Bästa praxis i varmt väder

Följ bästa praxis för att garantera att Model S ger dig den bästa möjliga upplevelsen av ditt ägarskap i varma omgivningsförhållanden.

Innan du kör

Det finns flera sätt att förbereda ditt fordon för en körning så att du inte behöver kliva in i ett redan varmt fordon:

  • Förkonditionera kupén genom att ändra riktning på luftflödet från ventilerna och slå på eller av sätesvärmarna. Navigera i mobilappen till Klimat och välj vilken temperatur du vill kyla ned kupén till.
  • Tryck på Schemalägg som finns både på laddnings- och klimatanläggningsskärmen för att ange en tidpunkt när du vill att fordonet ska vara körklart (se Schemalagd laddning och schemalagd avresa).
  • Aktivera Kupéöverhettningsskyddet som förhindrar att kupén blir för varm vid varma förhållanden. Du kan välja om du vill att luftkonditioneringen eller endast fläkten ska köras när temperaturen i kupén överstiger 105 °F (40 °C) eller, om tillämpligt, den valda temperaturen.
  • Navigera i mobilappen till Reglage för att öppna fönstren.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Tesla rekommenderar att klimatinställningar aktiveras minst 30–45 minuter före avresa (se Använda klimatreglagen). Förvärmningstiderna beror på utomhustemperaturen och andra faktorer. Mobilappen skickar en avisering när fordonet har nått önskad förkonditioneringstemperatur.

Efter körning

Lämna Model S ansluten när den inte används, särskilt om du använder förkonditionering eller kupéöverhettningsskyddet. Det gör att laddningssystemet snarare än själva batteriet används för att upprätthålla en behaglig temperatur (se Information om högspänningsbatteri). Det finns dessutom flera sätt att minimera en het kupé:

  • Innan du lämnar fordonet (till exempel vid ett ärende) kan du använda Hundläget för att hålla kupén sval för husdjur eller livsmedel. Se Behåll klimatanläggningen på, Hund och Camping för mer information.
  • Tesla rekommenderar att du stänger av luftkonditioneringen cirka 30 sekunder innan du trycker på Park för att minska bildandet av pölar under fordonet.
  • Parkera i skuggan för att sänka energiförbrukningen och hålla kupén svalare.
  • Använd ett solskydd (som kan köpas i Tesla-butiken) om du måste parkera i solen utomhus.
  • När du har parkerat ska du koppla in Model S och Schemalägga din laddning. Fordonet avgör lämplig tid att börja ladda så att det är klart under låglastperioder. Kupén och batteriet förbereds också till din angivna avresetid. För mer information, se Schemalagd laddning och schemalagd avresa.

Laddning

När du använder reseplaneraren eller navigerar till en Supercharger-station förbereder fordonet automatiskt batteriet för den effektivaste laddningen. I extrem hetta kanske du inte ser meddelandet att fordonet förkonditionerar batteriet medan det navigerar till en Supercharger-station, men det förbereder ändå batteriet på laddning.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Tesla rekommenderar att Reseplaneraren används för att navigera till en laddningsplats under minst 30–45 minuter före ankomst för att säkerställa optimal batteritemperatur och optimala laddningsförhållanden. Du bör förkonditionera batteriet före körningen om det tar mindre än 30–45 minuter att åka till laddningsplatsen (se Innan du kör).

Lämna om möjligt fordonet anslutet till en laddare när det inte används, även i varmt väder, särskilt om förkonditionering eller kupéöverhettningsskyddet används.

Förvaring

Om du lämnar Model S parkerad under en längre tidsperiod ska du koppla fordonet till en laddare för att förhindra förlust av normal räckvidd och hålla en optimal batteritemperatur. Fordonet tål att vara anslutet hur länge som helst.

När den inte används går Model S in i viloläge för att bevara energi. Begränsa antalet gånger du kontrollerar fordonets status i mobilappen, då detta automatiskt väcker fordonet och sätter igång normal energiförbrukning.