Luftutsläpp

Luft från utsidan dras in i Model S genom grillen framför vindrutan. Håll grillen fri från blockeringar som löv och snö.

För att styra luftflödet inuti Model Sska du flytta luftutsläppen uppåt, nedåt eller från sida till sida.

Främre ventiler med pilar som pekar uppåt, nedåt, åt höger, åt vänster
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan rikta de yttre luftutsläppen i ansiktshöjd mot sidofönstren för att underlätta avisning eller ta bort imma från dem.

Luftfilter för kupén

Model S har ett eller flera luftfilter som hindrar att pollen, industriutsläpp, vägdamm och andra partiklar tränger in genom luftutsläppen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Kupéns luftfilter måste bytas ut regelbundet. Se Serviceintervall.