Bluetooth

Bluetooth®-kompatibilitet

Bluetooth-symbol
Du kan använda olika Bluetooth-enheter i Model S om de är parkopplade och inom räckvidd. Du kan till exempel parkoppla din Bluetooth-kompatibla telefon så att du kan använda den handsfree. Förutom telefoner kan du parkoppla andra Bluetooth-kompatibla enheter med Model S. Du kan till exempel parkoppla en iPod Touch, iPad, Android-surfplatta osv., från vilken du kan spela upp musik.

Du måste först parkoppla telefonen eller Bluetooth-enheten med Model S innan du kan använda den. Parkopplingen konfigurerar Model S så att den kommunicerar med Bluetooth-enheter som stöds. Du kan parkoppla upp till tio Bluetooth-telefoner. Om du inte har angett en viss telefon som en Prioriterad enhet eller om den telefon som har angetts som Prioriterad enhet inte är inom räckvidden ansluter Model S alltid till den telefon som senast har använts (förutsatt att den är inom räckvidden). Se Ansluta till en parkopplad enhet om du vill ansluta till en annan telefon.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
På många telefoner stängs Bluetooth av om telefonens batteriladdning är svag.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Även om Bluetooth normalt stöder trådlös kommunikation på avstånd om upp till cirka 30 fot (nio meter), kan prestandan variera beroende på vilken telefon eller enhet du använder.

Parkoppla en Bluetooth-enhet

Efter parkoppling kan du använda handsfree-funktionen i din Bluetooth-kompatibla telefon till att ringa och ta emot telefonsamtal, få åtkomst till din kontaktlista, se senast ringda samtal osv. Du kan även spela upp mediefiler från telefonen. Om en telefon är parkopplad kan Model S ansluta till den så fort den är inom räckhåll.

Om du vill parkoppla en telefon ska du utföra följande steg medan du sitter i Model S:

 1. Se till att både pekskärmen och telefonen är påslagna.
 2. Aktivera Bluetooth på telefonen och se till att den kan identifieras.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  På vissa telefoner kan du behöva gå till Bluetooth-inställningarna för att slutföra proceduren.
 3. Tryck på Bluetooth-ikonen längst upp på pekskärmen.
 4. Tryck på Ny enhet > Starta sökning på pekskärmen. På skärmen för Bluetooth-inställningar visas en lista med alla tillgängliga Bluetooth-enheter inom räckvidden.
 5. Välj den telefon (eller enhet) som du vill parkoppla. När du parkopplar en telefon visas ett slumpmässigt genererat nummer på skärmen för Bluetooth-inställningar. Det visas även ett nummer på din telefon.
 6. Kontrollera att numret som visas på din telefon är samma som numret som visas på skärmen för Bluetooth-inställningar. Bekräfta därefter på telefonen att du vill parkoppla.
 7. Telefonen kan fråga dig om du vill tillåta att Model S får åtkomst till dina personuppgifter, t.ex. kalender, kontakter och mediefiler (se Importera kontakter och senaste samtal).

Efter parkopplingen ansluter Model S automatiskt till enheten och på skärmen för Bluetooth-inställningar visas Bluetooth-symbolen bredvid enhetens namn på pekskärmen för att indikera att anslutningen är aktiv.

Du kan visa skärmen för Bluetooth-inställningar när som helst och ändra inställningarna som är knutna till en ansluten enhet. Du kan till exempel ange en ansluten telefon som Prioriterad enhet. Det här är praktiskt i situationer när du har anslutit fler än en telefon och båda telefonerna används ofta i Model S samtidigt. Model S försöker automatiskt att ansluta till den prioriterade enheten före andra enheter. Om en prioriterad enhet inte har angetts eller inte är inom räckvidden ansluter Model S till den senast använda telefonen (i förekommande fall).

För fordon tillverkade före ungefär april 2018: Om det tar ovanligt lång tid att parkoppla Bluetooth återställer du Bluetooth-funktionen genom att trycka på Reglage > Service > Återställ Bluetooth. Du kan behöva vänta ett par minuter. När återställningen är klar kan du försöka parkoppla Model S igen. När Bluetooth är återställt har Model S eventuellt glömt bort tidigare parkopplade enheter.

Importera kontakter och senaste samtal

När telefonen är parkopplad använder du skärmen för Bluetooth-inställningar för att ange om du vill tillåta åtkomst till telefonens kontakter, nyligen ringda samtal och sms. Om du tillåter åtkomst kan du använda telefonappen till att ringa och skicka meddelanden till personer i kontaktlistan och listan över senast ringda samtal (se Telefon, kalender och konferenssamtal på nätet). Innan det går att importera kontakter kanske du antingen behöver ställa in telefonen för att tillåta synkning eller bekräfta en popupruta på telefonen om att du vill synkronisera kontakter. Detta förfarande kan vara olika beroende på vilken typ av telefon du använder. Mer information finns i dokumentationen som medföljer telefonen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan aktivera och avaktivera åtkomsten till dina kontakter och senast ringda samtal när som helst genom att trycka på Bluetooth-ikonen på pekskärmen, välja telefonen och sedan ändra tillhörande åtkomstinställningar.

Inaktivera parkoppling av en Bluetooth-enhet

Om du vill koppla bort telefonen eller Bluetooth-enheten och använda den igen senare, kan du trycka på Koppla från på skärmen för Bluetooth-inställningar. Om du inte längre vill använda enheten med Model S trycker du på Glöm denna enhet. När du har använt det här kommandot för att glömma en enhet måste du parkoppla enheten igen om du vill använda den med Model S (se Parkoppla en Bluetooth-enhet).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Telefonen avbryter automatiskt anslutningen när du lämnar Model S.

Ansluta till en parkopplad enhet

Model S ansluter automatiskt till en telefon som du har angett som Prioriterad enhet på Bluetooth-inställningsskärmen. Om du inte har angett en telefon som prioriterad enhet ansluter Model S till den telefon som senast var ansluten, under förutsättning att den finns inom räckvidden och att Bluetooth har aktiverats. Om den senaste telefonen inte finns inom räckvidden försöker den ansluta till nästa telefon som den har varit parkopplad med.

Om du vill ansluta till en annan telefon trycker du på Bluetooth-ikonen längst upp på pekskärmen. På skärmen för Bluetooth-inställningar visas en lista över parkopplade telefoner. Välj den telefon som du vill ansluta till och tryck därefter på Anslut. Om den telefon du vill ansluta till inte finns med i listan måste du parkoppla telefonen. Se Parkoppla en Bluetooth-enhet.

Om den är ansluten visas Bluetooth-symbolen bredvid telefonens namn på skärmen för Bluetooth-inställningar för att visa att Model S är ansluten till telefonen.