Uppnå maximal räckvidd

Faktorer som påverkar energiförbrukningen

Under körning:

 • Snabbare körhastighet.
 • Omgivningsförhållanden som kallt eller varmt väder och vind.
 • Använda klimatanläggningen för att värma eller kyla ner kupén.
 • Körning uppför backar: Vid körning uppför backar går det åt mer energi varför räckvidden minskar snabbare. Dock får fordonet tillbaka en del av den förbrukade energin vid körning nedför backar, via regenerativ bromsning (se Regenerativ bromsning).
 • Korta körsträckor eller körning med många stopp: Det går åt energi för att kupén och batteriet ska nå en viss temperatur när fordonet startas. Du kan uppleva en högre genomsnittlig förbrukning när fordonet används för mycket korta körsträckor eller i intensiv trafik.
 • Tung last.
 • Nedvevade fönster.
 • Hjul och däck har inte underhållits.
 • Anpassade inställningar eller tillbehör från tredje part (tak- eller bagageutrymmesräcken, hjul från tredje part).

När bilen är parkerad eller inte ansluten till en laddare:

 • Förkonditionera kupén eller använd klimatreglagen.
 • Summon.
 • Fordonets infotainmentsystem och klimatanläggning.
 • Sentry Mode.
 • Mobilappsförfrågningar från Tesla eller tredje part.

Tips för att maximera räckvidden

Du kan maximera räckvidden genom att använda samma körvanor som du använder för att spara bränsle i ett bensindrivet fordon. Maximera räckvidden genom att:

 • Köra saktare och undvika upprepade, snabba accelerationer. Överväg användning av Chill-läge (tryck på Reglage > Pedaler och styrning > Acceleration och hastighetsassistans (se Hastighetsassistans) som hjälp med kontrollen av acceleration och hastighet.
 • När inte säkerheten äventyras, lätta på accelerationspedalen istället för att använda bromspedalen när du vill sakta ned. Närhelst Model S rör sig och du inte trycker ned accelerationspedalen saktar den regenerativa bromsningen ned fordonet och matar energiöverskottet tillbaka till batteriet (se Regenerativ bromsning).
 • Begränsa användningen av resurser, t.ex. uppvärmning och luftkonditionering. Att använda värmarna för säte och ratt (i förekommande fall) för att hålla sig varm är effektivare än att värma upp kupén med klimatanläggningen.
 • När fordonet är anslutet kan du använda mobilappen för att förkonditionera det så att kupén har en behaglig temperatur och fönstren är avfrostade (vid behov) före avresan genom att trycka på Klimat > och ange där dina personliga val (se Mobilapp).
 • Tryck på Schemalägg som finns både på laddnings- och klimatanläggningsskärmen för att ange en tidpunkt när du vill att fordonet ska vara körklart (se Schemalagd laddning och schemalagd avresa).
 • Ställ in stoppläget på Parkera för att få fördelen med regenerativ bromsning i låga körhastigheter.
 • Se till att hjulen är justerade enligt specifikationen, däcken har det rekommenderade däcktrycket (se Skötsel och underhåll av däck) och roteras vid behov (se Underhållsintervall för fordon).
 • Lasta ur onödig last så att bilen blir så lätt som möjlig.
 • Stäng alla fönster helt.
 • Slå på Räckviddsläget, i förekommande fall (se Räckviddsläge).
 • Funktioner som vaktläge och kupéöverhettningsskydd kan påverka räckvidden. Avaktivera funktioner när de inte behövs.
 • För att undvika överdriven energiförbrukning när fordonet står stilla, ska du låta det vara anslutet när det inte används.

Det är normalt att den uppskattade räckvidden minskar något under de första månaderna innan en utjämning sker. Med tiden kan du kanske märka av en gradvis men naturlig minskning av räckvidden vid full laddning. Detta beror på faktorer såsom frekvensen av laddning eller körsträckan och batteriets ålder. Din Model S informerar dig om det mot förmodan skulle uppstå ett hårdvaruproblem som orsakar kraftig försämring av batteriet eller räckvidden.

