Certifikat om överensstämmelse

Nyckel och passivt upplåsningssystem

FCC-certifiering

Modellnummer Tillverkare Frekvens Testad för
A-0749G02 Pektron 315 MHz

USA
Kanada
Mexiko
Taiwan

A-0749G12 Pektron 315 MHz

USA
Kanada
Mexiko
Taiwan

WC1 Tesla 127,7 KHz Global

Enheterna som anges ovan uppfyller del 15 av FCC-reglerna, Industry Canadas licensbefriad(e) RSS-standard(er) och EU-direktivet 2014/53/EU.

 1. Den här enheten får inte orsaka skadlig interferens och
 2. Den här enheten måste godkänna all interferens som tas emot samt interferens som kan generera oönskad användning.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av Tesla kan upphäva din behörighet att använda utrustningen.

La Operación de Este Equipo no está Sujeta a las dos following conditions:

 1. Es Posible Que Este Equipo o Dispositivo no causar interferencia perjudicial.
 2. Este Equipo o Dispositivo debe Aceptar Cualquier interferencia. Incluyendo La Que Pueda causar do Operación no Deseada.

Utlåtande om strålningsexponering

Produkterna överensstämmer med FCC/IC RF Exposure for Low Power Consumer Wireless Power Transfer. RF-exponeringsgränser har upprättats för en okontrollerad miljö och är säkra för avsedd användning enligt beskrivning i den här handboken. Ytterligare RF-exponering enligt utlåtandet förekommer vid 20 cm eller längre avstånd från användarens kropp eller inställning av enheten på lägre uteffekt om en sådan funktion är tillgänglig.

IC-certifikat

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Följande enhet används i fordon i Kanada:

 • Fjärrnyckel, modellnummer: 002 och A-0749G12 (315 MHz)
 • Fjärrnyckeltillverkare: Pektron

Enligt IC 10176A-002 uppfyller den här enheten licensbefriad(e) RSS-standard(er) från Industry Canada. Användning är underkastad följande två villkor:

 1. Den här enheten får inte orsaka skadlig interferens och
 2. Den här enheten måste godkänna all interferens som tas emot samt interferens som kan generera oönskad användning.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radioexempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
 1. l'Appareil ne doit pas produire de brouillage, et
 2. l'Utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements IC établies pour unenvironnement non contrôlé.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme à l'exposition RF IC pour le transfert de puissance sans fil de consommateurs de faible puissance. La limite d'exposition RF fixée pour un environnement non contrôlé est sans danger pour le fonctionnement prévu tel que décrit dans ce manuel. L'exposition RF supplémentaire que la conformité a été démontrée à 20cm et plus de séparation du corps de l'utilisateur ou de mettre l'appareil à la puissance de sortie inférieure si une telle fonction est disponible.

IC-certifikat

La Operación de Este Equipo no está Sujeta a las dos condiciones siguientes:
 1. Es Posible Que Este Equipo o Dispositivo no causar interferenciaperjudicial.
 2. Este Equipo o Dispositivo debe Aceptar Cualquier interferencia. Incluyendo La Que Pueda causar do Operación no Deseada.

MIC-certifiering

Modellnummer Tillverkare MHz Testad för
A-0749G04/A-0749G14 Pektron 315 Japan

CE-certifiering

Modellnummer Tillverkare MHz Testad för
A-0749G01 och A-0749G11 Pektron 433

Europa

Australien

Nya Zeeland

Singapore

Sydkorea

A-0749G05 och A-0749G15 Pektron 433

Kina

Hong Kong

Korea

Enheterna som visas ovan uppfyller CE-standarder. Användning är underkastad följande två villkor:

 1. Den här enheten får inte orsaka skadlig interferens och
 2. Den här enheten måste godkänna all interferens som tas emot samt interferens som kan generera oönskad användning.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av Tesla kan upphäva din behörighet att använda utrustningen.

System för däcktrycksövervakning

FCC-ID: TZSTPMS201, Z9F-201FS43X

IC-ID: 11852A-201FS4X

Det här systemet för däcktrycksövervakning uppfyller del 15 av FCC-reglerna och RSS-210 från Innovation, Science and Economic Development Kanada. Användning är underkastad följande två villkor:

 1. Den här enheten får inte orsaka skadlig interferens och
 2. Den här enheten måste godkänna all interferens som tas emot samt interferens som kan generera oönskad användning.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av Tesla kan upphäva din behörighet att använda utrustningen.

HomeLink

Den här enheten uppfyller del 15 av FCC-reglerna, RSS-210 från Industry Kanada och EU:s direktiv 2014/53/EU.

Användning är underkastad följande villkor:

 • Den här enheten inte orsaka skadlig interferens.
 • Den här enheten måste godkänna all interferens som tas emot samt interferens som kan generera oönskad användning.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren eller Tesla kan upphäva din behörighet att använda utrustningen.

Radiofrekvensinformation

Den här utrustningen har testats och stämmer överens med begränsningarna för en digital klass B-enhet enligt del 15 av FCC-reglerna. Dessa begränsningar har utformats för att ge ett rimligt skydd mot skadlig interferens vid hemmainstallation. Den här utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt anvisningarna kan den orsaka störningar som påverkar radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att interferens inte inträffar vid en specifik installation. Om utrustningen orsakar skadlig interferens för radio- och tv-mottagning (detta kan avgöras genom att aktivera och inaktivera utrustningen), kan du försöka korrigera interferensen på ett eller flera av följande sätt:

 • Ändra riktning på eller flytta den mottagande antennen.
 • Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
 • Anslut utrustningen till ett uttag på ett annat kretskort än det som mottagaren är ansluten till.
 • Rådgör med försäljaren eller en erfaren tekniker inom radio/tv.