Bilbarnstolar

Riktlinjer för placering av barn i bilen

Dina Model S-säkerhetsbälten är avsedda för vuxna och större barn. Spädbarn och små barn får endast placeras i baksätet och du måste använda en bilbarnstol som är anpassad för barnets ålder, vikt och storlek.

Använd aldrig bilbarnstolar i det främre passagerarsätet.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Sätt aldrig ett barn på ett säte med en AKTIV KROCKKUDDE framför det. Barnet kan DÖ eller SKADAS ALLVARLIGT.

Se följande dekal som finns på solskydden.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Bilden som visas nedan är bara ett exempel och är kanske inte identisk med dekalen i ditt fordon.
Etikett med krockkuddevarning som sitter på solskyddet. Den visar ett barn som sitter i andra raden och en passagerare i första raden med en krockkudde som har lösts ut

Model S har en passagerarsensor i det främre passagerarsätet som kontrollerar status för framsätespassagerarens krockkudde (se Krockkuddar).

Symboler för krockkudde och passagerare med texten: Passagerarkrockkudde av
Indikatorn Passagerarkrockkudde AV visas på pekskärmen när den främre passagerarkrockkudden är AV. Om passagerarens främre krockkudde är AV kommer den inte att blåsas upp i en kollision. Den här indikatorn visas också om ingen sitter i sätet. Innan du kör med en bilbarnstol i det främre passagerarsätet ska du alltid dubbelkolla att passagerarens främre krockkudde är i läge AV.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
I bilar som är tillverkade ungefär fram till december 2019 visas indikatorn Passagerarkrockkudde AV inte när sätet är tomt.
En ikon med bilbarnstol samt en symbol med en cirkel/bakåtlutande snedstreck och texten: Passagerarkrockkudde på
Kom ihåg att alltid dubbelkolla att krockkudden för främre passagerarsätet är i läge PÅ för att skydda en vuxen passagerare som ska använda sätet efter att ett barn färdats i det.

Välja en bilbarnstol

Barn under 12 år bör åka i fordonets andra sätesrad. Använd alltid en bilbarnstol som lämpar sig för barnets ålder och vikt. Följande tabell baseras på rekommendationer gällande bilbarnstolar som fastställts av National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Mer information finns på www.nhtsa.gov/ChildSafety/Guidance.

Kategori Spädbarn Små barn Barn
Ålder Från nyfödd till ett år* Över ett år* 4 år och äldre, under 145 cm längd.
Vikt Upp till 9 kg (20 lbs)* Över 9 kg (20 lbs) (minimum) och upp till 18 kg (40 lbs)* Över 18 kg (40 lbs)
Typ av bilbarnstol Bakåtvänd (eller konvertibel) Framåtvänd (eller konvertibel)* Bilbarnstolar som hålls fast med säkerhetsbälte****
Bilbarnstolens läge Endast bakåtvänd* Bakåtvänd så länge som möjligt och sedan framåtvänd* Framåtvänd
Rekommenderad metod vid fastspänning Om barnets och bilbarnstolens sammanlagda vikt är upp till 29 kg (65 lbs) spänner du fast barnet antingen med LATCH** (endast lägre fästen) eller endast med säkerhetsbältet.*** Om barnets och bilbarnstolens sammanlagda vikt är över 29 kg (65 lbs), rekommenderar Tesla att du spänner fast barnet enbart med säkerhetsbältet.*** Om barnets och bilbarnstolens sammanlagda vikt är upp till 29 kg (65 lbs) spänner du fast barnet antingen med LATCH** (både lägre fästen och övre förankring) eller säkerhetsbältet och den övre förankringen.*** Om barnets och bilbarnstolens sammanlagda vikt är över 29 kg rekommenderar Tesla att du spänner fast barnet med säkerhetsbältet och den övre förankringen. Fäst bältesstolen i de nedre LATCH-fästena (i förekommande fall) och spänn sedan fast barnet med säkerhetsbältet. Om bältesstolen inte är utrustad med LATCH-fästen ska bältesstolen och barnet spännas fast med säkerhetsbältet. Men om den kombinerade vikten av barnet och bältesstolen överskrider 29 kg (65 lbs), ska bältesstolen och barnet spännas fast med endast säkerhetsbältet.

