Förvaringsutrymmen i kupén

Handskfack

När du vill öppna handskfacket ska du trycka på reglaget som finns på pekskärmens sida. Handskfacket låses när Model S låses utvändigt med hjälp av nyckeln eller genom automatisk låsning när du lämnar bilen. Det låses även om Model S är i assistansläget (se Assistentläge). Det låses inte när du låser Model S med låsikonen i pekskärmens statusfält.

För extra säkerhet gällande handskfacket trycker du på Reglage > Säkerhet > Handskfackets PIN för att ange en fyrsiffrig PIN-kod (se PIN-kod till handskfacket).

Bild med en pil som visar handskfackets öppning.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Om du lämnar handskfacket öppet stängs lampan av så småningom.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
När du kör ska du se till att handskfacket är stängt så att en passagerare inte skadas om en kollision eller ett plötsligt stopp inträffar.

Mugghållare

Skjut tillbaka armstödet när du vill använda en främre mugghållare.

Pil som visar hur armstödet skjuts tillbaka.

Tryck på och släpp mugghållarens platta baktill på mittkonsolen när du vill använda de bakre mugghållarna (om så utrustad).

Pil som visar mugghållarens öppning.