Pekskärm

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Ha alltid god uppsikt över vägen och trafiken när du kör. För att inte störa föraren och upprätthålla säkerheten för alla som färdas i bilen samt andra trafikanter, bör pekskärmen inte användas till att justera inställningar medan bilen är i rörelse.

Använd pekskärmen för att styra många funktioner som i traditionella bilar styrs med fysiska knappar (till exempel justera uppvärmning av kupén och luftkonditionering, strålkastare osv.). Du kan även använda pekskärmen för att styra mediefunktioner, navigera, använda underhållningsfunktioner och anpassa Model S enligt dina önskemål. Använd röstkommandon för handsfree-åtkomst till vanliga reglage på pekskärmen (se Röstkommandon).

Om pekskärmen inte reagerar eller uppvisar ovanligt beteende kan du starta om den (se Omstart av pekskärmen eller instrumentpanelen).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Illustrationerna tillhandahålls endast för att ge en bättre förståelse. Informationen som visas på skärmen varierar beroende på fordonsalternativ, programvaruversion, marknadsregion och inställningar för region och språk.
 1. Statusfält: Reglage och status för bilen finns i det övre fältet (se Ikoner i det övre statusfältet).
 2. Navigering: Ändra kartans orientering, hitta eller navigera till en destination och ändra navigeringsinställningar (se Kartor och navigering).
 3. Reglage: Styr olika funktioner och anpassa Model S utifrån dina önskemål. Skärmen Reglage visas ovanför kartan. Tryck på ett alternativ på skärmen Reglage för att visa de olika inställningar och önskemål som är kopplade till det valda alternativet.

  För att söka efter en specifik inställning trycker du på Sök längst upp i Reglage-fönstret. Du kan göra ändringar direkt från sökresultaten eller trycka på länken för att hoppa till det alternativet i Reglage.

  Informationsikon
  När en informationsikon visas bredvid en inställning kan du trycka på denna ikon för att visa ett popup-fönster med praktisk information om den aktuella inställningen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Många fordonsreglage, inställningar och önskemål (exempelvis klimat, media och navigering) kan justeras handsfree med röstkommandon (se Röstkommandon).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Du kan skicka återkoppling om pekskärmen till Tesla genom att trycka länge på den här ikonen.
 4. Klimatreglage (förare): Använd de vänstra och högra pilarna för att sänka/höja kupétemperaturen. Tryck på Dela i popup-fönstret för att visa separata reglage för föraren och passageraren. Tryck på temperaturikonen för att anpassa klimatanläggningens inställningar (se Använda klimatreglagen).
 5. Mina appar: Här kan du välja vad som visas för åtkomst till appar och reglage som ofta används med en knapptryckning. Se Anpassa Mina appar.
 6. Appstartare: Tryck på appstartaren för att öppna appfältet. Tryck sedan på en app för att öppna den. Appen som du väljer visas längst upp på kartan. Stäng en app genom att dra den nedåt.
 7. Senaste app(ar): Visar senast använda app(ar). Antalet senaste appar som visas här beror på hur många appar som har lagts till i Mina appar. Om du har lagt till maximalt antal appar i Mina appar visas endast de senaste apparna.
 8. Klimatreglage (passagerare): Visas när Dela har aktiverats för temperaturreglaget så att temperaturen kan ställas in separat för förare och passagerare.
 9. Volymkontroll: Styr volymen för mediaspelaren och telefonsamtal (se Volymkontroll). Volymen för navigeringsanvisningar styrs separat (se Kartor och navigering).

Anpassa Mina appar

Du kan anpassa vad som visas i området Mina appar på pekskärmens nedre fält för åtkomst till appar och reglage som används ofta med en knapptryckning:

 1. Ange anpassningsläge genom att trycka länge på valfri app eller reglage i området Mina appar. Tryck på appstartaren om området är tomt.
 2. Dra valfri app eller reglage från appfältet till området Mina appar i det nedre fältet.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Sätesvärmare som valts från appfältet visas bredvid temperaturen istället för i området Mina appar.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
När du lägger till en app när maximalt antal appar eller reglage nåtts i Mina appar, tas automatiskt appen längst till höger bort.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Ta bort en app eller ett reglage från området Mina appar genom att trycka länge på appen eller reglaget och sedan trycka på dess respektive X.

Ikoner i det övre statusfältet

ett olåst lås
Tryck för att låsa/låsa upp alla dörrar och bagageutrymmen.
16.20
Fordonet uppdaterar tiden automatiskt. Kontrollera att fordonet har internet- och GPS-anslutning med den senaste programvaran om tiden inte stämmer.
en gul klocka
Visas när en programvaruuppdatering har laddats ner och är klar att installeras. (Se Programvaruuppdateringar).
en halvcirkel med en mindre cirkel ovanför
Lägg till, konfigurera eller byt förarprofil snabbt (inklusive assistentläge och instigningshjälp). Se Förarprofiler.
ett hus med en pil inuti
Styra eller programmera HomeLink-enheter (tillval) (se Smart garage).
en röd cirkel med ett utropstecken inuti
Visas när ett meddelande är aktiverat. Tryck för att visa information om meddelandet. För att visa en lista med de senaste meddelandena, med det allra senaste visat först, kan du även trycka Service > Meddelanden.
en cirkel med uppåtriktade utgående strålar
Ansluten till ett Wifi-nätverk.
linjer vars höjd ökar från vänster till höger
Ansluten till mobilt nätverk. Tryck för att ansluta till Wifi (se Wifi).
Bluetooth-symbol
Ansluta till en Bluetooth-enhet (se Bluetooth).
en gul person och krockkudde med texten "PASSAGERARKROCKKUDDE AV"
Status för krockkudden vid det främre passagerarsätet (se Krockkuddar).

