Krav på USB-enhet för videoinspelning

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Möjligheten att formatera och lagra videofilmer på USB-minne kanske inte är tillgänglig för ditt fordon beroende på fordonskonfiguration och när fordonet tillverkades.

För vissa funktioner behöver du använda ett USB-minne (exempelvis bilkamera, Vaktläge) som uppfyller följande krav:

 • Lagringskapacitet på minst 64 GB. Använd ett USB-minne som har så mycket tillgängligt förvaringsutrymme som möjligt. Videofilmer kan ta upp mycket utrymme.
 • En bibehållen skrivhastighet på 4 MB/s. Tänk på att bibehållen skrivhastighet skiljer sig från högsta skrivhastighet.
 • USB 2.0-kompatibel. Om du använder ett USB 3.0-minne måste det även ha stöd för USB 2.0.
 • Korrekt formaterat (antingen automatiskt eller manuellt).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
På vissa marknader kan du köpa rekommenderade USB-enheter på http://www.tesla.com.

Formatera ett USB-minne automatiskt

Sätt i USB-minnet i en främre USB-port med stöd för att formatera, spara och visa video (se Elektronik i kupén) och tryck på Reglage > Säkerhet > Formatera usb-minne. Då formateras automatiskt enheten med exFAT och det skapas mappar för TeslaCam. USB-minnet är nu redo att spela in och spara film.

Formatera USB-minne finns endast tillgängligt när ett USB-minne (med en eller flera partitioner) är insatt i en främre USB-port. Om du väljer Formatera usb-minne raderas eventuellt befintligt innehåll på USB-minnet. Innan du använder den här funktionen ska du flytta allt innehåll du vill behålla till en annan enhet.

Formatera ett USB-minne manuellt

Om Model S inte kan formatera USB-minnet formaterar du det med hjälp av en dator:

 1. Formatera USB-minnet med exFAT-, MS-DOS FAT- (för Mac), ext3- eller ext4-format (NTFS stöds inte för närvarande).
 2. Skapa en mapp på rotnivå som heter TeslaCam. Du kan använda ett USB-minne för bilkameran, vaktläget,och ljudfiler men du måste skapa separata partioner eller mappar på ett USB-minne med exFAT-format.
 3. Efter formateringen sätter du i USB-minnet i handskfackets USB-port (i förekommande fall), i annat fall använder du en främre USB-port i mittkonsolen. Använd inte de bakre USB-portarna eftersom de endast kan användas för att ladda enheter. Det kan ta några sekunder för Model S att hitta USB-minnet.
 4. När enheten har hittats kontrollerar du att ikoner för bilkamera och vaktläge visas högst upp på pekskärmen. Model S kan nu spela in video.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  Du kan behöva aktivera vaktläge först (i förekommande fall) genom att trycka på Reglage > Säkerhet > Vaktläge.

Spela upp videoinspelningar

Om film sparats kan du se klippen på pekskärmen eller en dator.

När lagringsutrymmet på USB-minnet är slut går det inte att spara videoinspelningar på det. Flytta med jämna mellanrum de sparade videoinspelningarna till en annan enhet och ta bort dem från USB-minnet för att förhindra att det blir fullt.

Visa på pekskärmen

Du kan spela upp inspelade videor på pekskärmen när Model S är i parkeringsläge. Tryck på ikonen för bilkameran i appstartaren. Flikarna visar en lista med alla videoklipp, ordnade efter plats och tidsstämpel. Du kan pausa, spola bakåt och framåt samt radera klipp efter behov. Svep till höger eller tryck in och håll kvar för att snabbt ta bort vissa filmer.

Gå till Reglage > Säkerhet > Ta bort bilkameraklipp för att ta bort alla inspelningar från bilkameran och vaktläget.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Bilkamerans inspelning pausas när du startar videospelaren.

Visa på en dator

Sätt i USB-minnet i en dator och gå till mappen TeslaCam

Mappen TeslaCam innehåller dessa undermappar:

 • Senaste klipp: Innehåller de senaste 60 minuterna med inspelat innehåll.
 • Sparade klipp Innehåller alla inspelningar som har sparats och döpts om från mappen Senaste klipp.
 • Vaktklipp Innehåller inspelningar från alla säkerhetshändelser i vaktläge. Om lagringsutrymmet på USB-minnet börjar ta slut raderas de äldsta vaktlägesklippen för att ge utrymme för nya klipp. När du har raderat ett klipp kan du inte återställa det.