* Många av dagens tillgängliga bilbarnstolar låter barnen åka i bakåtvända stolar med det inbyggda 5-punktsbältet under en längre tidsperiod BASERAT PÅ SPECIFIKA GRÄNSER FÖR LÄNGD OCH VIKT. Låt ditt barn åka i en bakåtvänd bilbarnstol så länge som möjligt. LÄS IGENOM OCH FÖLJ ALLTID ANVISNINGARNA FRÅN BILBARNSTOLENS TILLVERKARE.

** LATCH (Lower Anchors and Tethers for Children) och ISOFIX är internationella standarder för fastspänningspunkter för bilbarnstolar i passagerarfordon som gör det möjligt att snabbt och enkelt montera bilbarnstolar som följer dem. Standarderna har andra namn i andra regioner, inklusive LUAS (Lower Universal Anchorage System) och Canfix i Kanada. Det har även kallats "Universal Child Safety Seat System" eller UCSSS.

***I enlighet med anvisningarna från bilbarnstolens tillverkare.

****Sätt barnet i en framåtvänd bilbarnstol med bälten och förankringsband tills barnet når bilbarnstolens tillåtna maxvikt eller maxvikt, vilka anges av bilbarnstolstillverkaren.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
När du monterar en bilbarnstol måste du även spänna fast säkerhetsbältet för att stänga av varningssignalen för säkerhetsbältet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Använd inte Enkel instigning(som beskrivs i Förarprofiler) för att automatiskt flytta förarsätet till det bakersta läget om en bilbarnstol är monterat på ett baksäte bakom förarsätet. Eftersom det är mindre mellanrum mellan sätena kan en flytt av sätet stöta emot barnets ben, orsaka skada eller få stolen att lossna.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Använd inte LATCH-fästen med bilbarnstolar eller bältesstolar som har ett inbyggt säkerhetsbälte om barnet och bilbarnstolen tillsammans väger mer än 65 lbs (29,5 kg).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Lagar som anger hur och på vilken plats barn ska färdas i ett fordon kan komma att ändras. Det är förarens ansvar att hålla sig ajour med och följa alla regler i de regioner där Model S körs. Kontrollera säkerhetslagarna för barnpassagerare i delstater i USA genom att gå till: http://www.ghsa.org/html/stateinfo/laws/childsafety_laws.html.

Placera större barn i bilen

Om ett barn är för stort för att passa i en bilbarnstol, men är för litet för att sitta med ett vanligt säkerhetsbälte, ska man använda en bältesstol som är lämplig för barnets ålder och storlek. Följ noga tillverkarens anvisningar beträffande hur man fäster bältesstolar.

Montera bilbarnstolar

Det finns två allmänna metoder som används för att montera bilbarnstolar.

 • Förankrade med säkerhetsbälte – dessa stolar hålls fast med fordonets säkerhetsbälten.
 • LATCH--förankrade – dessa stolar kan fästas i förankringsfästen som är inbyggda i fordonets baksäten.

Kontrollera anvisningarna från bilbarnstolens tillverkare och tabellen i denna handbok för att fastställa vilken monteringsmetod som ska användas. Vissa bilbarnstolar kan användas med båda metoderna. Följ alltid anvisningarna från bilbarnstolens tillverkare.

Montera bilbarnstolar som hålls fast med säkerhetsbälte

Kontrollera först att barnstolen är lämplig för barnets vikt, längd och ålder.

Undvik att klä barnet i skrymmande kläder och placera inga föremål mellan barnet och fasthållningssystemet.

Justera alltid bältena för barnet vid varje körning.