Omstart av pekskärmen eller instrumentpanelen

Du kan starta om pekskärmen om den inte svarar eller uppvisar ovanligt beteende.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Upprätthåll säkerheten för alla passagerare samt andra trafikanter genom att starta om pekskärmen bara när fordonet står parkerat.
 1. Lägg i parkeringsläget.
 2. Håll ned båda rullningsknapparna på ratt tills pekskärmen blir svart. Ett tryck på bromspedalen medan rullningsknapparna är intryckta har ingen inverkan och behövs inte.
  Ratt med zoomruta med uppåtpilar som pekar mot vänster och höger rullningsknappar.
 3. Efter några sekunder visas Tesla-logotypen. Vänta cirka 30 sekunder tills pekskärmen startar om. Om pekskärmen fortfarande inte svarar eller uppvisar ovanligt beteende efter några minuter kan du försöka slå av och på fordonets ström (om möjligt). Se Slå av och på fordonets ström.

Återställ instrumentpanelen genom att lägga i parkeringsläget och trycka ned rattens två översta knappar (Röstkommandon och Nästa) under 15–30 sekunder eller tills skärmen blir svart. Efter några sekunder visas en Tesla-logotyp. Vänta cirka 30 sekunder tills instrumentpanelen startar om.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Ett tryck på rullningsknapparna startar endast om pekskärmen. Det startar inte om någon annan fordonskomponent och innebär inte att Model S stängs av och slås på.

Anpassa skärm och ljudinställningar

Tryck på Reglage > Skärm för att justera skärminställningarna utifrån dina önskemål:

 • Utseende: Anpassa skärmen så att den är Mörk eller Ljus. Med inställningen Auto växlar ljusstyrkan automatiskt beroende på omgivningens ljusförhållanden.
 • Ljusstyrka: Dra i skjutreglaget för att ställa in ljusstyrkan manuellt. Om Visningsläge är inställt på Auto justeras pekskärmen ytterligare beroende på både omgivningens ljusförhållanden och din preferens gällande ljusstyrka. Model S kommer ihåg din valda ljusstyrkepreferens och justerar pekskärmen enligt detta.
 • Energisparläge: När läget är aktiverat minskar Model S mängden energi som förbrukas när den inte används (i nyare fordon sker detta automatiskt). Se Uppnå maximal räckvidd.
 • Skärmrengöringsläge: I aktiverat läge blir pekskärmen mörkare och stängs av tillfälligt för att underlätta rengöringen. Följ anvisningarna på skärmen för att avsluta Skärmrengöringsläge.
 • Språk för pekskärm: Välj det språk som ska visas på pekskärmen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Model S måste vara i parkeringsläge för att du ska kunna ändra språket. När du ändrar språket kan du uppleva en kort fördröjning medan Model S stänger av och startar om pekskärmen.
 • Språk för röstigenkänning: Välj vilket språk som ska användas för röstkommandon.
 • Språk för röstnavigering: Välj det språk som navigeringssystemet ska använda för talade instruktioner.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  För språk som kräver hämtning väljer du språket i listrutan så att hämtningen påbörjas (Wi-Fi-anslutning krävs).
 • Tid: Välj för att visa tiden i antingen 12- eller 24-timmarsformat.
 • Energivisning: Välj för att visa återstående energi- och laddningsenheter antingen som återstående procentuell andel av batteriets laddning eller som en beräkning av hur lång sträcka du kan köra.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  När du uppskattar när du behöver ladda ska energiuppskattningarna endast användas som allmänna riktlinjer. Många faktorer påverkar energiförbrukningen. Se Faktorer som påverkar energiförbrukningen.
 • Avstånd: Välj om du vill visa mått i metriska (kilometer, centimeter osv.) eller brittiska ( miles, tum osv.) enheter.
 • Temperatur: Välj för att visa temperaturen i Fahrenheit eller Celsius.
 • Däcktryck: Välj för att visa däcktrycket i BAR eller PSI.

Utöver anpassning av displayen kan du aktivera Joe Mode om du vill sänka volymen för de ljudsignaler för fordonet som inte är relaterade till kritiska riskfrågor. Tryck på Reglage > Säkerhet > Joe Mode för att aktivera.

Ge fordonet ett namn

Du kan göra ditt fordon mer personligt genom att ge det ett namn. Tryck på Reglage > Programvara > Namnge din bil på höger sida av pekskärmen under bilden av Model S. Om fordonet redan har ett namn trycker du på det befintliga namnet för att ändra. Ange det nya namnet i popup-fönstret och tryck på Spara. Namnet på din Model S visas också i Tesla-mobilappen.

Rensa personliga data

Du kan ta bort alla personliga data (sparade adresser, musikfavoriter, HomeLink-programmering osv.) och återställa de anpassade inställningarna till fabriksstandard. Det är särskilt användbart när Model S byter ägare. Tryck på Reglage > Service > Fabriksåterställning. Innan du tar bort data måste du ange användarnamnet och lösenordet som är kopplat till Tesla-kontot för att verifieras av Model S.