar. Även då fordonet är utrustat med system för detektering av passagerare för att avgöra status för passagerarens främre krockkudde, kan denna funktion störas av sätesöverdrag.