Samtliga sittplatser är utrustade med en automatisk låsfunktion (ALR) för att hålla barnstolar säkert på plats. Låsfunktionen drar ut säkerhetsbältet längre än vad som behövs för en vanlig vuxen passagerare och låser det på plats tills det knäpps upp och bandet rullas upp helt. ALR-funktionen fungerar som ett spärrhjul och rullar upp säkerhetsbältet när det är löst och förhindrar att det dras ut ytterligare tills det har rullats upp fullständigt. Vid montering av en bilbarnstol aktiverar du säkerhetsbältets automatiska låsfunktion genom att dra i bältet tills det är helt utdraget. ALR-systemet aktiveras endast när säkerhetsbältet är maximalt utdraget.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
En automatisk låsfunktion inaktiveras endast när säkerhetsbältet är uppknäppt och helt upprullat. Bältet kan användas som ett vanligt säkerhetsbälte som glider fram och tillbaka och endast låses i nödfall. När säkerhetsbältet är helt frånkopplat måste det dras ut fullständigt för att låsningsmekanismen ska återaktiveras när du monterar fast en bilbarnstol.

Följ alltid de detaljerade anvisningarna från bilbarnstolens tillverkare. Allmänna riktlinjer anges nedan.

 1. Placera bilbarnstolen i Model Soch dra ut säkerhetsbältet fullständigt. Dra säkerhetsbältet och fäst bälteslåset enligt anvisningarna från bilbarnstolens tillverkare.
  En bilbarnstol som är fastspänd i ett passagerarsäte med hjälp av fordonets säkerhetsbälte.
 2. Låt säkerhetsbältet rulla upp sig så att bältet är spänt medan du trycker bilbarnstolen ordentligt mot sätet på Model S.
 3. När säkerhetsbältet är helt spänt drar du i bältet för att kontrollera att den automatiska låsfunktionen (ALR) är aktiverad.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  ALR-funktionen inaktiveras endast när säkerhetsbältet knäpps upp och bandet rullas upp helt. När funktionen är inaktiverad måste bältet dras ut helt för att låsmekanismen ska återaktiveras.
 4. Fäst det övre förankringsbandet enligt anvisningarna från bilbarnstolens tillverkare (se Fästa övre förankringsremmar).

Montera ISOFIX- (LATCH)-bilbarnstolar

Nedre LATCH-fästen finns i andra radens yttre säten. Fästena sitter mellan sätenas ryggstöd och den bakre dynan. Den exakta placeringen för varje fäste anges av en identifieringsknapp för bilbarnstol, vilket illustreras nedan. Denna knapp är placerad på ryggstödet direkt ovanför dess associerade fäste.

ISOFIX-ikonen och pilar som visar placeringen av ISOFIX-fästena.

På baksätena monteras bilbarnstolar av typ LATCH endast på de yttre sätena. Använd endast bilbarnstol som hålls fast med säkerhetsbältet i det mittersta sätet.

Två gröna kryssmarkeringar på andra radens yttre säten och ett rött X på mittsätet

När du ska montera en bilbarnstol av typ LATCH ska du noga läsa och följa anvisningarna från bilbarnstolens tillverkare. I de här instruktionerna står det hur du ska skjuta på bilbarnstolen på ankarstängerna tills den ”snäpper” fast. Du kan behöva trycka bilbarnstolen bestämt mot ryggstödet så att den ligger an ordentligt.

Korrekt placering av bilbarnstol på ISOFIX-ankarstänger
En bilbarnstol som skjuts på plats och en pratbubbla med ett utropstecken som pekar mot ankarstången

Justera tills bilbarnstolen sitter ordentligt mot ryggstödet. Se till att bilbarnstolen ligger an ordentligt.

En bilbarnstol som har monterats i ett säte och en hand som drar i säkerhetsbältet

Innan du sätter ett barn i bilbarnstolen ska du kontrollera att den är säkert monterad. Ta tag i bilbarnstolens framsida med en hand på vardera sidan och försök göra följande:

 • vrida bilbarnstolen från sida till sida
 • dra ut bilbarnstolen från sätet.

Om bilbarnstolen kan dras ut från sätet så är inte båda spännena säkert fästa vid sätets ankarstänger. Du måste montera om stolen och försöka igen. Det är mycket viktigt att bilbarnstolens båda spännen sitter säkert.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Använd inte LATCH-fästen med bilbarnstolar eller bältesstolar som har ett inbyggt säkerhetsbälte om barnet och bilbarnstolen tillsammans väger mer än 65 lbs (29,5 kg).

