Delar och tillbehör

Delar, tillbehör och modifieringar

Använd endast Teslas originaldelar och originaltillbehör. Tesla utför rigorösa tester på delar för att garantera deras lämplighet, säkerhet och tillförlitlighet. Köp delarna hos Tesla. De installeras på ett professionellt sätt och du kan även få expertråd om Model S-modifieringar. Tillbehör finns att köpa i Tesla-butiker eller online på www.tesla.com.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Vissa tillbehör kanske inte finns tillgängliga i din marknadsregion.

Tesla kan inte bedöma delar som tillverkats av andra distributörer och tar därför inget ansvar om du använder delar som inte kommer från Tesla i Model S.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Installation av icke-godkända delar och tillbehör eller utförande av icke-godkända modifieringar kan påverka prestanda hos Model S och säkerheten för personerna i bilen. Inga skador som uppstår på grund av användning eller montering av icke-godkända delar, eller av att icke-godkända modifieringar utförs, täcks av garantin.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varning
Tesla ansvarar inte för dödsfall, personskador eller skador som uppstår om du använder eller monterar icke-godkända tillbehör eller utför icke-godkända modifieringar.

Karossreparationer

Om en kollision inträffar med din Model S ska du kontakta Tesla eller en Tesla-godkänd karosseriverkstad för att vara säker på att den repareras med Tesla originaldelar. Tesla har valt ut godkända karosseriverkstäder som uppfyller strikta krav avseende utbildning, utrustning, kvalitet och kundtillfredsställelse.

Vissa verkstäder och försäkringsbolag kan föreslå att icke-originalutrustning eller återvunna delar används för att spara pengar. Dessa delar uppfyller emellertid inte Teslas höga standarder avseende kvalitet, passning och korrosionsbeständighet. Dessutom täcks inte icke-originalutrustning och återvunna delar (inklusive eventuella skador och fel dessa kan orsaka) av garantin.

Använda RFID-transpondrar

Model S har en metallbeläggning på vindrutan som kan störa signaler som skickas från de RFID-transpondrar som används i många vägavgiftssystem. De flesta Model S-fordon har, beroende på tillverkningsdatum, ett område på vindrutan där metallbeläggningen har tagits bort för att anpassa den efter en transponder. Det här området, som är placerat till höger om backspegeln, är den bästa platsen att montera en transponder på. Om ditt fordon inte har ett sådant område monterar du transpondern i bakrutan.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Anm
Du kan även montera en väderbeständig transponder på den främre registreringsskylten.
Rekommenderad plats för placering av transponder - markerat område på vindrutan till höger om backspegeln.