Speglar

Justera ytterbackspeglar

Tryck på knappen som är associerad med den spegel som du vill justera (vänster eller höger). Ljuset i knappen tänds och du kan därefter trycka på ratten för att flytta spegeln till önskat läge. Upprepa för spegeln på andra sidan. Om du får en uppmaning trycker du på Spara på pekskärmen för att spara spegelinställningen i din förarprofil.

Zoomruta från knapparna på förardörrens handtag med pilar som pekar mot den runda knappen som justerar spegeln och uppsättningen med tre knappar som väljer spegel

Med Automatisk vinkling vinklas speglarna automatiskt nedåt vid backning. Aktivera eller inaktivera Automatisk vinkling genom att trycka på Reglage > Fordon > Automatisk vinkling av backspeglar. Om du vill justera autovinklingspositionen justerar du speglarna när Model S är i backläget. När du växlar från backläget vinklas speglarna tillbaka till sina normala (uppåtriktade) lägen. Men nu när du har ställt in dem för backning vinklas de automatiskt till det valda nedåtriktade läget när du växlar till backläget.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på tillverkningsdatum och de valda alternativen vid inköpstillfället är vissa Model S-fordon inte utrustade med automatisk spegelvinkling.

Förarsidans spegel bländas automatiskt ned på natten, i proportion till bländningsnivån från strålkastarna från det bakomvarande fordonet (utom i körläge bakåt). Dessutom har båda ytterbackspeglarna uppvärmning som aktiveras och stängs av med värmen i bakrutan.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Beroende på tillverkningsdatum och valda alternativ vid inköpstillfället är vissa Model S-fordon inte utrustade med en sidospegel som automatiskt bländas ned på natten och har kanske inte uppvärmda sidospeglar. Dessutom kanske inte spegelinställningar kan sparas i din förarprofil.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Se Bästa praxis i kallt väder för information om hur du säkerställer att speglarna fungerar ordentligt i kallt väder.

Fäller in speglar

Tryck på mittknappen om du manuellt vill fälla in och ut ytterbackspeglarna (till exempel i trånga garage, vid smala parkeringsplatser osv.). Du kan också fälla in och ut speglarna manuellt genom att trycka på Reglage > Fäll in/fäll ut.

Zoomruta från knapparna på förardörrens handtag med en pil som pekar mot den övre knappen i mitten för infällning av sidospeglarna

När du manuellt fäller in speglarna förblir dem infällda tills körhastigheten når 31 mph (50 km/h) (eller tills du fäller ut dem manuellt).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan inte fälla in en spegel när du kör snabbare än 31 mph (50 km/h).

Om du vill ställa in speglarna på att fällas in automatiskt när du lämnar och låser Model S trycker du på Reglage > Fordon > Automatisk infällning av backspeglar. Speglarna fälls automatiskt ut när du låser upp Model S.

Du kan också ställa in speglarna på att fällas in automatiskt när du kommer till en specifik plats. Då slipper du fälla in dem manuellt varje gång du kommer till en plats du besöker ofta. Om du vill ställa in detta måste Model S köras i låg hastighet (lägre än 5 km/h/3 mph) eller stå på den plats du vill att fordonet ska registrera. Tryck sedan på Reglage > Fäll alltid speglarna på denna plats. Nästa gång du närmar dig den sparade platsen kommer speglarna att fällas in och ut inom 7,5 meter (25 fot) från platsen. Om du vill stoppa speglarna från att fällas in vid en sparad plats kör du till den sparade platsen och trycker på X bredvid Autofällning inställd för denna plats.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Speglarna fälls inte in automatiskt när du kommer till en sparad plats och kör fortare än 3 mph/5 km/h.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan när som helst åsidosätta funktionen för att automatisk fälla ut och in speglar (till exempel om Model S inte har strömförsörjning) genom att trycka spegelenheten bort från dig för att fälla in den eller dra spegelenheten mot dig för att fälla ut den.

Du kan integrera automatisk fällning av speglar med HomeLink (se Smart garage). För aktivering, gå till HomeLink > Automatiskt fällbara speglar vid inom räckhåll.

Backspegel

Justera backspegeln manuellt. I körläge framåt eller neutral bländas backspegeln automatiskt ned i förhållanden med svagt ljus baserat på tid på dagen (t.ex. vid körning på natten).