Programvaruuppdateringar

Ladda ny programvara

Tesla uppdaterar programvaran trådlöst och introducerar kontinuerligt nya funktioner för fordonet. Tesla rekommenderar att du installerar programvaruuppdateringar för ditt fordon vid första bästa tillfälle. För att säkerställa att programvaruuppdateringarna levereras så snabbt och tillförlitligt som möjligt ska du lämna Wi-Fi-funktionen aktiverad och ansluten så ofta som det är möjligt. I de flesta fall måste fordonet vara anslutet till Wi-Fi för att kunna starta en uppdatering (se Wifi).

Programvaruuppdateringar utförs inte när följande funktioner är aktiva:

  • Smart förkonditionering
  • Behåll klimatanläggningen på, Hundläge och Camping
  • Vaktläge
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
På basis av behov gör Tesla även programvaruuppdateringar via mobilanslutning.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Försök inte använda fordonet medan programvaran uppdateras. Fordonsfunktioner, inklusive vissa säkerhetssystem och öppning eller stängning av dörrar eller fönster kan ha begränsad funktion eller vara inaktiverade medan en programvaruuppdatering pågår, varför fordonet kan skadas.

När en programvaruuppdatering är tillgänglig visas en gul klockikon längst upp på pekskärmen. Det finns tre sätt på vilka du kan installera programvaruuppdateringar:

  • Tryck på den gula klockikonen för att visa schemaläggningsfönstret där du får en uppmaning om att välja en tid för installation av uppdateringen (Ställ in denna tidpunkt) eller installera nu (Installera nu). När schemaläggningen har gjorts blir den gula klockikonen vit tills uppdateringen startar. Närsomhelst innan uppdateringen startar kan du peka på denna klockikon och ställa in en annan tid för uppdateringen.
  • Tryck på Reglage > Programvara för att se efter om det finns en tillgänglig uppdatering för fordonet. Om en uppdatering är tillgänglig trycker du på Programvaruuppdatering är tillgänglig för att navigera till schemaläggningsfönstret enligt beskrivningen ovan.
  • Starta uppdateringar med hjälp av Teslas mobilapp.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Vissa programvaruuppdateringar kan ta upp till tre timmar att utföra. Model S måste vara i parkeringsläge när programvaran uppdateras. För att säkerställa att programvaruuppdateringarna levereras så snabbt och tillförlitligt som möjligt ska du lämna Wi-Fi-funktionen aktiverad och ansluten så ofta som det är möjligt (se Wifi).

En programvaruuppdatering består av två faser:

  • Nedladdningsfas: Under den här fasen skickas den nya uppdateringen trådlöst till fordonet. Om en programvaruuppdatering är tillgänglig men inte kan laddas ner eftersom fordonet inte är anslutet till Wi-Fi visas en gul nedladdningsikon längst upp på pekskärmen. Nästa gång fordonet ansluts till Wi-Fi startar nedladdningen automatiskt. När nedladdningen är igång blir nedladdningsikonen grön. Du kan köra medan programvaruuppdateringen laddas ner men om du kör kan nedladdningen avbrytas om fordonet tappar Wi-Fi-anslutningen. När programvaruuppdateringen har laddats ner och är klar att installeras visas en gul klockikon längst upp på pekskärmen.
  • Installationsfas: Under installationsfasen kan du inte köra. Om fordonet är anslutet kommer det sluta ladda tills installationen är klar. Om du vill starta installationsfasen trycker du på den gula klockikonen längst upp på pekskärmen. Tryck på Installera nu för att påbörja installationen omedelbart eller tryck på Ställ in denna tidpunkt för att välja en starttid för installationen. Om du schemalägger att programvaruuppdateringen ska börja vid en viss tidpunkt blir den gula klockikonen vit tills installationen påbörjas. Närsomhelst innan uppdateringen installeras kan du trycka på klockikonen och ställa in en annan tid.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Programvaruuppdateringen installeras inte om Behåll klimatanläggningen på, Hundläge eller Campingläge är aktiverade (se Behåll klimatanläggningen på, Hund och Camping).

Önskemål om uppdatering av programvara

Tesla avgör hur, när och vart uppdateringar av fordon ska skickas baserat på olika faktorer, vilka är unika för varje version. Du kan välja hur snabbt och hur ofta du får programvaruuppdateringar. Ändra dina önskemål genom att trycka på Reglage > Programvara > Önskemål om uppdatering av programvara och välj mellan följande alternativ:

  • Standard: Få programvaruuppdateringar inom normal tidsram för tillgängliggörande för din region och fordonskonfiguration. När en programvaruuppdatering blir tillgänglig har den i allmänhet använts i andra kunders fordon under en tidsperiod.
  • Avancerat: Få de senaste programvaruuppdateringarna för din region och fordonskonfiguration vid första bästa tillfälle. Tänk på att även om du får den senaste programvaran vid första bästa tillfälle, kanske du inte är i den första gruppen av Tesla-ägare som får uppdateringen. Att välja Avancerad innebär inte att ditt fordon registreras i Teslas Early Access Program.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Tesla uppdaterar inte programvara på begäran av personer som vill ha de senaste funktionerna och förbättringarna. Att välja Avancerad och konsekvent ansluta till Wi-Fi (se Wifi) är det bästa sättet att få de senaste tillgängliga programvaruuppdateringarna.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Skärmen för programvaruuppdatering fortsätter att visas tills du installerar uppdateringen. Du måste installera en programvaruuppdatering så snart den finns tillgänglig. Alla skador som hänför sig till underlåtenhet att installera en programvaruuppdatering omfattas inte av fordonsgarantin. Underlåtenhet eller vägran att installera uppdateringar kan leda till att vissa fordonsfunktioner blir otillgängliga och att digitala medieenheter kan bli inkompatibla.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Tesla kan komma att uppdatera eller ominstallera ditt fordons programvara som en del av normala diagnostik-, reparations- och underhållsprocesser inom service.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Det är inte möjligt att återgå till en tidigare programvaruversion.

Om pekskärmen visar ett meddelande som anger att en programvaruuppdatering inte slutfördes framgångsrikt ska du kontakta Tesla.

Laddning

Om Model S laddar när programvaruuppdateringen startar avbryts laddningen. Laddningen återupptas automatiskt när programvaruuppdateringen är klar. Om du kör Model S vid den inställda uppdateringstiden annulleras uppdateringen och du måste ange en ny uppdateringstid.

Visa versionsinformation

När en programvaruuppdatering är slutförd kan du ta reda på mer om de nya funktionerna genom att läsa versionsinformationen som visas på pekskärmen. Du kan visa versionsinformationen för din nuvarande programvaruversion när som helst genom att trycka på Reglage > Programvara > Versionsinformation.

Tesla rekommenderar starkt att du läser all versionsinformation. Den kan innehålla viktig säkerhetsinformation eller driftsanvisningar för din Model S.