System för fotgängarvarning (i förekommande fall)

Systemet för fotgängarvarning gör att Model S avger en ljudsignal när du kör långsammare än cirka 19 mph (32 km/h) eller backar. Elfordon är tysta och det här ljudet bidrar till att varna fotgängare om ditt fordon som närmar sig. Ljudet som aktiveras när och Model S växlas ur parkeringsläget blir högre i takt med att hastigheten ökar.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Systemet för fotgängarvarning kanske inte är tillgängligt i fordon som har tillverkats ungefär före 1 september 2020.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Om inget ljud hörs kanske fotgängare inte är medvetna om ditt fordon som närmar sig, vilket kan öka risken för en kollision som leder till allvarliga personskador eller dödsfall. Kontakta Tesla omedelbart om systemet för fotgängarvarning inte fungerar.