Bluetooth

Bluetooth®-kompatibilitet

Bluetooth-symbol
Du kan använda olika Bluetooth-enheter i Model S om de är parkopplade och inom räckvidd. Du kan till exempel parkoppla din Bluetooth-kompatibla telefon så att du kan använda den handsfree. Förutom telefoner kan du parkoppla andra Bluetooth-kompatibla enheter med Model S. Du kan till exempel parkoppla en iPod Touch, iPad, Android-surfplatta osv., från vilken du kan spela upp musik.

Du måste först parkoppla telefonen eller Bluetooth-enheten med Model S innan du kan använda den. Parkopplingen konfigurerar Model S så att den kommunicerar med Bluetooth-enheter som stöds. Du kan parkoppla upp till tio Bluetooth-telefoner. Om du inte har angett en viss telefon som en Prioriterad enhet eller om den telefon som har angetts som Prioriterad enhet inte är inom räckvidden ansluter Model S alltid till den telefon som senast har använts (förutsatt att den är inom räckvidden). Se Växla mellan parkopplade enheter om du vill ansluta till en annan telefon.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
På många telefoner stängs Bluetooth av om telefonens batteriladdning är svag.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Även om Bluetooth normalt stöder trådlös kommunikation på avstånd om upp till cirka 30 fot (nio meter), kan prestandan variera beroende på vilken telefon eller enhet du använder.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Model S kan parkoppla upp till 20 Bluetooth-enheter i taget men endast två enheter kan anslutas samtidigt (till exempel en telefon och en handkontroll eller två handkontroller) till varje främre och bakre pekskärm (i förekommande fall).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Försiktig
Lämna inte telefonen parkopplad i fordonet (om du exempelvis vandrar eller är på stranden). Avaktivera Bluetooth eller stäng av telefonen om du måste lämna den i fordonet.

Parkoppla en telefon eller Bluetooth-enhet

Efter parkoppling kan du använda handsfree-funktionen i din Bluetooth-kompatibla telefon till att ringa och ta emot telefonsamtal, få åtkomst till din kontaktlista, se senast ringda samtal osv. Du kan även spela upp mediefiler från telefonen. Om en telefon är parkopplad kan Model S ansluta till den så fort den är inom räckhåll.

 1. Om du vill parkoppla en telefon eller Bluetooth-enhet ska du sitta i Model S och se till att pekskärmen är aktiverad.
 2. Lås upp telefonen och aktivera Bluetooth (vanligtvis i telefonens inställningar).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Anm
  På vissa telefoner kan du behöva gå till Bluetooth-inställningarna för att slutföra proceduren.
 3. Tryck på Reglage > Bluetooth på pekskärmen för att automatiskt påbörja Bluetooth-skanning för nya enheter.
 4. Vänta på att din telefon ska visas i listan och tryck på Anslut.
 5. Kontrollera att numret som visas på din telefon är samma som numret på pekskärmen. Bekräfta därefter på telefonen att du vill parkoppla.
 6. Telefonen kan fråga dig om du vill tillåta att Model S får åtkomst till dina personuppgifter, t.ex. kalender, kontakter och mediefiler (se Importera kontakter och senaste samtal). När telefonen är parkopplad med Model S visas den under Reglage > Bluetooth > Parkopplade enheter.

Om du vill ändra inställningarna för en parkopplad enhet går du till Reglage > Bluetooth > Parkopplade enheter och utökar rullgardinsmenyn bredvid enhetens namn.

Om du har problem med att importera eller ansluta till Bluetooth finns mer information i Felsöka Bluetooth.

För fordon tillverkade före ungefär april 2018: Om det tar ovanligt lång tid att parkoppla Bluetooth återställer du Bluetooth-funktionen genom att trycka på Reglage > Service > Återställ Bluetooth. Du kan behöva vänta ett par minuter. När återställningen är klar kan du försöka parkoppla Model S igen. När Bluetooth är återställt har Model S eventuellt glömt bort tidigare parkopplade enheter.

Importera kontakter och senaste samtal

När telefonen är parkopplad går du till Reglage > Bluetooth > Parkopplade enheter och utökar rullgardinsmenyn bredvid enhetens namn för att ange om du vill tillåta åtkomst till telefonens kontakter, nyligen ringda samtal och sms. Om du tillåter åtkomst kan du använda telefonappen till att ringa och skicka meddelanden till personer i kontaktlistan och listan över senast ringda samtal (se Telefon, kalender och konferenssamtal på nätet). Innan det går att importera kontakter kanske du antingen behöver ställa in telefonen för att tillåta synkning eller bekräfta en popupruta på telefonen om att du vill synkronisera kontakter. Detta förfarande kan vara olika beroende på vilken typ av telefon du använder. Mer information finns i dokumentationen som medföljer telefonen.

Om du har problem med att importera kontakter eller parkoppla via Bluetooth finns mer information i Felsöka Bluetooth.