Fästa övre förankringsremmar

Om det finns en övre förankringsrem ska du fästa dess krok i förankringspunkten på baksidan av det bakre ryggstödet.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Fästpunkternas placering kanske inte är lätt synlig men går att hitta genom att identifiera en inskärning i sätesmaterialet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Dra åt de övre förankringsbanden enligt anvisningarna från bilbarnstolens tillverkare.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
ANVÄND ENDAST BILBARNSTOLAR SOM FÄSTS MED SÄKERHETSBÄLTE PÅ DEN MITTRE SITTPLATSEN.

Dubbla förankringsband placeras på varje sida av huvudstödet.

Tre nackstöd med band som är placerade på nackstödets båda sidor med pilar som pekar mot förankringspunkterna på sätenas baksidor
Placera alltid enkla förankringsband så att de leds över huvudstödets övre del.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
För att förhindra att det enkla förankringsbandet flyttar sig från sida till sida deformeras den övre delen av nackstödet.
Tre nackstöd med band som är dragna upp och över nackstöden med pilar som pekar mot förankringspunkterna på sätenas baksidor

Testa en bilbarnstol

Innan du placerar ett barn i stolen ska du se till att bilbarnstolen inte är lös.

 1. Håll bilbarnstolen nära där säkerhetsbältet går igenom och försök att flytta stolen från sida till sida samt fram och tillbaka.
 2. Om stolen flyttar sig mer än en tum (2,5 cm), sitter den för löst. Spänn bältet eller fäst den LATCH -förankrade bilbarnstolen igen.
 3. Om det inte går att få bältet spänt kan du prova en annan placering för stolen eller prova en annan bilbarnstol.

Varningar om bilbarnstolar

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Livsfara! Placera aldrig ett barn i det främre passagerarsätet även om du använder en bilbarnstol. Sätet har en krockkudde framför sig. Även om den här krockkudden inaktiveras när en Model S upptäcker en passagerare med låg vikt ska du inte lita på att tekniken skyddar ditt barn.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Bilbarnstolssystem är konstruerade för att säkras i fordonssäten med höftband eller höftbandsdelen av ett höft-/axelband. Barn kan vara i fara vid en kollision om bilbarnstolarna inte är ordentligt säkrade i fordonet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Enligt kollisionsstatistiken är barn säkrare i ordentliga bilbarnstolar på de bakre sittplatserna än på de främre sittplatserna.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Använd inte en framåtvänd bilbarnstol innan barnet väger över 20 lbs (9 kg) och kan sitta själv. Innan barnet har fyllt två år är barnets ryggrad och nacke inte tillräckligt utvecklade för att klara en frontalkrock utan skador.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
En baby eller ett spädbarn får inte sitta i knät på någon vuxen under körning. Alla barn ska alltid vara fastspända i en lämplig bilbarnstol.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
För att säkerställa att barnen sitter säkert ska du alltid följa anvisningarna i detta dokument samt anvisningarna från bilbarnstolens tillverkare.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Barnet ska sitta i en bakåtvänd bilbarnstol med stolens inbyggda 5-punktsbälte så länge som möjligt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Använd inte förlängare med säkerhetsbälten som används för att installera bilbarnstolar eller bältesstolar.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
När du placerar större barn i stolen ska du se till att barnets huvud har stöd och att barnets säkerhetsbälte är korrekt justerat och fäst. Bältets axeldel får inte gå över ansikte och nacke, och bältets höftdel får inte gå över magen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Fäst aldrig två bilbarnstolar i en och samma fästpunkt. Vid en kollision kanske en fästpunkt inte klarar att hålla fast två stolar.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Fästena för bilbarnstolar är konstruerade för att endast klara de belastningar som uppstår från en korrekt monterad bilbarnstol. De får under inga omständigheter användas för vuxnas säkerhetsbälten, bälten eller för att fästa andra delar eller annan utrustning i bilen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Kontrollera alltid bälten och förankringsband efter skador och slitage.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Lämna aldrig ett barn utan uppsyn även om barnet är fastspänt i en bilbarnstol.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Använd aldrig en bilbarnstol som har varit med om en kollision. Låt stolen undersökas eller bytas ut så som beskrivs i anvisningarna från bilbarnstolens tillverkare.