Effektmätaren på instrumentpanelen ger information om energiförbrukningen.

Räckviddsövervakning

Räckvidden som visas i Model S är en uppskattning av den uppskattade kvarvarande batterienergin baserat på EPA-klassad förbrukning . Det kanske inte motsvarar dina personliga körmönster eller yttre förhållanden. Den visade räckvidden på instrumentpanelen kan minska snabbare än det faktiska avstånd som körts. För att visa beräknad räckvidd baserat på din senaste energiförbrukning kan du öppna energiappen och ta fram diagrammet.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Uppskattad räckvidd baseras på EPA-klassad förbrukning i USA. Detta skiljer sig från tester som anges för och utförs i andra jurisdiktioner.

Fordonet övervakar konstant energinivån och avståndet till närmaste kända laddningsplats.

Blixtikon
Tryck på Laddare i navigeringssökfältet för att växla mellan typer av laddare, inklusive Superchargers och laddningsstationer på destinationen.

Om du närmar dig ett område som saknar kända laddningsplatser visas ett meddelande på pekskärmen och du kan visa en lista över laddningsstationer som finns inom din räckvidd. När du väljer en laddningsplats från listan visar Model S rutten och detaljerade köranvisningar samt beräknad energimängd som återstår vid ankomst till laddningsplatsen.

Reseplaneraren (om den är tillgänglig i din marknadsregion) visar resvägen till Supercharger-stationer för att minimera tiden du tillbringar med att köra och ladda. Tryck på Reglage > Navigering > Reseplanerare för att aktivera.

Energiappen

Energiappen ger en visuell överblick dels över fordonets förbrukning i realtid och dels beräknade energiförbrukning. Starta energiappen genom att gå till Startprogram för applikationer > Energi på pekskärmen. Välj en av de två följande tabelltyperna:

 • Förbrukning: Visar den energimängd som Model S har förbrukat under de senast körda 5, 15 eller 30 miles (10, 25 eller 50 km).

  Tryck på Momentan räckvidd eller Genomsnittlig räckvidd för att justera uppskattningen av den beräknade räckvidden. Momentan räckvidd använder endast de senaste dataposterna för att uppskatta beräknad räckvidd medan normal räckvidd använder energiförbrukningen under de senaste 5, 15 eller 30 miles (10, 25 eller 50 km) för att ge en mer korrekt uppskattning av den beräknade räckvidden.

 • Resa: Du kan övervaka energiförbrukningen medan du navigerar till en destination. Du kan spåra och jämföra den faktiska förbrukningen gentemot den första beräkningen. Den gröna raden representerar den faktiska förbrukningen medan den gråa linjen visar beräknad förbrukning. Ändra zoomnivå genom att trycka på zoomikonen som visas högst upp i tabellens högra hörn.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Energiförbrukningen visas bara i tripptabellen under en navigeringsrutt till en destination.

Räckviddsläge

Räckviddsläget (i förekommande fall) sparar energi genom att begränsa klimatanläggningens effekt och stänga av signaturbelysningen. Aktivera räckviddsläge genom att trycka på Reglage > Körning > Räckviddsläge.Om räckviddsläge aktiveras i fordon med fyrhjulsdrift optimeras även fördelningen av vridmoment mellan motorerna för att maximera räckvidden.

Spara energi

Model S har en energisparfunktion som minskar mängden energi som förbrukas när Model S inte används. På nyare fordon är denna funktion automatisk för att spara optimalt med energi. På äldre fordon kan du dock trycka på Reglage > Skärm > Energisparläge och välja något av följande alternativ:

 • AVModel S växlar automatiskt till energisparläge under natten (mellan kl. 22:00 och 05:00). Energiförbrukningen under tomgång kan öka.
 • – avsevärt mindre energi förbrukas när Model S inte används. Starttiden för instrumentpanelen och Bluetooth kan bli långsammare.
 • Alltid uppkopplad – bevarar mobilanslutningen när energisparfunktionen är aktiverad. Därigenom kan mobilappen snabbare ansluta till Model S och du har internetanslutning direkt när du sätter dig i bilen. Något mer ström förbrukas.