Koppla från eller inaktivera parkoppling av en Bluetooth-enhet

Om du vill koppla från en telefon eller Bluetooth-enhet men inte inaktivera parkopplingen trycker du på Koppla från i rullgardinsmeny för telefonens Bluetooth-inställningar på pekskärmen (Reglage > Bluetooth > Parkopplade enheter > Din telefon). Om du inte längre vill använda enheten med Model S trycker du på Glöm enhet och följer instruktionerna. När du har använt det här kommandot för att glömma en enhet måste du parkoppla enheten igen om du vill använda den med Model S (se Parkoppla en telefon eller Bluetooth-enhet).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Telefonen avbryter automatiskt anslutningen när du lämnar Model S.

Växla mellan parkopplade enheter

Model S ansluter automatiskt till en telefon som du har angett som Prioriterad enhet. Om du inte har angett en telefon som prioriterad enhet ansluter Model S till den telefon som senast var ansluten, under förutsättning att den finns inom räckvidden och att Bluetooth har aktiverats. Om den senaste telefonen inte finns inom räckvidden försöker den ansluta till nästa telefon som den har varit parkopplad med.

Om du vill ansluta till en annan telefon trycker du på Reglage > Bluetooth > Enheter. Välj den telefon som du vill ansluta till och tryck därefter på Anslut. Om den telefon du vill ansluta till inte finns med i listan måste du parkoppla telefonen. Se Parkoppla en telefon eller Bluetooth-enhet.

Om den är ansluten visas Bluetooth-symbolen bredvid telefonens namn på skärmen för Bluetooth-inställningar för att visa att Model S är ansluten till telefonen.

Felsöka Bluetooth

Fordonet använder Bluetooth och BLE (Bluetooth med låg energiförbrukning) för att smidigt ansluta din mobiltelefon till Model S. Det kan ibland hända att Bluetooth eller BLE kopplas bort eller att problem uppstår under parkopplingsprocessen på grund av flera potentiella faktorer. Med Bluetooth-anslutning kan ditt fordon använda telefonfunktioner, till exempel ljud, telefonsamtal, kalender och sms.

BLE används inte för passiva funktioner som telefonnyckel.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Koppla inte bort fordonet från telefonen eller ta bort telefonnyckeln utan ett fungerande nyckelkort i närheten.

Testa följande för att felsöka Bluetooth. Börja med mobiltelefonen.

Felsöka mobiltelefonen

Bluetooth kanske inte kan ansluta på grund av inställningar och uppdateringar i din mobiltelefon:

 • Aktivera Bluetooth på telefonen. Om det redan är aktiverat ska du avaktivera och aktivera Bluetooth igen.
 • Kontrollera att flygplansläget är avaktiverat.
 • Ladda telefonen. Om telefonens batterinivå är för låg kanske den inte har stöd för Bluetooth-funktioner.
 • Parkoppla enheten korrekt. Om den redan är parkopplad ska du koppla från och parkoppla den igen.
 • Uppdatera telefonen till den senaste programvaran från tillverkaren.
 • Kontrollera att bilens ljudsystem är markerat som utgångskällan för ljud.
 • Kontrollera att telefonens inställningar tillåter Bluetooth (till exempel att mobildata är aktiverat och att telefonen är ansluten till Wi-Fi).
 • Stäng av telefonen och slå på den igen.
 • Se till att platstillstånden är inställda på “Alltid på” för mobilappen.

Felsöka Teslas mobilapp

Kontrollera Teslas mobilapp:

 • Kontrollera att Teslas mobilapp är uppdaterad med den senaste programvaran.
 • Verifiera att du är inloggad på Teslas mobilapp medan du använder telefonnyckeln.
 • Se till att Tesla-appen körs i bakgrunden.
 • Kontrollera att du har konfigurerat profilen helt i mobilappen och konfigurerat inställningarna korrekt.

Felsöka fordonet

Fordonets inställningar kan påverka dess förmåga att parkoppla din mobiltelefon:

 • Ladda Model S: Om fordonets batterinivå är för låg kanske inte Bluetooth-funktionen fungerar.
 • Uppdatera fordonets programvara och se till att den alltid är uppdaterad. Sök efter nya programvaruuppdateringar genom att navigera till Reglage > Programvara
 • Starta om pekskärmen. Se Pekskärm.
 • Starta om fordonet.

Om Bluetooth fortfarande inte fungerar ska du koppla från fordonet OCH mobiltelefonen. Försök sedan att parkoppla dem igen.

Om du har problem med BLE-telefonnyckeln navigerar du till Reglage > Lås när du sitter i fordonet och tar bort telefonen från ”telefon som nyckel”. Sedan konfigurerar du den igen. Gör endast detta när du är i fordonet och har en tillgänglig, tillförlitlig reservnyckel (till exempel ett nyckelkort).