Programvaruuppdateringar

Ladda ny programvara

Tesla uppdaterar programvaran trådlöst och introducerar kontinuerligt nya funktioner för fordonet. Tesla rekommenderar att du installerar programvaruuppdateringar för ditt fordon vid första bästa tillfälle. För att säkerställa att programvaruuppdateringarna levereras så snabbt och tillförlitligt som möjligt ska du lämna Wi-Fi-funktionen aktiverad och ansluten så ofta som det är möjligt. I de flesta fall måste fordonet vara anslutet till Wi-Fi för att kunna hämta programvaruuppdateringen (se Wifi).

Ladda ner kontra installera ny programvara

Du tar emot en ny uppdatering i två steg: programvaran hämtas (vilket kräver Wi-Fi) och installeras. Du kan starta nedladdningar eller installationer med hjälp av Tesla-mobilappen.

Ladda ner

När en programvaruuppdatering finns tillgänglig för nerladdning sker hämtningen automatiskt och en grön pil visas överst på pekskärmen. Om fordonet inte är anslutet till Wi-Fi visas en gul nerladdningsikon. Du kan köra medan programvaruuppdateringen laddas ner men om du kör kan nedladdningen avbrytas om fordonet tappar Wi-Fi-anslutningen. När programvaruuppdateringen har laddats ner och är klar att installeras visas en klockikon längst upp på pekskärmen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
För att säkerställa att programvaruuppdateringarna laddas ner så snabbt och tillförlitligt som möjligt ska du lämna Wi-Fi-funktionen aktiverad och ansluten så ofta som det är möjligt (se Wifi).

Montera

Du KAN INTE köra medan programvara installeras. Om fordonet är anslutet kommer det sluta ladda tills installationen är klar. Om du vill starta installationen trycker du på den gula klockikonen längst upp på pekskärmen. Tryck på Installera nu för att påbörja installationen omedelbart eller tryck på Ställ in denna tidpunkt för att välja en annan starttid. Närsomhelst innan uppdateringen installeras kan du trycka på klockikonen och ställa in en annan tid. Om du kör Model S vid den inställda uppdateringstiden annulleras uppdateringen och du måste ange en ny uppdateringstid. Du kan även visa, ladda ner och installera programvaruuppdateringar genom att navigera till Reglage > Programvara. Anslut till Wi-Fi om det är tillgängligt för att ladda ner uppdateringen.

Programvaruuppdateringar görs inte när vissa funktioner är aktiva, exempelvis Bevara klimat, Hundläge eller Camping och Smart förkonditionering.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Programvaruuppdateringen installeras inte om Behåll klimatanläggningen på, Hundläge eller Campingläge är aktiverade (se Behåll klimatanläggningen på, Hund och Camping).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Tesla gör även programvaruuppdateringar via mobilanslutning på behovsbasis.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Vissa programvaruuppdateringar tar cirka 30 minuter att slutföra (vissa kan ta längre tid). Model S måste vara i parkeringsläge när programvaran uppdateras.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Försök inte använda fordonet medan programvaran installeras. Fordonsfunktioner, inklusive vissa säkerhetssystem och öppning eller stängning av dörrar eller fönster kan ha begränsad funktion eller vara inaktiverade medan en installation pågår, varför fordonet kan skadas.

Önskemål om uppdatering av programvara

Tesla avgör hur, när och vart uppdateringar av fordon ska skickas baserat på olika faktorer, vilka är unika för varje version. Under Reglage > Programvara kan du välja hur snabbt du vill ta emot uppdateringar som är redo för ditt fordon. Bli en tidig anammare genom att välja Avancerad (vilket ger ytterligare utgåvor), eller vänta tills andra har installerat (vilket resulterar i färre utgåvor) genom att välja Standard. Att välja Avancerad innebär inte att ditt fordon registreras i Teslas Early Access Program.

Tesla uppdaterar inte din programvara på begäran av personer som vill ha de senaste funktionerna och förbättringarna. Att välja Avancerad och konsekvent ansluta till Wi-Fi (se Wifi) är det bästa sättet att snabbt få de senaste tillgängliga programvaruuppdateringarna.

Om pekskärmen visar ett meddelande som anger att en programvaruuppdatering inte kunde slutföras, ska du vänta på nästa programvaruuppdatering som skickas till ditt fordon.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Skärmen för programvaruuppdatering fortsätter att visas tills du installerar uppdateringen. Installera en programvaruuppdatering så snart som möjligt. Alla skador som hänför sig till underlåtenhet att installera en programvaruuppdatering omfattas inte av fordonsgarantin. Underlåtenhet eller vägran att installera uppdateringar kan leda till att vissa fordonsfunktioner blir otillgängliga eller att digitala medieenheter kan bli inkompatibla.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Tesla kan komma att uppdatera eller ominstallera ditt fordons programvara som en del av normala diagnostik-, reparations- och underhållsprocesser inom Tesla Service.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Det är inte möjligt att återgå till en tidigare programvaruversion.

Laddning

Om Model S laddar när programvaruuppdateringen startar avbryts laddningen. Laddningen återupptas automatiskt när programvaruuppdateringen är klar.

Visa versionsinformation

När en programvaruuppdatering är slutförd kan du ta reda på mer om de nya funktionerna genom att läsa versionsinformationen som visas på pekskärmen. Du kan visa versionsinformationen för din nuvarande programvaruversion när som helst genom att trycka på Reglage > Programvara > Versionsinformation.

Tesla rekommenderar starkt att du läser all versionsinformation. Den kan innehålla viktig säkerhetsinformation eller driftsanvisningar för din Model S.